Prawo Jazdy Testy Online 2020 za Darmo Egzamin PrzyczepyMarter.pl

Przygotowujesz się do egzaminu na prawo jazdy 2020 i szukasz dodatkowej pomocy?! Chcesz rozwiązać testy z pytaniami jakie będziesz miał na egzaminie państwowym w Word na wybraną kategorię prawa jazdy? Skorzystaj z serwisu PrzyczepyMarter, gdzie znajduje się baza wszystkich pytań za darmo wraz z odpowiedziami i podstawą prawną, takie same jak na egzaminach na prawo jazdy. Wybierz kategorię prawa jazdy, która Cię interesuje a otrzymasz pełną pulę pytań wraz z grafiką i filmami, które zostaną Ci zaprezentowane w czasie Twojego testu. Nie przepłacaj! W serwisie motoryzacyjnym PrzyczepyMarter wszystko otrzymujesz za darmo!

Kategoria AKategoria BKategoria CKategoria DKategoria TKategoria PTKategoria AMKategoria A1Kategoria A2Kategoria B1Kategoria C1Kategoria D1Wszystkie pytania
PRAWO JAZDY
Czy w tej sytuacji policjant kierujący ruchem umożliwia Ci wykonanie manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Czy w tej sytuacji policjant kierujący ruchem umożliwia Ci wykonanie manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: W5(121) na egzaminie na prawo jazdy
W którym z wymienionych przypadków, masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

W którym z wymienionych przypadków, masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B9(174) na egzaminie na prawo jazdy
W jaki sposób oświetlają drogę przed samochodem osobowym światła mijania? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

W jaki sposób oświetlają drogę przed samochodem osobowym światła mijania?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B9(173) na egzaminie na prawo jazdy
Który z wymienionych czynników, może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Który z wymienionych czynników, może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B9(172) na egzaminie na prawo jazdy
Który z wymienionych czynników, może być przyczyną ściągania samochodu w lewą stronę? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Który z wymienionych czynników, może być przyczyną ściągania samochodu w lewą stronę?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B9(171) na egzaminie na prawo jazdy
Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik, o zapłonie samoczynnym, obrotów rozruchowych? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik, o zapłonie samoczynnym, obrotów rozruchowych?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B9(170) na egzaminie na prawo jazdy
Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B9(169) na egzaminie na prawo jazdy
Jaką awarię sygnalizuje szybko migający kierunkowskaz? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Jaką awarię sygnalizuje szybko migający kierunkowskaz?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B9(168) na egzaminie na prawo jazdy
Która z wymienionym kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Która z wymienionym kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B8(100) na egzaminie na prawo jazdy
Gdzie można znaleźć informację o dozwolonej liczbie przewożonych w samochodzie osobowym osób? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Gdzie można znaleźć informację o dozwolonej liczbie przewożonych w samochodzie osobowym osób?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B8(98) na egzaminie na prawo jazdy
Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B8(97) na egzaminie na prawo jazdy
Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu osobowego i przyczepy, których łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu osobowego i przyczepy, których łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B8(96) na egzaminie na prawo jazdy
Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B8(95) na egzaminie na prawo jazdy
Czy posiadając prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, masz prawo kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Czy posiadając prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, masz prawo kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B8(94) na egzaminie na prawo jazdy
Czy posiadając prawo jazdy kat. B jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami Państwa? Prawo jazdy PrzyczepyMarter

Czy posiadając prawo jazdy kat. B jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami Państwa?

Kategorie prawa jazdy: B.
Nazwa pytania: B8(93) na egzaminie na prawo jazdy
1 2 3 4
EGZAMIN

Kody pytań na Egzamin na Prawo Jazdy 2020 - kategorie A, B, C, D, T i wszystkie odmiany B+E, C+E, D+E


Każde pytanie, które pojawia się na państwowym egzaminie na prawo jazdy dowolnej kategorii posiada ściśle określoną kategorię tematyczną. Sam egzamin na prawo jazdy składa się z określonej ilości pytań z różnych działów. Poniżej znajdziesz listę kodów pytań egzaminacyjnych oraz przypisaną do nich tematykę i zakres pytania.

Nr działu --- Kod działu --- Opis działu i temat

W__ Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej)

Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1 Wa11 Znaki ostrzegawcze
2 Wa12 Znaki zakazu, nakazu
3 Wa13 Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające
4 Wa2 Znaki drogowe poziome
5 Wa3 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem
6 Wa41 Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne
7 Wa42 Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
8 Wa43 Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
9 Wa44 Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej
10 Wa51 Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój
11 Wa52 Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy
12 Wa53 Wyprzedzanie
13 Wa54 Omijanie, wymijanie, cofanie
14 Wa6 Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

Wb_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
15 Wb1 Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu
16 Wb2 Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się
17 Wb3 Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci
18 Wb4 Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

Wc_ Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
19 Wc1 Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
20 Wc2 Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem

B__ Dodatkowy zakres egzaminu teoretycznego dla kategorii B prawa jazdy (12 pytań z wiedzy specjalistycznej)

Ba_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1 Ba1 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
2 Ba2 Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików

Bb_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
3 Bb1 Odstępy i hamowanie pojazdu
4 Bb2 Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania
5 Bb3 Różne pola widzenia kierowców
6 Bb4 Technika kierowania pojazdem

Bc_ Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
7 Bc1 Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób
8 Bc2 Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty
9 Bc3 Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze
10 Bd1 Akcje ratunkowe

A__ Dodatkowy zakres egzaminu teoretycznego dla kategorii A prawa jazdy (12 pytań z wiedzy specjalistycznej)

Aa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1 Aa1 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
2 Aa2 Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, wykorzystanie środków ochronnych, takich jak rękawice, obuwie, ubranie i kask

Ab_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
3 Ab1 Odstępy i hamowanie pojazdu
4 Ab2 Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania
5 Ab3 Różne pola widzenia kierowców, widoczność kierowców motocykli
6 Ab4 Technika kierowania pojazdem

Ac_ Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
7 Ac1 Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób
8 Ac2 Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty
9 Ac3 Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze
10 Ad1 Akcje ratunkowe

T__ Dodatkowy zakres egzaminu teoretycznego dla kategorii T prawa jazdy (12 pytań z wiedzy specjalistycznej)

Ta_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1 Ta1 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
2 Ta2 Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

Tb_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
3 Tb1 Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi
4 Tb2 Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania
5 Tb3 Różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem

Tc_ Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
6 Tc1 Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób
7 Tc2 Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty
8 Tc3 Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze
9 Td1 Akcje ratunkowe

C__ Dodatkowy zakres egzaminu teoretycznego dla kategorii C prawa jazdy (12 pytań z wiedzy specjalistycznej)

Ca_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1 Ca1 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
2 Ca2 Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu
3 Ca3 Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Cb_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
4 Cb1 Odstępy i hamowanie pojazdu
5 Cb2 Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania, różne pola widzenia kierowców
6 Cb3 Technika kierowania pojazdem

Cc_ Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
7 Cc1 Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu
8 Cc2 Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób
9 Cc3 Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące
10 Cd1 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – akcje ratunkowe po wypadku

D__ Dodatkowy zakres egzaminu teoretycznego dla kategorii D prawa jazdy (12 pytań z wiedzy specjalistycznej)

Da_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1 Da1 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
2 Da2 Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu
3 Da3 Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Db_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
4 Db1 Odstępy i hamowanie pojazdu
5 Db2 Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania, różne pola widzenia kierowców
6 Db3 Technika kierowania pojazdem

Dc_ Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
7 Dc1 Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu
8 Dc2 Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób
9 Dc3 Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące
10 Dd1 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – akcje ratunkowe po wypadku

P__ Zakres egzaminu teoretycznego dla pozwolenia do kierowania tramwajem (20 pytań z wiedzy podstawowej)

Pa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

Pa1 Znaki drogowe pionowe i poziome
1 Pa11 Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające i znaki poziome
2 Pa12 Dodatkowe znaki drogowe dla kierującego tramwajem
3 Pa2 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

Pa3 Pierwszeństwo przejazdu pojazdów
4 Pa31 Włącznie się do ruchu, wjazd i wyjazd z zajezdni/pętli tramwajowej, skrzyżowania równorzędne
5 Pa32 Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
6 Pa33 Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
7 Pa34 Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierującym ruchem

Pa4 Manewry na drodze
9 Pa41 Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymywanie i postój
10 Pa42 Zmiana kierunku jazdy
11 Pa43 Wyprzedzanie, wymijanie, cofanie
12 Pa5 Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

Pb_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
13 Pb1 Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności i stosunku do innych użytkowników drogi
14 Pb2 Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się
15 Pb3 Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci
16 Pb4 Wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Pc_ Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
17 Pc1 Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
18 Pc2 Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem

PD__ Dodatkowy zakres egzaminu teoretycznego dla pozwolenia do kierowania tramwajem

PDa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1 PDa1 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
2 PDa2 Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

PDb_ Zagrożenia związane z ruchem drogowym
3 PDb1 Odstępy i hamowanie pojazdu
4 PDb2 Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy
5 PDb3 Różne pola widzenia motorniczego
6 PDb4 Technika kierowania pojazdem

PDc_ Obowiązki motorniczego i właściciela pojazdu
7 PDc1 Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób
8 PDc2 Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty
9 PDc3 Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze
10 PDd1 Akcje ratunkowe

Testy na Egzamin na Prawo Jazdy 2020 - kategorie A, B, C, D, T i wszystkie odmiany B+E, C+E, D+E


Jak zdać egzamin na prawo jazdy wraz z testami na kategorię B za darmo? To pytanie zadaje sobie każdy przyszły kierowca, który rozpoczął szkolenie w celu nabycia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi - motocyklami, samochodami osobowymi, ciężarówkami czy tramwajami. W serwisie motoryzacyjnym PrzyczepyMarter znajdziesz poradniki związane z egzaminami na prawo jazdy.

Wszystkie pytania, które znalazły się w bazie danych serwisu motoryzacyjnego PrzyczepyMarter zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury przez specjalnie powołaną komisję. Następnie wszystkie pytania zostały przesłane do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego gdzie przystępujący do egzaminu na prawo jazdy muszą je zaliczyć na testach teoretycznych od dnia 11 maja 2015 roku. Baza pytań jest aktualną wersją z października 2018 roku! Dlatego korzystając bezpłatnie z tych pytań nic Cię nie zaskoczy na egzaminie państwowym. Nie musisz przepłacać za materiały szkoleniowe. Dzisiaj wszystko dostępne jest w wersji cyfrowej dla czytelników portalu motoryzacyjnego PrzyczepyMarter.pl

Dokładamy wszelkich starań do tego, aby prezentowane materiały były zawsze aktualne i stanowiły dodatkową wartość merytoryczną dla wszystkich, którzy przystępują do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zapewne trafiłeś na stronę PrzyczepyMarter ponieważ znajdują się na niej szukane przez Ciebie treści takie jak - testy na prawo jazdy word,testy na prawo jazdy kat b 2020,test na prawo jazdy 2020,testy na prawo jazdy 2020 za darmo,testy na prawo jazdy kat c,darmowe testy na prawo jazdy 2020,testy na prawo jazdy 2020,testy na prawo jazdy 360.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy 2020 w Polsce? Część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy wybranych kategorii polega na przystąpieniu do testu z pytaniami, na które każdy kandydat musi poprawnie odpowiedzieć. Pytania wyświetlają się losowe z pełnej puli w czasie rzeczywistym. Ta część egzaminu na prawo jazdy jest tak skonstruowana, że nie pozwala na powrót do poprzedniego pytania. Oficjalny czas trwania egzaminu teoretycznego to 25 minut i w tym czasie zdający musi się zmieścić. Wszystkie pytania na egzaminie zostały przygotowane przez partnerów zewnętrznych w taki sposób, aby były one jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków na drodze. W sumie kandydat będzie musiał odpowiedzieć poprawnie na 32 pytania, z czego 20 pytań odnosi się do materiału z zakresu podstawowego oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Dużym ułatwieniem dla zdających egzamin na prawo jazdy jest to, że każde pytanie posiada tylko jedną poprawną odpowiedź. Do każdego pytania przypisano odpowiednią liczbę punktów, możliwych do zdobycia za poprawną odpowiedź, w zależności od trudności pytania. 3 punkty otrzyma zdający za pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2 punkty przy średnim znaczeniu i 1 punkt dla pytań o niskim znaczeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.

Jak widzisz, aby zdać egzamin na prawo jazdy na wybraną przez siebie kategorię musisz być bardzo dobrze przygotowany i posiadać wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dostępny materiał dla kursantów jest bardzo obszerny jednak w większości przypadków opiera się on na Ustawie Prawo o ruchu drogowym. W najbliższym czasie zostaną opublikowane artykuły tematyczne na blogu w formie podręcznika z informacjami dla kandydatów na prawo jazdy...

PODRĘCZNIK

Podręcznik dla zdających egzamin na prawo jazdy! Przepisy Prawo o rychu drogowym z zasadami poruszania się po drogach.


Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na prawo jazdy powinieneś poznać pierw teorię czyli przepisy o ruchu drogowym. Podstawowym dokumentem, o które oparte są pytania, to jest Ustawa Prawo o ruchu drogowym, która określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w innych strefach ruchu. Ponadto w dokumencie określono bardziej szczegółowe zagadnienia jak zasady i warunki dopuszczenia poszczególnych rodzajów pojazdów do ruchu. W Ustawie znajdziesz także informacje dotyczące pieszych i ich prawnego dopuszczenia do ruchu. Przyszli kierowcy dla własnego dobra powinni znać także zasady i warunki kontroli ruchu drogowego przeprowadzane przez służby bezpieczeństwa do tego celu wyznaczone. W kolejnych akapitach tego poradnika postaram się przybliżyć wszystkim aktualne przepisy jakie obowiązują każdego kierowcę. Ponadto odsyłam czytelników na bloga, gdzie opublikowane są różne artykuły motoryzacyjne dotyczące praktycznych problemów na drodze oraz poruszające temat transportu.

Podstawowe pojęcia i istnienie przepisów ruchu drogowego, przyczyny wypadków drogowych. Wprowadzenie do teorii na egzamin prawo jazdy kat. B, B+E


Przeglądając ten artykuł otrzymujesz właśnie spory zasób informacji, z jakimi będziesz musiał się zapoznać, przygotowując się do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na prawo jazdy kategori B, T oraz B+E. Oczywiście przeczytanie go, wcale nie zwalnia Cię z odbycia 30 godzin zajęć teoretycznych w dowolnej szkole nauki jazdy, jednak pozwoli Ci pogłębić lub utrwalić sobie wiedzę zdobytą na kursie. Dodatkowo w serwisie motoryzacyjnym PrzyczepyMarter znajdziesz wszystkie pytania testowe z państwowego egzaminu na prawo jazdy wszystkich kategorii, które aktualnie obowiązują w Polsce. Materiał do przygotowania się na prawo jazdy został podzielony na 8 różnych tematów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Transportu, dla osób ubiegających się do kierowania pojazdami z kategorii B, T oraz B+E. W każdym artykule znajdziesz spis treści do poszczególnych artykułów, oraz krótki opis wprowadzający do każdego tematu...

W pierwszej części dotyczącej teoretycznych podstaw zdobywania uprawnień na prawo jazdy dla osób ubiegających się o kategorię B lub B+E, dowiesz się czym są przepisy o ruchu drogowym oraz poznasz podstawowe pojęcia, które będą przydatne w opanowaniu wiedzy w kolejnych artułach opublikowanych na blogu PrzyczepyMarter. Ponadto dowiesz się wszystkiego o przyczynach występowania i skutkach wypadków drogowych, kierując dowolnym samochodem osobowym. Do najważniejszych terminów będzie się zaliczała oczywiście droga, pojazd czy człowiek. Zagłębiając się dalej w materiał o zasadach poruszania się pojazdami mechanicznymi na drogach dowiesz się jak wygląda cała organizacja czyli jak wyglądają znaki i sygnały drogowe oraz co one oznaczają. Wyjaśnione zostaną także przepisy ruchu drogowego. Chyba najważniejszą częścią artykułu będzie także zwrócenie uwagi czytelnikowi na rolę człowieka w występujących wypadkach drogowych.

Podstawowym dokumentem, który reguluje poruszanie się różnymi pojazdami po drogach jest Ustawa Prawo o ruchu drogowym, którą w aktualnej wersji można znaleźć na stronie internetowej Sejmu. Ustawa składa się z kilku działów gdzie znajdują się prawnie wyjaśnione terminy, zasady ruchu, rodzaje pojazdów i zasady bezpieczeństwa. Ponadto obowiązują także liczne dodatkowe ustawy i rozporządzenia, które szczegółowo omawiają różne zagadnienia związane pośrednio lub bezpośrednio z poruszaniem się po drogach. Przeglądając poszczególne pytania egzaminacyjne na stronie PrzyczepyMarter, w każdym z nich, będziesz miał wyszczególnioną podstawę prawną o jaką oparte zostało dane pytanie. Przepisy prawa o ruchu drogowym szczegółowo określają zasady poruszania się po wszelkich rodzajach dróg - od dróg publicznych po drogi wewnętrzne czy w strefach zamieszkania, gdzie każdy kierowca powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów o ruchu drogowym w celu uniknięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

Wracając do tematu terminów wykorzystywanych w przepisach, według ustawy prawo o ruchu drogowym, droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Termin ten jest bardzo ogólny bez podziału na rodzaje dróg, które poznasz dalej.

Natomiast droga publiczna to droga zaliczona na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym - do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczególnych. Wyróżniamy także taki termin jak droga wewnętrzna, który oznacza drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Spotkać je można na zamkniętych terenach, osiedlach czy przed sklepami. Ustawodawca przewidział także pojęcie drogi twardej, która jest drogą z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, a jej długość nawierzchni przekracza 20 m. W innym przypadku drogę będziemy określać jako drogę gruntową. Autostrada jest drogą dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Droga ekspresowa – droga dwujezdniowa lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca. Definicja Droga dla rowerów na prawo jazdy – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Definicja Pas ruchu dla rowerów na prawo jazdy – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Śluza dla rowerów na prawo jazdy – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Jezdnia na prawo jazdy – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni. Definicja Pas ruchu na prawo jazdy – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi. Definicja Pobocze na prawo jazdy - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Definicja Chodnik na prawo jazdy - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Definicja Skrzyżowanie na prawo jazdy - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Definicja Szkoda istotna na prawo jazdy - szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 i 1669). Definicja Przejście dla pieszych na prawo jazdy - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Przejazd dla rowerzystów na prawo jazdy - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Przystanek na prawo jazdy - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Tunel na prawo jazdy - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Obszar zabudowany na prawo jazdy - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Strefa zamieszkania na prawo jazdy - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Strefa ruchu na prawo jazdy - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Definicja Uczestnik ruchu na prawo jazdy - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Definicja Pieszy na prawo jazdy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Definicja Kolumna pieszych na prawo jazdy - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę. Definicja Kierujący na prawo jazdy - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. Definicja Kierowca na prawo jazdy - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem. Definicja Profil kandydata na kierowcę na prawo jazdy - profil kandydata na kierowcę w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.3). Definicja Szczególna ostrożność na prawo jazdy - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Definicja Ustąpienie pierwszeństwa na prawo jazdy - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. Definicja Ruch kierowany na prawo jazdy - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę. Definicja Niedostateczna widoczność na prawo jazdy - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu. Definicja Wymijanie na prawo jazdy - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Definicja Omijanie na prawo jazdy - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Definicja Wyprzedzanie na prawo jazdy - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Definicja Zatrzymanie pojazdu na prawo jazdy - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Definicja Postój pojazdu na prawo jazdy - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Definicja Pojazd na prawo jazdy - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Definicja Pojazd silnikowy na prawo jazdy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Definicja Pojazd samochodowy na prawo jazdy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Definicja Pojazd wolnobieżny na prawo jazdy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Definicja Pojazd członowy na prawo jazdy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą. Definicja Pojazd nienormatywny na prawo jazdy - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy prawo o ruchu drogowym. Definicja Ładunek niepodzielny na prawo jazdy - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków. Definicja Pilot na prawo jazdy - osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu. Definicja Pojazd specjalny na prawo jazdy - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Definicja Pojazd używany do celów specjalnych na prawo jazdy - pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną. Definicja Pojazd uprzywilejowany na prawo jazdy - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Definicja Pojazd zabytkowy na prawo jazdy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami. Definicja Samochód osobowy na prawo jazdy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Definicja Autobus na prawo jazdy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Definicja Autobus szkolny na prawo jazdy - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej "autobus szkolny". Definicja Samochód ciężarowy na prawo jazdy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Określenie to obejmuje również samochód ciężarowo - osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. Definicja Ciągnik samochodowy na prawo jazdy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy. Określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy. Definicja Czterokołowiec na prawo jazdy - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg. Definicja Czterokołowiec lekki na prawo jazdy - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Definicja Taksówka na prawo jazdy - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą. Definicja Ciągnik rolniczy na prawo jazdy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Definicja Motocykl na prawo jazdy - pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.4. Definicja Motorower na prawo jazdy - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Definicja Rower na prawo jazdy - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Definicja Wózek rowerowy na prawo jazdy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Definicja Wózek inwalidzki na prawo jazdy - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego. Definicja Zespół pojazdów na prawo jazdy - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania. Definicja Kolejka turystyczna na prawo jazdy - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych. Definicja Przyczepa na prawo jazdy - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Definicja Przyczepa lekka na prawo jazdy - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. Definicja Naczepa na prawo jazdy - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Definicja Masa własna na prawo jazdy - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. Definicja Dopuszczalna masa całkowita na prawo jazdy - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. Definicja Rzeczywista masa całkowita na prawo jazdy - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób. Definicja Dopuszczalna ładowność na prawo jazdy - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. Definicja Nacisk osi na prawo jazdy - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi. Definicja VIN na prawo jazdy - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta. Definicja Urządzenie rejestrujące na prawo jazdy - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Definicja Kategoria pojazdu na prawo jazdy - klasyfikację pojazdu według wymagań homologacyjnych. Definicja Maksymalna masa całkowita na prawo jazdy - największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu. Definicja Nowy pojazd na prawo jazdy - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Definicja Pojazd kompletny na prawo jazdy - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji. Definicja Pojazd marki "SAM" na prawo jazdy - pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji własnej. Definicja Pojazd produkowany w małych seriach na prawo jazdy - pojazd produkowany w limitowanej liczbie, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3. Definicja Pojazd niekompletny na prawo jazdy - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden etap kompletacji. Definicja Pojazd skompletowany na prawo jazdy - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu kompletacji. Definicja Pojazd z końcowej partii produkcji na prawo jazdy - pojazd będący częścią zapasów producenta, który nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, a świadectwo to utraciło ważność. Definicja Przedmiot wyposażenia lub część na prawo jazdy - rozumie się przez to układ, oddzielny zespół techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w dziale III, rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań ©Kancelaria Sejmu s. 11/273 19.02.2019 homologacyjnych lub regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe. Definicja Świadectwo homologacji typu na prawo jazdy - świadectwo homologacji typu EKG ONZ, świadectwo homologacji typu pojazdu, świadectwo homologacji typu WE. Definicja Świadectwo homologacji typu EKG ONZ na prawo jazdy - dokument wydany przez właściwy organ państwa - strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 1135 i 1136) , zwanego dalej "Porozumieniem", stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ określone w regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Stanowiących załączniki do tego Porozumienia. Definicja świadectwo homologacji typu pojazdu na prawo jazdy - dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ pojazdu spełnia wymagania procedury homologacji typu pojazdu. Definicja Świadectwo homologacji typu WE na prawo jazdy - dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że typ pojazdu, typ przedmiotu jego wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury homologacji typu WE. Definicja Typ przedmiotu wyposażenia lub części na prawo jazdy - oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach UE dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej. Definicja Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu na prawo jazdy - dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że pojazd spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. Definicja Świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem na prawo jazdy - dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz elementy tej instalacji spełniają wymagania procedury homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Definicja Typ pojazdu na prawo jazdy - oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie różnią się od siebie pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5. Definicja Wprowadzenie do obrotu na prawo jazdy - odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkownikowi. Definicja Wariant pojazdu na prawo jazdy - oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od siebie co najmniej pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5. Definicja Wersja pojazdu na prawo jazdy - oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o kompletacji określonej w opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu pojazdu albo świadectwie homologacji typu WE pojazdu. Definicja Tramwaj na prawo jazdy - pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych. Definicja Trolejbus na prawo jazdy - autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej. Definicja Blokada alkoholowa na prawo jazdy - urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Definicja Kalibracja blokady alkoholowej na prawo jazdy - ogół czynności służących wzorcowaniu blokady alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie wymagania, patrz definicja Tramwaj. Definicja Niezgodność na prawo jazdy - rozbieżność między danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców albo centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych a stanem prawnym ustalonym na podstawie dostępnych danych lub stanem faktycznym.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym! Zasady zachowania ostrożności przez użytkowników dróg.


Każdego uczestnika ruchu drogowego oraz osoby, które się na niej znajdują lub są w jej pobliżu, obowiązuje zasada zachowania ostrożności. Należy wtedy unikać wszelkiego rodzaju czynności, które mogły by spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lub utrudnić ruch drogowy i tym samym narazić innych na szkodę. W przypadku wystąpienia kolizji, wypadku lub innego zdarzenia na drodze, które utrudni ruch i może powodować zagrożenie bezpieczeństwa należy postarać się, aby maksymalnie zminimalizować taką sytuację poprzez ostrzeżenie innych kierowców. Do tego celu należy użyć świateł awaryjnych, ustawić trójkąt ostrzegawczy i o ile to możliwe usunąć pojazd z drogi na bok. Nie zastosowanie się do tych reguł może doprowadzić do kolejnego wypadku, np.: na wąskiej drodze czy podczas mgły.

Zasada ograniczonego zaufania dla uczestników ruchu mówi o tym, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania. O odmienności zachowania można mówić wtedy, kiedy przed nami porusza się "wężykiem" np.: rowerzysta, inny jadący pojazd wykonuje dziwne ruchy - hamuje lub przyśpiesza bez celu lub wzdłóż drogi biegną dzieci i nie mamy pewności czy nie wbiegną nam wprost przed maskę samochodu. Należy wtedy zachować czujność i szczególną ostrożność, ponieważ nie wiemy do końca jak zachowa się dana osoba czy uczestnik ruchu.

Technika kierowania samochodem osobowym bez przyczepy i z przyczepą


Pomijając część czysto teoretyczną odnośnie przepisów o ruchu drogowym, w tym artykule przejdziemy do opisowego przedstawienia podstaw kierowania pojazdem. Poznasz techniki kierowania samochodem jakie trzeba zastosować, aby odpowiednio przygotować się do jazdy samochodem osobowym. Czytelnik z przedstawionego materiału dowie się jak dostosować miejsce kierowcy, aby spełniało ono wymogi bezpiecznej jazdy oraz dowie się jak ruszać samochodem z miejsca po włączeniu silnika, a także zatrzymać samochód osobowy w miejscu. Oczywiście jest to część opisowa i nigdy nie zastąpi ona praktycznych nawyków, które zdobędzie kierowca w czasie samodzielnej jazdy pojazdem mechanicznym po drogach w otoczeniu innych pojazdów.

Budowa samochodu, techniki ruszania i kierowania samochodem osobowym Każdy kierowca, który będzie kierował samochodem osobowym, musi zwrócić uwagę na swój ubiór, a w szczególności wygodne obuwie. Rozumie się przez to, że ubiór osoby zasiadającego za kierownicą nie może mu utrudniać kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Poznanie przez przyszłego kierowcę reguł prawidłowej pozycji w czasie jazdy samochodem i możliwości obsługi wszystkich urządzeń będzie niezbędne do bezpiecznego przemieszczania się samochodem osobowym.

Jeśli już usiądziesz na miejscu kierowcy, Twoim następnym krokiem będzie dostosowanie pozycji fotela w taki sposób, aby była ona ergonomiczna. Za pomocą odpowiedniej dźwigni należy odsunąć fotel maksymalnie do tyłu, aby lewą nogą można było swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła. Sam sposób przesuwania fotela może różnić się w zależności od modelu samochodu jednak działanie będzie zbliżone do siebie. Następnie dostosuj tylne oparcie fotela do swoich potrzeb. Poprawne ustawienie oparcia fotela kierowcy powinno być takie, aby bez odrywania pleców od siedziska, złapać swobodnie dół kierownicy na godzinie 12. W nowszych modelach samochodów osobowych można także dostosować pozycję kierownicy góra - dół. Jeśli w przeważającej większości będziesz poruszać się po mieście to kierownicę należy podnieść do góry. W dłuższych trasach czyli jeździe szosowej, kierownicę należy lekko opuścić do dołu.

Pod względem bezpieczeństwa ważną kwestią będzie odpowiednie ustawienie lusterek w samochodzie przed rozpoczęciem jazdy. Boczne lewe i boczne prawe lusterko należy ustawić w taki sposób, aby był widoczny fragment boku samochodu i przestrzeń za samochodem. Wewnętrzne lusterko ustawiamy natomiast w taki sposób, aby mieć widoczność za pojazdem w osi jazdy pojazdu. Wążną czynnością przed ruszeniem z miejsca będzie zapięcie pasów bezpieczeństwa, co jest czynnością bezwzględną. Za jazdę samochodem lub innym pojazdem bez zapiętych pasów grozi Ci mandat karny w wysokości 100 zł i 4 punkty karne. Również obowiązkiem pasażerów podróżujących samochodem jest zapięcie pasów bezpieczeństwa. Za ich brak u pasażerów również grozi mandat. W nowszych modelach samochodów przy poruszaniu się pojazdem bez zapiętych pasów, będziesz informowany "dręczącym" sygnałem dźwiękowym. Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa podczas wypadku może prowadzić do poważnych obrażeń, a wręcz śmierci!

Mając przygotowany pojazd do jazdy teraz musisz sam jako kierujący przyjąć odpowiednią pozycję, tak aby nie utrudniała Ci kierowania samochoden. W czasie jazdy kierownicę trzymamy oburącz, dłonie mając ułożone na kole na pozycjach - za dziesięć druga, wizualizując sobie położenie wskazówek na zegarze. Nie powinniśmy trzymać kierownicy edną dłonią, ponieważ może to doprowadzić do ześlizgnięcia się rąk z kierownicy i nie kontrolowanych ruchów. Każdy obrót kierownicy w prawo bądź lewo powinien być płynny bez szybkich ruchów. Nagły ruch kierownicą w czasie jazdy może doprowadzić do poślizgu samochodu, a nawet jego wywrócenia, gdy prędkość jest nadmierna.

Podstawową pozycją kierowcy w czasie jazdy, jest ułożenie rąk na kierownicy we wspomnianej pozycji - za dziesięć druga - ułożenie lewej stopy na podłodze lub podparciu po lewej stronie sprżegła. Prawą nogę natomiast trzymamy na pedale gazu/pedale przyśpieszania. W kolejnych krokach opiszę podstawowe elementy samochodu umożliwiające jazdę nim i specyficzne pozycje w zależności od danej sytuacji. I tak w trakcie jazdy najważniejszymi elementami wewnętrznymi samochodu, z których będziemy najczęściej korzystać oprócz wspomnianej kierownicy, będą pedały sprzęgła, hamulca, gazu oraz hamulec ręczny (postojowy) oraz dźwignia zmiany biegów. Reszta elementów jedynie poprawia komfort naszej jazdy lub nie ma bezpośredniego wpływu na styl czy technikę jazdy.

Pedał sprzęgła jest lewym skrajnym pedałem patrząc na wprost kierownicy. Sprzęgło, a w zasadzie pedał sprzęgła, obsługujemy jedynie lewą nogą, naciskając je spodem stopy. W czasie gdy nie używamy sprzęgła, lewą nogę trzymamy po lewej stronie pedała na specjalnej podpórce lub na podłodze. Samo sprzęgło jako element konstrukcyjny samochodu znajduje się pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Naciskanie pedału sprzęgła lub jego puszczanie powinno się odbyć w miarę szybkim ruchem. Jedynie przy ruszaniu pedał sprzęgła powinien być puszczany delikatnie z naprzemiennym dociskaniem pedału gazu/przyśpieszenia. Obok sprzęgła znajduje się pedał hamulca, który obsługiwany jest jedynie prawą nogą. Na pedał hamulca należy naciskać delikatnie z wyczuciem, tak aby samochód nie hamował zbyt gwałtownie (chyba, że sytuacja na drodze wymaga tego od kierowcy!). Najbardziej na prawo pedał odpowiada za przyśpieszanie pojazdu, pedał popularnie zwany "gazem". Naciskamy go podeszwą buta, dociskając zwiększamy obroty silnika a tym samym pojazd zaczyna jechać szybciej. Odciągając nogę zmniejszamy obroty silnika, a kierowany pojazd zaczyna wytracać powoli prędkość. Pedał gazu powinien być dociskany delikatnie, aby prędkość samochodu zwiększała się powoli.
ŁódźŁaskZduńska WolaZelów Widawa SzadekSieradzPiotrków TrybunalskiTomaszów Mazowiecki

PabianiceBiałystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Olsztyn

Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra

Przyczepy Ranking przyczep Ubezpieczenia OC/AC Wydarzenia Prawo jazdy Sklep budowlany Samochody Blog

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter Kolumna24

© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746  •  E-mail: blog@przyczepymarter.pl
PrzyczepyMart
er
Konto @  Menu ☈