Firmy Strzelce Wielkie CEIDG Działalność finansowa w zakresie usług (powiat pajęczański, łódzkie [LD]) PrzyczepyMarter.pl

Opis branży Działalność finansowa w zakresie usług dla firm działających w oparciu o CEIDG w miejscowości Strzelce Wielkie w powiecie pajęczański położonym w województwie łódzkie [LD]. Prowadząc firmę, która posiada swoją siedzibę w miejscowości Strzelce Wielkie, dowiesz się jaki zakres obejmuje branża przedsiębiorczości Działalność finansowa w zakresie usług. Do zakresu prac firm należy działalność związana z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. W wolnym czasie zapoznaj się także, z artykułami opublikowanymi na PrzyczepyMarter dotyczącymi biznesu i przedsiębiorczości.
BIZNES
Firmy Strzelce Wielkie Mężczyźni częściej niż kobiety mają problem z agresją Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Mężczyźni częściej niż kobiety mają problem z agresją

– Uczestnikami zajęć zastępowania agresji wbrew pozorom nie są tylko mężczyźni, panie stanowią ok. 30–40 proc. uczestników – mówi ...
Firmy Strzelce Wielkie Nietoperze mają być lepiej chronione Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Nietoperze mają być lepiej chronione

W Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy. 16 z nich można spotkać na terenie Nadleśnictwa Jabłonna. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundus...
Firmy Strzelce Wielkie Rekrutacja studentów i absolwentów wyzwaniem dla firm Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Rekrutacja studentów i absolwentów wyzwaniem dla firm

Dla niemal 80 proc. menadżerów i HR-owców proces rekrutacyjny dwudziestoparo- i trzydziestolatków stanowi wyzwanie – wynika z badania Bigr...
Firmy Strzelce Wielkie Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta

W 2023 roku potencjał polskich start-upów sięgnie 2,2 mld zł wartości dodanej dla gospodarki, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przyc...
Firmy Strzelce Wielkie We wrześniu ruszy nabór wniosków w programie „Mój Prąd” Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie We wrześniu ruszy nabór wniosków w programie „Mój Prąd”

Do 50 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł – o dotację w takiej wysokości będą mogły ubiegać się...
Firmy Strzelce Wielkie Lody coraz bardziej innowacyjne Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Lody coraz bardziej innowacyjne

Producenci lodów stawiają na innowacje. Na rynku można już znaleźć lody, które nie topią się i nie ściekają, niektóre świecą w cie...
Firmy Strzelce Wielkie Nowe technologie przejmują rolę opiekunów osób starszych Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Nowe technologie przejmują rolę opiekunów osób starszych

Popularyzacja rozwiązań z zakresu internetu rzeczy pozwala wdrażać innowacyjne platformy oraz urządzenia do opieki nad starszymi osobami. Po...
Firmy Strzelce Wielkie Rośnie liczba przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez internet Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Rośnie liczba przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez internet

7 proc. polskich nastolatków doświadczyło wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Znaczna ich część padła ofiarą pedofilów działaj
Firmy Strzelce Wielkie Tylko niewielka grupa Głuchych jest aktywna zawodowo Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Tylko niewielka grupa Głuchych jest aktywna zawodowo

Nawet 80 proc. Głuchych i słabosłyszących w Polsce nie ma pracy. Z jednej strony to problemy komunikacyjne sprawiają, że trudno im uczestn...
Firmy Strzelce Wielkie W Polsce przybywa wielbicieli zabytkowych aut Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie W Polsce przybywa wielbicieli zabytkowych aut

Motoryzacyjne klasyki mogą być nie tylko hobby, lecz także bardzo zyskowną lokatą kapitału. Wzrost wartości rynkowej takiego pojazdu idzie ...
Firmy Strzelce Wielkie Sadownicy chcą wieloletnich umów z zakładami przetwórstwa i gwarancji ceny skupu owoców Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Sadownicy chcą wieloletnich umów z zakładami przetwórstwa i gwarancji ceny skupu owoców

Producenci owoców, planując inwestycje, nie mają gwarancji, że ich działalność będzie rentowna. To przez dominującą pozycję zakładów...
Firmy Strzelce Wielkie Prowadzenie biznesu w Polsce wciąż skomplikowane Działalność finansowa w zakresie usług
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Prowadzenie biznesu w Polsce wciąż skomplikowane

Polska wciąż uważana jest przez przedsiębiorców za trudne miejsce do prowadzenia biznesu. Pod względem zawiłości procedur i kosztów zajm...
Wszystkie artykuły...
FIRMY

Firmy Strzelce Wielkie (powiat pajęczański) z branży Działalność finansowa w zakresie usług (łódzkie [LD]) w CEIDG


Wszystkie firmy z miejscowości Strzelce Wielkie, które prowadzą swoją działalność gospodarczą w branży Działalność finansowa w zakresie usług posiadają przypisane specjalne kategorie, w których się specjalizują. Mowa tu o poszczególnych kodach PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które szczegółowo określają czym się zajmuje dane firma posiadająca swoją siedzibę w miejscowości Strzelce Wielkie. Na podstawie branży i szczegółowych kodów PKD można określić świadczone usługi oraz produkty jakie wytwarza firma na terenie powiatu pajęczański w województwie łódzkie [LD].

Prowadząc swoją firmę w miejscowości Strzelce Wielkie w branży Działalność finansowa w zakresie usług zapewne zajmujesz się - Firmy Strzelce Wielkie z branży Działalność finansowa w zakresie usług zajmują się m. in. Działalność banku centralnego (PKD 64.11.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje emisję krajowych znaków pieniężnych oraz prowadzenie polityki pieniężnej, monitorowanie i kontrolę podaży pieniądza, przyjmowanie depozytów, które są wykorzystywane do rozliczeń pomiędzy instytucjami finansowymi, nadzorowanie operacji bankowych, utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych, działalność banku centralnego jako bankiera rządu. Firmy Strzelce Wielkie z branży Działalność finansowa w zakresie usług zajmują się m. in. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność spółek holdingowych, które poprzez posiadanie odpowiednich udziałów (akcji) w innych spółkach (spółkach zależnych) zapewniają sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi. Podklasa ta nie obejmuje zarządzania holdingami, sklasyfikowanego w 70.10.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Działalność finansowa w zakresie usług zajmują się m. in. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszów, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.

Podklasa ta obejmuje fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, fundusze powiernicze zarządzane w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, zgodnie z warunkami umów powierniczych, oświadczeniami woli lub umowami agencyjnymi, powiernicze fundusze inwestycyjne. Podklasa ta nie obejmuje działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z, działalności funduszów emerytalnych, sklasyfikowanych w 65.30.Z, zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z, działalności funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością. Firmy Strzelce Wielkie z branży Działalność finansowa w zakresie usług zajmują się m. in. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z przewidywanym czasem amortyzacji środków trwałych, a dzierżawca otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadanym prawem własności. Prawo własności środka trwałego może, ale nie musi być ostatecznie przeniesione na dzierżawcę. Tego rodzaju dzierżawa obejmuje wszystkie lub praktycznie wszystkie koszty, włączając odsetki. Podklasa ta nie obejmuje leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77, w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr. Firmy Strzelce Wielkie z branży Działalność finansowa w zakresie usług zajmują się m. in. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych, w inny sposób niż udzielanie pożyczek: faktoring, wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających, działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. Podklasa ta nie obejmuje leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z, obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.12.Z, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 68, inkasowania należności z tytułu roszczeń, bez przejęcia długów, sklasyfikowanego w 82.91.Z, przyznawania dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanego w 94.99.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Działalność finansowa w zakresie usług zajmują się m. in. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, tj.: udzielanie kredytów konsumpcyjnych, finansowanie handlu międzynarodowego, zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej, pożyczki pieniężne poza systemem bankowym, udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów, udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów). Podklasa ta nie obejmuje udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z, leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr, działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Działalność finansowa w zakresie usług zajmują się m. in. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak: pożyczki, zastawy hipoteczne, karty kredytowe itp. przez instytucje finansowe inne niż bank centralny, np. banki, kasy oszczędnościowe, towarzystwa kredytowe, działalność związaną z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem poczty, działalność związaną z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty, działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat. Podklasa ta nie obejmuje działalności związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje nieprzyjmujące depozytów, sklasyfikowanej w 64.92.Z, działalności związanej z kartami kredytowymi, tzn. finansowania zakupów produktów przez przyznawanie kredytu w sieci sprzedaży, sklasyfikowanej w 66.19.Z.

BRANŻE
Firmy Firmy Strzelce Wielkie Uprawy rolne, Chów i Hodowla zwierząt, Łowiectwo Firmy Strzelce Wielkie Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Firmy Strzelce Wielkie Rybactwo Firmy Strzelce Wielkie Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego Firmy Strzelce Wielkie Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Firmy Strzelce Wielkie Górnictwo rud metali Firmy Strzelce Wielkie Pozostałe górnictwo i wydobywanie Firmy Strzelce Wielkie Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie Firmy Strzelce Wielkie Produkcja artykułów spożywczych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja napojów Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów tytoniowych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów tekstylnych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja odzieży Firmy Strzelce Wielkie Produkcja skór i wyrobów ze skór Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z drewna i korka oraz ze słomy Firmy Strzelce Wielkie Produkcja papieru i wyrobów z papieru Firmy Strzelce Wielkie Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Firmy Strzelce Wielkie Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Firmy Strzelce Wielkie Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja substancji farmaceutycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców Firmy Strzelce Wielkie Produkcja metali Firmy Strzelce Wielkie Produkcja metalowych wyrobów gotowych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych oraz optycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja urządzeń elektrycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja maszyn i urządzeń Firmy Strzelce Wielkie Produkcja samochodów, przyczep i naczep Firmy Strzelce Wielkie Produkcja różnych pojazdów do transportu Firmy Strzelce Wielkie Produkcja mebli Firmy Strzelce Wielkie Pozostała produkcja wyrobów Firmy Strzelce Wielkie Naprawa, Konserwacja i Instalowanie maszyn oraz urządzeń Firmy Strzelce Wielkie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i wodę do układów klimatyzacyjnych Firmy Strzelce Wielkie Pobór oraz uzdatnianie i dostarczanie wody Firmy Strzelce Wielkie Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Firmy Strzelce Wielkie Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, Odzysk surowców Firmy Strzelce Wielkie Rekultywacja i gospodarka odpadami Firmy Strzelce Wielkie Roboty budowlane i wznoszenie budynków Firmy Strzelce Wielkie Roboty budowlane i budowa obiektów inżynierii lądowej Firmy Strzelce Wielkie Specjalistyczne roboty budowlane Firmy Strzelce Wielkie Handel samochodami i naprawa samochodów Firmy Strzelce Wielkie Handel pojazdami do transportu bez samochodów osobowych Firmy Strzelce Wielkie Handel detaliczny inny niż sprzedaż samochodów Firmy Strzelce Wielkie Transport lądowy i transport rurociągowy Firmy Strzelce Wielkie Transport wodny Firmy Strzelce Wielkie Transport lotniczy Firmy Strzelce Wielkie Magazynowanie i wspomaganie usług transportu Firmy Strzelce Wielkie Działalność pocztowa i kurierska Firmy Strzelce Wielkie Prowadzenie zakwaterowania Firmy Strzelce Wielkie Usługi związane z wyżywieniem Firmy Strzelce Wielkie Działalność wydawnicza Firmy Strzelce Wielkie Produkcja filmów, Nagrań video i programów telewizyjnych oraz nagrań dźwiękowych Firmy Strzelce Wielkie Nadawanie programów telewizyjnych i abonamentowych Firmy Strzelce Wielkie Telekomunikacja Firmy Strzelce Wielkie Pozycjonowanie Stron Lokalne SEO Firmy Strzelce Wielkie Usługi w zakresie informacji Firmy Strzelce Wielkie Działalność finansowa w zakresie usług Firmy Strzelce Wielkie Ubezpieczenia i fundusze emerytalne Firmy Strzelce Wielkie Wsparcie usług finansowych i ubezpieczeniowych Firmy Strzelce Wielkie Obsługa rynku nieruchomości Firmy Strzelce Wielkie Prawnicy, rachunkowość i księgowość oraz doradztwo Firmy Strzelce Wielkie Działalność firm centralnych Firmy Strzelce Wielkie Architektura i inżynieriia, Analizy techniczne Firmy Strzelce Wielkie Badania naukowe i prace rozwojowe Firmy Strzelce Wielkie Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej Firmy Strzelce Wielkie Działalność naukowo techniczna Firmy Strzelce Wielkie Weterynarze Firmy Strzelce Wielkie Wynajem i dzierżawa Firmy Strzelce Wielkie Działalność związana z zatrudnieniem Firmy Strzelce Wielkie Organizator turystyki i pośrednicy Firmy Strzelce Wielkie Detektywistyka i ochrona mienia oraz osób Firmy Strzelce Wielkie Utrzymanie porządku w budynkach i zagospodarowanie zieleni Firmy Strzelce Wielkie Obsługa biura i wspomaganie przedsiębiorczości Firmy Strzelce Wielkie Administracja publiczna i obrona narodowa Firmy Strzelce Wielkie Edukacja Firmy Strzelce Wielkie Opieka zdrowotna Firmy Strzelce Wielkie Pomoc społeczna z zakwaterowaniem Firmy Strzelce Wielkie Pomoc społeczna bez zakwaterowania Firmy Strzelce Wielkie Tworzenie w zakresie kultury i rozrywki Firmy Strzelce Wielkie Biblioteki, archiwa i muzea Firmy Strzelce Wielkie Gry losowe i zakłady liczbowe wzajemne Firmy Strzelce Wielkie Działalność sportowa oraz rozrywkowa Firmy Strzelce Wielkie Działalność organizacji członkowskich Firmy Strzelce Wielkie Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów domowych Firmy Strzelce Wielkie Indywidualne działalność usługowa Firmy Strzelce Wielkie Gospodarstwa zatrudniające pracowników Firmy Strzelce Wielkie Gospodarstwa produkujące wyroby na własne potrzeby Firmy Strzelce Wielkie Organizacje i zespoły eksterytorialne
USŁUGI

Produkty i Usługi Firm Działalność finansowa w zakresie usług z Strzelce Wielkie (pajęczański, łódzkie [LD]).


Każda z firm działająca w branży Działalność finansowa w zakresie usług w miejscowości Strzelce Wielkie oprócz przypisanych kodów działalności gospodarczej, posiada także szeroką paletę usług i wyrobów gotowych. Tutaj znajdziesz listę produktów bądź usług dla firm zajmujących się Działalność finansowa w zakresie usług i posiadających swój obszar działania w regionie Strzelce Wielkie (powiat pajęczański, województwo łódzkie [LD]). Lista usług i wyrobów gotowych powstała na bazie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która jest podstawą do dalszego nazewnictwa produktów oferowanych klientom na rynku.

Firmy z branży Działalność finansowa w zakresie usług oferują swoim klientom następujące produkty bądź usługi - pkwiu 64.11.10.0 usługi banku centralnego w branży Działalność finansowa w zakresie usług w regionie łódzkie [LD], pkwiu 64.19.11.0 usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych w branży Działalność finansowa w zakresie usług w regionie łódzkie [LD], pkwiu 64.20.10.0 usŁugi zwiĄzane z dziaŁalnoŚciĄ holdingÓw finansowych w branży Działalność finansowa w zakresie usług w regionie łódzkie [LD], pkwiu 64.30.10.0 usŁugi zwiĄzane z dziaŁalnoŚciĄ trustÓw, funduszÓw i podobnych instytucji finansowych w branży Działalność finansowa w zakresie usług w regionie łódzkie [LD], pkwiu 64.91.10.0 usŁugi leasingu finansowego w branży Działalność finansowa w zakresie usług w regionie łódzkie [LD], pkwiu 64.92.11.0 usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje monetarne w branży Działalność finansowa w zakresie usług w regionie łódzkie [LD], pkwiu 64.99.11.0 usługi bankowości inwestycyjnej w branży Działalność finansowa w zakresie usług w regionie łódzkie [LD], i produkty lub usługi podobne dla mieszkańców miejscowości Strzelce Wielkie w powiat pajęczański.
PRZYCZEPY
Oferta nowych przyczep w sprzedaży sklepu PrzyczepyMarter dla firm działających w branży Działalność finansowa w zakresie usług w miejscowości Strzelce Wielkie (pajęczański, łódzkie [LD]). Szczegóły oferty znajdują się w katalogu wszystkich przyczep samochodowych, wraz z danymi kontaktowymi oraz charakterystyką poszczególnych pojazdów do transportu. Jeśli prowadzisz firmę w dowolnej branży zastanów się nad dodatkowym środkiem transportu i bądź niezależny od innych. Rozwiń skrzydła ze swoją firmą!

Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena 2480.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-236 rt [GN099]

  Cena 2580.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena 3130.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-350 CT resor
NEPTUN PRZYCZEPY PRO//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-350 CT resor [GN164]

  Cena 4430.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena 2780.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 2 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Dwuosiowa Samochodowa N7-236 2 rt [GN100]

  Cena 3450.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw
NEPTUN PRZYCZEPY TRAILWOOD//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-253 tw [GN115]

  Cena 3200.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Dwuosiowa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena 6280.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3
NEPTUN PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Motocyklowa Przyczepa Jednoosiowa N7-221 pm3 [GN202]

  Cena 2180.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Wszystkie produkty (90+)...
Formy dostawy Formy płatności Zwroty/Reklamacje Mój koszyk Moje zamówienia Pomoc
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook Twitter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Przyczepy Samochodowe →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Sport ⚾ Menu ☈