Firmy Strzelce Wielkie CEIDG Edukacja (powiat pajęczański, łódzkie [LD]) PrzyczepyMarter.pl

Opis branży Edukacja dla firm działających w oparciu o CEIDG w miejscowości Strzelce Wielkie w powiecie pajęczański położonym w województwie łódzkie [LD]. Prowadząc firmę, która posiada swoją siedzibę w miejscowości Strzelce Wielkie, dowiesz się jaki zakres obejmuje branża przedsiębiorczości Edukacja. Wszystkie placówki edukacyjne jak szkoły czy przedszkola. W wolnym czasie zapoznaj się także, z artykułami opublikowanymi na PrzyczepyMarter dotyczącymi biznesu i przedsiębiorczości.
BIZNES
Firmy Strzelce Wielkie Mężczyźni częściej niż kobiety mają problem z agresją Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Mężczyźni częściej niż kobiety mają problem z agresją

– Uczestnikami zajęć zastępowania agresji wbrew pozorom nie są tylko mężczyźni, panie stanowią ok. 30–40 proc. uczestników – mówi ...
Firmy Strzelce Wielkie Nietoperze mają być lepiej chronione Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Nietoperze mają być lepiej chronione

W Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy. 16 z nich można spotkać na terenie Nadleśnictwa Jabłonna. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundus...
Firmy Strzelce Wielkie Rekrutacja studentów i absolwentów wyzwaniem dla firm Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Rekrutacja studentów i absolwentów wyzwaniem dla firm

Dla niemal 80 proc. menadżerów i HR-owców proces rekrutacyjny dwudziestoparo- i trzydziestolatków stanowi wyzwanie – wynika z badania Bigr...
Firmy Strzelce Wielkie Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta

W 2023 roku potencjał polskich start-upów sięgnie 2,2 mld zł wartości dodanej dla gospodarki, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przyc...
Firmy Strzelce Wielkie We wrześniu ruszy nabór wniosków w programie „Mój Prąd” Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie We wrześniu ruszy nabór wniosków w programie „Mój Prąd”

Do 50 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł – o dotację w takiej wysokości będą mogły ubiegać się...
Firmy Strzelce Wielkie Lody coraz bardziej innowacyjne Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Lody coraz bardziej innowacyjne

Producenci lodów stawiają na innowacje. Na rynku można już znaleźć lody, które nie topią się i nie ściekają, niektóre świecą w cie...
Firmy Strzelce Wielkie Nowe technologie przejmują rolę opiekunów osób starszych Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Nowe technologie przejmują rolę opiekunów osób starszych

Popularyzacja rozwiązań z zakresu internetu rzeczy pozwala wdrażać innowacyjne platformy oraz urządzenia do opieki nad starszymi osobami. Po...
Firmy Strzelce Wielkie Rośnie liczba przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez internet Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Rośnie liczba przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez internet

7 proc. polskich nastolatków doświadczyło wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Znaczna ich część padła ofiarą pedofilów działaj
Firmy Strzelce Wielkie Tylko niewielka grupa Głuchych jest aktywna zawodowo Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Tylko niewielka grupa Głuchych jest aktywna zawodowo

Nawet 80 proc. Głuchych i słabosłyszących w Polsce nie ma pracy. Z jednej strony to problemy komunikacyjne sprawiają, że trudno im uczestn...
Firmy Strzelce Wielkie W Polsce przybywa wielbicieli zabytkowych aut Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie W Polsce przybywa wielbicieli zabytkowych aut

Motoryzacyjne klasyki mogą być nie tylko hobby, lecz także bardzo zyskowną lokatą kapitału. Wzrost wartości rynkowej takiego pojazdu idzie ...
Firmy Strzelce Wielkie Sadownicy chcą wieloletnich umów z zakładami przetwórstwa i gwarancji ceny skupu owoców Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Sadownicy chcą wieloletnich umów z zakładami przetwórstwa i gwarancji ceny skupu owoców

Producenci owoców, planując inwestycje, nie mają gwarancji, że ich działalność będzie rentowna. To przez dominującą pozycję zakładów...
Firmy Strzelce Wielkie Prowadzenie biznesu w Polsce wciąż skomplikowane Edukacja
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Prowadzenie biznesu w Polsce wciąż skomplikowane

Polska wciąż uważana jest przez przedsiębiorców za trudne miejsce do prowadzenia biznesu. Pod względem zawiłości procedur i kosztów zajm...
Wszystkie artykuły...
FIRMY

Firmy Strzelce Wielkie (powiat pajęczański) z branży Edukacja (łódzkie [LD]) w CEIDG


Wszystkie firmy z miejscowości Strzelce Wielkie, które prowadzą swoją działalność gospodarczą w branży Edukacja posiadają przypisane specjalne kategorie, w których się specjalizują. Mowa tu o poszczególnych kodach PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które szczegółowo określają czym się zajmuje dane firma posiadająca swoją siedzibę w miejscowości Strzelce Wielkie. Na podstawie branży i szczegółowych kodów PKD można określić świadczone usługi oraz produkty jakie wytwarza firma na terenie powiatu pajęczański w województwie łódzkie [LD].

Prowadząc swoją firmę w miejscowości Strzelce Wielkie w branży Edukacja zapewne zajmujesz się - Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalność komisji egzaminacyjnych, działalność dotyczącą oceny szkoleń, organizowanie programów wymiany studenckiej, działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół. Podklasa ta nie obejmuje badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Gimnazja (PKD 85.31.A) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje obowiązkową edukację w trzyletnich gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadgimnazjalnych lub w formach pozaszkolnych. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje edukację w trzyletnich liceach ogólnokształcących. Warunkiem formalnym przyjęcia do liceum jest ukończenie gimnazjum. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych (absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej, uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe), edukację w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Licea profilowane (PKD 85.31.C) w powiat pajęczański - Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A) w powiat pajęczański - Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane ?szkołami?, ?studiami?, ?klasami? itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje naukę gry na pianinie i inne zajęcia muzyczne, zajęcia z dziedziny sztuki, kursy tańca, szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich, szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich, szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich, kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej. Podklasa ta nie obejmuje szkół artystycznych niedających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z, szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z, szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A, szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, krykiet, piłkę nożną itp.), obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne, szkoły nauki jazdy konnej, naukę pływania, działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy gry w karty (np. brydż). Podklasa ta nie obejmuje pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje naukę jazdy, szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia. Podklasa ta nie obejmuje nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze, kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, kursy komputerowe, naukę religii, kursy udzielania pierwszej pomocy, szkoły przetrwania, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kursy szybkiego czytania, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. Podklasa ta nie obejmuje edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej, edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizujące pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu. Podklasa ta nie obejmuje edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5, dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Szkoły policealne (PKD 85.41.Z) w powiat pajęczański - Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje edukację w trzyletnich szkołach specjalnych przysposabiającą do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie takiej szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Szkoły wyższe (PKD 85.42.B) w powiat pajęczański - Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Technika (PKD 85.32.A) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje edukację w czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w technikum mogą podejmować absolwenci gimnazjów, edukację w trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie tego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący) dających uprawnienia zawodowe. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki. Ostatni rok edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 6 lat) jest obowiązkowy i prowadzony w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Podklasa ta nie obejmuje żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A) w powiat pajęczański - Firmy Strzelce Wielkie z branży Edukacja zajmują się m. in. Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje edukację w zasadniczych szkołach zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających. Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej mogą podejmować absolwenci gimnazjów,

BRANŻE
Firmy Firmy Strzelce Wielkie Uprawy rolne, Chów i Hodowla zwierząt, Łowiectwo Firmy Strzelce Wielkie Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Firmy Strzelce Wielkie Rybactwo Firmy Strzelce Wielkie Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego Firmy Strzelce Wielkie Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Firmy Strzelce Wielkie Górnictwo rud metali Firmy Strzelce Wielkie Pozostałe górnictwo i wydobywanie Firmy Strzelce Wielkie Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie Firmy Strzelce Wielkie Produkcja artykułów spożywczych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja napojów Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów tytoniowych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów tekstylnych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja odzieży Firmy Strzelce Wielkie Produkcja skór i wyrobów ze skór Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z drewna i korka oraz ze słomy Firmy Strzelce Wielkie Produkcja papieru i wyrobów z papieru Firmy Strzelce Wielkie Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Firmy Strzelce Wielkie Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Firmy Strzelce Wielkie Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja substancji farmaceutycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców Firmy Strzelce Wielkie Produkcja metali Firmy Strzelce Wielkie Produkcja metalowych wyrobów gotowych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych oraz optycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja urządzeń elektrycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja maszyn i urządzeń Firmy Strzelce Wielkie Produkcja samochodów, przyczep i naczep Firmy Strzelce Wielkie Produkcja różnych pojazdów do transportu Firmy Strzelce Wielkie Produkcja mebli Firmy Strzelce Wielkie Pozostała produkcja wyrobów Firmy Strzelce Wielkie Naprawa, Konserwacja i Instalowanie maszyn oraz urządzeń Firmy Strzelce Wielkie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i wodę do układów klimatyzacyjnych Firmy Strzelce Wielkie Pobór oraz uzdatnianie i dostarczanie wody Firmy Strzelce Wielkie Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Firmy Strzelce Wielkie Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, Odzysk surowców Firmy Strzelce Wielkie Rekultywacja i gospodarka odpadami Firmy Strzelce Wielkie Roboty budowlane i wznoszenie budynków Firmy Strzelce Wielkie Roboty budowlane i budowa obiektów inżynierii lądowej Firmy Strzelce Wielkie Specjalistyczne roboty budowlane Firmy Strzelce Wielkie Handel samochodami i naprawa samochodów Firmy Strzelce Wielkie Handel pojazdami do transportu bez samochodów osobowych Firmy Strzelce Wielkie Handel detaliczny inny niż sprzedaż samochodów Firmy Strzelce Wielkie Transport lądowy i transport rurociągowy Firmy Strzelce Wielkie Transport wodny Firmy Strzelce Wielkie Transport lotniczy Firmy Strzelce Wielkie Magazynowanie i wspomaganie usług transportu Firmy Strzelce Wielkie Działalność pocztowa i kurierska Firmy Strzelce Wielkie Prowadzenie zakwaterowania Firmy Strzelce Wielkie Usługi związane z wyżywieniem Firmy Strzelce Wielkie Działalność wydawnicza Firmy Strzelce Wielkie Produkcja filmów, Nagrań video i programów telewizyjnych oraz nagrań dźwiękowych Firmy Strzelce Wielkie Nadawanie programów telewizyjnych i abonamentowych Firmy Strzelce Wielkie Telekomunikacja Firmy Strzelce Wielkie Pozycjonowanie Stron Lokalne SEO Firmy Strzelce Wielkie Usługi w zakresie informacji Firmy Strzelce Wielkie Działalność finansowa w zakresie usług Firmy Strzelce Wielkie Ubezpieczenia i fundusze emerytalne Firmy Strzelce Wielkie Wsparcie usług finansowych i ubezpieczeniowych Firmy Strzelce Wielkie Obsługa rynku nieruchomości Firmy Strzelce Wielkie Prawnicy, rachunkowość i księgowość oraz doradztwo Firmy Strzelce Wielkie Działalność firm centralnych Firmy Strzelce Wielkie Architektura i inżynieriia, Analizy techniczne Firmy Strzelce Wielkie Badania naukowe i prace rozwojowe Firmy Strzelce Wielkie Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej Firmy Strzelce Wielkie Działalność naukowo techniczna Firmy Strzelce Wielkie Weterynarze Firmy Strzelce Wielkie Wynajem i dzierżawa Firmy Strzelce Wielkie Działalność związana z zatrudnieniem Firmy Strzelce Wielkie Organizator turystyki i pośrednicy Firmy Strzelce Wielkie Detektywistyka i ochrona mienia oraz osób Firmy Strzelce Wielkie Utrzymanie porządku w budynkach i zagospodarowanie zieleni Firmy Strzelce Wielkie Obsługa biura i wspomaganie przedsiębiorczości Firmy Strzelce Wielkie Administracja publiczna i obrona narodowa Firmy Strzelce Wielkie Edukacja Firmy Strzelce Wielkie Opieka zdrowotna Firmy Strzelce Wielkie Pomoc społeczna z zakwaterowaniem Firmy Strzelce Wielkie Pomoc społeczna bez zakwaterowania Firmy Strzelce Wielkie Tworzenie w zakresie kultury i rozrywki Firmy Strzelce Wielkie Biblioteki, archiwa i muzea Firmy Strzelce Wielkie Gry losowe i zakłady liczbowe wzajemne Firmy Strzelce Wielkie Działalność sportowa oraz rozrywkowa Firmy Strzelce Wielkie Działalność organizacji członkowskich Firmy Strzelce Wielkie Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów domowych Firmy Strzelce Wielkie Indywidualne działalność usługowa Firmy Strzelce Wielkie Gospodarstwa zatrudniające pracowników Firmy Strzelce Wielkie Gospodarstwa produkujące wyroby na własne potrzeby Firmy Strzelce Wielkie Organizacje i zespoły eksterytorialne
USŁUGI

Produkty i Usługi Firm Edukacja z Strzelce Wielkie (pajęczański, łódzkie [LD]).


Każda z firm działająca w branży Edukacja w miejscowości Strzelce Wielkie oprócz przypisanych kodów działalności gospodarczej, posiada także szeroką paletę usług i wyrobów gotowych. Tutaj znajdziesz listę produktów bądź usług dla firm zajmujących się Edukacja i posiadających swój obszar działania w regionie Strzelce Wielkie (powiat pajęczański, województwo łódzkie [LD]). Lista usług i wyrobów gotowych powstała na bazie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która jest podstawą do dalszego nazewnictwa produktów oferowanych klientom na rynku.

Firmy z branży Edukacja oferują swoim klientom następujące produkty bądź usługi - pkwiu 85.10.10.0 usługi placówek wychowania przedszkolnego w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.20.11.0 usługi szkół podstawowych on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.31.11.0 usługi gimnazjów on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.31.11.0 usługi gimnazjów on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.31.11.0 usługi gimnazjów on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.32.11.0 usługi branżowych szkół i i ii stopnia on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.32.11.0 usługi branżowych szkół i i ii stopnia on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.32.11.0 usługi branżowych szkół i i ii stopnia on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.41.11.0 usługi szkół policealnych on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.42.11.0 usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu) on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.42.11.0 usługi szkół wyższych o profilu zawodowym (studia krótkiego cyklu) on-line w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.51.10.0 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.52.11.0 usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.53.11.0 usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.59.11.0 usługi nauczania języków obcych w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.59.11.0 usługi nauczania języków obcych w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], pkwiu 85.60.10.0 usługi wspomagające edukację w branży Edukacja w regionie łódzkie [LD], i produkty lub usługi podobne dla mieszkańców miejscowości Strzelce Wielkie w powiat pajęczański.
PRZYCZEPY
Oferta nowych przyczep w sprzedaży sklepu PrzyczepyMarter dla firm działających w branży Edukacja w miejscowości Strzelce Wielkie (pajęczański, łódzkie [LD]). Szczegóły oferty znajdują się w katalogu wszystkich przyczep samochodowych, wraz z danymi kontaktowymi oraz charakterystyką poszczególnych pojazdów do transportu. Jeśli prowadzisz firmę w dowolnej branży zastanów się nad dodatkowym środkiem transportu i bądź niezależny od innych. Rozwiń skrzydła ze swoją firmą!

Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena 2480.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-236 rt [GN099]

  Cena 2580.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena 3130.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-350 CT resor
NEPTUN PRZYCZEPY PRO//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-350 CT resor [GN164]

  Cena 4430.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena 2780.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 2 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Dwuosiowa Samochodowa N7-236 2 rt [GN100]

  Cena 3450.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw
NEPTUN PRZYCZEPY TRAILWOOD//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-253 tw [GN115]

  Cena 3200.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Dwuosiowa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena 6280.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3
NEPTUN PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Motocyklowa Przyczepa Jednoosiowa N7-221 pm3 [GN202]

  Cena 2180.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Wszystkie produkty (90+)...
Formy dostawy Formy płatności Zwroty/Reklamacje Mój koszyk Moje zamówienia Pomoc
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook Twitter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Przyczepy Samochodowe →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Sport ⚾ Menu ☈