Łask Wiadomości Online Lokalne Blog 2018: Apteki, Historia, Pogoda, Wydarzenia

Łask//Wiadomości: Lokalny blog tematyczny poświęcony historii Łasku i całego regionu, rozwijany hobbystycznie i prowadzony w ramach strony internetowej PrzyczepyMarter. Na blogu znajdziesz artykuły opisujące historię regionu łódzkiego na przestrzeni lat, poznasz ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne, które urozmaicą Twój czas wolny w Łasku. Ponadto na głównej stronie prezentowane są aktualne wydarzenia z Łasku na tle historycznym jak np. popularne Jarmarki Łaskie czyli średniowieczne targi kupieckie, a dzisiaj Dni Miasta 2018 połączone z imprezami rozrywkowo - kulturalnymi oraz promocją lokalnej przedsiębiorczości.
Łask Wiadomości Online Pożary ŁaskWybory Łask 2018Armia Łódź 1939Przyczepy ŁaskZloty motocyklowe ŁaskSamochody Łask
BLOG
Części przyczepki samochodowe Neptun. Hamulec najazdowy AL-KO
PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Części przyczepki samochodowe Neptun. Hamulec najazdowy AL-KO

Podstawowy opis akcesoriów do przyczep samochodowych Neptun, które można dokupić do każdego pojazdu. Jak wybrać, co będzie potrzebne do pracy?
Caravaning na wakacje: Jazda z przyczepą kempingową technika!
PRZYCZEPY KEMPINGOWE//BLOG

Caravaning na wakacje: Jazda z przyczepą kempingową technika!

Jak odpowiednio przygotować się na wyjazd wakacyjny z przyczepą kempingową lub kamperem i miło spędzić czas wolny bez niepotrzebnych przygód.
Przyczepki podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Przyczepki podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych

Przyczepy podłodziowe lekkie i ciężkie do przewożenia łodzi, pontonów i skuterów wodnych. Poznaj charakterystyki poszczególnych modeli Neptun.
Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Dowiedz się jak wygląda rejestracja i ubezpieczanie nowej przyczepy samochodowej w Twoim Wydziale Komunikacji zgodnie z przepisami w Polsce 2018 roku.
Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących

Szukasz praktycznej i wytrzymałej przyczepki samochodowej na budowę? Poznaj wszystkie zalety przyczepy platformy oraz szerokiej przyczepy dwuosiowej
Jak wypromowałem stronę internetową PrzyczepyMarter.pl w Google?
PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Jak wypromowałem stronę internetową PrzyczepyMarter.pl w Google?

Jak wypromować stronę internetową i sklep w wyszukiwarce Google? Dowiedz się na przykładzie mojego serwisu PrzyczepyMarter.pl z poradami dla każdego!
Wszystkie artykuły...
ŁASK

Łask w Liczbach na Blogu. Porównaj Gminę z Powiatem Łaskim!


Poszukując najważniejszych wiadomości o Łasku, średniej wielkości mieście w województwie łódzkim, nie sposób nie zaprezentować danych liczbowych publikowanych o całej gminie Łask w specjalnych rocznikach statystycznych. Wszystkie informacje podane poniżej są przyrównane na tle całego powiatu łaskiego i wchodzących w jego skład: gminy Wodzierady, gminy Buczek, gminy Sędziejowice i gminy Widawa. Co prawda najświeższe dane statystyczne z Urzędu w Łodzi odnoszą się do roku 2016, ale częściowo mogą one być odniesieniem dla najbliższych wyborów samorządowych 2018 w Łasku, jak zarządzana jest jednostka administracyjna. Raport w całości dotyczy gminy miejsko - wiejskiej Łask.

W 2016 roku w skład gminy Łask wchodziło 50 miejscowości i 31 sołectw na powierzchni 145 km2. Cała gmina wraz z wszystkimi miejscowościami liczyła sobie 27 936 mieszkańców. Przekłada to się średnio na 192 osoby na 1 km2. Natomiast w całym powiecie łaskim mieszkało 50 285 osób. Widać, że gmina Łask stanowi przeszło 50% wszystkich mieszkańców jednostki administracyjnej jakim jest powiat, wchodzący w skład województwa łódzkiego. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja mężczyzn w gminie, ponieważ na 100 osób płci męskiej przypada 108 kobiet. Jeśli chodzi o finanse gminy, kształtują się one następująco: 3 3338 zł - tyle wynosi dochód ogółem gminy Łask na 1 mieszkańca, a 3 125 zł wynoszą wydatki ogółem gminy na 1 mieszkańca w Łasku, na obszarze miejsko-wiejskim. Średnio w Łasku udzielano 5 porad zdrowotnych na 1 mieszkańca gminy. Jęśli chodzi o infrastrukturę turystyczną, warto nadmienić, że w gminie Łask w 2016 roku prowadzonych było 5 obiektów noclegowych, a aż 18% powierzchni pokryte było lasami. Gmina Łask może pochwalić wyższym współczynnikiem osób pracujących na 1000 mieszkańców niż średnia w całym powiecie łaskim. W samej gminie było to 189 osób, a we wszystkich gminach powiatu łaskiego średnia ta wynosiła 150 osób. Pamiętać należy o tym, że wszystkie dane statystyczne odnoszą się do roku 2016, ponieważ są to ostatnie jakie zostały opublikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi dla omawianych jednostek podziału terytorialnego Polski.

Łask Wiadomości: Wybrane dane demograficzne 2016 rok Powtarzając się w gminie Łask, ogółem, mieszka 27 936 osób z czego 14 508 to były kobiety. W danym roku odnotowano 268 urodzeń i 272 zgony co daje bilans ujemny (przyrost naturalny -4). Również saldo migracji wyniosło -10! Uszczegóławiając ludnośc w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 4 682 osoby. Osoby w wieku produkcyjnym to 17 336, a osób starszych w wieku poprodukcyjnym mieszkało w Łasku 5 918 osób. Na terenie gminy wśród mężczyzn dominowali Ci w wieku 30 - 34. Natomiast wśród kobiet największą grupę stanowiły te w wieku 60 - 64 lat.

Łask w 2016 roku posiadał w budżecie 2 200 000 zł środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych. W tym też roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 27 819 000 zł. W 2016 roku dochody gminy Łask wyniosły 93 000 000 złoty, a wydatki wyniosły 87 100 000 zł. Średnio dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły 3 338 zł, a wydatki 3 125 zł. Struktura dochodów procentowo dla gminy Łask przedstawia się następująco: Rolnictwo i Łowiectwo - 0,3%, Transport i Łączność - 2,5%, Gospodarka mieszkaniowa - 1,4%, Administracja publiczna - 0,4%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0%, Różne rozliczenia - 22,3%, Oświata i wychowanie - 3,4%, Pomoc społeczna - 24,8%, Pozostałe w zakresie polityki społecznej - 0,1%, Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,2%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,7%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,1%, Kultura fizyczna - 1%, Dochody od osób prawnych i innych - 38,3%, Pozostałe - 0,5%. Struktura procentowo wydatków dla Łasky, wyglądała w 2016 roku następująco: Rolnictwo i Łowiectwo - 0,5%, Transport i łączność - 11,3%, Gospodarka mieszkaniowa - 1,2%, Administracja publiczna - 9%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - 0,3%, Różne rozliczenia - 0,1%, Oświata i wychowanie - 32%, Pomoc społeczna - 30,4%, Pozostałe pomoc społeczna - 0,3%, Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,3%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7,3%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,1%, Kultura fizyczna - 3,3%, Ochrona zdrowia - 0,5%. W 2016 roku na terenie miejsko - wiejskiej gminy Łask oddano do użytku 89 mieszkań w tym 68 indywidualnych. Na obszarze całej gminy Łask w 2016 roku znajdowało się 11 106 mieszkań. Średnio powierzchnia 1 mieszkania wyniosła 72,3 m2. Powiat łaski mógł pochwalić się wysokim wskaźnikiem samochodów osbowych na 1 000 mieszkańców. W okolicach Łasku w 2016 roku przypadało aż 676 samochodów, a dla całego województwa średnia na 1 000 mieszkańców wyniosła 570 samochodów osobowych.

Z gminą Łask sąsiadują następujące gminy wchodzące w skład powiatu łaskiego oraz okolicznych powiatów: Buczek, Dobroń, Sędziejowice, Szadek, Wodzierady, Zelów, Zduńska Wola. W skład gminy Łask wchodzą następujące miejscowości o statusie sołectwa: Aleksandrówek, Anielin, Bałucz, Borszewice (wsie: Borszewice Cmentarne, Borszewice Kolejowe i Borszewice Kościelne), Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Kopyść, Krzucz, Łopatki, Mauryca, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn, Zielęcice. Ponadto jest kilka mniejszych miejscowości bez tego statusu: Grabina, Jabłonki, Kolonia Bałucz, Kolonia Bilew, Łętków, Łopatki-Cegielnia, Mikołajówek, Młynisko, Orchów-Wesółka, Ostrów-Osiedle, Podłaszcze, Szadek, Teodory-Osiedle, Ulejów, Wincentów, Wrzeszczewice-Skrejnia, Wrzeszczewice-Tomaszew.

W środkowej Polsce wydzielono mazoregion - Wysoczyzna Łaska - który stanowi południowo - wschodnią część Niziny Południowowielkopolskiej. Geograficzie graniczy z Kotliną Sieradzką, Kotliną Szczercowską, Wysoczyzną Bełchatowską, Wzniesieniami Łódzkimi, Kotliną Kolską oraz Równiną Łowicko - Błońską. Jest to równina morenowa o wysokości 213 metrów nad poziomem moża. W krajobrazie występują ciągi wydm śródlądowych oraz pagóry morenowe. Na wschodnim skraju regionu, na pograniczu ze Wzniesieniami Łódzkimi leży stolica województwa - Łódź. Nakładając podział administracyjny na Wysoczyznę Łaską, należy wymienić miasta na niej leżące: Pabianice, Zduńska Wola, Łask, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Zelów, Poddębice Ozorków i Szadek. Przez Wysoczyznę Łaską wyznaczono szlak turystyczny oznaczony kolorem czerwonym o nazwie Szlak Okrężny Wokół Łodzi. Jest to szlak pieszy o długości 175 kilometrów, przebiegający przez największe miasta regionu i ciekawe atrakcje turystyczne. Więcej o szlaku przeczytać można w artykule Przewodnik Łask Atrakcje Regionu na blogu online. Kwestią wyjaśnienia dla naszych czytelników należy się omówienie słowa online, tak często wykorzystywanego na tej stronie. Ze słownika angielskiego należy przetłumaczyć słówko online jako na linii. Pojęcie online wykorzystywane jest najczęściej w informatyce, a dosłownie oznacza dostępność danej osoby czyli jej status, lub innego podmiotu zwykle serwera dostępnego w sieci podłączonego do linii telekomunikacyjnych (internet, sieć wewnętrzna). Najprościej mówiąc dane słówko online oznacza, że strona internetowa Łask//PrzyczepyMarter jest online tzn. jest aktywna.

W słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1884 roku (tom 5) bardzo szeroko opisano miejscowość Łask, która na tamte laty odgrywała jeszcze znaczącą rolę w Polsce. Być może był to już zmierzch najlepszych czasów, jednak pamiętano jeszcze o zasługach Jana Łaskiego i całego rodu Łaskich. Dla Łasku najbliższą stacją koleji żelaznych była Łódź. Do wszystkich innych większych miast prowadziły drogi ubite. Należy również wskazać, że Łask położony jest nad jedną z najczystrzych rzek w Polsce. Grabia ma długość 77 kilometrów i powierzchnię zlewni 813 km2. Swoje źródło rzeka Grabia ma w Grabicy na wysokości 220 metrów nad poziomem morza i ujście do rzeki Widawka w miejscowości Grabno na wysokości 142 metrów n.p.m. Ze względu na duży walor turystyczny, dolina rzeki Grabi, objęta jest licznymi formami ochrony w ramach parków, rezerwatów, obszarów chronionych czy innych form. I tak odcinek ujściowy rzeki Grabi obłożony jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Trochę wcześniej znajduje się Rezerwat przyrody Grabica. Środkowy bieg rzeki to Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Grabi" obejmuje swoim obszarem dolny bieg i okolice ujścia. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina rzeki Końskiej zawiera jeden z dopływów Grabi. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Węzeł hydrograficzny Widawki-Grabi-Niecieczy wyznaczono w okolicach ujścia rzeki. Obszar specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 "Grabia" o powierzchni 1670,5 ha swoimi granicami okala środkowy i dolny bieg rzeki Grabia. Wzdłuż rzeki Grabia, w wybranych lokalizacjach pozostało kilka dawnych młynów rzecznych. Jedne są zachowane w lepszej kondycji, a inne w gorszej. Na uwagą zasługują młyny we wsiach Brzeski i Kozuby. Do ciekawych młynów należy także młyn we wsi Rokitnica. Grabia przepływa przez małe wsie: Rokitnica, Ldzań, Barycz, Brzeski, Grabno, Grabica, Kozuby, Kuźnica. Wiekszość z nich położonych jest w okolicach Łasku (gmina i powiat łaski).

Lotnisko Łask Wiadomości - Piknik Lotniczy Łask 2018- Baza Wojskowa F-16 w gmina Łask i gmina Buczek


Wojskowe lotnisko w Łasku, na którym stacjonują Siły Powietrzne RP, położone jest na południe od miasta, po części na terenie gminy Łask oraz częściowo w gminie Buczek. Na terenie bazy na lotnisku stacjonuje jednostka wojskowa nr 1158. Decyzja o utworzeniu lotniska wojskowego została podpisana 19 września 2006 roku przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej. Jeszcze w okresie kiedy w Łodzi nie było cywilnego portu lotniczego, chciano wykorzystać lotnisko w Łasku do celów cywilnych. To tutaj planowano stworzyć główne lotnisko dla aglomeracji łódzkiej, które obsługiwało by Łódź, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Sieradz, Turek, Zduńską Wolę. Przewidywano, że z lotnisko w Łasku będzie obsługiwać około 200 tysięcy pasażerów rocznie, a nawet pół miliona. Na terenie obecnego lotniska w Łasku już od 1956 roku stacjonowały jednostki wojskowe Wojska Polskiego. Historycznie w ułożeniu chronologicznym były to: 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1956-1958), 31 Pułk Szkolno-Bojowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1958-1963), 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej (1963-1967), 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej (1967-1990), 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1990-2000), 32 Baza Lotnicza i 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2001-2009), 32 Baza Lotnictwa Taktycznego (od 1 stycznia 2010).

W dniach 25 - 27 sierpnia 2016 roku obchodzone było 10-lecie służby samolotów F-16 w Polskich Siłach Powietrznych, Święto Lotnictwa oraz Święto 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, których kulminacyjnym punktem był Piknik Lotniczy na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Piknik Lotniczy miał charakter zamknięty a honorowy patronat nad nim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku powstała w 2010 roku z przeformowania wcześniejszych jednostek stacjonujących w mieście. Obecnie, to druga po Krzesinach/k. Poznania baza wojskowa, w której stacjonują najnowocześniejsze w Polskich Siłach Powietrznych wielozadaniowe myśliwce F-16 w wersji C/D Block 52+. Łącznie polskie siły powietrzne posiadają 48 sztuk tych maszyn na swoim wyposażeniu. 32. BLT w Łasku pełni ważną funkcję w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, a jej struktury spełniają wymagania NATO.

Piknik Lotniczy Łask 2018: Święto 32. Bazy Lotnictwa i Pokazy Lotnicze w związku z trwającą przebudową pasa startowego i infrastruktury technicznej na terenie jednostki wojskowej Łask - Teodory w 2018 roku został ponownie odwołany. To już trzeci rok z rzędu, kiedy na lotnisku wojskowym w Łasku nie będzie zorganizowanego otwartego międzynarodowego pikniku lotniczego Łask - Teodory dla gości i sympatyków lotnictwa. Wielu sympatyków lotnictwa wojskowego będzie zawiedzione faktem, że po raz kolejny nie odbędzie się w Łasku piknik promocyjny na lotnisku wojskowym. W poprzednim 2016 roku było to związane z faktem, że podobna impreza organizowana była w pod poznańskich Krzesinach gdzie znajduje się dowództwo 21. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pod które podlega 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W 2017 roku, na przeszkodzie do zorganizowania otwartej imprezy stanęły natomiast prace remontowo-budowlane planowane na terenie łaskiej jednostki wojskowej, jednej z dwóch w Polsce na której stacjonują myśliwce F-16. Lotnisko w dyspozycji wykonawcy, firmy Strabag, znalazło się od 13 kwietnia w celu przeprowadzenia remontu drogi startowej. W ramach prac wyremontowany zostanie 2,5 - kilometrowy odcinek drogi startowej. Przygotowane zostaną elementy odwodnienia, wykonana przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego, podziemnego osadnika części stałych i przepompowni wód deszczowych. Ponadto konsorcjum Strabag przebuduje awaryjny system hamowania samolotów, przebuduje i rozbuduje oświetlenie krawędzi drogi startowej i dróg kołowania. Wartość prac na terenie lotniska wojskowego w Łasku wyniesie 53 miliony złotych.

W czasach obecnych, Łask jest jednym z wielu miast położonych w województwie łódzkim... Szczegółowe wiadomości historyczne o Łasku, pobieżne wspomniane w tym tekście, znajdziesz w poszczególnych artykułach opublikowanych na blogu Łask//PrzyczepyMarter.

Łask Wiadomości: Jarmark Łaski 2018 Dni Łasku 2018 Program - 9 i 10 czerwca 2018


W tym roku, 22. Jarmark Łaski 2018 zostanie zaprezentowany w nowej odsłonie, a za jego organizację w całości odpowiadać będzie Łaski Dom Kultury. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, tegoroczny festiwal miejski zaplanowano na dwa dni - tj. 9 czerwca i 10 czerwca. Ciekawą nowością w programie Jarmarku, w porównaniu do lat ubiegłych, jest część poświęcona średniowiecznemu Łaskowi dla wystawców, rzemieślników i kupców. Nie zabraknie stoisk gastronomiczno - handlowych oraz wieczornych koncertów zaproszonych artystów.

Nowe wydarzenia i nowe atrakcje dla odwiedzających weekendowy festiwal miejski ukierunkowany na promocję Łasku i lokalnych przedsiębiorców. Wydarzenie odbywać się będzie nie tylko wzdłuż ulicy Narutowicza, ale także na Placu 11 Listopada w centrum Łasku oraz w ogrodzie Łaskiego Domu Kultury. W czasie Jarmarku Łaskiego 2018 zagoszczą regionalni przedsiębiorcy, artyści, grupy i lokalne stowarzyszenia. Pod względem rozrywkowym mieszkańcy będą mogli oglądać występy zaproszonych gwiazd, teatry uliczne, średniowieczne rekonstrukcje, biesiady rodzinne czy koncerty zespołów folkowych. Również w ramach miejskiej imprezy odbędzie się Festiwal Kultury Ludowej i Tradycyjnej "LudLove", piknik rodzinny "Słońcobranie", festiwal hiphopowy "Spina" i doroczny Maraton Jastrzębi Łaskich. Jarmark Łaski "Przenikanie" Jarmark inny niż wszystkie to hasło tegorocznego wydarzenia, które ma nawiązywać do wielowiekowej tradycji łaskich jarmarków - miejsc wymiany idei, towarów, usług i myśli. Sprawdź gwiazdy Jarmark Łaski 2018 czyli kto zagra dobrą muzykę i kto wystąpi na scenie artystycznej w mieście nad Grabią.

Program Jarmark Łaski 2018 - 9 czerwca 2018 roku (sobota): Miejsce: Plac 11 Listopada (Rynek) I Jarmark Średniowieczny "Tak daleko– tak blisko" (mała scena na płycie rynku) 10:30 Przemarsz barwnym pochodem rycerzy, rzemieślników i mieszkańców z obozu rycerskiego na Plac 11 Listopada (trasa: z ogrodu ŁDK, ulicą Narutowicza do Placu 11 Listopada) 11:00 Uroczyste otwarcie XXII Jarmarku Łaskiego 11:15 Inscenizacja nadania praw miejskich i praw do Jarmarku 11:45 Intronizacja Króla Kurkowego (Bractwo Kurkowe- Łask) 12:00 Koncert zespołu "Roderyk" "Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej". Inscenizacja rozmierzania lokacyjnego miasta: - Pokaz edukacyjny angażujący publiczność - Praktyczna nauka średniowiecznej geodezji (przez resztę dnia, w sąsiedztwie obozu rycerskiego w ogrodzie ŁDK) - Za merytoryczną narrację odpowiadają akademiccy badacze średniowiecznej urbanistyki 13:00 – 22:00 Piknik edukacyjno – historyczny "Tak daleko – tak blisko". "Słońcobranie" w ramach Jarmark Łaski 2018 Miejsce: Ogród Łaskiego Domu Kultury (przy ul. Narutowicza 11) 12:00 – 16:00 Piknik Rodzinny na kocach Pokazy zespołów Łaskiego Domu Kultury, animacje i zabawy dla dzieci, edukacyjna wioska średniowieczna, eko plac zabaw, strefa sensoplastyczna, warsztaty plastyczne, muzyczne i taneczne dla dzieci, stanowisko edukacyjne Policji, pokaz motocykli "Grupy Motocyklowej Forever Young" 12:00 – 16:00 Spotkanie z kierowcą rajdowym Robertem Łyżwą, pokaz samochodu rajdowego, projekcje filmów z wyścigów. 13:00 – 16:00 Pokazy alchemiczne (Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej) - Stanowisko edukacyjne - rekonstrukcja laboratorium alchemicznego z poł. XVI wieku - Pokazy eksperymentów chemicznych i renesansowych sztuk alchemicznych. 20:00 Pieśń Bardów – "Biesiada Przy Ognisku" (Art. Celebra) "(I)granie z ogniem" (Jarmark Łaski 2018)
Miejsce: Teren rekreacyjny (przy ulicy Narutowicza 28) 13.00 Tor Łuczniczy (Art. Celebra) 14:00 Turniej Rycerski o Złoty Laur Burmistrza Łasku (Art Celebra) 15:00 Zespół Hicior 15:30 Zespół Medians 16:00 Zespół VernissagE 16:30 Pokaz artyleryjski i pokaz szyków bojowych (Bractwo Rycerskie Złoty Krzyż - Zduńska Wola i Art Celebra) 17:00 Zespół Bethel 18:30 Finał Turnieju rycerskiego o Złoty Laur Burmistrza Łasku (Art Celebra) 19:00 Mandorla i Holy Space Squad 20:00 Inscenizacja Bitwy Średniowiecznej (Art Celebra) 21:00 Soyka Kolektyw 22:30 Fire Show 23:00 "Pieśń Ognia" – Spektakl Teatru FormArt z Łodzi Imprezy towarzyszące Jarmarkowi Łaskiemu 2018 wzdłuż ulicy Narutowicza: - Promocja lokalnej przedsiębiorczości - Zlot Food Trucków - Akcje happeningowe, teatralne i promocyjne. Scena przed ŁDK: Akcje teatralne i performatywne Grupy Plastycznej "Kolec", Teatru "OKlaski" , Studium Wokalno-Aktorskiego i Teatru RebeliaLight Program Jarmark Łaski 2018 - 10 czerwca 2018 roku (niedziela): Miejsce: Plac 11 Listopada (Rynek) Festiwal Kultury Ludowej i Tradycyjnej "Lud Love" (scena mała na płycie rynku) 10:00 "Wielkie Śniadanie Łaskowian" 10:45 Turniej Sołectw 11:30 Występ Orkiestry Dętej ŁDK 12:00 Występ laureatów Festiwalu Szkolnych Zespołów Ludowych 12:30 Dzieci z Doliny Grabi 13:00 Zespół Pieśni i Tańca "Sędziejowice" 14:00 Zespół Pieśni i Tańca "Łódź" 15:00 Pokaz mody "Etnodizajn" uczestników zajęć plastycznych "Malagowo" ŁDK. 16:00 Zespół "Obierek" 17:00 Koncert beatboxerów z grupy "Beatside" Od 12:00 - Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego "Szuflandia" - warsztaty inspirowane "Etnodizajnem". "Spina Hip Hop Festival" na Jarmark Łaski 2018
Miejsce: Teren rekreacyjny (przy ulicy Narutowicza 28) 18:00 Support 19:00 Dwa Sławy 20:00 Quebonafide Od 8:00 przy budynku ŁDK (oraz wzdłuż ul. Narutowicza) wyścig kolarski Jastrzębi Łaski.

W poprzednich latach również było ciekawie i aktywnie. W 2017 roku nasza zapowiedź 21. odsłony rozrywkowo-promocyjnej imprezy dla mieszkańców Łasku w województwie łódzkim, spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników. 3 czerwca 2017 roku do wspólnego świętowania dni Łasku zaproszeni zostali m. in. znani artyści polskiej sceny muzycznej jak CLEO, Natalia Szroeder i Grzegorz Hyży oraz lokalni samorządowcy i działacze z regionu łódzkiego.

od samego początku ciekawie zapowiadała się impreza plenerowa na ulicach Łasku w 2017, organizowana przez lokalny samorząd, która tak jak obecnie, miała charakter rozrywkowo - promocyjny dla miasta, regionu i mieszkańców. Jak każdego roku oprócz licznych stoisk z wystawcami na ulicy Narutowicza, każdy z przybyłych gości w pierwszy weekend czerwca mógł wziąć udział w otwartej części artystycznej do późnych godzin wieczornych. Podczas jednodniowych występów na scenie pojawiły się znane gwiazdy muzyki rozrywkowej jak CLEO, Grzegorz Hyży i Natalia Szroeder. Oprócz bogatego programu artystycznego na ulicach Łasku zorganizowano także równolegle jarmark handlowy, który był okazją do promocji lokalnych firm z regionu.

Przyznać trzeba, że największym zainteresowaniem cieszyła się piosenkarka CLEO, znana ze współpracy z producentem muzyki Donatanem oraz ich wspólnego występu na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2014 roku. Mieszkańcy Łasku oraz goście, mieli okazję posłuchać i zobaczyć artystkę na żywo podczas imprezy plenerowej w Łasku. Oprócz niej na scenie pojawili się także: Natalia Szroeder oraz Grzegorz Hyży. Natalia i Grzegorz to również artyści, którzy niejednokrotnie brali udział z sukcesami w wielu programach rozrywkowych prezentowanych na kanałach stacji telewizyjnych Polsat czy TVN.

Wracając pamięcią do ubiegłego roku, program rozrywkowy przedstawiał się według poniższego harmonogramu. Impreza swój początek miała o godzinie 900 na deptaku wzdłuż ulicy Narutowicza, gdzie znajdowały się wszystkie stoiska wystawiennicze.

Jarmark Łaski jest najważniejszym i największym w regionie, lokalnym wydarzeniem kulturalnym. Po raz pierwszy Jarmark Łaski został zorganizowany w 1997 roku, który zapoczątkował spotkania społeczności Łasku i okolicznych miejscowości. Od tego czasu nieprzerwanie, co roku na wspólnym Jarmarku Łaskim mogą się promować lokalne firmy, przedsiębiorcy ze swoimi dokonaniami, ponadto jest to także doskonała okazja do promocji osiągnięć Łaskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej. Jarmark Łaski to także bez wątpienia rodzinne święto wszystkich mieszkańców, którzy mogą korzystać z wszystkich udostępnionych atrakcji. Każdy Jarmark Łaski posiada także część artystyczną, której największą atrakcją są koncerty zaproszonych zespołów a także pokaz sztucznych ogni.

19. Jarmark Łaski był okazją do uroczystego otwarcia Muzeum Historii Łasku w nowo oddanej siedzibie na Placu 11 Listopada 7, które można odwiedzać codziennie od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1700 natomiast w soboty w godzinach 900 - 1400. Muzeum Historii Łasku otwarte jest także w pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 1100 - 1500. Na ulicy Narutowicza wśród stoisk znalazło się prawie 100 wystawców ze swoją ofertą a na scenie wystąpił zespół Golec uOrkiestra, który wyśmienicie rozbawił zgromadzoną publiczność.

Podczas najbliższego Jarmarku Łaskiego 2018, każdy zainteresowany może wystawić swoje stoisku handlowo - promocyjne, na którym będzie prezentował swoją ofertę. Podmioty zainteresowane ustawieniem stoiska mogą zapoznać się ze szczegółowym regulaminem na stronie internetowej Urzędu Miasta Łask lub w samym Urzędzie miejskim.

Atrakcje jubileuszowego 20. Jarmarku Łaskiego 2016. Oprócz licznych stoisk z wystawcami na ulicy Narutowicza, mogliśmy także wziąć udział w części artystycznej na scenie, na której wystąpiły takie zespoły jak Elektryczne Gitary, KaCeZet & Fundamenty oraz Ted Nemeth. Elektryczne Gitary to warszawski zespół rockowy, który został założony w 1989 roku przez Rafała Kwaśniewskiego, Piotra Łojka i Kubę Sienkiewicza. Zespół będziemy mogli zobaczyć na scenie od godziny 2100 do godziny 2230. Ted Nemeth to natomiast reprezentant łódzkiej sceny muzycznej z gatunku XX. Muzyka zespołu Ted Nemeth jest połączeniem różnych zainteresowań oraz inspiracji członków zespołu w jedną całość o charakterze gitarowym. W skład zespołu wchodzą Patryk Pietrzak ( gitarzysta, autor tekstów, głos ), Michał Gibki ( gitarzysta, głos ), Wojtall Wierzba ( gitarzysta basowy, korg, głos ) oraz Mateusz Dziworski grający na perkusji. KaCeZet & Fundamenty to wokalista Piotr Kozieradzki a także gitarzysta Jacek "Dżeksong" Onaszkiewicz, basista Alfred Laskowski i perkusista Beniamin Onaszkiewicz. Formacja prezentuje muzykę z gatunku reggae.

Już od godziny 900 można było zwiedzać stoiska wystawiennicze lokalnych firm na deptaku na ulicy Narutowicza. Na małej scenie przy Łaskim Domu Kultury o godzinie 1100 nastąpiło oficjalne otwarcie 20. Jarmarku Łaskiego.

Natomiast - 19. Jarmark Łaski 2015, obfitował w nie mniej interesujące atrakcje, które przyciągnęły tłumy mieszkańców z Łasku i okolic. 6 czerwca 2015 roku przy ulicy Narutowicza swoje koncerty zagrały zespoły muzyczne - Mesajah oraz Golec uOrkiestra. Zespół Golec uOrkiestra to wyjątkowe zjawisko na polskim rynku muzycznym. Powstał w 1999 roku, a jego liderami są Łukasz i Paweł Golcowie - "beskidzcy górale XXI wieku", jak pisał o nich Janusz Stokłosa - jeden z najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów. Zespół zawojował muzyczną scenę niezwykle przebojową płytą zatytułowaną "Golec uOrkiestra 1" (1999 r.), która w oryginalny sposób połączyła elementy góralskiego folku z charakterystycznymi cechami muzyki pop, rock'n'rolla i jazzu. Jej siłą napędową okazały się wyraziste, pełne zdystansowanego humoru piosenki, min Lornetka, UFO, czy niezwykle elektryzująca Crazy is my live, do dziś rozgrzewające rzesze fanów na każdym z koncertów zespołu. Wierność własnym korzeniom oraz bezkompromisowość w tekstach i muzyce sprawiają, że Golec uOrkiestra jest wciąż jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zespołów w Polsce.

Łask Wiadomości: Miasto Online z Wielowiekową Tradycją i Słynnymi Jarmarkami Kupieckimi w Łódzkim


Miasto Łask powstało w XI wieku i położone jest na Wysoczyźnie Łódzkiej w obrębie obszaru zalewowego rzeki Grabi. Łask nie przypadkowo został usytuowany właśnie w tel lokalizacji, ponieważ od dawnych lat krzyżowały się tutaj szlaki tranzytowe, co ma miejsce po dzień dzisiejszy. Dużym atutem w rozwoju miasta Łask i okolicznych miejscowości miała rzeka Grabia, która stwarzała dogodne warunki dla rozwoju rzemiosła, rolnictwa i ogrodnictwa. Założycielem wsi Łask był w XIV wieku Jan, choraży sieradzki, wnuk pierwszego Korabity. Przybrali oni nazwisko od nazwy osady a ich herbem stał się Korab. Miasto Łask zostało lokowane na prawie magdeburskim a prawie miejskie otrzymało 2 września 1422 roku od króla Władysława Jagiełły.

Kultura Łużycka - pradzieje Łasku i okolic. Początki osadnictwa w Łasku i jego okolicy datowane są na XI wiek, głównie na terenach zalewowych rzeki Grabi, która do dzisiaj stanowi główny walor turystyczny regionu. Dużym atutem w rozwoju miasta, które dawne lata świetności ma dawno za sobą, były krzyżujące się w tym miejscu szlaki handlowe z północy na południe i z zachodu na wschód. Oprócz tego, na rozwój lokalnego przemysłu miała wpływ dolina Grabi, ułatwiająca rozwój rzemiosła i rolnictwa. Osadnicy, ze względu na dobre ziemie pod uprawy i liczne lasy, nie mieli problemu z pozyskiwaniem pożywienia, a to z kolei prowadziło do napływu nowej ludności. Najstarsze znaleziska z okolic Łasku datowane są na okres 1200 - 1000 rok p. n. e. i pochodzą z osady w Orchowie, w której znaleziono 39 jam wypełnionych obiektami o znaczeniu historycznym - elementy ceramiki, węgiel drzewny, szczątki zwierząt czy kawałki polewy. Są to pozostałości po kulturze łużyckiej, której przyładami są także odkryte cmentarzyska w Łask-Kolumnie i w Orchowie oraz luźne znaleziska w Łask-Utracie. Późniejsze znaleziska są młodsze, jednak dopiero okres rozwoju państwa Polan, zapoczątkował znaczący rozwój obszarów na których znajduje się dzisiejszy Łask.

W kronikach historycznych pierwsze wzmianki o Łasku jako ośrodka administracyjnego datowane są na XIV wiek, kiedy Jan herbu Korab założył wieś. Jednocześnie stał się on, ze swoim ojcem Wojciechem, założycielem rodu Łaskich, którzy odegrali dużą rolę w przyszłości dla miasta, a nawet kraju. Najbardziej potwierdzona wersja według źródeł historycznych podaje, że pierwsi założyciele Łasku przywędrowali na tereny z ziemi kaliskiej, gdzie wcześniej zamieszkiwali wieś Krowica. Choć i są pewne domysły, w żaden sposób nie potwierdzone, że założycielami mogli być Normanowie lub ludność z Angli, którzy nabyli te ziemie. Trudno jednak jest już po tylu latach zweryfikować te informacje. Należy je bardziej traktować jako ciekawostki niż fakty historyczne. Pierwszy kościół w Łasku, jeszcze traktowanym jako wieś, powstał w 1366 roku.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Łask pochodzą z 1356 roku choć sama nazwa "Łask" została użyta w dokumencie z 1366 roku. Wraz z nazwą miejscowości, rodzina w posiadaniu której była miejscowość aż do lat trzydziestych XVII wieku, przybrała nazwisko właśnie od zwrotów określających nazwę Łasku. Dzięki swoim właścicielom, Łask w początkowym swoim okresie istnienia był także rozsławiany za granicą, którzy we własnych publikacjach wpisywali miejsce zamieszkania. Nazwa miejscowości Łask wzięła się prawdopodobnie od łazów. Pojedyncze słowo łaz oznacza miejsce po wykarczowanym lub wypalonym lesie, użytkowane jako ziemia orna, pastwisko lub przesieka. I tak do części zasadniczej dodano końcówkę -sko co dało w efekcie nazwę Łasko. Miasto Łask swój herb zawdzięcza właścicielom, którzy należeli do rodu Korabitów z herbem Korab a Ci po lokacji w 1422 roku przekazali go również na miasto.

Kasztelania sieradzka i okolice Łasku. Nadanie praw miejskich przez Władysława Jagiełło. Na przełomie XI i XII wieku tereny, na których powstał Łask weszły do powstałej kasztelanii sieradzkiej. W połowie XIII wieku powstało ze stolicą w Sieradzu nowe księstwo wydzielone z obszarów księstwa łęczyckiego. W XIV wieku księstwa-dzielnice przekształciły się w znane nam województwa. Łask przez te wszystkie lata związany był z Sieradzem. Rozwój osady pozwolił Janowi Łaskiemu, 2 września 1422 roku uzyskać prawa miejskie dla Łasku, które zostały nadane przez króla Władysława Jagiełłę. Jednocześnie już miasto, otrzymało także prawo organizowania raz w tygodniu targów oraz raz w roku jarmarku w dniu 4 października. Łask swój herb zawdzięcza swoim założycielom, a jego kształt został oficjalnie potwierdzony aktem Aleksandra Jagiellończyka z dnia 30 maja 1504 roku. Duży wpływ na to miały starania prymasa Jana Łaskiego. Łascy herbu Korab, dzięki swym zasługom i wpływom na polskim dworze doprowadzili do tego, że miasto w swych prawach i przywilejach zrównało się z miastami królewskimi. Wspomniany wcześniej prymas Jan Łaski, Arcybiskup Gnieźnieński, Kanclerz koronny, który urodził się w 1456 roku był najbardziej zasłużonym dla miasta oraz całej ojczyzny z rodu Łaskich.

Początku rozwoju Łasku to czasy świetności dla tego miasta, położonego obecnie w centralnej części Polski. W drugiej połowie XIV wieku powstały lokalne drogi łączące okoliczne wsie aby ich mieszkańcy mogli bez przeszkód odwiedzać tutejszą parafię a także brać udział w targach i jarmarkach. Łask znajdował się także na przecięciu szlaków królewskich w kierunku do Sieradza, Szadku, Pabianic, Piotrkowa i Krakowa. W XV i XVI wieku do grodu Łaskich ściągała licznie ludność z innych rejonów Polski oraz także Niemcy oraz Żydzi. Wśród napływowych mieszkańców występowali rzemieślinicy, których umiejętności przyniosły rozgłos. Największe czasy świetności dla Łasku przypadają na XVI wiek. W latach 1517 - 1523 wzniesiono duży, murowany kościół w stylu gotyckim na miejscu wcześniejszej świątyni. W 1525 roku kościół ten otrzymał status kolegiaty. Łask, ze względu na wykształconych jak na ówczesne czasy swoich właścicieli, był uznawany za miasto tolerancyjne co skutkowało tym, że w mieszkali tutaj wyznawcy różnych religii - katolicy, żydzi i prawosławni. Jak wzmiankuje jeden z kronikarzy dziejów Łasku - Grzegorz Augustynik - w pewnym nawet momencie Łask nazywany był małym Gdańskiem, ze względu na fakt licznych wymian handlowych. Ba, postrzegany był także jako perła ówczesnego województwa sieradzkiego.

Łask, jako miasto prywatne praktycznie do końca XVI wieku miał zabudowę drewnianą. Należy wspomnieć, że w mieście oprócz budynków typowych dla mieszczan znajdowały się trzy świątynie, ratusz, który spłonął w 1624 roku, łaźnia oraz szpital czyli tak naprawdę przytułek istniejący od 1498 roku. Z biegiem lat miasto rozwijało się jako ośrodek targowy, powstawały nowe zawody a do miasta przybywali nowi mieszkańcy. Co prawda w ocenie osób opisujących realia XVII i XVIII wieczne w naszym kraju większość miast była bardzo zaniedbanych i tak naprawdę były one jedynie miasteczkami z niewielką różnicą od wsi niż pełnoprawnymi ośrodkami miejskimi.

Jednak rozwój Łasku nie trwał długo... Już w XVII i XVIII wieku jego rozwój został zahamowany, a samo znaczenie zmalało. W tym czasie wiele zabudowań uległo zniszczeniu przez liczne pożary. Najbardziej brzemienny w skutkach był pożar w 1749 roku, kiedy zniszczeniu uległa sama kolegiata. Jakby tego było mało, w latach 1660 - 1661 miasto nawiedziła zaraza, która uszczupliła stan mieszkańców aż o jedną czwartą. W efekcie w Łasku przestał się rozwijać handel i rzemiosło, z czego słynęło miasto.

Śmierć Jana Olbrachta w 1635 roku, ostatniego przedstawiciela rodu Łaskich, doprowadziła do tego, że miasto przechodziło następnie w posiadanie kolejnych właścicieli, którzy nie specjalnie mieli wizję i chęci odbudowy Łasku i przywrócenia mu dawnej świetności. Ponadto tragiczne losy Polski w kolejnych okresach - zaborów oraz wojen, również nie sprzyjał odbudowie miasta. Na to wszystko nałożyły się kolejne wielkie pożary, które doprowadziły do zniszczenia aż 88% domostw i przyczyniły się do wybuchu epidemii cholery i głodu.

U schyłku XIX i początku XX wieku Łask nadal nie odgrywał większego znaczenia, jako jeden z wielu ośrodków administracyjnych w regionie. W książkach z tamtego okresu, miasto przedstawiane jest jako zubożała miejscowość z domostwami w opłakanym stanie. Prawdopodobnie duży wpływ na to, że miasto przetrwało było zasługą napływowych Żydów, którzy w połowie XIX wieku stanowili ponad 70% ludności miasta. Były to czasy, kiedy na mapie nie było Polski, jednak lokalna ludność aktywnie brała udział w walce o niepodległość. Warty odnotowania jest fakt, że w 1904 roku zbudowano w Łasku stację kolejową.

W okresie 1914 - 1918 czyli I wojny światowej, w Łasku nie dochodziło do żadnych zbrojnych walk. Na szczęście miasto nie doznało także żadnych zniszczeń, a wszystkie straty spowodowane były jedynie łupieszczą polityką Niemiec bo przecież Łask znalazł się w niemieckiej strefie okupacyjnej. Po zakończeniu wielkiej wojny przyszły trudne czasy odbudowy miasta, co nie było ułatwione przez wielki kryzys z końca lat 20. i początku 30. Dopiero druga połowa dwudziestolecia międzywojennego pozwoliła Łaskowi odbudować sytuację finansową.

Oddzielnym tematem, który zasługuje na bardzo szczegółowe omówienie jest kampania wrześniowa w wojnie obronnej Polski. Nie sposób w kilku zdaniach opisać co działo się w tamtych dniach w pasie działań Armii Łódź, a tym bardziej w całym kraju. Choć w samym Łasku nie doszło do większych bitw z żołnierzami niemieckimi, to jednak znajdował się on w najbliższym pasie działań obronnych, w okolicach Sieradza i Zduńskiej Woli. Ponadto Łask, a w zasadzie stacja kolejowa odgrywała bardzo dużą rolę w pierwszych dniach wojny. To tutaj wyładowywały się poszczególne jednostki wojskowe zmierzające na front. Również niebo nad Łaskiem było areną działań polskiego lotnictwa, które próbowało powstrzymać wroga z lepszymi i gorszymi rezultatami.

Po zakończeniu wojny, mieszkańcy Łasku, ponownie musieli odbudowywać miasto. Zmiany gospodarczo-społeczne w Polsce i na obszarze województwa łódzkiego - po zakończeniu II wojny światowej - od 1945 roku pozwoliły odbić się Łaskowi od dna i odbudować po wielu latach zastania. Największym impulsem do rozwoju miasta i ośrodka społecznego w centralnej części regionu były inwestycje w infrastrukturę wojskową, a w szczególności lotnisko w Łasku, które istnieje po dzień dzisiejszy i odgrywa strategiczną rolę w dzisiejszym systemie obronności kraju. Lotniskow wojskowe w Łasku to baza dla najnowocześniejszych myśliwców F-16, które posiada Wojsko Polskie. Ciekawostką jest, że swego czasu, na bazie byłego lotniska wojskowego planowano utworzyć tutaj lotnisko cywilne dla Łodzi. Planów tych ostatecznie nie udało się zrealizować. Ponadto w latach powojennych wykorzystano także lokalne zasoby, zwłaszcza z branży budowlanej, do budowy elektrownii w Bełchatowie. Sam, co prawda zmienny, rozwój miasta Łasku i okolicznych osad to także wpływ dogodnego położenia na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych, co od czasów średniowiecznych miało niebagatelny wpływ na napływ ludności na te tereny. Na lata 70. i 80. dwudziestego wieku przypada rozwój przemysłowy miasta, zgodnie z tendencją w całym kraju. Upadek socjalizmu i zmiany demokratyczne w kraju po 1989 roku, wprowadziły w Łasku i jego otoczeniu, pewny okres przekształcania się gospodarkę wolnorynkową. Nastał czas rozwoju samorządności i budowy nowych władz lokalnych, przed którymi stanął duży problem i zadania pozwalające rozwiązać problemy lokalne, które pojawiły się po przejściu z gospodarki planowanej na wolnorynkową.

Łask-Kolumna Wiadomości: Założenie Miejscowości Letniskowej i Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie


Dużą rolę dla Łasku i jego okolicy odegrał ostatni prywatny właściciel tych dóbr - Janusz Szweycer, który otrzymał dobra ziemskie po swoim ojcu. Dzięki niemu, z okolicznych lasów wydzielono obszar, który stał się miastem letniskowo rekreacyjnym dla mieszkańców dużych ośrodków przemysłowych Pabianic i Łodzi. Łask - Kolumna, obecnie dzielnica w obrębie administracyjnym miasta, zasłynęła szybko jako kurort wypoczynkowy. Do dzisiaj z sentymentem wspominają jej mieszkańcy liczne wille i rzesze turystów. Pozwoliło to na szybki rozwój odpowiedniej infrastruktury, szkolnictwa, zdrowia i sportu. Wszystko to zostało przerwane przez kolejną burzę dziejową, wybuch II wojny światowej w 1939 roku.

Pierwsze wzmianki w historycznych źródłach pisanych o terenach, na których utworzono miasto Las-Kolumna, sięgają XVII wieku. Podano w nich relację o młynie wodnym, nad rzeką Grabią. Brak jest dowodów skąd wzięła się sama nazwa Kolumna. Być może od herbu poprzednich właścicieli tych ziem, w którym znaleźć można właśnie kolumnę. A być może nazwa ta sięga jeszcze czasów pogańskich. Według relacji ks. Augustynika na terenach tych, jeszcze przed przyjęciem wiary chrześcijańskiej, znajdowała się kolumna na usypanym kopcu z pogańskim bóstwem, położonym nad brzegiem Grabi. Sam kopiec został zniszczony po 966 roku, kiedy lokalna ludność zaczęła porzucać stare wierzenia.

Kolejne informacje mówią o tym, że w 1752 roku funkcjonowała tutaj walcownia miedzi aż do 1917 roku. W 1826 roku odnotowano w osadzie 29 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 5 domostw. Położenie jej można określić jako obszar dzisiejszej "starej Kolumny". Pod koniec XIX wieku, Kolumna liczyła sobie już 76 mieszkańców. Największy rozkwit Łask-Kolumny nastąpił za czasów Janusza Szweycera, który w 1928 roku wydzielił tereny pod miejscowość letniskową. Nadano jej nazwę Las-Kolumna i rozpoczęto sprzedawać poszczególne parcele. Cały układ miejscowości został zaprojektowany od podstaw według idei miasta - ogrodu. Dużym atutem Kolumny było połączenie kolejowe Łódź - Kalisz. Planowano również stworzenie połączenia tramwajowego z Pabianic, ale jego rozpoczęcie przerwał wybuch wojny z Niemcami. W czasie wojny do Kolumny sprowadzono niemieckich przesiedleńców ze wschodu, którzy mieszkali w willach wybudowanych wcześniej dla wczasowiczów. Wraz z napływającą Armią Czerwoną ze wschodu i nieuchronną klęską III Rzeszy, niemieccy przesiedleńcy i stąd musieli uciekać do Niemiec. Po 1945 roku Kolumna nadal posiadała status miejscowości letniskowej. W 1973 roku administracyjnie Kolumna została włączona w obręb miasta Łask i stała się jego dzielnicą.

Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Kolumna został p. Szwejcer, który również finansował jednostkę. Zakupił sprzęt strażacki - 2 beczkowozy konne, sikawki ręczne, toporki, pasy bojowe itp. Sprzęt był przechowywany w szopach na terenie istniejącego wówczas tartaku. Wśród pierwszych członków znaleźli się m. in.: Władysław Tłobańczyk, Franciszek Portych, Józef Kropacz, Władysław Efynberg, Franciszek Popielas, Eugeniusz Gałczyński.

W 1931 roku zbudowano drewnianą remizę strażacką przy trasie Łask-Łódź. Posiadała ona pomieszczenia garażowe i salę widowiskową. W czasie okupacji, OSP prowadziła swą działalność pod przewodnictwem komendanta wyznaczonego przez władze niemieckie. Był to Niemiec - William Schmidt. Wtedy to jednostka została doposażona w pompę M-800. Po wyzwoleniu, Ochotnicza Straż Pożarna ze składek społeczeństwa oraz z dochodów z zabaw i loterii fantowych zakupiła samochód ciężarowy marki Fiat (2,5 tony). Nie sprawdził się jednak w czasie akcji gaśniczych, co spowodowało podjęcie decyzji o sprzedaży posiadanego pojazdu i zakupieniu nowego samochodu marki Ford.

Historia straży pożarnej w Łask-Kolumnie jest bogata w wydarzenia. Jednostka w czasie swojej działalności zawsze brała czynny udział w akcjach gaśniczych. Ze względu na drewnianą zabudowę miejscowości oraz rozległe obszary leśne, pożary były częstymi zdarzeniami w tamtym okresie. Najczęściej były one spowodowane zaprószeniem ognia i wyładowaniami atmosferycznymi.

W 1956 roku powstała równorzędna jednostka straży pożarnej w Kolumnie (centrum). Jej założycielem był p. Franciszek Kowalski. W skład zarządu weszli: Domasiewicz, Władysław Munikowski, Stanisław Stegliński, W. Eliasik. Ówczesne władze postawiły warunek, aby działała tylko jedna OSP na terenie Kolumny. W 1958 roku doszło do połączenia obu jednostek. Siedzibą była OSP w Kolumnie przy ul. Armii Ludowej. W tym samym roku OSP Kolumna otrzymała sztandar. Uroczyste przekazanie odbyło sie w starej remizie, a sztandar odebrał druh Józef Skwirus.

W 1959 roku uchwałą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kolumnie-Las oraz Wojewódzkiej Komendy Sraży Pożarnej, Architekta Powiatowego, Zarządu OSP Kolumna postanowiono wybudować nową strażnicę. Plac pod budowę przekazały Państwowe Lasy w Warszawie. Budowla powstała przy dużym udziale członków OSP. To oni przepracowali w czynie społecznym wiele godzin, zdobywali fundusze. Znaczną część pieniędzy udało się pozyskać od: PZU, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej.

Na wyróżnienie za wkład w budowę zasłużyli druhowie: Władysław Więckowski, Józef Rosiak, Józef Skwirus, Lucjan Kubera, Ignacy Wierucki, Józef Madej, Stefan Radzbanek, Józef Grobelny, Jan Kaczmarek, Konstanty Piasecki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolumnie od 30 września 1997 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu, co roku otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Środki pieniężne przeznaczone są na zakup nowoczesnego sprzętu pożarniczego oraz umundurowania specjalnego. Obecnie OSP bierze czynny udział nie tylko w akcjach gaśniczych, ale także bierze czynny udział w ratownictwie drogowym oraz miejscowych zagrożeniach, usuwaniu skutków powodzi i silnych wiatrów. Do sukcesów jednostki należy zaliczyć udział drużyn sportowych w zawodach ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

Łask - Kolumna: Historia Miasta Ogrodu i Atrakcja Łódzkie Z końcem XIX stulecia właścicielami Kolumny stała się rodzina Szweycerów. Prawdopodobnie, mając na uwadze fakt, że szybko rozwijające się włókiennicze miasta - Łódź i Pabianice, potrzebowały terenów rekreacyjnych, Janusz Szwejcer - syn pierwszego właściciela dóbr Łaskich, w 1925 roku zdecydował się na podział terenów leśnych na działki budowlane na wzór miast ogrodów. Tak naprawdę to od tej daty rozpoczyna się współczesna historia Kolumny aż po dzień dzisiejszy. W wyniku podziału, dokonanego w roku 1925 przez geodetę-inżyniera Tadeusza Radzika, powstało pięknie zaprojektowane osiedle o dużych działkach i szerokich ulicach (np.: ulica Lubelska, Piotrkowska, Wileńska i Komuny Paryskiej). Dało to początek szybko rozwijającego się, modnego przed II wojną światową, letniska "Las Kolumna" stworzonego na wzór miasta ogrodu, idei zapoczątkowanej przez brytyjskiego planistę Ebenezera Howarda. Miasto-Ogród Las-Kolumna jest pierwszym tego typu miastem w okolicach Łodzi.

Łask: Początki osady młyńskiej Kolumna wydzielonej z dóbr Łaskich Terytorium zajmowane współcześnie przez Łask-Kolumnę wchodziło w przeszłości w skład dóbr Wierzchy. Najpóźniej w XVII wieku większość terenów tej posiadłości sprzedano lub w drodze działów majątkowych przekazano w posiadanie nowych właścicieli. W przeciągu kolejnych lat, na terenach tych zaczęła rozwijać się osada, która z czasem dzięki jej właścicielom przerodziła się w miejscowość letniskowo - uzdrowiskową. Po latach dawnej świetności Łask - Kolumny niewiele zostało, choć w okresie wakacyjno-letnim można spotkać przyjezdnych, którzy aktywnie wykorzystują lokalne uroki krajobrazu. Z dawnych budynków mało co zostało, a te które jeszcze stoją nadają się praktycznie do wyburzenia lub generalnego remontu.

Przez terytorium Wierzchów prowadziła droga, przebiegająca z Łasku do Pabianic przez Dobroń a dogodna przeprawa istniała w miejscu zwężenia doliny Grabi. W niedalekiej odległości od niej funkcjonowały osady jak Ostrów, Barycz, Wierzchy, Poleszyn i Wronowice. To dogodne położenie pod względem komunikacyjnym zadecydowało o utworzeniu przez właścicieli dóbr ziemskich Łask osady młyńskiej Kolumna, która obecnie stanowi dzielnicę Łasku. Prawdopodobnie powstała ona w drugiej połowie XVII wieku, gdyż w 1702 roku w księgach parafialnych parafii Łask występują imiona tutejszych młynarzy. Wiadomo, że Kolumna należała do rodu Ślaskich, później Czołchałskich i Załuskich. Zaś od końca dziewiętnastego stulecia do Szweycerów.

Ta "Stara Kolumna" była to w zasadzie osada młyńska na rzece Grabi i obok - osada karczemna, którą wybudowano przy drodze z Łasku do Pabianic. Nie jest znana dokładna data jej powstania, jednak dane z 1822 roku podają, że osada młyńska wraz z karczmą posiadały 5 domów zamieszkałych łącznie przez 29 osób. Wiadomo, że w XVIII wieku obok tych osad, powstały na powierzchni około 10 hektarów stawy rybne, z których co trzy lata spuszczano wodę, odławiano ryby i odmulano dno. Jeszcze dziś po lewej stronie mostu, przy ulicy Plażowej, można dopatrzyć się zarysu obwałowań.

W międzyczasie w okolicach młyna podbudowano folusz a następnie tartak. Jednak cały czas źródłem "napędu gospodarczego" Kolumny była rzeka Grabia. W 1819 roku tereny, na których znajdowała się osada młyńska zostały zakupione przez Ignacego i Karolinę Jągowskich, którzy uruchomili w Kolumnie produkcję papieru zatrudniając pięciu - siedmiu robotników. W wyniku trudności z dostępem do surowca produkcyjnego, papiernia ostatecznie upadła.

Około roku 1830 powstała na powierzchni 9 mórg wieś Kolumna składająca się z ośmiu zagród. Zlokalizowana była na północ od byłych Zakładów Prefabrykatów Betonowych (region dzisiejszego osiedla przy przedłużeniu ulicy Harcerskiej). Na północ wieś Kolumna graniczyła z wsią Wierzchy a od południa ze wspomnianą osadą młyńską. Dzisiaj obszar ten nazywany jest przez mieszkańców Kolumny - "Starą Kolumną".

W 1837 roku ukończono budowę traktu kalisko-fabrycznego, łączącego Kalisz z Łodzią. Nowy Trakt" wytyczono w linii prostej z Łasku do Pabianic, który przecinał północną część osady młyńskiej w Kolumnie (dzisiejsza droga łącząca wspomniane miasta). W dniu 27 kwietnia 1841 roku dzierżawcą osady w Kolumnie został Antoni Wasiewicz, za czasów którego doszło do pogorszenia warunków w osadzie. Zlikwidował on folusz i tartak a w ich miejsce postawił walcownię miedzi z kuźnią oraz kilka budynków gospodarczych. W ciągu następnych lat doszło do konfliktów pomiędzy nim a właścicielami dóbr ziemskich Łask i kolejnym właścicielem osady Kolumna. Ostateczny upadek gospodarczy osady młyńskiej został przypieczętowany przez pożar w końcu XIX wieku, w wyniku którego spalił się młyn oraz zakład wyrobu miedzi i pozostały po nich jedynie fundamenty.

Wywiad z Januszem Szweycerem opublikowany w Kurierze Łódzkim w 1927 roku
Dla osób dociekliwych, interesujących się historią Łask-Kolumny publikujemy wywiad z Januszem Szweycerem, który został zamieszczony w dodatku niedzielnym do dziennika "Kurjer Łódzki", "Łódź w ilustracji" w październiku 1927 roku wraz z projektem rozplanowania Miasta-Las-Kolumna:

Chcąc poinformować czytelników o nowo powstającym osiedlu podmiejskim w okolicach Łasku pod nazwą "Miasto-Las-Kolumna", zwróciliśmy się do właściciela dóbr Łask, p. Janusza Szweycera, z kilkoma pytaniami w tej sprawie. Poprosiliśmy przede wszystkim o wyjaśnienie, czemu przypisać trzeba tak ogromne zainteresowanie powstającym osiedlom. - Na Zachodzie jest to objaw normalny, że przeważająca część ludności zamieszkuje okolice podmiejskie, a pracując w mieście - wyjaśnia nasz rozmówca. - U nas niekorzystne warynki gospodarcze i ekonomiczne proces ten zahamowały i dopiero w ostatnim roku widoczny jest duży ruch w tym kierunku. W Kolumnie zaś specjalnie wytworzył się wprost ruch żywiołowy. Przypisuję to temu, że okolice Łodzi nie posiadają większych terenów leśnych tak zdrowo i dogodnie pod względem komunikacyjnym położonych, jak w Kolumnie. Przystanek kolejowy mamy obiecany, a w moim przekonaniu, przeprowadzenie linii tramwajowej jest tylko kwestią czasu. Istnieje już przecież koncesja na linię tramwajową Pabianice-Łask-Zelów. - Jakie są warunki kupna, ceny i wielkość działek, zapytamy dalej? - Zasadniczo pobieramy przy umowie 25 procent zadatku, rozkładając renty na 12 rat miesięcznych. Działki są różne: od 1000 m2 do 5000 m2 a ceny do 50 gr do 3 zł i wyżej w zależności od położenia i drzewostanu. - Jak słyszymy, wszystkie działki są już zamówione: nie można więc będzie już nabyć działek w Kolumnie? - W chwili obecnej rzeczywiście pierwsza część, o obszarze 111 hektarów, jest już rozsprzedana i obecnie biuro moje w Kolumnie pracuje nad techniczną stroną sprzedaży, a więc nanosi działki na grunt i spisuje umowy sprzedażne. Praca to duża i dopiero na wiosnę zaczniemy sprzedaż drugiej części miasta-lasu, a następnie trzeciej. Korzystając z uprzejmości p. Szweycera zapytujemy dalej: - Z jakich sfer rekrutują się nabywcy działek, kiedy zaczną budować i czy między nabywcami są Żydzi? - Największą przestrzeń, bo przeszło 15 hektarów, podzieloną na 73 działki nabyło stowarzyszenie "Kasa Przezorności Urzędników Fabryk Krusche i Ender w Pabianicach" dla swoich członków, potem nabywcy rekrutują się przeważnie ze sfer mieszczańskich, urzędników i inteligencji zawodowej, jest kilku doktorów, paru księży i itp. Związek Zawodowy Kolejarzy też zamówił pewną przestrzeń dla swoich pracowników. - Co do żydów to jest powszechnie znany objaw, że ci lubią grupować się raze, a że w Kolumnie byliby odosobnieni, więc przypuszczam, że będą dążyć do stworzenia własnych kolonii. Projekt tego typu obijał mi się nawet o uszy. Pierwsze budowle ujrzymy już na wiosnę, jak to słychać z projektów nabywców. Jest bardzo ważne, żeby budowle były ładne i estetyczne, ale to jest w ręku komisji budowlanej, która niedługo ukonstytuuje się z pośród nabywców. Plan parcelacyjny opracowany przez znanych urbanistów sprzyja powstaniu ładnego i kulturalnego ośrodka. Reszta zależy od nabywców i Komisji Budowlanej.

Łask - Kolumna: Rozwój Miasta-Las-Kolumna w 20-leciu międzywojennym Jeszcze przed wojną 1914 roku, znane były suche sosnowe lasy w Kolumnie. Wszystko to sprawiało, że w samej wsi Kolumna a także przyległe wsie w okolicy były przepełnione licznymi letnikami szukającymi wypoczynku. Do parcelacji przystąpiono w 1927 roku, a w lipcu tegoż roku wykonano pierwszy przerąb ulic. Dwie rzeki, doskonała kąpiel, duże kompleksy suchych sosnowych, bezwzględnie zdrowotna miejscowość i dobre warunki komunikacyjne sprawiły, że wszystkie działki sprzedano w ciągu jednego roku. W 1928 roku stanęło już około 20 willi. Duża frekwencja letników spowodowała dalszą szybką rozbudowę miasta ogrodu i rozszerzenie parcelacji. Już w 1929 roku powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Lasu Kolumna, którego statutowymi założeniami było, między innymi urządzenie wzorowego osiedla letniskowego, utrzymanie go w rękach ludzi "nadających się do kulturalnego towarzyskiego pożycia" oraz rozbudowa miasta przez założenie i utrzymanie straży ogniowej, czytelni, biblioteki, szkół, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów itd. W 1930 roku staraniem Towarzystwa Miłośników Kolumny na trasie kolejowej łączącej Warszawę z Kaliszem - Warszawsko Kaliskiej Żelaznej Drogi oficjalnie otwartej 15 listopada 1902 roku - powstał przystanek kolejowy Kolumna. Koszt wybudowania owego przystanku wyniósł 53 tysiące ówczesnych złotych. Zdecydowało to o rozwoju Kolumny. Zaczęły kursować pociągi specjalne - niedzielne - tylko na trasie Łódź-Kolumna. Pikolacy, mali chłopcy usługujący w restauracjach i pensjonatach, w czapkach "firmowych", już na peronie zapraszali gości do swoich pensjonatów. Teren leśny wokół stawów przy ulicy Brackiej był zagospodarowany jako Ogród Jordanowski, do wypoczynku i zabawy dla dzieci. W pobliżu stawów było ujście wody mineralnej, która w dębowych beczkach była eksportowana do Berlina i dopiero tam butelkowana. Od 1932 roku w Kolumnie znajdowała się apteka, poczta, telegraf i telefon. W szybkim tempie powstawały duże i małe wille, urządzone plaże i dancingi na powietrzu, profilowano ulice. W 1934 roku w Kolumnie znajdowało się 7 dużych pensjonatów czynnych cały rok, 15 pensjonatów mniejszych, otwartych tylko latem, 150 dużych i małych willi dla rodzin. Głównym mankamentem Kolumny był brak światła. Powstało więc Towarzystwo EL-KO (elektryfikacja Kolumny), które uzyskało koncesję na wybudowanie własnej elektrowni rozdzielczej. Tym samym w 1934 roku, źródłem prądu była lokomobila - maszyna parowa, zlokalizowana na działce przy ulicy Wileńskiej - róg szosy. Nadmiar energii elektrycznej był podobno odprowadzany do Orpelowa. Były również daleko posunięte uzgodnienia przedłużenia linii tramwajowej z Pabianic do Łasku. Realizację tego zamierzenia, jak i również rozpoczętą budowę szkoły (patrz fundamenty w lecie naprzeciw ulicy łódzkiej) przerwała wojna. W okresie międzywojennym, w latach trzydziestych, działki w Kolumnie zaczęli masowo wykupywać Żydzi. W 1937 roku otwarto synagogę, był rabin, ?ezak, i cheder. Niebawem Kolumnę zaczęto nazywać "małą Palestyną". Podczas okupacji hitlerowskiej w obozach zagłady zginęli niemal wszyscy Żydzi, a egzekucje i prześladowania nie ominęły również ludności polskiej. Nie było wówczas Kolumny, nadano jej nazwę: Waldhorst. Pensjonaty zamieniono na kwatery dla tzw. umzydlerów - młodych przesiedleńców ze wschodnich terenów przedwojennej polski, głównie z Wołynia a nawet Besarabii, którzy podpisali folklistę. Wiedli oni, jak na czas wojny, sielski żywot, otrzymując bezpłatne ubranie i wyżywienie. Wybudowano dla nich centralną kuchnią, późniejszy budynek kina, a w pensjonacie przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Kopernika - późniejszym przedszkolu - urządzono specjalna kantynę. W czasie II wojny światowej na terenie Kolumny znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów o numerze 3538. Według kroniki getta żydowskiego w Łodzi, w dniu 19 sierpnia 1943 roku do getta przybyło 16 mężczyzn z obozu pracy w Kolumnie koło Łasku. Ludzie ci byli tam zatrudnieni od ubiegłego roku. W samym Łasku znajdowało się getto - otwarte 30 grudnia 1940 roku. 28 sierpnia 1942 roku wszystkich więźniów z getta deportowano do Łodzi i Chełmna.

Łask-Kolumna po zakończeniu II wojny światowej. Jak Kolumna chciała być miastem? Rozwój miejscowości po II wojnie światowej. Po wyzwoleniu Łask-Kolumny z pod okupacji niemieckiej założono tam prowizoryczny ośrodek leczniczy mieszczący się w prywatnym domu. W 1946 roku w Kolumnie powstał również punkt sanitarny PCK. Dopiero w 1965 roku przeniesiono przychodnię do nowego budynku przy ulicy Mickiewicza. Oprócz tego w Kolumnie powstał dom matki i dziecka, przy którym w 1947 roku powstał dom starców. Odgrywał on dużą rolę jako instytucja świadcząca pomoc społeczną. W 1947 roku w ośrodku znajdowało się 344 pensjonariuszy w wieku do 3 lat. Dwa lata później został on zlikwidowany a na jego miejsce powstał Państwowy Dom Dziecka, który funkcjonował do 1985 roku przy ulicy Gdańskiej. Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej organizowano organy władzy administracyjnej w całej Polsce. Okres od 1945 do 1972 roku charakteryzował się ciągłymi zmianami. Był to czas, w którym radni z regionu łaskiego reprezentujący dzielnicę Kolumna zabiegali u ówczesnych władz powiatowych i wojewódzkich o nadanie Kolumnie statusu miasta. Zaraz po wyzwoleniu Łasku z pod okupacji niemieckiej na tym obszarze funkcjonował podział administracyjny z przed wybuchu II wojny światowej. TOtaż Kolumna i okoliczne miejscowości wchodziły w skład gminy Łask, której siedziba mieściła się początkowo na Utracie a potem w Wiewiórczynie. W 1945 roku w związku z nowym podziałem terytorialnym gromad, od 4 października w powiecie łaskim znalazła się nowa gromada Kolumna-Las. W jej skład wszedł obszar dotychczasowej gromady Kolumna-Las, osiedle Przygoń i kolonia Poleszyn-Orpelów. W 1957 roku włączono do niej także obszar wsi Wierchy i wieś Kolumnę. Przełomowym momentem był rok 1957 kiedy to kandydat na posła, Julian Horondecki, przyrzekł pomoc w przemianowaniu Kolumny z gromady na miasto. Rok później, 21 marca 1958 roku Gromadzka Rada Narodowa wystąpiła z wnioskiem o nadaniu tej miejscowości praw miejskich. Efektem było jednak tylko wydzielenie z gromady Kolumna-Las, osiedla Kolumna. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zrealizowano wiele projektów mających na celu rozwój osiedla Kolumna. Największe zasługi miał w tym Jerzy Bodnar, współautor planu perspektywicznego osiedla Kolumna. W 1972 roku ponownie wystąpiono do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z wnioskiem o nadanie praw miejskich Kolumnie. Pomysł początkowo był popierany przez Prezydium PRN w Łasku, jednak ostatecznie wycofano się z niego i łascy radni przedłożyli projekt włączenia osiedla Kolumna do Łasku i utworzenia jednego ośrodka miejskiego. Od końca 1972 roku rozpoczęto wdrażanie programu integracyjnego obu ośrodków, który od samego początku napotykał na wiele trudności, które występują po dzień dzisiejszy. Właściwy rozwój Kolumny rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej kiedy powrócono do tworzenia z Łask-Kolumny miejscowości rekreacyjno-uzdrowiskowej. Bory sosnowe i czysta woda w rzece grabi pozwalały na urządzenie licznych kolonii dla dzieci, wczasów F. W. P., oraz umożliwiły wyznaczenie terenów wypoczynkowych i turystycznych. Część istniejących obiektów letniskowych została przejęta przez zakłady przemysłowe z Łodzi i Pabianic. Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Pamotex" posiadały największy ośrodek wczasowy. Również Centralny Fundusz Wczasów Pracowniczych w Spale posiadał swój ośrodek w Kolumnie o nazwie "Leśna", na który składało się 6 budynków z 1 700 miejscami. W wyniku tych inwestycji Kolumna uzyskała status miejscowości kuracyjno-letniskowej, do której bardzo chętnie przyjeżdżały dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. Przy szosie otwarto restaurację "Wczasową" (obecnie sklep GS-u i bank), kawiarnię "Maleńką" na górce (obecnie kwiaciarnia), kawiarnię "Jagódkę" (obecnie parking przed hurtownią obuwia). Mieszkańcy Kolumny znaleźli zatrudnienie w Prefabrykatach, spółdzielni Pracy "Sztuka Sieradzka" przy ulicy Gdańskiej, w rozlewni wód gazowanych, w masarni i piekarni. Bardzo dużo kobiet dojeżdżało do łódzkich fabryk włókienniczych. Nadmienić tu należy, że w latach powojennych w ramach repatriacji w Kolumnie osiedliło się wiele polskich rodzin, głównie z Litwy i Ukrainy. Władze ówczesnego Związku Radzieckiego postawiły zamieszkującym tam Polakom ultimatum: albo przyjmują obywatelstwo rosyjskie, albo w ciągu dwóch tygodni wyjadą do Polski. Repatrianci przywieźli ze sobą, zachowaną wiarę swoich ojców i dorobek całego życia zmieszczony w walizkach - 30 kilogramów na osobę. W roku 1960 gromada Kolumna - Łask uzyskała prawa osiedla, a przewodniczącym rady został Pan Bodnar.

Rewitalizacja Łask - Kolumny: Projekt odnowienia wybranych miejsc na terenie dzielnicy Pojawiła się przed Łask-Kolumną ogromna szansa związana z projektem rewitalizacji Łasku i zarazem jego dzielnicy. Praktycznie od końca 2015 roku, powstał ruch mieszkańców Kolumny, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy stanu naszej dzielnicy. W maju 2016 roku Urząd Miejski w Łasku ogłosił przystąpienie do projektu rewitalizacji wybranych terenów z czego Łask-Kolumna zostanie objęta największym obszarem przekraczającym 90 hektarów. W związku z tym można mieć duże nadzieje na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w "mieście ogrodzie", które zostało stworzone przez Janusza Szweycera. Od dłuższego czasu w Łask - Kolumnie, a także w różnych częściach gminy Łask miało dość do szeroko zapowiadanej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Z tego względu podjęto w Urzędzie Miasta Łask szereg uchwał oraz przygotowano różne analizy ułatwiające pozyskanie odpowiednich funduszy i realizację ogromnego projektu. Przez długie miesiące organizowano konsultacje społeczne, a do projektu rewitalizacji gminy Łask, a w szczególności Łask - Kolumny zaangażowano naukowców i studentów Politechniki Łódzkiej. Mimo tak ogromnego wysiłku włożonego przez zaangażowane osoby, nie udało się rozpocząć rewitalizowania poszczególnych obszarów. Od samego początku zakładano, że rewitalizacja Łask - Kolumny będzie procesem długotrwałym i w dużej mierze uzależnionym od pozyskania finansowania zewnętrznego, co jak się okazuje nie było takie proste. Jeśli uda się podjąć jakiekolwiek działania w ramach rewitalizacji Łasku, planowane inwestycje pozwolą przede wszystkim poprawić warunki życia mieszkańców, a być może przyciągnąć do miasta nowych inwestorów, dzięki którym Łask - Kolumna może stać się wiodącym ośrodkiem miejskim w regionie. Podejmowane działania muszą być wieloaspektową odpowiedzią na lokalne potrzeby, wspierającą powiązania przestrzenne z szerszym otoczeniem.

Rewitalizacja Łasku jest bardzo dużą inwestycją dlatego już na początkowym etapie jakim były konsultacje społeczne włączyły się w nią lokalne stowarzyszenia, których działania skupiały się na promocji i rozwoju regionu. Efektem pierwszych spotkań roboczych do projektu rewitalizacji przeprowadzonych pod koniec 2015 roku było włączenie się w działania władz samorządowych oraz poparcie pomysłu ze strony władz województwa łódzkiego. W ich wyniku lokalny samorząd zlecił przygotowanie diagnozy dla gminy Łask, w której wskazano wszelkie czynniki ilustrujące obszary zdegradowane. Stowarzyszenie Nasza Kolumna, działające na rzecz rozwoju Łask-Kolumny, zainicjowało współpracę z dużym ośrodkiem naukowym jakim jest Politechnika Łódzka. Początkową płaszczyzną współpracy była edukacja pomiędzy Uczelnią wyższą, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie. Dla szkoły w Kolumnie możliwość wspólnych cyklów dydaktycznych czy wymiana doświadczeń okazała się nieoceniona z dużą korzyścią dla uczniów tutejszej placówki. Natomiast studenci Politechniki Łódzkiej, a w szczególności Wydziału Architektury i Urbanistyki znaleźli dla siebie doskonałe miejsce do podnoszenia efektów kształcenia. Przygotowania dokumentacji projektowej Łask-Kolumny i rodząca się idea rewitalizacji doprowadziła do ogłoszenia przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie. Konkurs skierowany był właśnie do studentów Politechniki Łódzkiej. Przy organizacji konkursu współpracowały ze sobą Stowarzyszenie Zielona Kolumna, Rada Dzielnicy Kolumna, mieszkańcy Kolumny oraz władze Miasta i Gminy Łask oraz Powiatu Łaskiego. Konkurs zakończył się wybraniem najciekawszych projektów podkreślających charakter Kolumny, które miejmy nadzieję zostaną wykorzystane w procesie rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie dzielnicy Łask-Kolumna. Z pośród 33 nadesłanych prac, Sąd konkursowy obradujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie wybrał te, które spełniały wymagania postawione w regulaminie oraz takie, których realizacja będzie miała wpływ na poprawę warunków życia. Głównym celem projektu Agaty Ziółkowskiej i Damiana Nowaka było stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców Kolumny, takiej która umożliwia integrację społeczną oraz miłe spędzanie czasu. Wśród wskazanych miejsc w projekcie rewitalizacji, wyszczególniono dzielnicę Łask-Kolumna, która posiada największą ilość zabytków na 1 km2 z całej gminy Łask a na dodatek obszar ten charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami ubóstwa oraz wykluczenia społecznego spowodowanego chorobą lub wiekiem. W zamyśle rewitalizacja Łask - Kolumny ma pozwolić do powrotu koncepcji dzielnicy Kolumna jako miejscowości wypoczynkowej. Jest to największy wyznaczony pod obszar obejmujący 195 ha, na którym mieszka 2 507 osób.

Łask Wiadomości Historia Online na Blogu Tematycznym dla Łódzkiego. Atrakcje Łask - Kolumny, Historia II Wojny Światowej w Łasku i Lotnictwa (Armia Łódź 1939)


Stworzenie bloga historycznego o Łasku była nie lada wyzwaniem pod względem merytorycznym oraz w aspekcie technicznym. Z jednej strony lokalna społeczność interesuje się historią dziejów miasta Łask, ale z drugiej strony jest to tematyka dość niszowa i nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem czytelników jak aktualne wydarzenia. Mimo to chęć odkrywania lokalnej przeszłości wzięła górę i powstał ten blog, prowadzony w ramach innego serwisu komercyjnego. Opisująć lokalne wydarzenia z ubiegłych wieków, nie można pominąć także okolicznych miejscowości, z którymi historia Łasku nie rozerwalnie się łączy. Łask liczy sobie około 18 tysięcy mieszkańców, natomiast w całej gminie zamieszkuje przeszło 20 tysięcy osób. Z tego około 5 tysięcy przypada na dzielnicę Łask-Kolumna. Samio miasto stanowi także ważny ośrodek administracyjny ponieważ jest ono siedzibą władz powiatu łaskiego, w skład którego wchodzą oprócz gminy Łask, także: gmina Widawa, gmina Sędziejowice, gmina Buczek oraz gmina Wodzierady.

Z informacji zaczerpniętych z Wikipedii można przeczytać, że miasto Łask geograficznie położone jest na Wysoczyźnie Łaskiej i w Kotlinie Szczercowskiej. Największe miasto powiatu łaskiego leży w odległości około 35 kilometrów od Łodzi (stolica województwa łódzkiego) oraz w najbliższym sąsiedztwie największych miast w regionie. Zaliczają się do nich: Pabianice, Wieluń, Bełchatów i Zduńska Wola. Przed wprowadzeniem podziału administracyjnego w 1998 roku, Łask znajdował się od 1975 roku w ówczesnym województwie sieradzkim. W samym Łasku, pomijając dzielnicę Łask-Kolumna, można wyróżnić kilka osiedli lub jak kto woli części administracyjnych miasta. Zalicza się do nich przede wszystkim centrum z głównym placem rynkowym. Ponadto są to okoliczne tereny magazynowo - kolejowe na Utracie oraz kilka osiedli mieszkaniowych: Batorego, Mickiewicza, Sobieskiego, Wojskowe, MON, Zajączek i Przylesie.

W tym miejscu należy opublikować listę słów kluczowych, które będą pomocne w odnalezieniu tego bloga w internecie oraz w popularnych wyszukiwarkach internetowych: gmina łask, łask mapa, wydarzenia łask, łask kolumna, powiat łaski, łask kod pocztowy, łask lotnisko, łask kolumna mapa, łask kolumna atrakcje, łask kolumna cmentarz, łask kolumna hotel, łask kolumna rehabilitacja, kolumna miejscowość, łask kolumna restauracja, łask kolumna kod pocztowy, gmina łask bip, powiat łaski, jarmark łaski 2017, urząd miasta łask praca, gmina łask nip, urząd miejski w łasku wydziały, wydarzenia kryminalne łask, policja łask z ostatniej chwili. Z upływem czasu będą publikowane kolejne artykuły związane z historią Łasku, a tematów naprawdę nie zabraknie...

Przewodnik Łask Wiadomości: Historia Łasku i Atrakcje Godne Polecenia


W samym Łasku oraz jego okolicy można znaleźć wiele ukrytych atrakcji turystycznych oraz ciekawych miejsc na spędzenie wolnego czasu. Nie wszystkim znane są zapomniane historie, ale warto je opisywać, aby przybliżyć je mieszkańcom oraz odwiedzającym turystom. "Z Sieradza przez Zduńską Wolę, Łask, Pabianice i Rzgów do Łodzi" to tytuł przewodnika z 1909 roku, w którym znajdziesz informacje na temat miasta Łask. To także źródło wiedzy historycznej na temat ówczesnego Miasta Łask. Już wtedy pisano, że miasto powiatowe Łask, które położone jest nad rzeką Pisią i Grabią, na podróżnych robiło wrażenie lichej mieściny, zabudowanej nędznymi domkami. Mimo wiekowej stęchlizny, to mimo wszystko losy po macoszemu obchodziły się z tym grodem, ale obdarły go z minionej świetności i przyoblekły w łachman na powitanie nowej ery roztaczającego się nowego życia pod sztandarem przemysłu na początku XX wieku. Udostępnione czytelnikom fragmenty książki zostały opublikowane w oryginalnej w wersji językowej z pewnymi zmianami, zachowując przy tym klimat dawnych lat... Zostały wzbogacone o opisy lokalnych atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc istniejących do dziś.

Kolegiata Łaska: Tajemnice Cudownego Obrazu i Ziemi z Jerozolimy i kościół św. Ducha z 1666 roku Obecna Kolegiata Łaska została zbudowana w XVI wieku. W jej miejscu wcześniej stał drewniany kościół, który został pobudowany w drugiej połowie XIV wieku, a erygowany kanonicznie został przez arcybiskupa Jarosława Bogorię ze Skotnik w 1356 roku. Jarosław Bogoria zdobył wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Bolońskim, którego od 1322 roku był rektorem. Po powrocie do kraju, dzięki dobrym kontaktom z królem Kazimierzem Wielkim został wybrany na arcybiskupa gnieźnieńskiego. Według pracy Jarosława Molendy: "Tajemnice polskich grobowców: pielgrzymki, ukryte skarby, sensacje i anegdoty", jednym z fundatorów łaskiego kościoła mógł być wspomniany arcybiskup ze Skotnik, a nie jak się ogólnie przyjęło ród łaskich.

O wiele ciekawsza jest natomiast historia sprowadzenia ziemi z Jerozolimy, którą został posypany cmentarz parafialny w Łasku. Według źródeł historycznych, do Łasku ziemię z Jerozolimy sprowadzono dwukrotnie. Za pierwszym razem w 1515 roku, która została zebrana z cmentarzy rzymskich oraz w 1535 roku przywiezioną bezpośrednio z Palestyny. Od tamtej pory okazało się, że ciała wielkiej liczby pochowanych w tej poświęconej ziemi nie ulegały zepsuciu, "pięknie się konserwując". Tak rzekomo miało być jeszcze w XIX wieku, o czym świadczą informacje zawarte w dawnych zapiskach - jak napisał Jarosław Molenda w swojej książce.

W XVI wieku nastąpił kolejny etap rozwoju Łasku jako ośrodka religijnego. W latach 1517 - 1523 wzniesiono trójnawowy murowany kościół gotycki, który od 1525 roku posiadał rangę kolegiaty - z długą przerwą - po dzień dzisiejszy.

Na zewnątrz świątynię zdobią trzy wieże. Dwie większe na froncie i jedna pośrodku mniejsza. Wewnątrz w ołtarzu głównym jest obraz św. Michała Archanioła, pendzla znakomitego malarza włoskiego, Filipa Castoldi. Po prawej stronie kościoła jest piękna kaplica Matki Boskiej, ufundowana przez dawnego dziedzica Stanisława Wierzbowskiego, z pierwszej połowy XVIII wieku, a w niej przesliczny ołtarz w stylu rococo. W ołtarzu tym znajduje się cudowny, na białym marmurze, wizerunek N. Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus, otrzymany przez fundatora w Rzymie, w darze od papieża Klemensa VII. Po przeciwnej stronie istnieje kaplica św. Anny. Łask zyskał sławę za sprawą nie tylko cmentarza, ale także dzięki cudownym uzdrowienią związanymi ze wspomnianą przed chwilą płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezusa, uważany za najstarszy po obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Płaskorzeźba wykonana została prawdopodobnie przez Andrea della Robi. Zasłynął on cudownymi uzdrowieniami co przyciągało licznie pielgrzymów do Łasku. Wielkim wydarzeniem w życiu parafii były obchodzone w dniach 28 - 29 września 1963 roku Dni Maryjne z okazji 450 rocznicy sprowadzenia płaskorzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez Prymasa Jana Łaskiego. W uroczystości udział wzięli m. in. biskupi: Jan Fondaliński i Bogdan Bejze.

W Kolegiacie Łaskiej przechowywana jest srebrna trumienka z relikwiami św. Juliana przywieziona z Rzymu. W skarbcu Kolegiaty natomiast przechowywane są różnego rodzaju przedmioty i ubiory kapłańskie z wyszytymi herbami Korabitów. Ponadto przechowywane były od wieków różnej maści dokumenty, bulle papieskie i nadania arcybiskupie z ozdobnymi i wyzłacanymi zdobieniami. Obecnie wszystkie te przedmioty zostały uporządkowe i udostępnione zwiedzającym. W publikacji wydanej w 1909 roku w barwny sposób opisane zostały przez Verdmon-Jacques także podziemia Kolegiaty Łaskiej w Łasku - Dla mniej nerwowych osób ciekawym jest zwiedzanie podziemia w kaplicy Matki Boskiej. Znajdą tam kilka dobrze zachowanych trumien i ciał osób przed wiekami zmarłych. Szczególną uwagę zwraca nadzwyczajnej grubości, lecz bez napisu, a więc nie wiadomo czyje zwłoki kryjąca. W innej, otwartej trumnie, znalazłem dobrze jeszcze zakonserwowane zwłoki mężczyzny. Czaszkę od czoła aż po ucho ma przeciętą, ręce złożone jakby do modlitwy. Odzież już przegniła. Są to zwłoki Jana Prospera Załuskiego, właściciela dóbr Łaskich, Gostkowskich, Jabłonickich i Jasienickich. Dzielny gospodarz, dobry obywatel, czas swój poświęcał naukom i pracy w koło gospodarstwa.

Oprócz Kolegiaty w Łasku znajdowały się jeszcze dwa inne kościoły w przeszłych latach. Pierwszym z nich był kościół św. Anny, który w 1876 roku został rozebrany, a w jego miejsce zbudowano cerkiew prawosławną (również już nie istnieje). Kościół św. Ducha był trzecim z kolei kościołem katolickim w Łasku i został zbudowany w 1666 roku w zachodniej części miasta, po tym jak w 1665 roku spłonęła modrzewiowa kaplica, która stała w tym samym miejscu. Jeszcze przed pożarem była ona w opłakanym stanie i już we wcześniejszych latach zbierano składki wśród mieszkańców Łasku na remont świątyni. Obecnie, na mocy porozumienia pomiędzy Archidiecezją łódzką, a Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego, świątynię użytkuje Parafia Wojskowa w Łasku. Z okazji upamiętnienia 350 lat historii ościoła św. Ducha w Łasku w 2016 roku - w Muzeum Historii Łasku dostępna była wystawa tematyczna poświęcona świątyni.

Łask Pomnik Niepodległości na Placu 11 Listopada Obecnie w centrum Łasku, na zrewitalizowanym placu 11 Listopada, znajduje się współcześnie pobudowany Pomnik Niepodległości w kształcie łuku triumfalnego - symbolu zwycięstwa - zaprojektowany przez Zbigniewa Dudka (łódzki rzeźbiarz, wykładowca na ASP i Politechnice w Łodzi) i jego żony Krystyny Urbanowicz - Dudek, a odsłonięty jesienią 2009 roku. Rzeźba wykonana została z różnych materiałów - granitowe kolumny zwieńczone zostały stylizowanymi flagami ze stali nierdzewnej. U góry umieszczony został tytanowy napis upamiętniający walkę pokoleń o niepodległość (po obydwu stronach - z jednej w języku polskim, a z drugiej po łacinie). Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w dniu 11 listopada 1938 roku odsłonięto w Łasku przy zbiegu ówczesnych ulic Warszawskiej i Piłsudskiego (obecnie 9 Maja), pomnik Niepodległości autorstwa Zenona Siemińskiego i Heintza. Nieistniejący już pomnik składał się z trzech kolumn stojących na kamiennej podstawie ze stylizowanym orłem. Kolumny to symbol trzech zaborów tworzących odrodzoną Polskę, a także nawiązanie do trzech krzyży znajdujących sie wcześniej w pobliżu.

Atrakcje Turystyczne Łask: Dworek Szweycera i Park w Ostrowie Nieopodal Łasku, w miejscowości Ostrów, znajduje się nowożytny dworek letni wybudowany w latach 1917 - 1918, dla ówczesnego właściciela dóbra łaskich Janusza Szweycera. Dworek w Ostrowie został zbudowany z cegły, u podstaw w kształcie prostokąta z dobudowanym od strony wejścia gankiem z sześcioma kolumnami. Od czasu II wojny światowej, były już pałacyk Szweycera, jest własnością Państwa. Przez bardzo krótki okres czasu na terenie Dworku w Ostrowie i otaczającego go parku w stylu angielskim, znajdowął się nawet ośrodek wypoczynkowy. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie pałacyku znajduje się szkoła Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Lokalne władze samorządowe podjęły się nawet odnowienia zabudowań. Do tej pory udało się wymienić dach na nowy. Reszta część budynku jest nieruszona. Być może uda się pozyskać dodatkowe finansowanie na ten cel w ramach programu rewitalizacji gminy Łask. Dwór w Ostrowie znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków (łódzkie). Sama miejscowość Ostrów koło Łasku w województwie łódzkim, po raz pierwszy była wzmiankowana w dokumentach w 1366 roku. Od XV wieku Ostrów wchodził w skład dóbra łaskich, co zakończyło się po II wojnie światowej. Więcej o samym Łasku, Szweycerze i okolicznych miejscowościach można przeczytać w dotychczas opublikowanych artykułach na blogu na stronie głównej serwisu Łask//PrzyczepyMarter.

Łask Atrakcje Turystyczne w Okolicy: Cmentarz z I Wojny Światowej w Wymysłów Piaski Dla wielu osób okres I wojny światowej jest zapomnianym czasem i nie każdy zdaje sobie sprawę, że w 1914 roku miała miejsce największa bitwa na froncie wschodnim, pomiędzy Niemcami a Rosją, właśnie w okolicach Łodzi. Operacja Łódzka pozostawiła po sobie zapisaną kartę historii, jakimi są liczne cmentarze wojenne w województwie łódzkim. Jednym z takich cmentarzy jest cmentarz wojenny Wymysłów-Piaski. Jeden z największych cmentarzy wojennych z 1914 roku w regionie sieradzkim. Spoczywa na nim według danych z 1 VII 1945 roku - 654 żołnierzy niemieckich z jednostek wchodzących w skład 9 Armii Augusta von Mackensena, 71 żołnierzy rosyjskich z 5 Armii gen. Pawła Plehwe i nieznana ilość żołnierzy nierozpoznanych. Wszyscy polegli na początku grudnia 1914 roku. W 2000 roku cmentarz został odrestaurowany ze środków Fundacji "Pamięć". Cmentarz położony jest w lesie w miejscowości Wymysłów-Piaski nieopodal wsi Wymysłów-Francuski w gminie Dobroń. Z Wymysłowa-Francuskiego na krzyżówce kierujemy się w kierunku Wymysłów-Piaski zgodnie ze znakami. Kiedy po lewej stronie miniemy zabudowania to po prawej stronie pojawi się ścieżka leśna z zielonym szlabanem. Skręcamy w nią i idąc jakieś 500 metrów na północ, w środku lasu, po prawej stronie zobaczymy cmentarz otoczony wałem ziemnym. Według zestawienia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w Polsce znajduje się 1 513 cmentarzy z okresu I wojny światowej z czego w samym województwie łódzkim jest ich 83.

Łask Wiadomości: Dążenia i Walki o Niepodległość Polski do 1918 roku


Czas płynie szybko i zaciera w umysłach ludzkich pamięć i wspomnienia nie tylko o drobnych wypadkach lecz również o olbrzymich kataklizmach i wydarzeniach wstrząsających. Kiedy umilkły burze dziejowe Polski i zawitało słońce wolności - wszyscy żyjący - jedni kierowali nową państwowością i myśleli o zagadnieniach istotnych dla Polaków, drugich objęło szare codzienne życie pochłonięte walką o kawałek chleba. Wszak w walce o Niepodległość Polski było wiele pięknych poświęceń, heroicznych walk bo przecież tak ogromne rzesze rodaków walczyły o wolność. Marszałek Józef Piłsudski umysłem swym ogarnął ogrom pracy i wysiłek szarych rzesz skierował na odpowiednie tory.

Łask i Pabianice: Dążenia niepodległościowe Polaków od czasów Królestwa Polskiego do I Wojny Światowej Niemieckość przybyszów i zagadnienia narodowościowe zaostrzają się w związku z wydarzeniami politycznymi ostatnich dziesięcioleci XIX wieku. Do środowiska robotniczo-rzemieślniczego, jakim stają się Pabianice już w połowie XIX stulecia - dochodzą też szybko i budzą oddźwięk hasła stronnictwa ruchu nawołującego w latach 1861 - 1863 do zbrojnej walki o państwo, ale państwo wywalczone przez wszystkich równouprawnionych obywateli. Wielkie hasła równości i braterstwa porywają ludność polską. W momencie gdy Centralny Komitet Narodowy ogłosił się Rządem Powstańczym zniósł stanowość, ogłosił uwłaszczenie chłopów i wezwał cały naród do broni - w grupach powstańczych powiatu sieradzkiego znaleźli się robotnicy i rzemieślnicy z Pabianic i Łasku. Historyk powstania styczniowego na ziemiach województwa łódzkiego - L. Waszkiewicz, wspomina w swej pracy o grupie zorganizowanej w lasach rososzyckich przez Józega Oksińskiego, wychowanka szkoły wojskowej w Cuneo. Do powstańców tych ciągnęły gromadki z Sieradza, Warty, Pabianic, Łasku i Zduńskiej Woli. 28 stycznia 1863 roku w Pabianicach powstańcy zabrali broń ówczesnemu niemieckiemu towarzystwu strzeleckiemu, które na propozycję oddania broni dobrowolnie powstańcom, odpowiedziało odmownie. Przez ulice Pabianic przeciągała się w czasie tych gorących dni grupa łódzkich powstańców, śpieszących do Oksińskiego, aby pod jego komendą walczyć jako żołnierze - powstańcy. W sierpniu 1863 roku, na drodze z Łasku do Widawy, pod wsią Sędziejowice grupa powstańców Taczanowskiego z udziałem jazdy Parczewskiego stoczyła zwycięską walką z Rosjanami. Tradycja narodowa rosła, wzmocniona przelaną krwią i żołnierskim trudem. Po klęsce powstania 1863 roku zaczęły się czasy represji i prześladowań narodowych, chwilowo myśl niepodległościowa zagasła, a przerażająca rzeczywistość polska budziła grozę i zabijała wiarę w możliwość czynu. Gdy jednak ponownie odżyły tradycje niepodległościowe i gdy pod kieniec XIX wieku ponownie rozpoczęto przygotowywać się do walki - we wszystkich tych poczynaniach bierze gorący udział powiat łaski, a zwłaszcza Pabianice. Pierwsza wojna światowa złączyła wszystkie dążenia niepodległościowe i skupiła wokół akcji legionowej Józefa Piłsudskiego.

Łask 1914 - 1918: POW w walce o Niepodległość Polski w I Wojnie Światowej Jednostki Polskiej Organizacji Wojskowej nie zawsze pokrywały się z jednostkami administracyjnymi. Powiat łaski po 6 grudnia 1914 roku został przez okupantów podzielony w ten sposób, że 5 gmin: Dąbrowa Rusiecka, Dzbanki (obecnie Szczerców), Dąbrowa Widawska (obecnie Widawa), Chociw i Wygiełzów oraz osady Szczerców i Widawę zatrzymała sobie Austria, a resztę powiatu okupowali Niemcy. Od 9 listopada 1917 roku utworzono IV Okręg POW, podzielony na trzy Obwody, przy czym Pabianice, gminy Górka Pabianicka, Wymysłów (obecnie Dobroń), Dłutów, Widzew i Lutomiersk znalazły się w I Obwodzie, a Łask i część powiatu sieradzkiego w II Obwodzie, natomiast powiat brzeziński z resztą terenu w III Obwodzie. W dniu 15 sierpnia 1915 roku została założona pierwsza na terenie miasta Łasku sekcja Polskiej Organizacji Wojskowej w liczbie 8 ludzi. Zbiórka tej sekcji odbyła się konspiracyjnie w prywatnym mieszkaniu magistra farmacji Antoniego Kulisza. W zbiórce tej brał udział delegat Komendy Głównej - Jastrzębski-Jastrzębiec (Mieczysław Jeżewski), a obecni złożyli przyrzeczenie oraz zostali wybrani na kurs podoficerski POW w Aniołowie koło Zgierza. Kurs ten trwał od 16 sierpnia do 30 sierpnia 1915 roku. Na kursie tym był również z POW miasta Pabianic Hipolit Klimek. Po powrocie wzięli się oni ochoczo z innymi do dalszej pracy. Wytyczne pracy nadeszły zaraz, a mianowicie 7 września 1915 roku - "Do Komendy Obwodu Łaskiego. Do chwili obecnej Łask wraz z okolicą stanowił Obwód Zduńska Wola Okręgu Łódzkiego. Zgodnie z rozporządzeniem obywatela Jastrzębskiego, komendantem Obwodu Łaskiego zostaje obywatel Władek, komendantem Łasku obywatel Orłowski, kapral podoficer, jego zastępcą obywatel Wolny, starszy podoficer. Obywatel Władek do chwili obecnej ma prawo mianowania prowizorycznego wszystkich funkcjonariuszy do czasu zatwierdzenia ich przez Okręg. Nic bez jego zgody nie winno dziać się w Obwodzie. Jako Komendant Obwodu ob. Władek winien składać do Komendy Okręgu przynajmniej raz w tygodniu raport pod adresem wskazanym w załączniku w godzinach odpraw." W dniu 18 września 1915 roku odbyła się zbiórka ćwiczebna pod dowództwem Władka. Na zbiórce tej zaprzysiężonych zostało także 4 nowych ludzi, między innymi obywatel Padwa (Antoni Truchliński). Obwód zatem liczył z komendantem 13 ludzi i został podzielony na dwie sekcje. Komendantem I sekcji zostaje ob. Orłowski, a II sekcji ob. Wolny. Wkrótce zapoczątkowana praca w Łasku rozszeża się na sąsiednie wsie i gminy, tak że powstały nowe organizacje. Konieczne zatem było przeprowadzenie pewnych reorganizacji wewnętrznych, w tym, obsadzenia funkcji nowymi przeszkolonymi ludźmi.

Łask: Akcje dywersyjne Polskiej Organizacji Wojskowej w łódzkim od 1917 roku Już od 1917 roku w pracy Polskiej Organizacji Wojskowej przewijała się idea dywersji i przygotowywania się do niej. Każde przygotowanie wymagało znajomości obiektów, a to mogło być ustalone ścisłym wywiadem. Wywiad odnośnie niszczenia obiektów mających dla okupantów istotne znaczenie został w IV Okręgu ściśle przeprowadzony. Komenda Naczelna Nr 1 rozkazem z dnia 16 października 1917 roku zgodziła się na przeprowadzenie akcji dywersyjnej w IV Okręgu. Obiektami mającymi ulec zniszczeniu miały być urządzenia kolejowe i sieć telefoniczna. Niszczenie urządzeń kolejowych polegało na tym, że peowiacy mieli rozkręcić szyny kolejowe, zniszczyć progi i usunąć szyny kolejowe oraz przecinać druty idące torów kolejowych. Miało być również zniszczone urządzenie telefoniczne, biegnące wzdłuż dróg bitych, a to przez ściecie słupów i zerwanie drutów. W Okręgu IV rozkaz ten był wykonany w sposób następujący: odcinki kolejowe Płyćwa - Rogów, Rogów - Koluszki miały być zniszczone przez III Obwód, którego komendantem był Nitrowicz. Rozkaz wykonał zaś Marian Kozielski. Odcinek Łódź - Chojny miał być zniszczony przez komendanta Słowika. W ostateczności, Organizacji tej nie udało się uszkodzić samego toru, gdyż był pilnie strzeżony, ze względu na fakt, że łączył on różne magazyny wojskowe. Natomiast organizacja poprzecinała w kilku miejscach druty telefoniczne na tym odcinku oraz na odcinku Łódź - Pabianice. Odcinek kolejowy Łask - Pabianice został powierzony II Obwodowi w Łasku, Zgrzytowi. Rozkaz ten przez obwód został wykonany sumiennie i solidnie, zwłaszcza w pobliżu miasta. Zniszczenie torów było tak wielkie, że 2 kompanie saperów napriawiało je przez 2 dni, a Niemcy nałożyli na gminę Łask kontrybucję w wysokości 2 000 marek, którą Łask musiał zapłacić. Na okupowanych terenach Niemcy prowadzili rabunkową gospodarkę w lasach państwowych. Masowo wycinali drzewa, które wywozili następnie do siebie i sprzedawali na miejscu. Tak było i na terenie powiatu łaskiego. Okręg IV Polskiej Organizacji Wojskowej postanowił w tym momencie, kiedy będzie gotówka w kasie zarządu leśnego, zrobić zbrojną akcję i pieniądze zabrać na własne cele. Kiełczewski przeprowadził dokładny i ścisły wywiad, lecz na dokonanie takiej akcji trzeba było mieć zezwolenie Komendy Naczelnej Nr 1, które jednak nie nadeszło i zamierzonej akcji ostatecznie nie wykonano.

Stosunek mieszkańców powiatu łaskiego do Polskiej Organizacji Wojskowej Społeczeństwo powiatu łaskiego odnosiło się do Polskiej Organizacji Wojskowej bardzo życzliwie i wszystkie warstwy społeczeństwa brały w nim czynny udział, oczywiście najliczniej zapełniali szeregi chłopi. Komenda główna POW zdawała sobie całkowicie sprawę z potrzeby i konieczności jak najlepszego i najliczniejszego zjednoczenia do pracy masy chłopskiej, którą należało przeszkolić wojskowo, na przyszłych szeregowych i podoficerów wojska polskiego i to nie tylko przeszkolenia fizycznego, ale również przeszkolenia umysłowego, aby sobie zdawała sprawę iż ma walczyć o wolność Ojczyzny. Kobierzycki w tej sprawie w raporcie swoim z dnia 5 września 1917 roku pisał: "Stosunkowo najlepiej przedstawia się praca w organizacji lokalnej VI tj. obwód łaski. Świadczy o tym ilość ludzi i zauważać się dająca chęć do pracy. Tu jednak jest przeszkoda do tym lepszego rozwinięcia jakościowo i ilościowo roboty - brak instruktorów. Przeszkodę tę jednak usunie kurs podoficerski mający się odbyć na terenie III Obwodu. Trudno jest myśleć o oparciu roboty na miastach, bezwarunkowo całą pracę trzeba skierować na wieś, skutek wówczas byłby pożądany, gdyby obwód posiadał specjalnego referenta politycznego (P.S.L) jako funkcjonariusza, wówczas siecią kół P.S.L. możnaby pokryć organizacje lokalne IV, VI, VII od razu, w innych dałoby się to później zrobić. Przydzielony jako referent polityczny podof. Sawa jest w tej funkcji fikcją, gdyż mimo usiłowań Komendy Obwodu, przede wszystkim sam nie stara się z nią utrzymać kontaktu." Byli tu księża, jak ksiądz Rutkiewicz Stanisław, weteran 1863 roku, proboszcz w Buczku, wielki krzewiciel ducha polskiego, uczestnik ruchu niepodległości 1905 roku, gorliwy sympatyk i opiekun Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ksiądz Żeromski. Z ziemian: Jan Szweycer z Ostrowa przyjmował przeszło 100 peowiaków obiadem po wielkich ćwiczeniach i finansował kasę tej organizacji wojskowej, Włodzimierz Sulimierski z Zielęcic ulokowął w swoim majątku w 1916 roku szkołę podoficerską dwutygodniową i dał jej całkowite wyżywienie. Jakubowski z Pruszkowa pomagał moralnie i finansowo. Piękną postacią wśród włościan był Antoni Krakowski z Sowiniec, liczący 64 lata, który był zaprzysiężonym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Sam brał udział w ćwiczeniach, wspierał ją materialnie, a nawet przyjął raz pluton obiadem. Lecz najważniejszy był fakt, że wspierał młodzież moralnie, dając z siebie przykład, iż trzeba się szykować do walki o wolność. Kierownikami ruchu Polskiej Organizacji Wojskowej byli przeważnie nauczyciele szkół powszechnych, a mianowicie: Kiełczewski, Krakowski, Balcerzak, Celler, Wajs i inni. Również wśród peowiaków byli sekretarze gminni: Nowak, Śląski. Z Łasku do POW należeli: Dr. Glińscy, Kulis, Werner. W listopadzie 1916 roku staraniem sekcji Polskiej Organizacji Wojskowej w Łasku oraz Ligi Kobiet pogotowia wojennego ufundowano sztandar POW II Obwodu Łaskiego. Fundusz został zebrany z dobrowolnych składek oraz dochodów otrzymywanych z różnych imprez: jak przedstawienia amatorskie, loterie itp. Poświęcenie odbyło się w kościele w Łasku przy współudziale licznie zgromadzonych peowiaków IV Obwodu oraz mieszkańców. Poświęcenia dokonał ks. Augustynik, sympatyk ruchu peowiaków.

Rozbrojenie Niemców. Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku W niedzielę wieczorem, 10 listopada 1918 roku wśród żołnierzy niemieckich będących w Łasku zauważono niepokój i zdenerwowanie. Peowiacy przeprowadzili gorączkowe narady w związku z nadchodzącymi wiadomościami z kraju oraz w związku z zachowaniem się Niemców. Następnego dnia Organizacja Lokalna w Łasku objęła od Niemców w swe posiadanie cywilne urzędy oraz uruchomiła Komendę Placu Polskiej Organizacji Wojskowej. Rozkaz mobilizacyjny IV Okręgu nadszedł 13 listopada 1918 roku. Wszyscy członkowie II Obwodu zgłosili się w Komendzie w Łasku. Kwaterująca kompania wojska niemieckiego została częściowo rozbrojona i pod komendą swych oficerów ruszyła w stronę Niemiec. W tym czasie, do Łasku ściągali żołnierze niemieccy z nad granicy okupacyjnej austryjacko - niemieckiej, która biegła tuż koło Zelowa - Buczku, a których po drodze rozbrajali peowiacy oraz ludność cywilna jak naprzykład w Gorczynie, gdzie kilku żołnierzy niemieckich rozbroili Kazimierz Dąbrowski oraz Adam Grzegorzewski. Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej zajmowali koszary wojskowe, magazyny, Urząd pocztowy oraz dworzec kolejowy, który zajęty został przez oddział peowiaków pod dowództwem Padwy. W ciągu tygodnia zmobilizowano około 250 ludzi, których podzielono na dwie kompanie, te zaś na plutony i sekcje. Ludzi skoszarowano, uzbrojono w zdobytą broń i częściowo umundurowano. Na murach starego grodu rodziny Łaskich, w urzędach gminnych i w widocznych miejscach we wszystkich miasteczkach, wsiach i osadach ukazują się pierwsze obwieszczenia polskich władz wojskowych. Garnizon Polskiej Organizacji Wojskowej Łask w sile jednej piątej kompanii umundurowanej i uzbrojonej został w dniu 18 grudnia 1918 roku wcielony do 28 pułku piechoty w Łodzi, gdzie wszyscy złożyli przysięgę i zostali częściowo przydzieleni do III batalionu, który formował się jako batalion POW oraz do II batalionu. W dniu 12 stycznia 1919 roku peowiacy z Łasku z II batalionem wyruszyli na front wołyński w okolice Kowla-Hołoby. Peowiacy przydzieleni do III batalionu zostali wysłani na front czeski.

Łask po I wojnie światowej. Powiat Łaski w latach 1918 - 1939 do wybuchu II wojny światowej Tuż po zakończeniu I wojny światowej - w listopadzie 1918 roku - rozpoczęto rozbrajanie pojedynczych oddziałów armii z państw zaborczych na terenie ówczesnego powiatu łaskiego. Polska Organizacja Wojskowa, która nie miała w naszym regionie znaczących sił, starała się w sytuacjach konfliktowych zminimalizować straty i starała się nie wywoływać większych starć. Dzięki temu bez większych problemów oczyszczono okoliczny obszar od wrogich sił, a Łask stał się ponownie wolnym miastem. W okresie dwudziestolecia międzywojennego na województwo łódzkie składało się 14 powiatów, w tym powiat łaski, na mocy Ustawy Tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku. Oprócz piatu łaskiego, na ówczesne województwo łódzkie, składały się także: Łódź-miasto, brzeziński, kaliski, kolski, koniński, łódzki, łęczycki, piotrkowski, radomszczański, sieradzki, słupecki, tu reck i i wieluński. Zajmował on siódme miejsce w województwie pod względem powierzchni (1403 km2), a na spisie powszechnym w 1931 roku liczył on 171 885 osób, co również dawało mu siódme miejsce w województwie pod względem ilości ludności. W skład powiatu łaskiego wchodziły: 2 gminy miejskie - Łask i Pabianice, oraz 18 gmin wiejskich - Bałucz, Buczek, Chociw, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrowa Widawska, Dłutów, Dobroń, Górka Pabianicka, Lutomiersk, Łask, Pruszków, Sędziejowice, Szczerców, Widawa, Wodzierady, Wygiełzów, Zapolice, Zelów. Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości to okres, w którym tworzono przede wszystkim jednostki administracyjne odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie regionu. Łask jako centralne miasto powiatu pełnił w nim wiodącą rolę. Co prawda w początkowym okresie władze Pabianic i Widawy, wchodzące w skład powiatu łaskiego próbowały przejąć rolę władz powiatowych, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Za Łaskiem, jako siedzibą główną Starostwa Powiatowego przemawiał fakt jego położenia, w samym centrum jednostki administracyjnej. Za pozostawieniem początkowego podziału terytorialnego z Łaskiem jako siedzibą Starosty opowiedziały się również trzy gminy, wchodzące w jego skład, a były to: Chociw, Wygiełzów i Zelów. W 1919 roku na stanowisko pierwszego Starosty Łaskiego po I wojnie światowej powołano Aleksandra Słupczyńskiego. W 1926 roku jego następcą został Jan Wallas, a następnie Konopacki. W 1935 roku objął to stanowisko Jerzy Rosicki, a ostatnim Starostą przed wybuchem II wojny światowej był Wiktor Nowakowski. Wymienieni wcześniej starostowie piastowali jednocześnie funkcję przewodniczącego Sejmiku Powiatu Łaskiego. W 1920 roku rozpoczęto starania nad reorganizacją sądownictwa w powiecie łaskim. Ostateczny kształ podziału sądownictwa nabrał w 1921 roku, kiedy pozostawiono na stałę trzy jednostki: Sąd pokoju w Łasku, Sąd pokoju w Widawie i Sąd pokoju w Pabianicach. Łaskowi podlegały gminy: Pruszków, Buczek, Zelów, Bałucz, Łasic, Wymysłów, Wodzierady i Lutomiersk. Widawie - Dąbrowa Rusiecka i Dzbanki. Pabianice - gminy Górka Pabianicka, Widzew i Dłutów. Władze Łasku od samego początku przejawiały chęć angażowania się w kreowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego nie tylko regionu, ale także województwa łódzkiego. Celem przewodnim było uczestniczenie w opracowaniu spójnej koncepcji i zabudowy łódzkiego okręgu gospodarczego i jej realizacji. Życie gospodarcze Łasku w latach międzywojennych nie było na wysokim poziomie ekonomicznym. Władze miejskie borykały się z trudnościami finansowymi i zarzucano im brak umiejętności w zarządzaniu finansami miejskimi co jednak nie wynikało z nadużyć. Jeżeli chodzi o przemysł, Łask również nie mógł się pochwalić znaczącą ilością zakładów. W 1935 roku w Łasku znajdowała się 147 zakładów o charakterze przemysłowym jednak były to raczej małe firmy rodzinne z niewielką liczbą pracowników. O wiele lepiej prezentowało się rzemiosło. Nie tyle Łask co cały powiat łaski mógł pochwali się sporą liczbą zakładów rzemieślniczych na tle całego województwa łódzkiego. Łask jako miasto powiatowe musiał pełnić w jakimś stopniu rolę centrum życia społecznego. W związku z tym przez cały okres dwudziestolecia międzywojenne go w mieście funkcjonowały różnego rodzaju organizacje społeczne i placówki działające na rzecz lokalnej społeczności. W tym miejscu nie można nie wspomnieć historii powstania szpitala w Łasku, który po dzień dzisiejszy odgrywa ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej całego powiatu łaskiego. Jego początki sięgają 1889 roku kiedy to zebrała się grupa lekarzy i założyła Szpital Powiatowy w Łasku. Został on ufundowany przez pabianickich fabrykantów i mieścił się przy ulicy Warszawskiej 62. Jednak słabe warunki lokalowe, nie wystarczające na potrzeby całego powiatu doprowadziły do zmiany siedziby i przeniesienia placówki na ulicę Piotrkowską, która rozpoczęła działalność od jesieni 1921 roku. Placówka ta z biegiem lat również okazała się nie wystarczająca. Podjęto więc decyzję o budowie nowego szpitala. W 1932 roku wybudowano jednopiętrowy budynek przy ulicy Warszawskiej 62 z miejscem na 53 łóżka z czego 24 przypadały na oddział zakaźny. Poza szpitalem również pracowali lekarze, którzy służyli pomocą mieszkańcom.

Łask Wiadomości: Ubezpieczenia OC + AC + NNW Samochodów Osobowych Online w Łódzkim Przez Internet


W latach dwudziestych XX wieku branża samochodowa dopiero się rozwijała w Polsce. W ocenie osób związanych na codzień z samochodami osobowymi uważali oni, że podróżowanie po kraju "czterema kółkami" jest tańsze od korzystania z pociągów i w dodatku łatwiej jest dojechać bezpośrednio do celu. Ba, samochód w tamtych czasach traktowano nawet jak przyjaciela "prawdziwego dżentelmena" tamtych czasów. Pod kątem obronności kraju, samochód spełniał także bardzo ważną rolę. Ich ilość na stanie prywatnym była tak samo traktowana jak ilość koni w wojsku. Im więcej tym lepiej potem na przyszłość. Z danych statystycznych wynikało, że na 1 stycznia 1937 roku po Warszawie jeździło 6 159 samochodów. Natomias w 1936 roku w całej Polsce jeździło jedynie 25 tysięcy samochodów, a w Niemczech 1 232 tysiące. Jak mała to jest liczba na owe czasy pokazuje statystyka, że na jednego mieszkańca przypadało raptem 0,7 samochodu. W czasach obecnych trend ten się odwrócił. Na naszych drogach krążą tysiące samochodów, a w niektórych domach dostępnych jest nawet po kilka samochodów osbowych.

Tak samo jak kiedyś, tak i dzisiaj, właściciele samochodów osobowych są zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia samochodowego OC oraz ewentualnie mają możliwość dokupienia polis NNW oraz Auto Casco, które w przypadku szkody zapewnia dodatkową ochronę pojazdu. Mieszkając w Łasku, również i Ty możesz bez przeszkód skorzystać z porównywarek polis komunikacyjnych online do wykupienia ubezpieczenia OC + AC + NNW dla swojego samochodu osobowego.

Zapoznaj się z kalkulatorem OC/Auto Caso online na blogu o Łasku oraz województwie łódzkim i sprawdź ceny ubezpieczeń dla poszczególnych modeli samochodów osobowych, które jeżdżą w czasach obecnych. Lista została wygenerowana dla najczęściej rejestrowanych nowych samochodów w kwietniu 2018 roku. Szczegółowe dane pochodzą z regularnie publikowanych raportów motoryzacyjnych przez PZPM w Polsce. Na początek zaprezentowanych zostało aż 19 modeli, po wybraniu których zostaniesz przeniesiony do serwisu głównego na bloga motoryzacyjnego PrzyczepyMarter m. in. o przyczepach samochodowych ze sklepem w Łasku. Tam możesz skorzystać z poleconej porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych online. Wykorzystaj tą szansę i sprawdź najtańsze ubezpieczenie dla swojego samochodu osobowego, aby obniżyć roczne użytkowanie pojazdu:

Łask Skoda Octavia UbezpieczeniaŁask Skoda Fabia UbezpieczeniaŁask Toyota Yaris UbezpieczeniaŁask Opel Astra UbezpieczeniaŁask Volkswagen Golf UbezpieczeniaŁask Ford Focus UbezpieczeniaŁask Toyota Auris UbezpieczeniaŁask Nissan Qashqai UbezpieczeniaŁask Skoda Rapid UbezpieczeniaŁask Fiat Tipo UbezpieczeniaŁask Renault Clio UbezpieczeniaŁask Skoda Superb UbezpieczeniaŁask Volkswagen Passat UbezpieczeniaŁask Hyundai Tucson UbezpieczeniaŁask Toyota C-HR UbezpieczeniaŁask Toyota Corolla UbezpieczeniaŁask Kia Cee'D UbezpieczeniaŁask Opel Corsa UbezpieczeniaŁask Volkswagen Tiguan Ubezpieczenia

Dzięki e-polisie OC/AC dla samochodu zarejestrowanego w Łasku masz dostęp do wszystkich danych obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Polisa online zawiera wszystkie elementy ubezpieczenia kupowanego w punkcie stacjonarnym. Na e-polisie zawarte są wszystkie potrzebne informacje m.in. jej numer, daty obowiązywania, zakres, warunki ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne. Warto pamiętać o tym, że umowę na OC dowolnego pojazdu - samochodu, motocykla czy przyczepy musisz wykupić w dniu rejestracji pojazdu bądź w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej umowy. Za opóźnienia poniesiesz dodatkowe opłaty zaczynające się od nawet 800 zł aż do przeszło 4 000 zł w zależności od rodzaju pojazdu i czasu zwłoki. Jeśli właśnie masz ostatni dzień na wykupienie ubezpieczenia zrób to przez internet.

Na blogu PrzyczepyMarter znajdziesz szereg informacji o przyczepach ale także o samochodach osobowych. Na stronie zostały zaprezentowane różne modele samochodów z ich danymi charakterystycznymi, a także wyposażeniem. Jest tam opisanych przeszło 80 000 wersji w zależności od rodzaju nadwozia oraz wersji silnika.

Łask Apteki: Dyżury Godzinowe Aptek i Punktów Aptecznych w Powiecie Łaskim na 2018 rok


Radni Rady Powiatu łaskiego uchwałą z października ubiegłego roku, podjęli decyzję w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego na rok 2018. Po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi oraz burmistrza Łasku i wójtów gmin z terenu Powiatu Łaskiego uchwalono następujące godziny pracy aptek w poszczególne dni tygodnia z uwzględnieniem sobót i niedziel. Sprawdź gdzie kupisz lek?

Apteka Łask Witaminka 2 - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Warszawska 65 (gmina Łask)
Apteka dyżuruje 24 godziny – NON- STOP

Apteka Łask Dbam o Zdrowie - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 7 (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00
Sobota: 8.00 - 16.00
Niedziela: nieczynna

Apteka Łask Dbam o Zdrowie - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Polna 12 (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Apteka Łask Dbam o Zdrowie - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Dębowa 1 (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00
Sobota: 8.00 - 15.00
Niedziela: nieczynne

Apteka Łask Prywatna - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, Pl. 11-go Listopada 30 (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00
Sobota: 8.00 - 15.00
Niedziela: nieczynne

Apteka Łask "Witaminka" - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask,ul. M.C. Skłodowskiej 1 (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 21.00
Sobota: 8.00 - 15.00
Niedziela: nieczynna

Apteka Łask "Aloes 3" - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Warszawska 33 (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 7.30 - 21.00
Sobota: 7.30 - 16.00
Niedziela: nieczynna

Apteka Łask "Kwiaty Polskie" - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Jana Pawła II (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 21.00
Sobota: 8.00 - 17.00
Niedziela: 8.00 - 17.00

Apteka Łask ETOS - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Warszawska 62A (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00
Sobota: 9.00 - 15.00
Niedziela: nieczynne

Apteka Łask Słoneczne Centrum Farmaceutyczne - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 7 (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 7.00 - 21.00
Sobota: 7.00 - 21.00
Niedziela: 8.00 - 20.00

Apteka Łask Kolumna "Leśna" - Leki Online Lista Łask


98-100 Łask (Kolumna), Pl. Szarych Szeregów 1A (gmina Łask)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 – 14.00
Niedziela: nieczynne

Apteka Buczek "Malwa" - Leki Online Lista Łask


98-113 Buczek, ul. Parkowa 1B (gmina Buczek)
Poniedziałek - piątek: 8.30 - 17.00
Sobota: 8.30 - 13.00
Niedziela: nieczynne

Apteka Sędziejowice Dbam o Zdrowie - Leki Online Lista Łask


98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 4 (gmina Sędziejowice)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
Sobota: 8.00 - 14.00
Niedziela: nieczynne

Apteka Widawa PZF "Cefarm" - Leki Online Lista Łask


98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 11 (gmina Widawa)
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 14.00
Niedziela: nieczynne

Apteka Widawa "Dar Zdrowia" - Leki Online Lista Łask


98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 13 (gmina Widawa)
Poniedziałek: 7.00 - 20.00
Wtorek - piątek: 8.00 – 20.00
Sobota: 8.00 - 16.00
Niedziela: nieczynna

Punkt Apteczny Widawa Na Szóstkę - Leki Online Lista Łask


98-170 Widawa, Chociw 136 (gmina Widawa)
Poniedziałek - piątek: 8.00-15.00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Punkt Apteczny Kwiatkowice "MELISSA" - Leki Online Lista Łask


98-105 Kwiatkowice, ul. Łódzka 7 (gmina Wodzierady)
Poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Niedziela: nieczynne

Punkt Apteczny Wodzierady "Prima" - Leki Online Lista Łask


98-105 Wodzierady 57 (gmina Wodzierady)
Poniedziałek - piątek: 8.30 - 17.00
Sobota: 8.30 - 13.00
Niedziela: nieczynne

Bezpieczeństwo Łask Pożar Wiadomości Policja, Straż Pożarna - OSP i PSP Łask. Działania służb w Łasku na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i cyberbezpieczeństwa w powiecie łaskim.


Przedstawiony artykuł traktuje o bezpieczeństwie cyberprzestrzeni i bezpieczeństwie wenetrznym w Łasku i województwie łódzkim pod kątem zarządzania kryzysowego. Temat ten został opracowany, aby przedstawić mieszkańcom Łasku, a także przeciętnemu użytkownikowi internetu, zagadnienia różne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego w czytelny sposób. Cyberbezpieczeństwo stało się jedną z najważniejszych kwestii, z którą wbrew pozorom stykamy się każdego dnia i powinniśmy mieć wiedzę związaną z zagrożeniami na jakie jesteśmy narażeni jako użytkownicy cyberprzestrzeni. Zarządzanie kryzysowe w Łasku i Polsce samo w sobie jest procesem mającym wskazać istotne decyzje i działania w różnych sytuacjach zagrożeń, mających na celu dostarczenie wystarczających zasobów w celu ochrony społeczeństwa i ich mienia, a także środowiska, w którym na co dzień żyją. W kontekście tej definicji rola cyberbezpieczeństwa w naszym życiu codziennym jest więc priorytetowa. Przeglądaj wydarzenia kryminalne Łask policja, które wstrząsnęły regionem.

Łask Wiadomości Policyjne: Śmiertelny Wypadek w Aleksandrówku na Drodze Wojewódzkiej


1 czerwca 2018 roku w godzinach wczesno porannych doszło do tragicznego wypadku samochodowego w miejscowości Aleksandrówek, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej 473 w kierunku na Teodory w powiecie łaskim. Samochód osobowy marki Opel, kierowany przez 25-letniego kierowcę, zjechał z niewyjaśnionych przyczyn do rowu i uderzył w drzewo. Śmierć poniósł 23-letni pasażer samochodu osobowego. Na miejscu pojawili się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łasku, którzy wraz z Prokuraturą będą wyjaśniać przyczyny porannego wypadku śmiertelnego. Łącznie w samochodzie podróżowało trzech mężczyzn i byli obywatelami Ukrainy.

Dobroń: Pożar Zabytkowego Drewnianego Młyna na rzece Grabi w Baryczy w łódzkim


Pożar zabytkowego młyna na rzece Grabi w Baryczy, który został wybudowany w 1914 roku, położonego na terenie gminy Dobroń w powiecie pabianickim. Drewniana część obiektu uległa całkowitemu spaleniu, a wysokie płomienie palącej się konstrukcji widać było nad koronami drzew z okolicznych miejscowości. Na miejscu, w kacji gaśniczej, udział brało kilka jednostek straży pożarnej z rejonu PSP Łask i PSP Pabianice, w tym OSP Dobroń. Tradycje młynarskie w tej osadzie sięgają jeszcze XV wieku, kiedy powstał w tym rejonie pierwszy obiekt tego typu. Do tej pory drewniany młyn oraz tama na zbiorniku wodnym w Baryczy były jedną z atrakcji dla odwiedzających to miejsce. Poniżej znajdziesz krótki film z akcji gaśniczej prowadzonej w urokliwej wsi Barycz nad zbiornikiem wodnym w województwie łódzkim.

Pożar Łask: Największe wydarzenia w powiecie łaskim w bezpieczeństwo wewnętrzne. Działania straży pożarnej - PSP i OSP - z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


W sierpniu 2016 roku w godzinach wieczornych doszło do pożaru zrolowanej słomy ułożonej w długim stogu w Ostrowie koło Łasku. Zgłoszenie do dyżurnego PSK w Łasku wpłynęło 10 sierpnia o godzinie 2252. Na miejsce zdarzenia wysłano jednostki PSP Łask oraz OSP z okolicznych gmin wchodzących w skład powiatu łaskiego. Do akcji gaśniczej w Ostrowie koło Łasku, zadysponowano także samochód Wojskowej Straży Pożarnej z lotniska wojskowego. W przeciwieństwie do pożaru z poprzedniego roku, który wybuchł w tym samym miejscu, w 2016 roku ogniem zajął się jedynie jeden stóg słomy. Jak powiedział st. kpt Sławomir Wągrowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, komentując całe zdarzenie, prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie, jednak dalsze ustalenia w tej sprawie prowadzi Policja. Według szacunków właściciela w stercie znajdowało się około 500 ton balotów słomy.

Z informacji uzyskanych na miejscu zdarzenia, z polecenia właściciela straż pożarna nie używała żadnego sprzętu ciężkiego do gaszenia pożaru. Właściciel ponadto nie wyraził zgody na użycie własnego sprzętu do rozwalenia stogu siana. Ponadto podjął także decyzję o nie wpuszczeniu na miejsce akcji firm zewnętrznych do pomocy z ciężkim sprzętem. W wyniku czego została podjęta decyzja o nie gaszeniu pożaru wodą, a pozostawieniu stogów zrolowanej słomy aż do ich wypalenia się. Ten sposób miał ograniczyć koszty prowadzenia całej akcji gaśniczej pod Łaskiem. Wraz z początkiem akcji ustanowiono kilka punktów czerpań wody - przy wjeździe na S8 koło Ostrowa, przy kościele na Batorego a także na Baryczy oraz w jednostce wojskowej na lotnisku. Z akcji wycofano podnośnik, który pojawił się na początku pożaru.

Pierwszy pożar w Ostrowie miał miejsce na koniec stycznia 2015 roku. Wtedy ogniem objęte były trzy stogi siana z czego w tamtej akcji podjęto decyzję o ratowaniu dwóch wcześniejszych, zważywszy na fakt, że trzeci był całkowicie objęty ogniem. W gaszeniu pożaru w 2015 roku udział wzięły jednostki PSP Łask, Zduńska Wola, Bełchatów oraz Łódź, a także jednostki OSP z okolicznych gmin. Akcja trwała wtedy dwa dni i polegała na przewożeniu palącej się słomy w inne miejsce i jej przelewaniu.

Pożar Łask: Akcja Gaśnicza w 2017 roku na Terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorczynie. W połowie 2017 roku, straż pożarna w Łasku walczyła z potężnym pożarem na składowisku odpadów, na terenie prywatnej firmy zajmującej się utylizacją odpadów w Gorczynie koło Łasku w województwie łódzkim. Ze względu na trudny materiał niewiadomego pochodzenia w akcji gaśniczej brało udział blisko 16 zastępów straży pożarnej z regionu, w tym cysterna z Łodzi. Na miejscu pożaru pojawił się również Komendant PSP, który przejął dowodzenie. Do pomocy w gaszeniu pożaru ściągnięto również cysternę z Łodzi, a punkt czerpania wody znajdował się w samym Łasku, skąd wodę dowożono samochodami gaśniczymi do Gorczyna.

Pożar Łask Drewnianego Pustostanu w Kolumnie przy ulicy Łódzkiej. W lipcu 2017 roku, w późnych godzinach wieczornych Państwowa Straż Pożarna w Łasku została zaalarmowana o pożarze w jednym z drewnianych budynków na terenie dzielnicy miasta - Łask-Kolumnie przy ulicy Łódzkiej. Na miejsce ściągnięto kilka jednostek straży pożarnej, które w szybkim tempie poradziły sobie z ugaszeniem ognia, którym objęta była drewniana konstrukcja. Był to już kolejny pożar tego obiektu w niedługim czasie.

Na miejscu pożaru pracowało 5 zastępów straży pożarnej z PSP Łask, OSP Kolumna oraz OSP Łask. Do pomocy ściągnięto także specjalistyczny wóz straży pożarnej z drabiną. W pierwszych momentach płomienie ognia wydostawały się ponad budynek i były widoczne z okolicznych ulic. Szybko jednak pożar pustostanu został zdławiony, a następnie strażacy prowadzili dogaszanie zarzewia ognia wodą aby zabezpieczyć całą konstrukcję. Do tego celu musieli oni zrywać rynny oraz poszycie zewnętrzne, ponieważ po pewnym czasie zaczęły pojawiać się kolejne niekontrolowane ogniska ognia wewnątrz konstrukcji. W momencie przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej, nikogo w budynku nie było. Chwilowo, na terenie całej Łask - Kolumny, został automatycznie wyłączony prąd przez straż pożarną, co było spowodowane właśnie trwającą akcją gaśniczą. W tym samym budynku drewnianym doszło już do kolejnego pożaru. Pustostan przy ulicy Łódzkiej znajduje się na porośniętej krzakami oraz drzewami działce i jest od dawien dawna nie zamieszkany.

Pożar budynku Łask w dzielnicy Kolumna przy Sandomierskiej. Pod koniec 2017 roku, do akcji gaśniczej na terenie Łask-Kolumny zadysponowane zostały po raz kolejny jednostki straży pożarnej z Łasku, OSP Kolumna oraz OSP Dobroń. Ogniem zajął się niewielki drewniany domek letniskowy usytuowany w środku lasu z wjazdem od ulicy Sandomierskiej, nieopodal dawnego sklepu U króla. Na miejscu okazało się, że pożar w zasadzie objął cały budynek bez zagrożenia dla okolicznych zabudowań, które znajdują się w znacznym oddaleniu. W chwili przyjazdu strażaków na miejsce akcji w budynku nikogo nie było, a sam domek pełnił rolę letniskową. Oprócz straży pożarnej na miejscu pojawiła się również policja, której celem było wyjaśnienie przyczyny pożaru.

Akcja gaszenia budynku skupiała się głównie na tym, aby ogień nie rosprzestrzenił się na poszycie leśne, a następnie na zdławieniu płomieni łatwo widocznych od strony głównej drogi przelotowej przez Kolumnę - Leśników polskich. Domek znajdował się w głębi opuszczonej prywatnej posesji i otoczony był gęstym lasem. Możliwe było, że w środku znajdowały się osoby postronne dlatego po zakończonych działaniach gaśniczych przeszukano jeszcze zgliszcza pod tym kątem. Ze względu na brak hydrantów w okolicy pożaru, poszczególne jednostki udawały się na tankowanie do pobliskiej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łask-Kolumnie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku mieści się przy ulicy Strażacka 2 w miejscowości 98-100 Łask. Do dyspozycji strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Łasku (JRG Łask) są następujące samochody, pojazdy ciężkie i sprzęt gaśniczy: Operacyjny samochód osobowy SLOp Skoda Fabia przeznaczony do przewozu osób dowodzących akcjami ratowniczymi oraz wykonujących czynności operacyjne. Operacyjny samochód osobowy SLOp Opel Insignia 1.6 przeznaczony do przewozu osób dowodzących akcjami ratowniczymi oraz wykonujących czynności operacyjne. Samochód specjalny (SRR) Nissan Aero Pickup przeznaczony do przewozu osób dowodzącymi akcjami ratowniczymi oraz wykonujących czynności operacyjne. W zależności od potrzeb może przewozić sprzęt ratowniczy lub inny potrzebny na miejscu zdarzenia. Wyposażony w napęd terenowy, wyciągarkę i hak do transportu łodzi motorowej. Samochód mikrobus oznakowany (SLBus 8) Mercedes-Benz Vito 113 CDI przeznaczony do przewozu strażaków i ich wyposażenia podczas działań ratowniczych. Samochód specjalny (SH 24) Volvo FL 6 wyposażony w hydrauliczny podnośnik z drabiną oraz podest roboczy o udźwigu 265 kg, przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych do wysokości 24 m. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA 2,5/16) MAN TGM 13.280 4x4. Wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2,5 m3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 0,25 m3. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ratownictwa technicznego (GLBARt 1/2,5) Renault Mascot 160.65. Wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 1 m3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 0,1 m3. Ciężki samochód gaśniczy ( GCBA-5/32) Mercedes Benz Atego 1529 AF 4x4. Posiada zbiornik wodny o pojemności 5 m3 i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 0,5 m3 oraz autopompę dwuzakresową 32/10 - 4/40. Ciężki samochód gaśniczy ( GCBA-9,5/54) Scania R420. Pojazd przeznaczony do udziału w akcjach gaśniczych, posiadający zbiornik wodny o pojemności 9,5 m3 i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 0,95 m3 oraz autopompę o wydajności 5400 litrów/minutę. Ponadto do dyspozycj strażaków z JRG Łask jest także łódź motorowa.

W dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku w 2011 roku na stanie w zakresie sprzętu kwaterunkowego i do bytowania w zasobach dostępnych było: 14 namiotów, 94 łóżka polowe, 172 materace, 158 śpiworów, 100 poduszek, 30 termosów, 216 menażek.

Statystyka zdarzeń na terenie powiatu łaskiego w 2017 roku i ilość interwencji w różnego rodzaju zdarzeniach, w ujęciu miesięcznych i podziałem na poszczególne gminy (brak danych za grudzień).

Jednostki Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie łaskim podległe Komendzie Powiatowej PSP w Łasku. W sumie, na terenie powiatu łaskiego, w ochronie przeciwpożarowej, działają 42 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie łącznie do dyspozycji mają 66 samochodów, z czego 54 pojazdy gaśnicze, 8 pojazdów ratownictwa technicznego, 1 podnośnik hydrauliczny oraz 3 pojazdy operacyjne. Rozróżniane są także samochody straży pożarnej w powiecie łaskim jako 11 samochodów ciężkich, 26 samochodów średnich, 17 samochodów lekkich. 15 jednostek OSP zostało włączonych do KSRG (krajowy System Ratowniczo Gaśniczy): OSP Bałucz, OSP Buczek, OSP Brzyków, OSP Chociw, OSP Chorzeszów, OSP Kwiatkowice, OSP Łask, OSP Łask-Kolumna, OSP Malenia, OSP Marzenin, OSP Sędziejowice, OSP Siedlce, OSP Pruszków, OSP Widawa, OSP Wodzierady.

Podział jednostek ochotniczych na poszczególne gminy w powiecie łaskim przedstawia się następująco. W gminie Buczek funkcjonują: OSP Buczek, OSP Brodnia, OSP Czestków, OSP Gucin, OSP Grzeszyn, OSP Luciejów, OSP Malenia i OSP Wola Buczkowska. W gminie Łask za ochronę przeciw pożarową odpowiedzialne są: OSP Anielin, OSP Bałucz, OSP Łask, OSP Łask-Kolumna, OSP Okup, OSP Sięganów, OSP Teodory, OSP Wiewiórczyn i OSP Wrzeszczewice. W gminie Sędziejowice działają: OSP Bilew, OSP Brzeski, OSP Grabia, OSP Grabno, OSP Kamostek, OSP Marzenin, OSP Pruszków, OSP Sędziejowice, OSP Siedlce, OSP Sobiepany i OSP Żagliny. Na terenie gminy Widawa: OSP Brzyków, OSP Chociw, OSP Dąbrowa Widawska, OSP Kocina, OSP Ochle, OSP Restarzew, OSP Rogóźno i OSP Widawa. Natomiast na obszarze gminy Wodzierady podległe KP PSP Łask są następujące jednostki: OSP Chorzeszów, OSP Kwiatkowice, OSP Przyrownica, OSP Wodzierady, OSP Wola Czarnyska i OSP Zalesie.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łasku pracuje w godzinach w poniedziałek od godz. 08:00 do godz. 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 07:30 do godz. 15:30. Po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łasku oraz w dni wolne dyżur pełni służba dyżurna Stanowiska KierowaniaKomendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Dla powiatu łaskiego wyszczególniono następujące zagrożenia, mogące wystąpić w bliżej nieokreślonym czasie: powodziowe, niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem paliwowym i energetycznym. Na całym obszarze województwa łódzkiego zagrożenie powodziowe występuję w następujących regionach czyli w gminie Łask oraz gminie Sędziejowice wzgłuż rzeki Grabia - na obszarze około 10 km2. Przez teren województwa łódzkiego przebiega 12 dróg o znaczeniu krajowym (1262,8 km w tym dróg dwujezdniowych), 24 wojewódzkie (ok. 1152 km w tym ok. 125 km na terenach miejskich) oraz ok. 7975 km dróg powiatowych i ok. 13380 km gminnych. Za szczególnie zagrożone trasy drogowe uznaje się m. in. drogę przebiegająca przez miejscowości: Łódź, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Złoczew, Lututów. W województwie łódzki jest ok. 210 obiektów zagrożonych katastrofami. Są to obiekty, których zniszczenie w wyniku katastrofy może spowodować duże straty w ludziach jak również materialne, w tym mosty kolejowe i drogowe na terenie powiatu łaskiego. Ciekawymi obiektami, patrząc pod kątem lokalnego bezpieczeństwa w powiecie łaskim są: Elektrownia i młyn wodny na rzece Grabi Gmina Sędziejowice miejscowość Brzeski - Spiętrzanie wody, Elektrownia wodna na rzece Grabi Gmina Sędziejowice, m. Kobuzy - Spiętrzanie wody, Elektrownia wodna na rzece Widawka Gmina Widawa, m. Górki Grabiańskie - Spiętrzanie wody i Młyn wodny na rzece Grabi Gmina Sędziejowice, m. Wola Marzeńska 4a - Spiętrzanie wody. Na terenie powiatu łaskiego przebiega również gazociąg. Gazociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia: Orpelów / Wronowice / Wiewiórczyn / Wydrzyn / Wola Bałucka / Gajewniki / Wiewiórczyn / miasto Łask - Długość na terenie powiatu: ok. 9 km, Stacja redukcyjno – pomiarowa w miejscowości Wiewiórczyn, gm. Łask. Gazociąg gazu ziemnego średniego ciśnienia. Gazociąg na terenie miasta Łask - Długość na terenie powiatu 12,386 km.

Wciąż istnieje wiele opisów szczegółowo określających i rozróżniających pojęcie ognia, a w szczególności samo hasło pożar. W przepisach z zasobu bezpieczeństwa, w szczególności odpowiednich aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, termin pożaru inaczej jest rozumiany niż w kodeksie karnym. O polskim pożarnictwie możemy mówić już od momentu kiedy występowało zagrożenie ogniem. Jednak dopiero w latach międzywojennych zawiązano odpowiednie struktury, które skupiły w jednym wszystkie organizacje zajmujące się ochroną przeciwpożarową w Polsce. W 1921 roku odbył się zjazd wszystkich przedstawicieli i zawiązano organizację - Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz była Warszawa, a prezesem związku został Bolesław Chomicz. W 1933 roku zmieniono nazwę stowarzyszania na Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i prawne aspekty cyberbezpieczeństwa. Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?


W dostępnej literaturze naukowej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa, w tym w Łasku, podano wiele definicji pojęcia bezpieczeństwo, które ewoluowało na przestrzeni lat i nadal podlega ciągłym zmianom. Jednak jedną z podstawowych form zdefiniowania zachodzących procesów w tej materii przyjąłem definicję przedstawioną przez gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja, który przedstawił bezpieczeństwo jako stan braku zagrożeń i jednocześnie proces osiągania i utrzymania owego stanu braku zagrożeń . Przyjęło się, że za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w sferze wewnętrznej, odpowiadają instytucje władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Należy jednak podkreślić, że obowiązek ten należy także do każdej osoby w odpowiednim zakresie.

Idąc dalej należy mieć na uwadze, że nowe technologie z zakresu sieci komputerowych stały się obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin naukowych i jednocześnie mają ogromny wpływ na globalny rozwój gospodarczy i społeczny w XXI wieku. W świecie wirtualnym, który jest pewnego rodzaju odwzorowaniem świata realnego, z czasem zatarła się granica pomiędzy jednym a drugim, i zaobserwowano pojawienie się takich zjawisk jak terroryzm i przestępczość w cyberprzestrzeni.

Z biegiem zachodzących procesów gospodarczych, rozwoju nowych technologii i zagrożeń z nimi związanych rozpoczęto prace nad zdefiniowaniem najważniejszych pojęć, które ułatwiłyby określenie z czym mamy do czynienia i przenieść to na stronę prawną. Wiele z tych pojęć podlega zmianom nawet dziś wraz z rozwojem dziedziny jaką jest cyberbezpieczeństwo. Cyberprzestrzeń gdzie m. in. dochodzi do niepożądanych zjawisk, które nas interesują pod kątem tej pracy, została prawnie zdefiniowana w ustawodawstwie polskim jako przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji przez współpracujące nawzajem urządzenia informatyczne i oprogramowanie.

Cyberprzestrzeń stała się więc niezależna od miejsca i czasu, a aby uzyskać do niej dostęp wystarczy odpowiednie urządzenie z możliwością połączenia się z siecią komputerową. Równocześnie ciągłe prace nad usprawnieniem tychże urządzeń oraz dedykowanego oprogramowania sprawiają, że maleją koszty i trudności łączenia się z cyberprzestrzenią. W kwestiach bezpieczeństwa dużym utrudnieniem będzie fakt, że sieci komputerowe pozwalają także na zachowanie anonimowości przez użytkowników korzystających z cyberprzestrzeni.

Natomiast jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia cyberterroryzm jest sprawą o tyle skomplikowaną, że problem ten jest bardzo płynny i niejednoznaczny. Za twórcę tego pojęcia uważa się pracownika Institute for Security and Intelligence z Kalifornii - Barry’ego Collina, który połączył dwa pojęcia - terroryzm i cyberprzestrzeń. W jego opinii cyberterroryzm to świadome wykorzystanie systemu teleinformatycznego lub jego części do przeprowadzenia akcji terrorystycznej . Jasno widać, że na początku komputer był postrzegany jedynie jako narzędzie a nie cel. Natomiast cyberterroryzm jako działania blokujące, zniekształcające lub niszczące przetwarzaną i przechowywaną informację w systemach teleinformatycznych definiuje Robert Kośla.

Z jednej strony rozwój sieci komputerowych sprawił, że obecne trendy gospodarcze i społeczne podyktowane i uzależnione są od dostępu do szybkiej i wiarygodnej informacji. Patrząc jednak na te wszystkie zmiany w otaczającym nas świecie w kwestiach bezpieczeństwa, niosą one ze sobą liczne rodzaje zagrożeń dla potencjalnych użytkowników jak cyberprzestępstwa, cyberkonflikty czy cyberwojny. Czyli to wszystko co znamy w świecie realnym przeniosło się na płaszczyznę wirtualną. Jednym z pierwszych terminów jakim się posługiwano w kwestii zagrożeń w sieciach komputerowych było - przestępstwa komputerowe - które odnosiło się do narzędzia gdzie popełniono zbrodnię czyli komputer. Pierwsze incydenty zaczęły się pojawiać pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ubiegłego wieku, na kiedy to przypada rozwój internetu na świecie, w tym również w Polsce . Ewoluowały one na przestrzeni lat, początkowo od prymitywnych ataków hakerskich złośliwym oprogramowaniem wymierzonym w pojedyncze komputery, aż do ataków zorganizowanych grup przestępczych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania trudnego do neutralizacji przez systemy zabezpieczeń. Dzisiejsze cyberataki są przemyślanymi działaniami doświadczonych przestępców wymierzone w konkretne cele jak instytucje rządowe, duże organizacje czy firmy. Obecnie do cyberprzestępstw wykorzystywane są wszystkie urządzenia, które mają możliwość podłączenia do sieci komputerowej. Dzięki nim przestępcy swoje działania kierują w celu pozyskania nielegalnie pieniędzy, towarów czy dóbr elektronicznych takich jak oprogramowanie lub zasobów danych.

Regulacje prawne cyberbezpieczeństwa w ustawodawstwie polskim i europejskim na przykładzie gminy Łask Na samym początku istotne jest określenie najważniejszych elementów w państwie, które mogą zostać zaatakowane przez cyberterrorystów czy cyberprzestępców, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć się przed potencjalnym zagrożeniem z ich strony. Zaliczyć należy do nich w pierwszej kolejności elementy infrastruktury krytycznej, która została zdefiniowana w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Wedle tej ustawy, do infrastruktury krytycznej należą systemy oraz powiązane ze sobą obiekty, urządzenia i instalacje, oraz usługi będące kluczowymi dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, a także pozwalające sprawnie funkcjonować organom administracji publicznej, instytucjom i przedsiębiorcom. W szczególności infrastruktura krytyczna obejmuje: zaopatrzenie w energię i paliwa, łączność i sieci teleinformatyczne, system finansowy, zaopatrzenie w żywność i wodę, ochronę zdrowia, transport i komunikację, ratownictwo, zapewnienie ciągłości działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Istotą bezpieczeństwa państwa i jego obywateli jest zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania poszczególnych elementów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Państwo powinno dbać o to, aby ewentualne ich zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane działaniami natury lub człowieka były krótkotrwałe i łatwe do naprawienia. W przypadku awarii chociażby systemu łączności lub wybranych sieci komputerowych, może dojść do destabilizacji w Państwie. Na tą okoliczność prowadzi się szkolenia w dziedzinie zarządzania kryzysowego co ma nie dopuścić do problemów w poszczególnych elementach infrastruktury krytycznej. Dlatego tak ważne jest utrzymanie w należytym stanie sieci komputerowych. W obecnych czasach z coraz bardziej zaawansowaną technologią stykają się zwykli ludzie. Można powiedzieć, że zacierają się granice w przestrzeni realnej oraz wirtualnej i jesteśmy w stanie nawiązać komunikację między dowolnymi społecznościami. Z czasem zaczęto postrzegać nowe technologie w obszarze informacji jako czynnik napędzający wszelkie przemiany społeczne i gospodarcze.

W związku z rozwijającym się trendem Internetu Rzeczy, który polega na łączeniu urządzeń domowych w jedną sieć komputerową, okazuje się, że prawie każdy z nas ma ją w swoim własnym domu i na dodatek połączony jest z ogólnodostępną globalną siecią. Tak jak było to wskazane na początku, coraz bardziej jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju zagrożenia ze strony cyberprzestępców. Nieświadomość użytkowników na stale rosnące i rozwijane formy przestępstw komputerowych wymogła na stworzeniu przepisów prawa, które w należyty sposób zabezpieczą prawa osób korzystających z internetu. W polskim prawie nie ma jasno określonej definicji cyberprzestępczości co zmusza do korzystania z już przygotowanych przez inne organizacje i instytucje. Według Unii Europejskiej, cyberprzestępstwami są działania przeciwko poufności i integralności danych, szpiegostwo komputerowe, sabotaż komputerowy, a także nielegalny podsłuch. W polskim ustawodawstwie cyberprzestępstwa możemy rozpatrywać na dwa sposoby. Pierwszy wtedy, kiedy komputer i sieć komputerowa jest narzędziem do popełnienia przestępstwa. W drugim przypadku natomiast komputer i sieć będzie traktowana jako cel popełnienia przestępstwa.

Wszystkie przepisy Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny w rozdziale XXXIII traktują o przestępstwach dokonanych w cyberprzestrzeni, a dokładnie przeciwko ochronie informacji. W art. 267 K. k. zostały wymienione zachowania takie jak: dostęp do informacji bez uprawnienia, łamanie zabezpieczeń, niszczenie danych lub ujawnianie informacji, za których popełnienie grozi kara. Karze podlegają także osoby, które co zostało wskazane w art. 269 K. k. sabotują system informatyczny, zakłócają pracę systemu informatycznego ( art. 269a K. k. ) lub pozyskują albo wytwarzają nielegalne oprogramowanie ( art. 269b K. k. ). Polskie prawo przewiduje także karę w sytuacji kiedy przestępca wykorzystuje komputer do czynu zabronionego wymienionego w art. 265 K.k. i w art. 266 K.k. polegającego na ujawnieniu informacji niejawnych z nadaną klauzulą "tajne" bądź "ściśle tajne". Problem penalizacji cyberprzestępstw pojawia się w zakresie jurysdykcji i braku odpowiednich przepisów, które sankcjonowałyby dane zachowania przestępców w szerokim zakresie. Często przestępstwa z wykorzystaniem komputera mają miejsce poza terytorium jurysdykcji danego systemu prawnego, a niejednokrotnie ustawodawca nie nadąża z rozwojem nowych rodzajów zagrożeń dla użytkowników sieci komputerowych . Wynika to przede wszystkim z bardzo rozległego zakresu tematyki jaką jest cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość czy cyberterroryzm.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej opublikowanej w 2014 roku uwzględniono również problem pojawienia się nowych zagrożeń wraz z rozwojem sieci komputerowych i nowych technologii teleinformatycznych. Oczywiście wskazano na cyberprzestępczość, cyberszpiegostwo, cyberterroryzm, a także cyberkonflikty i cyberwojnę. W pierwszym przypadku jako konflikt niepaństwowy, natomiast w drugim jako konflikt z udziałem państw w cyberprzestrzeni. Autorzy dokumentu zwrócili w nim uwagę na to, że tego rodzaju zagrożenia mogą znacząco wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa społeczeństwa i mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa. Automatycznie rośnie także znaczenie uczestnictwa Polski w różnych strukturach odpowiedzialnych za wspólną ochronę i obronę cyberprzestrzeni. Założono również, że Siły Zbrojne RP powinny być zdolne do prowadzenia działań defensywnych i ofensywnych w tym zakresie, ponieważ cyberprzestrzeń jest dzisiaj kolejnym polem walki zbrojnej.

Istotne znaczenie dla określenia formalnych zagrożeń i polityki postępowania Państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa ma Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z 2015 roku, która ma charakter wykonawczy w stosunku do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Doktryna, przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jest o tyle ważna, że ma charakter strategiczny i przedstawia całościowo problem cyberbezpieczeństwa. Na samym początku podkreślono, że Polska narażona jest na nowy rodzaj zagrożenia nie tylko z lądu, morza i powietrza ale także z cyberprzestrzeni, co jest bardzo istotne w kontekście przygotowania odpowiednich przepisów prawa oraz rozwoju adekwatnych sił i środków zdolnych do neutralizacji nowych rodzajów zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni. Dokument powstał na podstawie wcześniejszych publikacji takich jak Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP oraz Strategii bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej.

Zasadniczym problemem na jaki odpowiadają autorzy Doktryny to wdrożenie odpowiednich działań zapewniających bezpieczne i nieprzerwane istnienie Rzeczypospolitej Polskiej w dobie permanentnego powiązania każdego aspektu życia codziennego z cyberprzestrzenią. Jako jeden z celów wskazano przygotowanie ustawy, która będzie regulowała system obrony cyberprzestrzeni w Polsce. Powinna ona zawierać jasno określone ramy instytucjonalne, podział obowiązków poszczególnych podmiotów i wskazać jednostkę nadrzędną, odpowiedzialną za koordynację wszystkich działań. Ważnym będzie także rozwinięcie do odpowiedniego stanu partnerstwa w sektorach publicznym i prywatnym, poprzez przygotowanie grupy kontaktowej. Kolejnym celem wyłaniającym się z Doktryny Cyberbezpieczeństwa jest wymiana informacji pomiędzy jednostkami cywilnymi i wojskowymi, które miałoby się odbywać w ramach Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Wartym odnotowania jest fakt, że w wymiarze zewnętrznym wskazano zagrożenia takie jak: cyberkryzys, cyberkonflikt oraz cyberwojna, których uczestnikami mogą być podmioty niepaństwowe oraz państwowe. Jest to o tyle ważne, że dzisiaj konflikty konwencjonalne zazwyczaj połączone są z wybranymi formami ataku w cyberprzestrzeni przed czym nie uda nam się uciec. Uwagę zwrócono również na cyberszpiegostwo, które jest jedną z form nieautoryzowanego pozyskiwania informacji chronionych.

W aspekcie europejskim ważnym dokumentem odnoszącym się do walki z cyberprzestępczością stał się Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów w kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości z dnia 22 maja 2007 r., który porusza ją w aspektach krajowym, unijnym oraz międzynarodowym. Na szczeblu operacyjnym wskazuje on na potrzebę współpracy zespołów ds. walki z cyberprzestępczością, stworzenia odpowiedniej strategii zwalczania cyberzagrożeń oraz poszerzania wiedzy na temat przestępstw komputerowych. W efekcie udało się wprowadzić dyrektywę o zwalczaniu wykorzystywania seksualnego dzieci poprzez internet oraz pornografii dziecięcej. W 2013 roku przygotowano także Strategię bezpieczeństwa cybernetycznego EU oraz w tym samym roku powołano Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością. Ponadto opublikowano Dyrektywę w sprawie ataków na systemy informatyczne.

Dużym impulsem do rozwijania współpracy międzynarodowej w strukturach NATO czy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni był udanie przeprowadzony cyberatak na Estonię w 2007 roku. Wtedy to zaczęto zastanawiać się nad rozwiązaniami, które w realny sposób pozwoliłyby współdziałać na tym polu zainteresowanym podmiotom.

W kwestiach bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i prawnych aspektach cyberbezpieczeństwa wyjaśniono pojęcia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, które będą wykorzystywane w dalszej części opracowania na stronie PrzyczepyMarter o Łasku. Samo wyjaśnienie pojęcia bezpieczeństwo jest złożone i brak jest jednej definicji, która jednoznacznie by opisywała to zjawisko. Przenosząc ten problem na płaszczyznę informatyczną wskazano wyjaśnienie pojęć ściśle związanych z zagrożeniami płynącymi z sieci komputerowych wykorzystywanych przez przestępców powiązanych z tymi w świecie realnym. W związku z szybkim rozwojem sieci teleinformatycznych i ciągłym zagrożeniem ze strony cyberprzestępców podjęto starania na szczeblu krajowym, unijnym oraz międzynarodowym do przygotowania odpowiednich dokumentów oraz strategii walki z cyberprzestępczością. Wskazano problem jakim jest ciągłe pojawianie się nowych rodzajów zagrożeń o charakterze transgranicznym, a które nie są wystarczająco usankcjonowane prawnie. Choć rozwój cyberprzestępczości jest łatwo zauważalny, wskazuje się także na zagrożenia dla najważniejszych elementów państwa stanowiących infrastrukturę krytyczną. Powinna ona być należycie zabezpieczona przed atakami wewnętrznymi, a także zewnętrznymi. Okazuje się również, że poszczególne instytucje oraz organizacje powinny być odpowiednio przygotowane do prowadzenia działań ofensywnych oraz defensywnych w celu ochrony i obrony kraju, nad czym prace nadal trwają i nie ma jednoznacznych dokumentów formalnych, które ułatwiających by walkę z cyberzagrożeniami.

Obszary zagrożeń cyberprzestępczością oraz cyberterroryzmem. Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków. Dzisiaj mówiąc o zagrożeniach cyberprzestępczością w dużym zakresie skupiamy się na odpowiedniej ochronie informacji, która może być przechowywana, przetwarzana bądź przesyłana. Dostęp do wiarygodnych informacji ma ogromny wpływ na rozwój społeczeństw oraz globalnej gospodarki. W kontekście migracji ludności w XXI wieku, bardzo ważne jest wskazanie, że to właśnie dostęp do szybkiej informacji kształtuje świadomość ludzi do podniesienia swojego statusu materialnego, co jest przyczyną zjawiska migracji. ,Tym samym jednoznacznie należy stwierdzić, że dzisiaj mamy społeczeństwo informacyjne, które ukształtowało się w wyniku kilku czynników. U podstaw tego procesu leży polityka państw, która doprowadziła do przemian gospodarczych i biznesowych połączonych z rozwojem technologicznym. Wpływ na społeczeństwo informacyjne i jego szybki rozwój, miały i nadal kształtują firmy z branży IT realizujące po części własne cele i wywierające wpływ na społeczeństwo.

Jednym z problemów walki z cyberprzestępczością jest jej nie scentralizowany charakter. Rzadko się zdarza, że takie ataki są kierowane i wykonywane przez jakieś państwo. Jeśli już tak się dzieje to działania te są mocno ukryte. W większości przypadków ataki w cyberprzestrzeni przeprowadzają pojedyncze osoby lub grupy społeczne rozsiane po całym świecie ponieważ do przeprowadzenia ataku nie potrzeba sztabu ekspertów, wystarczy jedynie komputer i dostęp do publicznej sieci komputerowej. Coraz więcej osób posiada dostęp do internetu i bardzo chętnie z niego korzysta przenosząc jednocześnie w wirtualny świat swoje prywatne dane bez zastanowienia. Może to się okazać zgubne, ponieważ cyberprzestępcy bardzo chętnie wykorzystują prywatne informacje do swoich kolejnych ataków. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu formy ataków cyberprzestępców sprowadzały się do kradzieży danych z komputerów, czy innych urządzeń elektronicznych podłączonych do internetu. Można powiedzieć, że ten rodzaj zagrożeń spowodowany jest świadomie. Wyróżniamy jednak zagrożenia losowe spowodowane przez błąd ludzki lub siły natury: jak powodzie, pożary czy wichury, na które nie mamy bezpośredniego wpływu.

Podstawą do wskazania zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni będzie raport Cert Orange Polska opublikowany w 2016 roku obejmujący dane 40% użytkowników polskiego internetu. Jest to miarodajne źródło aktualnych informacji, z którego wynika, że w poprzednim roku doszło do 17 199 incydentów w tej tylko sieci, co daje średnio aż 47 przypadków na dzień. Spośród tych zdarzeń 41,11% dotyczyło obraźliwych treści, 20,31% było próbami włamań, 16,76% dostępności zasobów (ataki DDoS), 11,70% gromadzenia informacji, 6,73% złośliwe oprogramowanie, 1,71% oszustwa sieciowe, 1,17% dotyczyło włamań sieciowych a 0,24% poufności i integralności informacji. Z raportu wynika, że najwięcej zgłoszeń dotyczyło obraźliwych treści czyli szeroko rozumianego łamania praw autorskich oraz treści spamowych. Przeszło 20% zgłoszeń dotyczyło prób włamań, które nasiliły się zwłaszcza w drugiej połowie roku. Niewiele mniej zagrożeń dotyczyło prób ataków DoS (ang. Denial of Service) i DDoS (ang. Distributed Denial of Service) polegających na zablokowaniu dostępu do komputera lub innego urządzenia sieciowego, bądź całej strony internetowej poprzez kierowanie dużego ruchu sieciowego na wybrany cel. W zakres nielegalnego gromadzenia danych wchodzą przypadki skanowania, sniffingu oraz phishingu. Programy przygotowane do tego celu mają za zadanie gromadzenie danych w sieci komputerowej w celu wykradzenia na przykład haseł dostępu do konta bankowego czy innych danych do logowania.

Mimo stosowania przez wiele firm i osób prywatnych oprogramowania antywirusowego to nadal na komputery trafiają złośliwe programy. Wynika to z faktu, że cyberprzestępcy zaczęli ukierunkowywać swoje ataki bezpośrednio na wybrane grupy społeczne, firmy czy organizacje. Tworzone przez nich dedykowane złośliwe oprogramowanie, przesyłane często w załącznikach lub w postaci klikalnych linków, podszywa się np.: pod banki czy urzędy. Podobny schemat wykorzystywany jest na portalach społecznościowych, gdzie w odpowiednio spreparowanej wiadomości otrzymujemy link lub załącznik ze złośliwym oprogramowaniem, po uruchomieniu którego, wykonuje się niepożądany kod prowadzący do zagrożeń. W przypadku ostatniego zagrożenia, wskazanego w Raporcie, jakim jest poufność i integralność informacji, mowa jest o ważnej kwestii jak nieautoryzowany dostęp do zasobów, zmiany, bądź nawet usunięcia istotnych danych z urządzenia przechowującego. W sektorze prywatnym, branża finansowa okazuje się być najbardziej zagrożoną na wszelkiego rodzaju ataki cyberprzestępców. Na szczęście firmy działające na tym rynku starają się dorównać najwyższym standardom i wdrażają zabezpieczenia nowej generacji. Mimo tego także cyberprzestępcy w ostatnich latach dopracowali swoje metody ataków, które prowadzone są na kilku kierunkach. Nie ograniczają się już tylko do infrastruktury teleinformatycznej samej firmy, ale także ich ataki wymierzone są w prywatne profile społecznościowe czy sieci domowe pracowników danego przedsiębiorstwa, w przeważającej większości o ważnym znaczeniu gospodarczym. Liczą oni na fakt, że urządzenie z którego pracownicy korzystają w domu zostanie podpięte do wewnętrznej sieci firmowej. Jak zwykle przy wszelkiego rodzaju cyberzagrożeniach dużą rolę odgrywa czynnik ludzki, bo to właśnie najczęściej człowiek popełnia błędy mające swoje negatywne skutki w przyszłości. Przestępcy bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę i często liczą na nieprzestrzeganie zasad polityki bezpieczeństwa firmy przez użytkowników końcowych sieci.

W ostatnich latach wielu entuzjastów wyczekuje wdrożenia nowych rozwiązań w świecie internetu, a dokładnie tzw. Internetu Rzeczy (ang. IoT). Jest to nic innego jak połączenie wspólną siecią otaczających nas w codziennym życiu rzeczy - lodówek, pralek, telewizorów, konsol do gier, samochodów i wielu innych rzeczy codziennego użytku. Już teraz na stałe sieciami bezprzewodowymi połączone są komputery i telefony komórkowe oraz inne urządzenia przenośne. W kolejnych latach przyjdzie czas na wiele więcej rodzajów urządządzeń, które mogą przynieść wzrost kolejnych zagrożeń na dużą skalę. Cyberprzestępcy będą mogli wykorzystać dostęp do tych urządzeń w dwojaki sposób. Po pierwsze skorzystają z prywatnych danych przechowywanych na urządzeniu w celu przeprowadzenia ataków, bądź skorzystają z możliwości wygenerowania dodatkowego ruchu sieciowego w celu przeprowadzenia ataków spowalniających działanie dowolnych systemów teleinformatycznych.

Ze wspomnianego raportu CERT Orange Polska wynika, że obecnie ustabilizowała się sytuacja jeśli chodzi o zagrożenia użytkowników mobilnych, choć nadal są one na dość wysokim poziomie. Nie da się jednoznacznie stwierdzić czy złośliwe oprogramowanie trafiało na telefony bezpośrednio ponieważ część z nich mogła pochodzić także z zarażonych komputerów. Za główną przyczynę rosnących zagrożeń ze strony cyberprzestępców dla użytkowników mobile podaje się rozwój szybkich płatności elektronicznych realizowanych przy użyciu smartfonów i tabletów. Przestępcy skupiający się na urządzeniach przenośnych, głównie wykorzystują programy określane jako malware czyli służące do przejmowania kontroli nad urządzeniem (wirusy, robaki, trojany). Analizując szczegółowo możliwe formy ataków w internecie, nie można przejść obojętnie obok takiego zjawiska jakim jest cyberbullying czyli wirtualna forma agresji szczególnie nakierowana na młodzież i dzieci korzystające z wszelkiego rodzaju stron internetowych, a w szczególności portali społecznościowych. Ten rodzaj ataku przybiera zazwyczaj formę ataków mających na celu oczernianie drugiej osoby, szykanowanie czy wręcz wyszydzanie w sieci. Agresja elektronicza często potęgowana jest przez fakt, że wielu użytkowników czuję się anonimowymi w internecie. Każdy może stworzyć swoją wirtualną postać i budować wizerunek odmienny niż ma w rzeczywistości.

Młodzież wykorzystuje portale społecznościowe, e-mail lub różnego rodzaju komunikatory internetowe do wzajemnego obrażania się słownego, negowania opinii czy rozmów na tematy ogólnie przyjęte w społeczeństwie dla osób dorosłych. Bardziej brzemienne w skutkach może być nękanie, które w ostateczności może prowadzić nawet do tragicznych zdarzeń. Raz opublikowana w internecie kompromitująca informacja czy zdjęcie, rozprzestrzenia się w szybkim tempie i dociera swoim przekazem do bardzo wielu odbiorców. W zasadzie nie ma możliwości pełnej kontroli nad tym co jest publikowane w internecie w szerokim tego słowa znaczeniu. Poszczególne serwisy internetowe prowadzą moderację dyskusji czy rozmów na czatach, ale nie są w stanie w pełni zapanować nad ogromem treści, zwłaszcza obecnie, gdzie każdego dnia pojawiają się tysiące nowych wątków. W tym aspekcie największą uwagę zwraca się na zachowania ksenofobiczne, rasistowskie czy treści pornograficzne oraz szczególnie pedofilskie. Nie jest jednak tajemnicą, że przestępcy seksualni prowadzą własne miejsca wymiany treści zabronionych w tzw. podziemiu, czyli deep web. Są to miliony stron nie indeksowanych przez wyszukiwarki, a dostęp do takich serwisów jest szczególnie chroniony przez ich administratorów. Szczególnie przestępcy internetowi upodobali sobie otwartą i darmową sieć wirtualną Tor, umożliwiającą prawie pełną anonimowość w przeglądaniu i udostępnianiu treści. Często, w jej ramach, prowadzona jest sprzedaż zakazanych substancji, skradzionych danych czy różnego rodzaju przedmiotów służących do przestępstw w realnym świecie. Tam właśnie działają m. in. pedofile, którzy wymieniają się wulgarnymi treściami.

Na podstawie danych zebranych przez amerykański ośrodek Cyberbullying Research Center wynika, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki blisko 34% osób w wieku od 11 do 18 lat doświadczyło różnych form przemocy w internecie. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku lat. Wśród młodzieży, na bazie wszechobecnego dostępu do internetu i możliwości korzystania z urządzeń przenośnych, narodziła się nowa moda jaką jest seksting. Polega ona na przesyłaniu sobie nawzajem zdjęć bądź filmów o charakterze erotycznym, często w gronie znajomych ze szkoły czy najbliższego otoczenia. Zjawisko to może być jednak bardzo niebezpieczne, kiedy takie treści trafią do publicznego obiegu, a osoba utrwalona w materiale może być wyśmiewana publicznie. W Polsce w 2014 roku przeprowadzono badanie na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, które miało określić powszechność zjawiska sekstingu wśród młodzieży. Okazało się, że w grupie osób w wieku 15 - 19 lat, 34% przyznało, że otrzymało zdjęcie bądź film z nagą osobą. Natomiast 45% badanych przyznało, że ich znajomi w większym bądź mniejszym stopniu angażują się w seksting.

Groźnym zjawiskiem na jakie narażeni są najmłodsi użytkownicy internetu to tzw. child grooming, czyli zachęcanie dzieci do innych czynności seksualnych za pomocą komunikatorów bądź innych środków komunikacji w zamian za nagrodę. Tacy przestępcy wykorzystują internetowe znajomości w celu pozyskania nagich zdjęć dzieci poznanych na różnych portalach społecznościowych.

Cyberprzestępcy mają do swojej dyspozycji bardzo szeroką gamę aplikacji umożliwiających przeprowadzenie udanego ataku na wybrane cele bądź typowo do zbierania interesujących ich danych. Złośliwe oprogramowanie służyć może także do blokowania dostępu do tych danych lub ich niszczenia. Rozróżniamy wirusy, których charakterystyczną cechą jest fakt, że dołączają się one do innych aplikacji poprzez modyfikację kodu takiego programu. Swoim działaniem uniemożliwiają poprawne funkcjonowanie komputera. W przeciwieństwie do wirusów, tzw. robaki (ang. worm) nie muszą być uruchomione przez użytkownika aby zadziałać. Działają one w tle i rozprzestrzeniają się często w sieci komputerowej. Jeszcze innym rodzajem złośliwego oprogramowania jest koń trojański, popularnie nazywany trojanem. Zazwyczaj jest to program, który nie budzi żadnych obaw wśród użytkowników, ale w rzeczywistości posiada zakamuflowany kod ułatwiający atak cyberprzestępcom na wybraną sieć komputerową. Wyróżniamy także explolity - programy wykorzystujące luki w innych programach oraz keylogery czyli proste programy do zbierania danych wpisywanych na klawiaturze. Bardziej wyrafinowaną formę ataków przeprowadzają programy typu ransomware. Ich działanie polega na szyfrowaniu cennych danych znajdujących się na dysku twardym komputera, a następnie wskazaniu formy okupu w celu odszyfrowania wszystkich informacji. Ataki te są bardzo popularne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy powstały różne wirtualne waluty takie jak bitcoin, umożliwiające anonimowe płacenie w internecie.

Tak jak wspomniałem wcześniej atak cyberprzestępcy może zostać przeprowadzony z zewnątrz sieci komputerowej, ale może być także atakiem wewnętrznym, kiedy posiada on już dostęp do niej. Wyróżniamy ataki tradycyjne, prowadzone z jednego komputera, niejednokrotnie wykorzystujące kilka węzłów po drodze aby uniemożliwić dotarcie do atakującego. Inną formą jest atak rozproszony, kiedy przestępca wykorzystuje wiele komputerów do ataku na jeden bądź kilka celów. Cyberprzestępcy wykorzystują ataki do wielu celów. Jednym z nich może być podsłuchiwanie danych tzw. sniffing, który ma na celu zdobycie informacji przesyłanych przez sieć lub przechowywanych na komputerze ofiary. W szczególności stosuje się tą metodę ataku do zdobycia poufnych danych jak hasła, loginy czy dane osobowe. Obecnie rozwój nowych technologii spowodował, że przestępcy dopracowują również swoje metody. Powstała metoda ARP spoofing, która z koleii polega na podszywaniu się przez komputer przestępcy jako jeden z publicznych serwerów. W ten sposób ofiara, nie wiedząc o tym, komunikuje się z komputerem ofiary a nie innym hostem docelowym, z którym zamierzała. Na podobnej zasadzie działa atak DNS spoofing, tym razem jednak atakujący tworzy własny serwer domen, przez co może przekierować ruch sieciowy ofiary na dowolny komputer.

Zgodnie z przyjętą zasadą bezpieczeństwa w internecie, każdy dostęp do wrażliwych danych zabezpieczony jest hasłem, a na pewno powinien być. W celu złamania haseł, cyberprzestępcy wykorzystują dwie metody - atak słownikowy i brute force. Pierwszy polega na dobieraniu słów według słów dostępnych w językach mówionych znajdujących się w słownikach, natomiast drugi próbuje złamać hasło dobierając poszczególne znaki losowo. Ten drugi jest o wiele dłuższym atakiem i wymaga sprawdzenia wielu kombinacji fraz.

Spam czyli wysyłka wiadomości e-mail na skrzynkę pocztową bez aprobaty jej właściciela jest jednym z najczęściej prowadzonych i najbardziej zauważalnych ataków. Przestępcy wykorzystują tą technikę do rozsyłania masowych reklam bez targetowania odbiorców. Wykorzystują oni do ataków zarażone komputery złośliwym oprogramowaniem w tzw. botnetach, prowadząc masowe wysyłki i obciążając serwery. W związku z rozwojem portali społecznościowych i komunikatorów, spam rozsyłany jest także tymi kanałami. Cyberprzestępcy starają się przejąć konto realnej osoby, a następnie za jej pośrednictwem wysyłać spamowe wiadomości do grona znajomych. Taka treść z realnego konta jest o wiele skuteczniejsza, niżby została publikowana na sztucznie założonym profilu. Według danych za III kwartał 2016 roku, Polska była źródłem 1,08% światowego spamu, plasując się na końcu tego zestawienia. W raporcie przedstawionym przez KasperskyLab za II kwartał 2017 roku, Polska nie znalazła sie w tym zestawieniu. Co ciekawe jednak aż 0,95% wysyłanego spamu dociera do naszego kraju.

Groźnym narzędziem wykorzystywanym przez cyberprzestępców są botnety i większości przypadków służą one do ataków typu DoS (ang. Denial of Service) bądź o wiele większe, działające na tej samej zasadzie, ataki DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Botnet jest niczym innym jak siecią zainfekowanych komputerów poprzez złośliwe oprogramowanie, nad którymi kontrolę sprawuje przestępca. Wykorzystuje on je do ataków DoS czyli zalewania dużą ilością zapytań wybrane serwery, routery czy łącza sieciowe, co w konsekwencji prowadzi do uniemożliwienia korzystania z usług uruchomionych na tych urządzeniach. Przestępcy często swój atak kierują na portale informacyjne, sklepy internetowe czy serwisy usługowe, żądając przy tym okupu za zaprzestanie prowadzenia dalszych działań niezgodnych z prawem.

Phishing przy wykorzystaniu socjotechniki polega na podszywaniu się pod osobę pracującą w danej firmie czy organizacji w celu uzyskania dostępu do sieci wewnętrznej i wyłudzenia danych np. haseł, loginów, poufnych informacji itp. W samej metodzie najciekawszy jest motyw wykorzystania socjotechniki, przez co rozumie się stosowanie metod manipulacji człowiekiem. Jako przykład można podać przedstawienie się w rozmowie telefonicznej jako pracownik firmy kurierskiej z prośbą o podanie prywatnego adresu e-mail. Cyberprzestępcy podają się także za pracowników urzędów skarbowych, którzy wzbudzają lęk, a zarazem czują do nich zaufanie i niejednokrotnie uzyskują dostęp do struktury sieci komputerowej wewnątrz danej organizacji. Phishing może polegać także na tworzeniu wiarygodnych serwisów internetowych, na których zbierane są prywatne dane użytkowników. Chociażby strony imitujące banki w celu uzyskania danych do logowania.

Jako osobę, która dopracowała metody inżynierii społecznej do perfekcji, warto przedstawić postać Kevina Mitnicka. Na początku lat 90. ubiegłego wieku był on najbardziej znanym komputerowym przestępcą. W ciągu swojej działalności w internecie, wykorzystywał socjotechnikę do zdobywania haseł dostępowych, numerów seryjnych telefonów, korzystał bezpłatnie z usług, za które normalnie trzeba było zapłacić. Ostatecznie został on zatrzymany przez FBI pod zarzutem włamania się na terenie USA do ważnych systemów komputerowych. W opinii Kevina Mitnicka, najbardziej zawodnym elementem wszystkich systemów zabezpieczeń jest człowiek.

Obszernym zagadnieniem, w kwestiach bezpieczeństwa w internecie, jest kradzież tożsamości nasilającej się w momencie rozwoju portali społecznościowych, za pośrednictwem których przestępcy zdobywają wiele cennych informacji. Źródłem danych mogą być także komputery lub telefony komórkowe wykorzystywane do celów prywatnych i codziennej pracy. Przestępcy mogą upublicznić prywatne informacje takie jak listy, rozmowy czy zdjęcia, których upublicznienie wiązałoby się z mało przyjemnymi konsekwencjami dla właściciela. Cyberprzestępcy, którzy wejdą w posiadanie danych osobowych zdobytych prostymi metodami lub bardziej zaawansowanymi, mogą je wykorzystać do utworzenia profilu społecznościowego i publikować na nim w cyberprzestrzeni obraźliwe treści podpisując się naszą tożsamością, zaciągać kredyty bankowe oraz inne zobowiązania finansowe lub po prostu dokonywać zakupu w dowolnym sklepie internetowym na nasz koszt. Chroniąc się przed tego rodzajem zagrożeniami warto mieć na uwadze to, aby przed publikacją każdej wiadomości zastanowić się czy może ona zostać wykorzystana do niewłaściwych celów.

Jako prosty przykład naiwności czy nie odpowiedzialności można podać publikowanie zdjęć mandatów z danymi osobowymi w popularnym portalu Instagram. W celu znalezienia potencjalnej ofiary, wystarczy w pole wyszukiwarki wpisać frazę #mandat by już na pierwszej podstronie uzyskać zadowalające nas efekty. Wydawać by się mogło, że w tej sytuacji najlepiej zrezygnować z posiadania konta w takim portalu społecznościowym i stać się osobą wyłączoną cyfrowo. Na pierwszy rzut oka postępowanie to jest słuszne, jednak i ono może doprowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Wyobraźmy sobie, że ktoś znając naszą pozycję i możliwość wpływania na społeczność, założy konto z naszymi danymi osobowymi w dowolnym serwisie społecznościowym i będzie mógł wpływać na opinię publiczną.

Bezpieczeństwo i CyberBezpieczeństwo: Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są urządzenia IT. Podstawowym celem terrorystów wykorzystujących sieci komputerowe, jest przede wszystkim atak w najważniejsze struktury państwa jak instytucje bankowe, sektor energetyczny czy instytucje rządowe oraz wiele innych strategicznych elementów państwa. Dzięki takim działaniom chcą oni przede wszystkim wzbudzić strach w społeczeństwie i wywołać panikę. Wszechobecny dostęp do sieci komputerowych sprawia, że terroryści wykorzystują ją także do innych celów na własne potrzeby, w dwojaki sposób. Po pierwsze: mają ułatwiony dostęp do wewnętrznej komunikacji czyli planowania potencjalnego ataku oraz wymiany środków pieniężnych. Po drugie: szybki przepływ informacji w sieciach komputerowych sprawia, że wiadomość o ataku terrorystycznym bardzo szybko dociera do szerokiego grona odbiorców nie tylko bezpośrednio zagrożonych. Tym samym potęgują oni strach wykorzystując różnego rodzaju akcje propagandowe, aby zmaksymalizować rezultaty swoich działań.

Cyberterroryzm jako forma ataków nie jest w żaden sposób ograniczona terytorialnie choć z założenia najbardziej narażone na ten atak są państwa, które same kreują poziom bezpieczeństwa. Taki atak cyberterrorystyczny może mieć swoje źródło z wewnątrz lub być pochodzenia zewnętrznego. W obydwu przypadkach, i tak negatywne skutki mogą być ogromne. Tak jak było to wspomniane już wcześniej cyberterroryści zazwyczaj obierają za swój cel strategiczne elementy państwa, które leżą u podstaw jego funkcjonowania. Każda ingerencja przestępców w dowolny system teleinformatyczny (bankowy, transportowy, energetyczny czy finansowy) może zakłócić jego sprawne funkcjonowanie i tym samym sprawić wielkie trudności obywatelom do korzystania z niego. Sprowadza się to w końcu do problemów państwa w możliwości sprawnego zarządzania, dalej wywołując niepokoje społeczne.

W dzisiejszych czasach trudno jest wymienić sfery życia prywatnego i publicznego, która pozbawiona jest elementów nowych technologii, w tym dostępu do cyberprzestrzenii. Ich całkowite zniszczenie przez cyberterrorystów spowodowałoby osłabienie możliwości obronnych państwa oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. Należy tutaj wspomnieć o systemach telekomunikacyjnych, czyli wszelkiego rodzaju liniach telekomunikacyjnych, satelitarnych oraz wszechobecnych sieciach komputerowych. Niemniej istotne są także systemy energetyczne rozumiane tutaj jako infrastruktura umożliwiająca produkcję i przesył energii, w tym także surowców do jej wytworzenia. Nie trzeba także mówić jak bardzo tragiczny w skutkach mógłby być atak na bankowe systemy informatyczne, gdzie na dzień dzisiejszy większa część społeczeństwa posiada swoje oszczędności na wirtualnych kontach bankowych. Takich przykładów można by wymieniać jeszcze wiele, choćby atak na systemy dostarczania wody pitnej czy system nadzoru transportu publicznego.

Najbardziej bezpośrednim atakiem na państwo byłby atak wymierzony w systemy teleinformatyczne wojska. Taki atak bezpośrednio w elementy systemu bezpieczeństwa państwa spowodowałby niekontrolowane konsekwencje, również dla całego świata, choćby w przypadku zdobycia dostępu przez cyberterrorystów do broni atomowej czy ich nowych rodzajów opracowanych przez przemysł zbrojeniowy atakowanego państwa.

Jeszcze kilka lat temu, analizując możliwe skutki ataków cyberterrorystycznych opisywane one były w formie domysłów. Dzisiaj natomiast możemy już wskazywać konkretne przykłady ataków i efekty działań cyberterrorystów na zdarzeniach jakie miały miejsce na świecie w przeszłości. Jednym z dużych zagrożeń dla państwa może być także ingerencja w systemy informatyczne nadawców telewizyjnych, radiowych, wydawców treści czy konta społecznościowe osób publicznych, firm i instytucji publicznych, czyli ogólnie pojęte media publiczne i prywatne. Jako przykład negatywnego w skutkach prawdopodobnego ataku hakerskiego jest ingerencja w publikowaną treść agencji informacyjnej Kataru. Hakerzy uzyskali prawdopodobnie dostęp do niej i opublikowali nieautoryzowaną wypowiedź szejka Tamim bin Hamad Al Thaniego, który rzekomo miał paradoksalnie wesprzeć, organizacje uznawane na świecie jako terrorystyczne. W efekcie takie kraje jak Arabia Saudyjska oraz większość państw Zatoki Perskiej zerwała stosunki dyplomatyczne z Katarem i wyizolowała swojego sąsiada. Mimo tego, że Katar jest jednym z najbogatszych państw świata, posiada obecnie bardzo duże problemy z bieżącym funkcjonowaniem.

W dodatku wykorzystanie cyberprzestrzeni daje ogromne szanse do prowadzenia równorzędnego konfliktu asymetrycznego małym graczom (państwom, grupom terrorystycznym czy pojedynczym cyberprzestępcą) z dużymi instytucjami rządowymi lub państwami jak USA, Rosja czy Chiny. Zazwyczaj cyberterroryzm rozgrywa się na płaszczyźnie międzynarodowej, i z tego względu bardzo ważne jest dostosowanie odpowiednich mechanizmów obronnych i prawnych na tym szczeblu, nie zapominając przy tym o rozwijaniu tych aspektów na poziomie państwa, w ramach poszczególnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa.

Jako przykład cyberterrorystów ostatnich lat należy podać takie organizacje terrorystyczne jak Al-Kaida czy dobrze znani wszystkim terroryści należący do struktur ISIS. Zwłaszcza osoby zaangażowane w rozwój organizacji Państwa Islamskiego tworzą własne agencje prasowe, publikując na stronach internetowych ważne dla nich informacje o swoich sukcesach, oraz prowadzą rekrutację nowych członków do organizacji. Kolejnym krokiem w ich rozwoju może być stworzenie własnego portalu społecznościowego na wzór popularnego Facebooka. Problemem jednak może się okazać całkowite zneutralizowanie działań terrorystów w cyberprzestrzeni, ponieważ działania te muszą być połączone z realnymi sukcesami w walce z nimi w świecie realnym. W innym przypadku usunięcie terrorystów z internetu spowoduje, że na ich miejsce pojawią nowe serwisy internetowe wychwalające ataki kolejnych terrorystów i promujące ich sposób działania.

Terroryzm wykorzystuje poczucie bezpieczeństwa obywateli, dlatego tak bardzo chętnie terroryści wykorzystują media, a w szczególności internet do wzbudzania jeszcze większego strachu po udanie przeprowadzonym ataku. Sieci komputerowe dla terrorystów mogą być nie tylko narzędziem ułatwiającym przesył informacji, ale także środowiskiem, w którym przeprowadzony zostanie cyberatak.

Najbardziej zagrożonym elementem ataków cyberterrorystów jest infrastruktura krytyczna państwa. Paradoksalnie im bardziej rozwinięte państwo tym jego infrastruktura krytyczna jest oparta w bardziej rozbudowanych systemach teleinformatycznych, które z kolei ułatwiają przeprowadzenie ataku. Według słów Richarda Clarka, udany atak na infrastrukturą krytyczną w USA może doprowadzić do zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi w 15 minut. Co wchodzi w skład takiej infrastruktury? To systemy informatyczne odpowiedzialne za nadzorowanie poprawnego funkcjonowania zaopatrzenia w wodę i energię, system ochrony zdrowia, system bankowy i transportowy. Analizując powyższe stwierdzenia należy podkreślić, że cyberterroryzm swój początek ma w środowiskach społecznych niezadowolonych z aktualnie panującej sytuacji politycznej i wykorzystujących środki elektroniczne do walki informacyjnej, a także wpływania na przebieg konfliktów zbrojnych.

Oczywiście organizacje terrorystyczne nie byłyby w stanie same przygotować ataków w cyberprzestrzeni i rozwinąć komórek informatycznych bez odpowiedniego finansowania. Jako wzór należy podać tutaj Al-Kaidę, i podobne organizacje terrorystyczne, które finansowane były przez państwa takie jak Iran czy Syria, a wśród lokalnych społeczności religijnych ich członkowie nabywali odpowiednią wiedzę techniczną. Jednocześnie internet stał się także dla nich narzędziem, za pośrednictwem którego cyberterroryści zdobywają finanse na swoją działalność.

W celach propagandowych, ale także jako źródło czerpania zysków, cyberprzestrzeń wykorzystywana jest nie tylko przez organizacje terrorystyczne, ale również przez organizacje przestępcze, chociażby z Meksyku czy Rosji. Spowodowane jest to tym, że internet dzięki odpowiedniej wiedzy pozwala zachować pełną anonimowość przed przeciwnikiem i nie ma ograniczeń w dostępie do zasobów ludzkich.

Z powyższych rozważań wyłania się obraz grup terrorystycznych oraz współpracujących z nimi organizacji przestępczych działających w cyberprzestrzeni jako użytkowników sieci komputerowych, chcących poprzez przeprowadzone akty cyberterrorystyczne osiągnąć jak największy rozgłos międzynarodowy. Na obecnym etapie organizacje te są bardzo rozwinięte, z odpowiednią wiedzą umożliwiającą przeprowadzenie dowolnych ataków z sukcesem i należytym finansowaniem zewnętrznym, umożliwiającym pozyskanie odpowiedniego oprogramowania. Internet stał się dla nich kolejną płaszczyzną działań w celu osiągnięcia własnych celów.

Cyberprzestrzeń okazuje się miejscem, gdzie każdego dnia dochodzi do wielu przestępstw z wykorzystaniem komputerów oraz urządzeń z dostępem do globalnej sieci komputerowej. Część z nich zakończona jest powodzeniem, a wybrane z nich mają jedynie charakter poznawczy i są jedynie przygotowaniem do większego ataku. Na podstawie raportu CERT Orange Polska można wywnioskować, że dużym problemem dla użytkowników sieci komputerowych okazują się być nielegalne treści o charakterze pornograficznym, ksenofobicznym czy wychwalające przemoc. Nie zmienia to faktu, że nadal narażeni jesteśmy na różnego rodzaju formy pozyskiwania informacji o nas w postaci danych wrażliwych jak hasła dostępowe, piny do kart kredytowych czy dane do logowania do kont bankowych. Istotne jest prowadzenie różnych form edukacji, które przybliżą użytkownikom sieci komputerowych sposoby zabezpieczania się przed zagrożeniami, które są nieuniknione w dobie społeczeństwa informacyjnego.

Bardziej złożonym problemem okazuje się być cyberterroryzm, który jest mniej zauważalny dla użytkownika końcowego natomiast oddziałuje w znacznym stopniu na podstawowe elementy infrastruktury krytycznej. Mimo wszystko działania cyberterrorystów oraz cyberprzestępców ingerujących w integralność państwa mogą odbić się także na pojedynczych użytkownikach globalnej sieci mając na uwadze fakt, że większość urządzeń jest dzisiaj zintegrowanych w jedną wielką sieć komputerową.

Walka z cyberterroryzmem powinna odbywać się na dwóch płaszczyznach: wirtualnej i w świecie realnym. Tylko działania konwencjonalne mogą doprowadzić do całkowitego sukcesu w walce z takimi organizacjami jak chociażby Państwo Islamskie, które do swoich celów wykorzystują cyberprzestrzeń. Jeśli interesujesz się bezpieczeństwem i szukasz podobnych tematów, trafiłeś na tą stronę internetową poniważ wyszukiwałeś lub wyszukałaś jedno z podobnych haseł: bhp, antywirus, łask antywirusy, łask zarządzanie kryzysowe, łask bezpieczeństwo wewnętrzne, łask szyfrowanie, bezpieczny, łask zabezpieczenie, bezpieczeństwo w sieci, łask bezpieczeństwo narodowe, łask polityka bezpieczeństwa, łask kryminologia studia, łask ochrona, łask narodowy, łask studia policyjne, łask bezpieczeństwo, łask kryminalistyka studia, łask bezpieczeństwo w internecie, łask praca po bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwo dziecka, typologia bezpieczeństwa, zabezpieczyć, istota bezpieczeństwa, praca po bezpieczeństwie wewnętrznym, łask bezpieczeństwo definicja pwn, łask podział bezpieczeństwa, łask płyta z procesorem, łask bezpieczeństwo międzynarodowe, łask rodzaje bezpieczeństwa, łask włamanie, łask bezpieczeństwo na drogach, łask zarządzanie bezpieczeństwem, łask ruchu, łask bezpieczeństwo pracy, łask definicja bezpieczeństwa, łask co to jest bezpieczeństwo, łask anonimowość, łask edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe, łask studia bezpieczeństwo narodowe, łask bezpieczeństwo społeczne, łask bezpieczeństwo sieci, łask bezpieczeństwo wewnętrzne przedmioty, łask bezpieczeństwo polityczne, łask bezpieczeństwo w szkole, łask bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo publiczne, łask bezpieczeństwo danych, łask studia bezpieczeństwo wewnętrzne, łask bezpieczeństwo wewnętrzne studia, łask bezpieczeństwo narodowe studia, łask bezpieczeństwo narodowe praca, łask bezpieczeństwo it, łask bezpieczeństwo na drodze, łask bezpieczeństwo teleinformatyczne, łask bezpieczeństwo wewnętrzne praca, łask bezpieczeństwo danych osobowych, łask bezpieczeństwo informacji, łask bezpieczeństwo państwa, łask obrona narodowa studia.

W czerwcu 2018 roku Urząd Miasta Łask ogłosił nabór na stanowisko informatyka w służbie cywilnej w wymiarze jednego etatu. Oprócz niezbędnych wymagań na stanowisku na szczeblu samorządowym, przyszły pracownik na stanowisku informatyka musi posiadać niezbędne doświadczenie i wykształcenie informatyczne. Oprócz tego musi posiadać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci informatycznych, a w szczególności doświadczenie z zakresu administrowania siecią LAN. Charakter przyszłej pracy wymaga, aby pracownik Urzędu Miasta Łask posiadał doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach. Nie obejdzie się również bez umiejętności administrowania bazami danych. Przede wszystkim w pracy z danymi osobowymi i materiałami wrażliwymi, informatyk lub starszy informatyk musi posiadać wiedzę z zakresu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych. Na tego typu stanowiskach osoba starająca się o pracę w Łasku powinna doskonale władać językiem polskim oraz angielskim, w takim stopniu, aby mogła bez problemu czytać dokumentacje techniczne. Przyszły informatyk w Urzędzie Miasta Łask musi znać ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej, o ochronie danych osobowych. Mile widziana będzie znajomość zagadnień związanych z obiegiem dokumentów w administracji publicznej. Mile widziane posiadanie certyfikatów i zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych obejmujących swym zakresem powyższe zagadnienia. Standardowym hasłem od przyszłego pracodawcy w Łasku, jest posiadanie przez osobę aplikującą na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Łask, w administracji publicznej, jest kreatywność - komunikatywność i dokładność.

Szczegółowy zakres prac wykonywanych na stanowisku informatyk lub starszy informatyk w Urzędzie Miasta Łask będzie obejmował administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Łask oraz zapewnienie poprawnego działania i bierzące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN. Administrowanie serwerami Urzędu Miasta Łask, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji. Informatyk będzie administrował bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu Miasta Łask. Będzie on sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i kontrolował pracę sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk komputerowych, w tym administrował systemem antywirusowym. Jako informatyk w UM Łask będzie pełnił obowiązki Administratora Systemów Informatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zakresu prac będzie należało także identyfikowanie i analizowanie zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym. W jednym z podpunktów w ofercie pracy wymieniono także inicjowanie, nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej, a także zabezpieczanie danych zgromadzonych na stacjach roboczych i serwerach przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Łask: Powstanie Styczniowe o Niepodległość Polski w 1863 roku


Po nawet pobieżnym zapoznaniu się z historią naszego powiatu i sąsiednich stwierdzić trzeba, że tradycje regionu łaskiego sięgają daleko wstecz, że wiadomości o niektórych miejscowościach pochodzą nawet z czasów pierwszych Piastów i budowania zrębów państwowości polskiej. Już kiedyś Łask i największe ośrodki miejskie odgrywały rolę historyczną, w czasach Polski przedrozbiorowej, potężnej Rzeczpospolitej i wyraźnym echem odbiło się to w tradycjach niepodległościowych do czasów XIX i XX wieku.

Łask: Powstanie Styczniowe i udział w nim mieszkańców ziem powiatu łaskiego Województwo kaliskie jedno z pierwszych wzięło udział w powstaniu sztyczniowym, stając do walki. Pod względem organizacji powstańczej podzielone było kaliskie na pięć obwodów: koniński, kaliski, wieluński, piotrkowski i sieradzki. Powiat łaski z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w obrębie którego znajdowały się Pabianice, należał do obwodu sieradzkiego. Na terenie województwa kaliskiego stoczyli powstańcy w 1863 roku ogółem 110 bitew, a rok później - 21 bitew, razem w okresie powstania styczniowego 131 bitew. Województwo kaliskie ostatnie też ze wszystkich województw byłego Królestwa Polskiego uległo w walce. Zakończyło bowiem swój bohaterski czyn dnia 1 lipca 1864 roku bojem pod Częstochową, lężącą w obwodzie wieluńskim. Jeśli zastanowimy się nad ówczesnymi warunkami życia społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza warunki wojskowe o tyle gorsze biż były w 1794 roku i 1831 roku - ten brak regularnej siły wojskowej w 1863 roku, niedostatek kadr oficerskich i podoficerskich, brak amunicji i zapasów broni - to podziwiać należy to długotrwałe, bo aż osiemnaście miesięcy trwających zmagań partyzanckich oddziałów, walczących w rozproszeniu po całej Polsce. Jeżeli więc w Kaliskim walki powstańcze trwały dłużej niż w innych częściach Polski, zasługą to jest nie tylko dogodnego do partyzantki terenu lecz bezwarunkowo lepszej niż gdzie indziej organizacji wojskowej oraz okoliczności, że właśnie Kaliskie posiadało wyszkolonych oficerów bądź ze szkoły wojskowej w Cuneo we Włoszech, bądź też oficerów regularnej armii pruskiej czy rosyjskiej. Zasługą to jest również bohaterskich czynów tych jednostek, które ofiarnie stały na stanowisku.

Łask i obwód sieradzki w postaniu styczniowym 1963 roku - walki o niepodległość Polski Choć organizowanie oddziałów szło w Kaliskim początkowo z trudem, a ekspedycje Rosjan rozpraszały zbierające się i nie zorganizowane gromadki, przecież dosyć wcześnie ruszyła do powstania ziemia łaska. Rozpoczął działania ks. Cent, który na czele małego oddziału przez siebie zorganizowanego wpadł w nocy z 30 na 31 stycznia do Zduńskiej Woli i zabrał z magazynów 50 sztuk broni i potem zrobił szczęśliwy wypad do Łodzi. Z Kalisza tymczasem 31 stycznia wyruszył do Sieradza generał Brunner i w lasach rososzyckich chwytał powstańców, zabierał w różnych miejscach broń. Pomocą był mu oddział wysłany z Łęczycy, który szedł przez Poddębice do Prusinowa i tępił zbierające się gromadki powstańców. Dywersję rosjanom robił Makary Drohomirecki, który na czele niewielkiego oddziału powstańczego niepokoił ich nieustannie, przebiegając województwo. Wpadłszy niespodziewanie do Złoczewa 10 lutego w 5 koni, rozbroił straż i ogłosił w Złoczewie Rząd Narodowy. Ten śmieły czyn wywołał mocną akcję ze strony Rosjan. Jeszcze tego samego dnia wyprawili onie przeciwko oddziałowi Drohomireckiego, liczącego 32 ludzi, silną kolumnę złożoną z 3 rot i 40 kozaków pod dowództwem majora Hanczakowa. Wytropił on powstańców w lasach wsi Lipno między Widawą a Pyszkowem. Otoczeni przeważającą liczbą wroga, bronili się powstańcy bohatersko, lecz ulegli. Na polu walki padło pięciu powstańców: dowódca Drohomirecki, ksiądz Jerzy z Rychłowic, Aleksander Hauke, wnuk generała z 1831 roku, oraz malarz z Częstochowy (nazwisko nieznane). Reszta oddziału została rozproszona, częściowo wybita w sąsiednim Brzeźnie. Ale już powstawał nowy oddział sieradzki, Aleksandra Litticha i Józefa Oksińskiego. Po szczęśliwie dokonanym wypadzie na Opatówek i zabraiu kasy ruszył Oksiński ku Wieluniowi. Ale tutaj otoczony został niespodziewanie przez trzy kolumny moeskiewskie, idące właśnie od Kalisza, Sieradza i Wielunia, liczące razem około 1 000 piechurów i kozaków. Straszne spotkanie nastąpiło pod Kuźnicą Grabowską dnia 26 lutego 1863 roku. Kozacy, przeciąwszy przejście między wsią a niedalekim lasem, podpalili najbliższe domy i rzucili się na ich rabunek. Powstańcy bronili się początkowo za budynkami, wreszcie nie mając nadziei na dalszą skuteczną walkę, zaczęli się cofać. Walka trwała 4 godziny na przestrzeni 7 kilometrów. Mały, ale bohaterski oddział, wycofał się, straciwszy 11 ludzi oraz mając 20 rannych. Rosjanie w bestialski sposób pastwili się nad rannymi. Z dawnego oddziału pozostało 180 ludzi. Oksiński z Littichem postanowili wydostać się z niebezpiecznej okolicy. Pszeszli więc przez Wartę i ruszyli ku wschodowi województwa. Tymczasem pod Jaworem, 3 marca niedaleko Widawy dopadł ich major Pisanko z kozakami i 85 strzelcami. Na drodze odwrotu oddziału ku lasowi znajdowały się trudne do przejścia, grząskie bagna. Pisanko ze strzelcami zaatakował oddział powstańców od frontu, zaś kozaków posłał na boki. Wówczas Oksiński dał rozkaz swojej jeździe składającej się z 7 koni uderzenia całą siłą na kozaków. Ta śmiała szarża zapewniła oddziałowi odwrót. W starciu zginęło 15 powstańców. Szedł prędko Oksiński w stronę Łasku, umykając z tragicznych miejsc, ścigany uparcie przez wroga. Dnia 5 marca dopadł go pod Brodnią major Pietrow. Na szczęście strat w zabitych nie było, ale oddział uległ poważnej rozsypce i został nieznacznie uszczuplony. Widzimy potem Oksińskiego pod Kuźnicą w Wieluńskim na czele oddziału liczącego 150 ludzi. Nastąpiło tu 4 kwietnia krwawe starcie, w którym zginęło wielu ludzi. Z rannych dobili potem Rosjanie kleryka z klasztoru Reformatorów w Lutomiersku, który miał krzyż zamiast broni w ręku. Dla poparcia powstania styczniowego w województwie kaliskim wysłał Langiewicz niewielki oddział ze swojego obozu z Goszczy, który zorganizował niewielki oddział i idąc przez Radomsko do Wielunia, gdzie z rządowej kasy zdobył 6 tysięcy rubli. Pod Radoszewicami, 27 marca spotkał się z majorem Pisanko. Natarcie było ostre, ale Pisanko musiał się cofnąć mimo posiłków, które stawiły się z Wielunia na jego wezwanie. W potyczce tej obie strony poniosły straty. Odwagą odznaczyła się pod Radoszewicami, pani Niemojowska, która uratowała sztandar, wyrywając go z rąk rannego śmiertelnie kosyniera. Z pod Radoszewic ruszył pułkownik Cieszkowski w Sieradzkie. I tutaj znowu w okolicach Widawy, tak bardzo nieprzyjaznych dla powstańców, pod Broszęcinem 10 kwietnia został napadnięty przez przeszło 500 Moskali. W pierwszym starciu, ugodzony w piersi kulą, zachwiał się Cieszkowski na koniu. Wynieśli go z pola walki towarzysze i umieścili w Leśniakach na dworze Kozłowskiego. Tutaj doścignęli go jednak kozacy i bezbronnego, leżącego w łóżku, zatłukli lancami. Oksiński dogonił 30 Rosjan, uchodzących z łupem z Leśniaków i w boju pod Praszką pomścił śmierć Cieszkowskiego, wyżynając wszystkich trzydziestu. W tym czasie zaczął się formować w Sieradzkim nowy oddział Napoleon Urbanowski. Zebrawszy około 250 ludzi, stanął nim 12 kwietnia w Chajczynach koło Łasku (okolice Zelowa). Tego samego dnia Rosjanie otoczyli oddział, na szczęście jednak powstańcy wymknęli się szczęśliwie. Urbanowski uszedł jednak niedaleko. Ścigany zapędził się w okolice Widawy i otoczony pod Rychłocinami, 15 kwietnia poniósł klęskę a jego oddział rozsypał się.

Łask i Edmund Taczanowski w powstaniu styczniowym - naczelnik wojenny województwa kaliskiego Dalsze boje na terenie obwodu sieradzkiego, ziemi łaskiej i okolic Pabianic łączą się z nazwiskiem wybitnego dowódcy - partyzanta w Królestwie Polskim, jakim był Edward Taczanowski, trzeci z koleji naczelnik wojenny województwa kaliskiego. Edmund Taczanowski należał do fachowo wyszkolonych żołnierzy, skończył bowiem wojskową szkołę pruską i odbył kilkuletnią służbę w pruskiej artylerii. Brał udział w postaniu w 1848 roku jako dowódca legii akademickiej w oddziale Mierosławskiego. W 1849 roku odbył kampanię w wojsku włoskim Garibaldiego w stopniu kapitana. W początkach kwietnia 1863 roku na życzenie Komitetu Narodowego Poznańskiego mianowano Taczanowskiego naczelnikiem początkowo na powiaty: kaliski i koniński a później także na sieradzki, wieluński i piotrkowski. Kampanię 1863 roku rozpoczął w stopniu pułkownika. Plan organizacyjny wyprawy 1863 roku wypracowano w Woli, skąd Taczanowski wyruszył w towarzystwie Wacława Koszutskiego i przebył granicę w nocy z 15 na 16 kwietnia. Zająwszy 17 kwietnia Pyzdry, rozbroił straż graniczną w różnych punktach, wcielając część jej do szeregów powstańczych. Powiększył też znakomicie swój oddział nowymi ochotnikami, między innymi, partią Adama Mieczkowskiego. 20 kwietnia oddział Taczanowskiego liczył już sobie 500 ludzi. Szefem sztabu mianował Taczanowski majora Strzeleckiego, adiutantami kapitana Murzynowskiego, Wacława Kusztskiego i Bolesława Malczewskiego. Kasę oddziału miał Stefan Radoński, magazynierem został Maksymilian Broekere, słynący z wielkiej siły. Poległ on niedługo później, bo 8 maja, w bitwie pod Ignacewem. Kompaniami strzelców dowodzili: 1 kompanią - Lewiński, 2 kompanią - przez pierwsze dni Węgierski a później Obrąpalski, 3 kompanią - Koszutski Kazimierz, 4 kompanią - Hegner a 5 kompanią - Unrug. Jazdą dowodził Miśkiewicz. Kosynierami podzielonymi na kompanie Francuz Ganier. Artylerią, składającą się z 3 armatek wiwatowych i jednego dwufuntowego działka, Władysław Zakrzewski z Ziółkowa, a po nim Szenic. Spędzając czas na ćwiczeniu ochotników, Taczanowski pozostawał w Pyzdrach przez kilka dni, powiększając stale swój oddział. W pobliskiej Słupcy przebywał oddział Francuza Faucheux, który równocześnie z Taczanowskim wkroczył do Królestwa.

Łask: Walki Taczanowskiego w powstaniu styczniowym w obwodzie sieradzkim Taczanowski dowiedział się 28 kwietnia wieczorem, że Rosjanie ruszyli na niego od strony Konina. Postanowił pójść w bitwę i posłał natychmiast po oddział kapitana Faucheux, który wówczas stacjonował w Rajtarach. Faucheux przybył na czele około 300 ludzi. Zaraz też cała kolumna wyruszyła o czwartej rano z Pyzdr i zajęła stanowisko o ćwierć mili od miasta. Około 8 rano ukazała się im przednia straż nieprzyjaciela złożona z huzarów, a za nią wysunęła się piechota i artyleria. Siły powstańcze w tej bitwie wynosiły 1 200 ludzi. Siły moskiewskie składały się z 9 kompanii piechoty, znacznej liczby kozaków oraz 4 dział. Ogółem liczba żołnierzy rosyjskich wynosiła 1 500 ludzi. Po ośmiu godzinach zajadłej obustronnej walki rozstrzygnął losy atak kosynierów. Moskale w nieładzie zaczęli się cofać. Obrona mostu i miasta powierzona była Władysławowi Niegolewskiemu, który wywiązał się chwalebnie z tego zadania, bo całą ludność powołał do broni i ustawił na moście. Straty Taczanowskiego były nieznaczne bo tylko 8 zabitych i 27 rannych, między innymi dowódca Faucheux, po który dowództwo objął Turno. 1 maja wyszedł oddział do Choczca, gdyż Taczanowski dowiedział się, że nadciągają większe siły rosyjskie z Kalisza, Konina i Słupcy. W Oleściu pod Choczem zniósł Taczanowski oddział objeszczyków z kapitanem. 3 maja pod Dąbroszynem pluton Zakrzewskiego rozbił oddział 3 objeszczyków, zabijając 2 i raniąc 4 i 9 zabierając do niewoli. Przypuszczając słusznie, że niedobitki dadzą znać o położeniu Taczanowskiego, ten bez zwłoki ruszył do Koła, gdzie 6 maja, witany był entuzjastycznie przez mieszkańców. Niedługo potem jednak zaczęli zbliżać się Rosjanie. Był to generał Brunner z 12 rotami piechoty, 4 działami i jazdą. Natychmiast rozpoczęła się walka (między Kołem a Kościelcem), która trwała dwie godziny i w której udział wzięła artyleria powstańcza. W bitwie tej śmiertelnie ranny został kapitan Kazimierz Unrug, który zmarł w Kole po dwóch dniach. 7 maja Taczanowski opuścił Koło i ruszył przez Lubstowo ku Ignacewu gdzie rozłożono obóz na skraju borów tuż pod Ignacewem. W nocy dowiedział się, że idzie przeciw niemy silny oddział Moskali, składający się z 4 000 żołnierzy z 8 armatami, pod dowództwem genrałów Brunnera i Krasnokuckiego. Moskale szli od strony Koła przez Lubstowo, szła też inna kolumna rosyjska od Włocławka, o czym Taczanowski nie wiedział. 8 maja doszło do krwawej bitwy. Wczesnym rankiem odprawił Mszę św. przy polowym ołtarzu zakonnik ks. Max z Lądu, kapelan Taczanowskiego, znajdujący się w obozie od zawiązania się oddziału. Pokazali się także Rosjanie od południa. Taczanowski musiał przyjąć bitwę, występując z 1 200 ludźmi przeciw przeważającej sile wroga. Mieli bowiem Brunner i Krasnokucki 14 kompanii piechoty, 60 saperów, 4 szwadrony dragonów, 127 kozaków i objeszczyków oraz 6 dział. Straty Taczanowskiego wynosiły 160 ludzi zabitych, licząc także rannych, których moskale pomordowali w okrutny sposób. Prócz tego było 80 powstańców rannych w lazaretach. Straty moskiewskie były również znaczne. W początkach czerwca generał Taczanowski opuścił Kosmów na czele z 200 ułanami, których tam zorganizował. Po drodze powiększył swój hufiec małymi oddziałami z powiatów: kaliskiego, sieradzkiego i wieluńskiego. Tu i ówdzie niepokił Moskali, niszcząc magazyny wojskowe, znosząc patrole moskiewskie i przejmując gońców. Stoczył też potyczkę 22 czerwca pod Widawą, gdzie poległ Burzyński. Przechodząc ze swoimi ludźmi Kaliskie stanął Taczanowski w 480 jazdy 10 lipca w Choczu, gdzie nazajutrz złączyło się z nimi jeszcze 130 jazdy. Stąd ruszył ku Zagórowu, gdyż dowiedział się, że z dwóch przeciwnych stron idą na niego Rosjanie: jedna kolumna z Kalisza, druga od Konina pod dowództwem Kostandy. Dnia 12 lipca została zaatakowana przez Konstandę tylna straż oddziału, którą dowodził Matuszewicz. Poniosła ona znaczne straty, ale oddział Taczanowskiego pod jej bohaterską osłoną mógł przebyć Wartę i ruszyć dalej. Następnego dnia stoczył Taczanowski walkę pod Kleczewem, skąd znowu ruszył w Sieradzkie. Wzmocniony w drodze nowym oddziałem 50 jazdy rozłożył obóz dnia 18 lipca w Wojsławicach, gdzie tej samej nocy przybył do niego Callier po dalsze instrukcje. 19 lipca część jazdy Taczanowskiego starła się z Rosjanami pod wsią Kurkiem (12 kilometrów od Błaszek) i zmusiła ich do odwrotu. Opuściwszy Wojsławice Taczanowski skierował się na zachód, 21 lipca stanął w Giżycach, skąd wyruszył ku Pajęcznu, ciągle pomnażając swój oddział. W pierwszej połowie sierpnia miał już 1 000 ludzi dobrze uzbrojonych. 10 sierpnia obozował w Sulimowie. Podzielił swój oddział na dwie części pod dowództwem Matuszewskiego i Słupskiego, znowu kołował w obwodzie sieradzkim, głównie koło Łasku, na ogół unikając starć z Moskalami gdyż nie miał piechoty. Mimo to do starć jednak dochodziło. 15 sierpnia przednia straż oddziału zaatakowała jazdę majora Stepanowa, który kierował się do Szadku. Starcie nastąpiło pod Zielencicami w okolicach Łasku. Powstańcy zabiwszy 2 Rosjan i zraniwszy 5 ruszyli w dalszy marsz. Po drodze złączył się z Taczanowskim bohaterski oddział Bąkowskiego, który z konińskiego posuwał się w Sieradzkie i wsławił się w walkach pod Turkiem i pod Poprężnikiem, odpowiednio 20 sierpnia i 23 sierpnia 1863 roku. Zginął wtedy m. in. Artakserkses Pągowski, były uczeń Szkoły Głównej. W oddziale tym obok Polaków znajdowało się kilku Niemców, Francuzów oraz Węgrów. Połączył się również z Taczanowskim rozbity oddział Parczewskiego, który najpierw w Czepowie koło Uniejowa, 20 sierpnia a następnie 21 sierpnia pod Pęcherzewkiem starł się z jazdą rosyjską, dowodzoną przez poruczników Grabbego i Grottena. W dalszym pochodzie jeden z oddziałów Taczanowskiego starł się w okolic Złoczewa (obwód sieradzki) z kolumną wysłaną z Kalisza, dowodzoną przez podpułkownika Gesankowa. Przeciw Taczanowskiemu koncentrowały się znaczne siły rosyjskie. Wśród nich znajdował się oddział ochotników, składającej się z arystokratycznej łodzieży moskiewskiej, pozostający pod dowództwem porucznika Grabbiego. Oddział ten, ścigając Bąkowskiego, wpadł do Sędziejowic, gdzie stacjonował Taczanowski. Rozpoczęła się walka. Moskiewski oddział zostął doszczętnie zmiecony. Z 37 Rosjan przetrwało jedynie czterech, którzy jako ranni dostali się do niewoli. Z Sedziejowic Taczanowski ruszył w stronę Częstochowy. Wielką klęskę odniósł on 29 sierpnia w bitwie pod Nieznanicami. Po tej klęsce Taczanowski opuścił kraj i tułał się po Turcji, Francji i Szwajcarii. Powrócił do Polski dopiero w 1870 roku i osiadł w Woli w powiecie pleszewskim.

Łask Powstanie Styczniowe 1863: klęska powstańców w walkach W całej Polsce dogasało powstanie styczniowe. Rzadko jedynie tu i ówdzie pojawiało się na krótku by zniknąć. I tak też było na ziemi łaskiej. W okolicach Lutomierska odpędza się od Rosjan pomyślnie pułkownik Matuszewicz, który zebrał część niedobitków z pod Dalikowa w Łączyckim. 11 września stawi on jeszcze opór przeciw 3 rotom piechoty i 2 szwadronom huzarów i dzielnie stanie pod Lutomierskiem, a potem dalej będzie działać dając innym o sobie znać. Naczelnik wojenny Kopernicki, przeglądając w powiecie wieluńskim oddziały jazdy, poleci dowódcy, pułkownikowi Słupskiemu, połączyć się z mniejszym oddziałem podpułkownika Matuszewicza. Obaj stoczą trzy walki jednego dnia, 15 października: bitwa pod Rudnikami w Wieluńskim, bitwa pod Kowalami i bitwa pod Starcami w obwodzie sieradzkim. Straty w ludziach były duże, gdyż zginęło ogółem 50 żołnierzy. Słupski ciężko ranny opuścił oddział, Matuszewicz sam stanął na jego czele, by dalej być ściganym i uchodzić i walczyć do ostatniego tchu. Pod Dobrą (obwód Kaliski) dnia 16 października, poniósł klęskę przeciw Esmanowi i widząc przemęczenie zarówno ludzi jak i koni, rozdziela oddział na trzy części i znika. Pod samym Sieradzem 24 stycznia stacza walkę oddział Gustowskiego, a nawet jeszcze później bo aż 18 czerwca jakieś resztki tułających się po powiecie powstańców wystąpią do walki znowu pod Sieradzem. Ale będzie to już ostatnie wystąpienie powstańcze.

Wypożyczalnia Łask - Pabianice - Łódź PrzyczepyMarter oraz Blog o Samochodach Osobowych oraz Ubezpieczeniach OC + AC + NNW!


W miarę rozwoju Bloga PrzyczepyMarter prowadzonego stricte o lekkich przyczepach samochodowych połączonego ze sklepem z częściami i pojazdami, serwis internetowy rozwinął się także na inne branże motoryzacyjne, głównie o samochodach osobowych. Dzisiejszy obraz samochodów osobowych znacząco odbiega od tego jak wyglądały pierwsze pojazdy napędzane silnikami na początku lat 1900. Większość samochodów były tak naprawdę drewnianymi bryczkami konnymi, wykonywanymi w stolarniach, z dołożonym silnikiem jako napędem na koła tylne. Początki motoryzacji były trudne dla automobilistów. Początkowo drogi nie były przystosowane do poruszania się nimi samochodami, a te często pojawiając się na ruchliwych drogach, wzniecały tumany kurzu i straszyły powozy konne. Także dużym problemem we wczesnych samochodach były różnego rodzaju awarie. Ale nie ma co się dziwić bo początek XX wieku to dopiero moment kiedy na ulice Europy wyjechały pierwsze samochody. Wraz z upływem lat do samochodów wprowadzano kolejne zmiany. W produkcji samochodów przodowali Francuzi. W 1895 roku wprowadzono konstrukcję z silnikiem z przodu, a Renault wprowadził napęd wałowy zamiast łańcucha na tylne koła. Z czasem dla komfortu wprowadzono błotniki na koła, w samochodach montowano bagażniki na sprzęt, a sama konstrukcja z elementami napędowymi były montowane do ramy, a napęd na koła przekazywany był półosiami.

Wiele cennych informacji o przyczepach samochodowych znajdziesz w artykułach na blogu motoryzacyjnym PrzyczepyMarter. Przed zakupem warto zapoznać się z nimi aby nic nie mogło Cię zaskoczyć. Opisywanych jest tam wiele aspektów związanych z użytkowaniem przyczepek i podróżowaniem przyczepami kempingowymi po Polsce i Europie. Również znajdą tam także wiadomości osoby zainteresowane uzyskaniem odpowiednich uprawnień do poruszania się samochodem w zestawie z przyczepami. Egzamin na prawo jazdy B,B96,B+E. Lista WORDów oraz ośrodków szkolenia. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) znane są dobrze wszystkim aktualnym kierowcom, ponieważ to właśnie tam przeprowadzany jest egzamin państwowy na prawo jazdy. Jeszcze przed 2014 rokiem, WORDy mieściły się głównie w miastach wojewódzkich, ale później w większości województw powstały dodatkowe filie w dużych miastach gdzie przeprowadzane są egzaminy na wybrane kategorie - głównie A i B. Przed przystąpieniem na egzamin na prawo jazdy, w zależności od kategorii o jaką się starasz, musisz przejść jeszcze szkolenie czyli kurs na prawo jazdy tzn. wyjeździć określoną ilość godzin danym rodzajem samochodu wraz z instruktorem. Jeśli nie wiesz Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. B96 i B+E? Gdzie zdam egzamin na przyczepę? zapoznaj się z artykułami na blogu. Nie będę w tym miejscu rozpisywał jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B ponieważ zakładam, że większość czytających posiada już te uprawnienia. Ja skupię się na dwóch kolejnych czyli kategoria B96 oraz B+E bo zapewne to Was najbardziej interesuje.

Od pewnego czasu na blogu PrzyczepyMarter publikowane są także informacje o samochodach osobowych oraz możliwości porównania ubezpieczeń OC + AC + NNW online przez internet. Na stronie znajdują się dane 30 tysięcy samochodów w różnych wersjach nadwozi i silników. Szczegółowe dane zawierają rozmiary, rodzaj silnika, zużycie paliwa, prędkości maksymalne i wiele więcej. Zapoznaj się także z praktycznymi poradami na temat ubezpieczeń komunikacyjnych dla smaochodów, motocykli i przyczep samochodowych.

Samochody osobowe, Zloty motocyklowe, Targi motoryzacyjne na blogu PrzyczepyMarter.


W naszym serwisie motoryzacyjnym m. in. o przyczepach samochodowych i kempingowych, uruchomiony został dla czytelników nowy moduł wydarzeń z wielu regionów. Każdy zarejestrowany użytkownik może za darmo dodać do bazy dowolny zlot motocyklowy, targi motoryzacyjne, wyścigi samochodowe jakie odbywają się w jego mieście lub regionie oraz inne podobne imprezy. Funkcjonalność ta została uruchomiona od nie dawna i dopiero zyskuje na popularności, ale już teraz bez przeszkód każdy może opublikować informacje o dowolnej imprezie motoryzacyjnej. Najnowszym rozwiązaniem wprowadzonym na bloga motoryzacyjnego PrzyczepyMarter jest katalog samochodów osobowych, który zawiera przeszło 80 000 różnych modeli i wersji. Przeglądając karty wybranych samochodów poznasz ich dane techniczne, charakterystykę oraz wyposażenie. Ze względu na ogromną ilość samochodów nie wszystkie modele zostały w 100% zapełnione danymi. Do tej pory na blogu publikowane były jedynie artykuły poradnikowe oraz zamieszczona została oferta sklepu motoryzacyjnego. Od dziś został on poszerzony o kalendarz imprez samochodowych oraz motocyklowych dla różnych regionów w Polsce oraz całego świata...

Przeglądaj Modele Samochodów Osobowych na Blogu PrzyczepyMarter. Przeszło 80 000+ wersji z Danymi Technicznymi i Wyposażeniem. W bazie samochodów osobowych na blogu PrzyczepyMarter znajdziesz podstawowe informacje o wybranych pojazdach różnych marek. Skorzystanie z udostępnionego opisu technicznego, oraz dla wybranych wersji także wyposażenia dodatkowego, może okazać się doskonałym rozwiązaniem podczas przygotowywania oferty sprzedaży - kupna samochodu na aukcjach czy w serwisach ogłoszeniowych. Nie będziesz musiał się już męczyć z przygotowywaniem czasochłonnego opisu nie obcując na codzień z branżą motoryzacyjną. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie wymagane informacje.

Nasza baza samochodów osobowych zawiera dla większości popularnych modeli - najczęściej kupowanych - dane techniczne dotyczące silnika, nadwozia i zawieszenia. W niektórych opisach znajduje się bardzo interesujący parametr jak dopuszczalna masa całkowita zestawu samochód plus przyczepa samochodowa. Prawo o ruchu drogowym w Polsce bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii uprawnień w zakresie holowania przyczep. W poprzednich artykułach poradnikowych na blogu PrzyczepyMarter szeroko została omówiona kwestia posiadania odpowiednich kategorii prawa jazdy oraz homologacji na pojazdy kołowe.

Pozostając dalej w tematyce samochodów osobowych warto dodać, że według raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, zarejestrowano w Polsce od początku 2018 roku 205 296 nowych lekkich samochodów do 3,5 tony (wliczając w to pojazdy dostawcze). W samym kwietniu 2018 roku samych tylko nowych samochodów osobowych zarejestrowano 44 716 sztuk. Od początku tego roku zarejestrowano o 11,6% więcej samochodów osobowych niż w analogicznym czasie 2017 roku. (dane do końca kwietnia 2018 roku).

Jeśli chodzi o najpopularniejsze rejestracje nowych pojazdów z podziałem na modele samochodów osobowych w kwietniu 2018 roku zestawienie kształtuje się następująco: 1. Skoda Octavia, 2. Skoda Fabia, 3. Opel Astra, 4. Toyota Yaris, 5. Toyota Auris, 6. Ford Focus, 7. Volkswagen Golf, 8. Fiat Tipo, 9. Toyota Corolla, 10. Dacia Duster, 11. Nissan Qashqai, 12. Volkswagen Passat, 13. Skoda Rapid, 14. Volkswagen Tiguan, 15. Skoda Superb, 16. Toyota C-HR, 17. Seat Leon, 18. Hyundai Tucson, 19. Kia Sportage i Kia Cee'D.

Powyższe zestawienie bardzo dobrze ilustruje zainteresowanie Polaków do poszczególnych marek. Potwierdza się również fakt, że w analogicznym okresie tego roku było mniejsze zainteresowanie używanymi samochodami wśród kupujących.

Kilka słów kluczowych, które ułatwią odnalezienie tej strony internetowej o Łasku w internecie, w najpopularniejszej wyszukiwarce dla serwisów informacyjnych: jarmark łaski 2018, jarmark łaski 2018 program, wydarzenia łask, łask imprezy 2018, łask koncerty 2018, dni łasku 2018 koncerty

Zloty motocyklowe oraz Targi motoryzacyjne w Polsce dla każdego! Promuj swoje imprezy motoryzacyjne w serwisie PrzyczepyMarter bez dodatkowych kosztów...


Każdy kto organizował różnego rodzaju wydarzenia lokalne, nie tylko motoryzacyjne, liczył zawsze na dużą rzeszę odwiedzających. Dzięki takim serwisom informacyjnym jak ten, szanse na promowanie zlotów motocyklowych, wyścigów samochodowych, targów motoryzacyjnych czy podobnych wydarzeń motoryzacyjnych, wśród wielu czytelników. Czasem nie wystarcza tylko utworzenie nowego wydarzenia na Facebooku. Dużą rolę odgrywają również wyszukiwarki internetowe, gdzie czytelnicy wyszukują wiele informacji oraz serwisy tematyczne skupiające wokół siebie dużą społeczność.

Zloty motocyklowe są raczej wydarzeniami lokalnymi, choć zawsze cieszącymi się popularnością wśród posiadaczy motorów. Na takich imprezach oprócz możliwości zrelaksowania się i odpoczynku od poza weekendowych prac, dużą rolę odgrywa możliwość wymiany opinii i doświadczeń pośród innych zmotoryzowanych fanów jednośladów. Warto więc odwiedzać różne zloty motocyklowe organizowane corocznie w wielu polskich miejscowościach. Na stronie PrzyczepyMarter wystarczy poświęcić kilkanaście minut, aby dane wydarzenie znalazło się w katalogu imprez i zyskało nowych czytelników, a przede wszystkich odwiedzających. Każdy kto utworzy dane wydarzenie, jak na przykład zlot motocyklowy, może również prowadzić szybką relację live (na żywo) z danego miejsca, publikując wiadomości oraz zdjęcia. Doświadczenie pokazuje, że takie informacje cieszą się sporym zainteresowaniem, a czytelnicy lubią wiedzieć co się dzieje w danym miejscu na bieżąco.

Również dużym zainteresowaniem fanów motoryzacji cieszą się targi motoryzacyjne. Te jednak organizowane są zazwyczaj w dużych miastach, lokalnie przybierają one raczej formę jarmarków ze stoiskami handlowo-reklamowymi. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zapowiedź takiego wydarzenia została dodana do kalendarza na PrzyczepyMarter. Wielu czytelników poszukuje również i takich wydarzeń bo jest to dla nich okazja do kupna, w promocyjnych cenach, różnych produktów trudno dostępnych.

Ponadto kalendarz imprez motoryzacyjnych został przygotowany dla organizatorów przygotowujących wyścigi samochodowe, rajdy i imprezy w stylu drift, które w wielu przypadkach są połączone z innymi wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi w regionie. Funkcjonalność wydarzeń w serwisie internetowym PrzyczepyMarter została tak zaprojektowana, aby każdy mógł dodać dowolne wydarzenie. Jest to prosty i szybki sposób na promowanie różnych eventów, a po części także promowanie swojego regionu i aktywizowanie ich mieszkańców do działania.

Każde opublikowane wydarzenie będzie widoczne na tej stronie internetowej w różnych kategoriach tematycznych przygotowanych specjalnie do promowania lokalnego, a także zostanie zaindeksowane w wyszukiwarce internetowej co jest bardzo ważne. Staramy się, aby każda nowa podstrona opisująca imprezę znalazła się automatycznie w wynikach wyszukiwania i szybko zyskiwała na popularności wśród nowych czytelników zainteresowanych podobną tematyką. Ponadto dla ułatwienia znalezienia ich, wybrane wydarzenia będą także publikowane na profilach społecznościowych na Facebooku i Twiterze opatrzonych marką PrzyczepyMarter.

Załóż konto już teraz i dodaj za darmo własne wydarzenie...! Czekamy na Twoją aktywność. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, napisz wiadomość e-mail lub dodaj komentarz do tego artykułu.

W ostatnim czasie podjęta została także decyzja o rozwinięciu oferty wypożyczalni przyczep samochodowych PrzyczepyMarter na Przygoniu o specjalistyczne narzędzia wspomagające prace w ogrodzie. Naturalnym krokiem jest więc rozbudowanie bloga o artykuły tematyczne poświęcone pracom ogrodowym. Taka jest właśnie nasza polityka, pomoc naszym klientów już na wstępnym etapie podjęcia decyzji o skorzystanie z naszych usług. Z upływem czasu na blogu będą pojawiały się kolejne publikacje, ale w dużej mierze liczę na odzew naszych czytelników, którzy będą aktywnie brać udział w dyskusjach.

Płać zbliżeniowo swoją kartą płatniczą! Nowoczesność, szybkość i łatwość dokonywanych zakupów w sklepie i wypożyczalni PrzyczepyMarter


Upowszechniając ideę płatności bezgotówkowych, w sklepie PrzyczepyMarter został uruchomiony nowoczesny terminal, za pomocą którego zapłacisz za dokonane zakupy swoją kartą płatniczą lub aplikacją Blik bez potrzeby noszenia przy sobie gotówki. Jest to naturalny krok w rozwoju firmy na rynku cyfrowym, w kierunku zadowolenia naszych klientów, którzy skorzystali z dostępnej oferty lub dopiero planują dokonać zakupów w sklepie motoryzacyjnym na Przygoniu. W gronie partnerów programu Polska Bezgotówkowa, do którego przyłączony został również sklep PrzyczepyMarter, należą także najwięksi wydawcy kart oraz instytucje publiczne i bankowe jak Visa, Mastercard, UnionPay, Drivers Club International, JCB czy PKO Bank Polski.

Od teraz za wypożyczenie przyczepy, wynajem narzędzi ogrodowych czy kupno nowej przyczepki samochodowej i części do nich będziesz mógł zapłacić swoją kartą bankową albo aplikacjami Blik czy PeoPay. Już nie musisz mieć gotówki w portfelu przyjeżdżając do sklepu PrzyczepyMarter na Przygoniu. W punkcie sprzedaży standardowo obsługiwane są różne metody płatności - od transakcji katami płatniczymi Visa i Mastercard, zbliżeniowo aż po płatności aplikacjami mobilnymi Blik czy PeoPay. Wszystkie transakcje mogą być rozliczane także w walutach obcych: dolar amerykański, funt brytyjski, euro oraz w japońskich yenach.

Za bezpieczeństwo realizacji transakcji bezgotówkowych w sklepie PrzyczepyMarter odpowiada firma eService, dostawca nowoczesnych terminali płatniczych oraz operator płatności elektronicznych. Program Polska Bezgotówkowa, do którego należy nasz punkt, tworzony jest przez największe firmy finansowe działające na Polskim rynku - operatorów płatności, instytucje finansowe, banki oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Wprowadzenie płatności elektronicznych w formie bezgotówkowej to przede wszystkim udogodnienie dla kupujących, którzy nie muszą już wozić ze sobą gotówki. Ma to kolosalne znaczenie zwłaszcza przy ofercie wypożyczeń pojazdów oraz narzędzi, kiedy często wynajmującym zależy na szybkiej transakcji płatniczej.

Zakaz handlu w niedziele. W które dni sklepy będą zamknięte? Gdzie, kiedy i na jakich zasadach zrobisz zakupy w niedzielę?


Co prawda nowe prawo o zakazie handlu w niedzielę nie obejmuje wypożyczalni i sklepu z częściami oraz przyczepami na Przygoniu, to jednak warto wiedzieć, w które niedziele w miesiącu zrobisz zakupy, a które będą wolne od handlu. Informacja ta skierowana jest przede wszystkim do osób korzystających z oferty wypożyczalni, ponieważ zdarzało się niejednokrotnie, kiedy wypożyczano pojazd, którym następnie przewożono zakupione rzeczy z dużych centrów handlowych. Zgodnie z nowym prawem, które zaczęło obowiązywać od 1 marca tego roku, w 2018 roku sklepy będą otwarte jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, co da łączne w roku 29 niedziel handlowych i 23 niedziele, gdzie sklepy będą pozamykane.

Nowe prawo weszło w życie od 1 marca 2018 roku i przewiduje one, że sklepy będą otwarte jedynie w pierwszą i ostanią niedzielę miesiąca. W kolejnych latach prawo będzie jeszcze bardziej rygorystyczne i sklepy będą mogły być otwarte tylko w jedną niedzielę miesiąca. Docelowo, po 2019 roku niedziele zostaną objęte w zasadzie całkowitym zakazem handlu, gdyż punkty handlowe będą mogły być otwarte jedynie w wybranych siedem niedziel w całym roku. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje jednak wybranych kategorii sklepów, które zostały wymienione poniżej. Dlatego mimo zakazu, część z nich będzie otwarta.

Sprzedaż będzie mogła być normalnie prowadzona w piekarniach, cukierniach i lodziarniach. Napewno skorzystamy z oferty na stacjach paliw oraz kwiaciarniach i sklepach z pamiątkami. Zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje również sklepów z prasą, biletami komunikacji miejskiej, sklepów na dworcach, placówek poczty oraz punktów z wyrobami tytoniowymi. Zakupów dokonamy także w miejscach obsługi pasażerów komunikacji czyli w portach lotniczych i strefach wolnocłowych. Handel będzie mógł się odbywać w bardziej wyspecjalizowanych punktach handlowych, takich jak na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz placówkach prowadzących skup artykułów rolniczych oraz sklepach z częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi. Zakaz nie obejmuje restauracji oraz innych punktów gastronomicznych oraz sklepów internetowych.

Niedziele wolne od handlu:

⁂ Marzec 2018: 11 marca, 18 marca, a 31 marca sklepy będą otwarte do godziny 1400

⁂ Kwiecień 2018: 1 kwietnia, 8 kwietnia, 15 kwietnia i 22 kwietnia

⁂ Maj 2018: 13 maj, 20 maj

⁂ Czerwiec 2018: 10 czerwca, 17 czerwca

⁂ Lipiec 2018: 8 lipca, 15 lipca, 22 lipca

⁂ Sierpień 2018: 12 sierpnia, 19 sierpnia

⁂ Wrzesień 2018: 9 września, 16 września, 23 września.

⁂ Październik 2018: 14 września, 21 września.

⁂ Listopad 2018: 11 listopada, 18 listopada.

⁂ Grudzień 2018: 9 grudnia

O serwisie Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt Ubezpieczenia
YouTube Facebook Twitter
Polski English Deutsch
© 2018 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl
PrzyczepyMar
ter
+