Firmy Strzelce Wielkie CEIDG Administracja publiczna i obrona narodowa (powiat pajęczański, łódzkie [LD]) PrzyczepyMarter.pl

Opis branży Administracja publiczna i obrona narodowa dla firm działających w oparciu o CEIDG w miejscowości Strzelce Wielkie w powiecie pajęczański położonym w województwie łódzkie [LD]. Prowadząc firmę, która posiada swoją siedzibę w miejscowości Strzelce Wielkie, dowiesz się jaki zakres obejmuje branża przedsiębiorczości Administracja publiczna i obrona narodowa. Administracja publiczna i obrona narodowa czyli wszystkie urzędy publiczne. W wolnym czasie zapoznaj się także, z artykułami opublikowanymi na PrzyczepyMarter dotyczącymi biznesu i przedsiębiorczości.
BIZNES
Firmy Strzelce Wielkie Branża gamingowa przenosi się na smartfony i urządzenia mobilne Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Branża gamingowa przenosi się na smartfony i urządzenia mobilne

Pojawienie się smartfonów projektowanych z myślą o graczach sprawiło, że deweloperzy pokładają coraz większe nadzieje w branży mobilne...
Firmy Strzelce Wielkie Postępuje miniaturyzacja elektroniki Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Postępuje miniaturyzacja elektroniki

Czujniki są obecne w każdym smartfonie. Odpowiadają m.in. za redukcję szumów podczas rozmowy czy wykrywania położenia urządzenia. Ich dzie...
Firmy Strzelce Wielkie Szkolenie pilota samolotów rejsowych kosztuje nawet 250 tys zł Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Szkolenie pilota samolotów rejsowych kosztuje nawet 250 tys zł

W ciągu kilku nadchodzących dekad technologie najprawdopodobniej zastąpią pilotów, ale jak na razie ta profesja ma dobrą passę w związku z...
Firmy Strzelce Wielkie Prawidłowe oszacowanie wartości czynszu to duży problem przy transakcjach najmu Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Prawidłowe oszacowanie wartości czynszu to duży problem przy transakcjach najmu

Na polskim rynku co roku dochodzi do nawet 1 mln transakcji najmu. Określenie wartości czynszu najmu stanowi częsty problem zarówno dla właś...
Firmy Strzelce Wielkie Coraz więcej Polaków przygotowuje przetwory Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Coraz więcej Polaków przygotowuje przetwory

Nawet 75 proc. Polaków deklaruje, że robi przetwory na zimę. W spiżarniach będą królować ogórki kiszone, dżemy i konfitury, soki, a tak
Firmy Strzelce Wielkie Psychiatria w reformie Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Psychiatria w reformie

Psychiatria – przez lata zaniedbywana – jest na etapie głębokiej reformy, ale ten proces nie potrwa miesiąc czy nawet rok – mówi minist...
Firmy Strzelce Wielkie Polska będzie mogła kupować tańszy gaz od różnych producentów Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Polska będzie mogła kupować tańszy gaz od różnych producentów

Budowa Baltic Pipe oznacza niższe ceny i większe bezpieczeństwo dostaw – mówi Tomasz Stępień, prezes Gaz-System. Jak podkreśla, niedługo...
Firmy Strzelce Wielkie Dane osobowe to waluta w internecie Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Dane osobowe to waluta w internecie

Dane są bardzo cenną walutą w internecie. Jak cenną – pokazały ostatnie lata. Facebook i Cambridge Analytica nie są jedynymi firmami, kt...
Firmy Strzelce Wielkie W Polsce powstaje symulator uczenia autonomicznych samochodów Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie W Polsce powstaje symulator uczenia autonomicznych samochodów

Wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki zapewniają inteligentne auta, nie jest wyłącznie zasługą programistów odpowiedzialnych za stworzenie sys...
Firmy Strzelce Wielkie Praca tylko dla cierpliwych mediatorów Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Praca tylko dla cierpliwych mediatorów

Dobry wedding planner musi być mediatorem i jednocześnie w pewnym stopniu psychologiem, który będzie godzić skłóconych przyszłych małżo...
Firmy Strzelce Wielkie Polacy rzadko konsultują się z prawnikami Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Polacy rzadko konsultują się z prawnikami

Dla zdecydowanej większości Polaków adwokat to ostatnia deska ratunku. Blisko 90 proc. na co dzień nie widzi potrzeby, by korzystać z ich po...
Firmy Strzelce Wielkie Mercedes z rekordową sprzedażą kultowego modelu Administracja publiczna i obrona narodowa
PRZYCZEPYMARTER//BIZNES

Firmy Strzelce Wielkie Mercedes z rekordową sprzedażą kultowego modelu

Mercedes Klasy G jest już kultowym samochodem, a popyt na niego nie maleje. W 2017 roku sprzedano w Polsce 130 samochodów, rok później – 3...
Wszystkie artykuły...
FIRMY

Firmy Strzelce Wielkie (powiat pajęczański) z branży Administracja publiczna i obrona narodowa (łódzkie [LD]) w CEIDG


Wszystkie firmy z miejscowości Strzelce Wielkie, które prowadzą swoją działalność gospodarczą w branży Administracja publiczna i obrona narodowa posiadają przypisane specjalne kategorie, w których się specjalizują. Mowa tu o poszczególnych kodach PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które szczegółowo określają czym się zajmuje dane firma posiadająca swoją siedzibę w miejscowości Strzelce Wielkie. Na podstawie branży i szczegółowych kodów PKD można określić świadczone usługi oraz produkty jakie wytwarza firma na terenie powiatu pajęczański w województwie łódzkie [LD].

Prowadząc swoją firmę w miejscowości Strzelce Wielkie w branży Administracja publiczna i obrona narodowa zapewne zajmujesz się - Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje kierowanie oraz nadzór nad działalnością regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji cudzoziemców i utrzymywania archiwów policyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń w czasie pokoju. Podklasa ta nie obejmuje działalności laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanej w 71.20.B, działalności wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanej w 84.22.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji publicznej, zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie: funkcjonowania systemu podatkowego, poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego, działalności służb celnych, realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym: zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji, działalność związaną z ogólną (społeczną) polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzanie związanych z nią funduszami, działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym, działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej. Podklasa ta nie obejmuje działalności związanej z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez rząd, sklasyfikowanej w 68.32.Z, prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.12.Z, prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności, sklasyfikowanej w 84.13.Z, prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.22.Z, działalności archiwów rządowych, sklasyfikowanej w 91.01.B. Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia ludności: związaną z opieką zdrowotną i profilaktyką zdrowotną, dotyczącą edukacji, mającą na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, mającą na celu ochronę środowiska naturalnego, związaną z budownictwem mieszkaniowym, związaną z pozostałą działalnością społeczną, działalność administracji publicznej związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi i funduszami przeznaczonymi na te cele, sponsorowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej, rozdział grantów publicznych dla artystów, kierowanie programami wspomagającymi w zakresie dostawy wody pitnej, kierowanie działaniami w zakresie zbierania i usuwania odpadów, kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska, kierowanie programami związanymi z gospodarką mieszkaniową. Podklasa ta nie obejmuje działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości, wywozem śmieci i rekultywacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 37, 38, 39, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego, sklasyfikowanego w 84.30.Z, opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86, działalności muzeów oraz innych obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91, działalności rządowych bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B, działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93, edukacji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji P. Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z: rolnictwem, gospodarką gruntami, energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem, infrastrukturą, transportem, komunikacją, hotelarstwem i turystyką, handlem hurtowym i detalicznym, działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania, ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy, prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie państwowych ewidencji, działalność związaną z rynkiem siły roboczej, wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia. Podklasa ta nie obejmuje badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72. Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD 84.30.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje finansowanie i administrowanie programów rządowych związanych z zabezpieczeniem społecznym, takim jak: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), zaopatrzenie emerytalne (np. służb mundurowych, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów itp.), zabezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia, powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Podklasa ta nie obejmuje nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.Z, działalności ośrodków pomocy społecznej (bez zakwaterowania), sklasyfikowanej w 88.10.Z, 88.99.Z Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Obrona narodowa (PKD 84.22.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością (wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące: bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych, jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe, obronne formacje pomocnicze i rezerwy: wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.), działalność polowych szpitali wojskowych, kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej, działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie, działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele. Podklasa ta nie obejmuje badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72, udzielania pomocy wojskowej innym krajom, sklasyfikowanej w 84.21.Z, działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 84.23.Z, zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego w czasie pokoju, klęsk żywiołowych, sklasyfikowanej w 84.24.Z, działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły, uczelnie i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.4, działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 86.10.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.), działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. Podklasa ta nie obejmuje ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach, sklasyfikowanej w 02.40.Z, gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 09.10.Z, działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki, sklasyfikowanej w 52.23.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Sprawy zagraniczne (PKD 84.21.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje kierowanie i wykonywanie prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami kraju lub w siedzibach organizacji międzynarodowych, kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą, udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego, czy jest ona organizowana przez instytucje międzynarodowe, czy nie, pomoc militarną na rzecz innych krajów, prowadzenie polityki w zakresie handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowej współpracy technicznej. Podklasa ta nie obejmuje pomocy dla uchodźców, którzy ucierpieli w wyniku katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanej w 88.99.Z. Firmy Strzelce Wielkie z branży Administracja publiczna i obrona narodowa zajmują się m. in. Wymiar sprawiedliwości (PKD 84.23.Z) w powiat pajęczański - Podklasa ta obejmuje działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu, działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów, działalność więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne, działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych. Podklasa ta nie obejmuje doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 69.10.Z, działalności szkół w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85, działalności szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
BRANŻE
Firmy Firmy Strzelce Wielkie Uprawy rolne, Chów i Hodowla zwierząt, Łowiectwo Firmy Strzelce Wielkie Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Firmy Strzelce Wielkie Rybactwo Firmy Strzelce Wielkie Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego Firmy Strzelce Wielkie Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Firmy Strzelce Wielkie Górnictwo rud metali Firmy Strzelce Wielkie Pozostałe górnictwo i wydobywanie Firmy Strzelce Wielkie Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie Firmy Strzelce Wielkie Produkcja artykułów spożywczych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja napojów Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów tytoniowych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów tekstylnych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja odzieży Firmy Strzelce Wielkie Produkcja skór i wyrobów ze skór Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z drewna i korka oraz ze słomy Firmy Strzelce Wielkie Produkcja papieru i wyrobów z papieru Firmy Strzelce Wielkie Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Firmy Strzelce Wielkie Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Firmy Strzelce Wielkie Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja substancji farmaceutycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców Firmy Strzelce Wielkie Produkcja metali Firmy Strzelce Wielkie Produkcja metalowych wyrobów gotowych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych oraz optycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja urządzeń elektrycznych Firmy Strzelce Wielkie Produkcja maszyn i urządzeń Firmy Strzelce Wielkie Produkcja samochodów, przyczep i naczep Firmy Strzelce Wielkie Produkcja różnych pojazdów do transportu Firmy Strzelce Wielkie Produkcja mebli Firmy Strzelce Wielkie Pozostała produkcja wyrobów Firmy Strzelce Wielkie Naprawa, Konserwacja i Instalowanie maszyn oraz urządzeń Firmy Strzelce Wielkie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i wodę do układów klimatyzacyjnych Firmy Strzelce Wielkie Pobór oraz uzdatnianie i dostarczanie wody Firmy Strzelce Wielkie Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Firmy Strzelce Wielkie Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, Odzysk surowców Firmy Strzelce Wielkie Rekultywacja i gospodarka odpadami Firmy Strzelce Wielkie Roboty budowlane i wznoszenie budynków Firmy Strzelce Wielkie Roboty budowlane i budowa obiektów inżynierii lądowej Firmy Strzelce Wielkie Specjalistyczne roboty budowlane Firmy Strzelce Wielkie Handel samochodami i naprawa samochodów Firmy Strzelce Wielkie Handel pojazdami do transportu bez samochodów osobowych Firmy Strzelce Wielkie Handel detaliczny inny niż sprzedaż samochodów Firmy Strzelce Wielkie Transport lądowy i transport rurociągowy Firmy Strzelce Wielkie Transport wodny Firmy Strzelce Wielkie Transport lotniczy Firmy Strzelce Wielkie Magazynowanie i wspomaganie usług transportu Firmy Strzelce Wielkie Działalność pocztowa i kurierska Firmy Strzelce Wielkie Prowadzenie zakwaterowania Firmy Strzelce Wielkie Usługi związane z wyżywieniem Firmy Strzelce Wielkie Działalność wydawnicza Firmy Strzelce Wielkie Produkcja filmów, Nagrań video i programów telewizyjnych oraz nagrań dźwiękowych Firmy Strzelce Wielkie Nadawanie programów telewizyjnych i abonamentowych Firmy Strzelce Wielkie Telekomunikacja Firmy Strzelce Wielkie Pozycjonowanie Stron Lokalne SEO Firmy Strzelce Wielkie Usługi w zakresie informacji Firmy Strzelce Wielkie Działalność finansowa w zakresie usług Firmy Strzelce Wielkie Ubezpieczenia i fundusze emerytalne Firmy Strzelce Wielkie Wsparcie usług finansowych i ubezpieczeniowych Firmy Strzelce Wielkie Obsługa rynku nieruchomości Firmy Strzelce Wielkie Prawnicy, rachunkowość i księgowość oraz doradztwo Firmy Strzelce Wielkie Działalność firm centralnych Firmy Strzelce Wielkie Architektura i inżynieriia, Analizy techniczne Firmy Strzelce Wielkie Badania naukowe i prace rozwojowe Firmy Strzelce Wielkie Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej Firmy Strzelce Wielkie Działalność naukowo techniczna Firmy Strzelce Wielkie Weterynarze Firmy Strzelce Wielkie Wynajem i dzierżawa Firmy Strzelce Wielkie Działalność związana z zatrudnieniem Firmy Strzelce Wielkie Organizator turystyki i pośrednicy Firmy Strzelce Wielkie Detektywistyka i ochrona mienia oraz osób Firmy Strzelce Wielkie Utrzymanie porządku w budynkach i zagospodarowanie zieleni Firmy Strzelce Wielkie Obsługa biura i wspomaganie przedsiębiorczości Firmy Strzelce Wielkie Administracja publiczna i obrona narodowa Firmy Strzelce Wielkie Edukacja Firmy Strzelce Wielkie Opieka zdrowotna Firmy Strzelce Wielkie Pomoc społeczna z zakwaterowaniem Firmy Strzelce Wielkie Pomoc społeczna bez zakwaterowania Firmy Strzelce Wielkie Tworzenie w zakresie kultury i rozrywki Firmy Strzelce Wielkie Biblioteki, archiwa i muzea Firmy Strzelce Wielkie Gry losowe i zakłady liczbowe wzajemne Firmy Strzelce Wielkie Działalność sportowa oraz rozrywkowa Firmy Strzelce Wielkie Działalność organizacji członkowskich Firmy Strzelce Wielkie Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów domowych Firmy Strzelce Wielkie Indywidualne działalność usługowa Firmy Strzelce Wielkie Gospodarstwa zatrudniające pracowników Firmy Strzelce Wielkie Gospodarstwa produkujące wyroby na własne potrzeby Firmy Strzelce Wielkie Organizacje i zespoły eksterytorialne
USŁUGI

Produkty i Usługi Firm Administracja publiczna i obrona narodowa z Strzelce Wielkie (pajęczański, łódzkie [LD]).


Każda z firm działająca w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w miejscowości Strzelce Wielkie oprócz przypisanych kodów działalności gospodarczej, posiada także szeroką paletę usług i wyrobów gotowych. Tutaj znajdziesz listę produktów bądź usług dla firm zajmujących się Administracja publiczna i obrona narodowa i posiadających swój obszar działania w regionie Strzelce Wielkie (powiat pajęczański, województwo łódzkie [LD]). Lista usług i wyrobów gotowych powstała na bazie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która jest podstawą do dalszego nazewnictwa produktów oferowanych klientom na rynku.

Firmy z branży Administracja publiczna i obrona narodowa oferują swoim klientom następujące produkty bądź usługi - pkwiu 84.11.11.0 usługi ustawodawcze i wykonawcze w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.12.11.0 usługi administracji publicznej w zakresie edukacji w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.13.11.0 usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.21.11.0 usługi związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się za granicą w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.22.11.0 usługi w dziedzinie obrony wojskowej w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.23.11.0 usługi sądów i prokuratury w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.24.11.0 usługi policyjne w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.25.11.0 usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], pkwiu 84.30.11.0 usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w regionie łódzkie [LD], i produkty lub usługi podobne dla mieszkańców miejscowości Strzelce Wielkie w powiat pajęczański.
PRZYCZEPY
Oferta nowych przyczep w sprzedaży sklepu PrzyczepyMarter dla firm działających w branży Administracja publiczna i obrona narodowa w miejscowości Strzelce Wielkie (pajęczański, łódzkie [LD]). Szczegóły oferty znajdują się w katalogu wszystkich przyczep samochodowych, wraz z danymi kontaktowymi oraz charakterystyką poszczególnych pojazdów do transportu. Jeśli prowadzisz firmę w dowolnej branży zastanów się nad dodatkowym środkiem transportu i bądź niezależny od innych. Rozwiń skrzydła ze swoją firmą!

Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena 2480.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-236 rt [GN099]

  Cena 2580.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena 3130.00 zł z VAT
  2 produkty dostępne
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-350 CT resor
NEPTUN PRZYCZEPY PRO//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-350 CT resor [GN164]

  Cena 4430.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena 2780.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 2 rt
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Dwuosiowa Samochodowa N7-236 2 rt [GN100]

  Cena 3450.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw
NEPTUN PRZYCZEPY TRAILWOOD//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Jednoosiowa Samochodowa N7-253 tw [GN115]

  Cena 3200.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Przyczepa Dwuosiowa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena 6280.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Strzelce Wielkie Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3
NEPTUN PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE//SKLEP

Strzelce Wielkie: Neptun Motocyklowa Przyczepa Jednoosiowa N7-221 pm3 [GN202]

  Cena 2180.00 zł z VAT
  1 produkt dostępny
Wszystkie produkty (90+)...
Formy dostawy Formy płatności Zwroty/Reklamacje Mój koszyk Moje zamówienia Pomoc
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook Twitter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Przyczepy Samochodowe →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Sport ⚾ Menu ☈