LOKALNE//PRZYCZEPYMARTER

Zduńska Wola: Powstanie przeładunkowy port intermodalny PKP Cargo

Marcin Jankowski  •  3/Luty/2020 (13:07), aktualizacja 4/Kwiecień/2020 (11:04)
W Karsznicach pod Zduńską Wolą powstanie nowoczesny przeładunkowy port intermodalny, obsługiwany docelowo przez PKP Cargo. Spółka PKP Cargo przeznaczy na rozbudowę terminala przeładunkowego w Karsznicach 25 mln zł. Transport intermodalny to taki rodzaj przewozu ładunków, w którym wykorzystuje się więcej niż jeden środek transportu, np. pociąg i samochód ciężarowy, przy jednoczesnym wykorzystaniu na całej trasie przewozów tylko jednej jednostki ładunkowej np. kontenera.
PrzyczepyMarter.pl Zduńska Wola: Powstanie przeładunkowy port intermodalny PKP Cargo

Port intermodalny Zduńska Wola - kiedy powstanie i stawiane cele transportowe


Zmodernizowany terminal ma osiągnąć kilkukrotny wzrost zdolności przeładunkowych już od 2020 roku. Ta lokalizacja jest jedną z najważniejszych w planach ekspansji logistycznej PKP Cargo.

To jest kolejna inicjatywa rozwojowa, jaką realizujemy w Polsce. Ten terminal to jest inwestycja, na którą polska kolej czekała 30 lat – powiedział obecny na uroczystości podpisania umowy 2 października 2019 roku wicepremier Piotr Gliński. Według niego, inwestycja jest przykładem tego, "jak trzeba odważnie rozwijać polską gospodarkę, w tym polską infrastrukturę transportową". Natomiast Czesław Wasewicz, prezes PKP Cargo tak mówi o inwestycji w Zduńskiej Woli - To miejsce idealnie wpisuje się w naszą strategię. Jest świetnie położone na przecięciu szlaków kolejowych północ-południe i wschód-zachód, nieopodal jest trasa ekspresowa S8.


W Polsce jest około 2-3 razy mniej terminali przeładunkowych niż w Europie Zachodniej. Nowe inwestycje prowadzą do zwiększenia przepustowości i możliwości przeładunkowych. W efekcie mają wzmacniać konkurencyjność PKP Cargo S.A. Przyjęta w 2018 roku strategia zakłada, że PKP Cargo będzie ewoluowało z przewoźnika kolejowego w kierunku operatora logistycznego. Struktura rynku i rozwój przemysłu intermodalnego pokazują, że ten kierunek jest słuszny. Dla PKP Cargo 2019 rok był kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu rynku przewozów intermodalnych. „Rynek segmentu intermodalnego, operatora logistycznego, w którego chcemy się przekształcić, jest bardzo perspektywiczny, rosnący.

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz zwrócił jednocześnie uwagę, że struktura gospodarki zmienia się właśnie w kierunku konteneryzacji.

Dzisiaj ponad 90 proc. wymiany handlowej produkcji opiera się właśnie o kontenery. Dziesięć lat temu było to niespełna 50 proc. – wyliczał. - To jest duża nasza rola, aby w tym torcie przewozowym mieć jak największy udział. Stąd też nasza specjalizacja w transporcie intermodalnym – podsumował.


PKP Cargo ewoluuje z przewoźnika kolejowego w kierunku operatora logistycznego. Sytuacja na rynku pokazuje, że ten kierunek jest słuszny i z korzyścią dla regionu Łask - Zduńska Wola.

Zduńska Wola: Transport intermodalny i znaczenie dla województwa łódzkiego


Transport multimodalny lub intermodalny zakłada on przewóz towarów dwoma różnymi środkami transportu. W najbliższych latach będzie on miał kluczowe znaczenie dla połączeń wewnątrzkrajowych oraz transgranicznych. Oczywiście można rozróżnić transport multimodalny oraz intermodalny, gdzie ten pierwszy to przewóz towarów w dwóch różnych od siebie gałęziach transportu. Natomiast intermodalny to przewóz ładunków w tym samym pojeździe przy wykorzystaniu różnych środków transportu (przykładowo transport kontenerów pociągami i samochodami ciężarowymi).

Kluczową rolą w rozwoju transportu intermodalnego oraz multimodalnego to odpowiednia infrastruktura, w której znakomicie się wpisuje. Bogata sięć zapewnia ogromne możliwości transportu towarów wewnątrzkrajowych oraz pomiędzy różnymi państwami.

Położenie Karsznic i intermodalnego portu przeładunkowego realizowanego przez PKP Cargo, wpisuje się znakomicie w tą strategię. Przede wszystkim dlatego, że łączy ze sąbą istniejącą już infrastrukturę drogową - w szczególności drogę ekspresową S8.

Po pierwsze logistyka - inwestycje wspierają ekspansję polskich przewoźników towarowych


Nowe szlaki transportowe, przewozy intermodalne, inwestycje w infrastrukturę, kompleksowe usługi logistyczne „od drzwi do drzwi” oraz wzrost konkurencyjności - to główne kierunki strategii rozwoju spółek specjalizujących się w przewozach towarowych. Były one omawiane podczas II Kongresu Rozwoju Kolei w Warszawie.

Programy inwestycyjne spółek z Grupy PKP, które do 2023 roku pochłoną łącznie ponad 100 miliardów złotych, zakładają m.in. wzrost konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych i ekspansję w obszarze Trójmorza oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Zdaniem ekspertów uczestniczących w Kongresie przewozy intermodalne staną się kluczowym segmentem przewozów towarowych. Wiąże się to również z modernizacją portów morskich, gdzie powstaną nowoczesne centra szybkiego przeładunku dla kontenerów.

Obecnie przewozy intermodalne stanowią w Polsce 10% przewozów towarowych - 90% to ładunki masowe. To wciąż mało w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, w których intermodal osiągnął poziom 50-70% przewozów. Jednak ten segment od 5 lat dynamicznie rośnie - o kilkanaście procent rocznie. Jest on domeną dwóch spółek kolejowych: PKP CARGO S.A. oraz PKP LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa).

Intermodal to usługa, w ramach której przewóz towarów odbywa się przy wykorzystaniu kilku środków transportu (pociągów, TIR-ów, statków, barek rzecznych) i jednej jednostki ładunkowej (kontenera).

Cała gospodarka opiera się na logistyce - zauważa Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. Z funkcji przewoźnika kolejowego ewoluujemy w stronę pozycji operatora logistycznego, ponieważ nasi klienci oczekują kompleksowej oferty i dowozu od drzwi do drzwi - stwierdza.


Jak informuje Warsewicz, PKP CARGO obrało dwa priorytetowe kierunki działań: - rejon Trójmorza - grupa 12 państw Europy Środkowej położonych w osi Północ-Południe (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry), zapewniających dostęp do trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego;

- Nowy Jedwabny Szlak z Chin do Europy.

Naszą misją jest uzyskanie pozycji lidera na tych kierunkach. Chcemy być opcją i firmą pierwszego wyboru - wyjaśnia prezes Warsewicz.


Kluczowe inwestycje PKP CARGO S.A. finansowane z funduszy unijnych dotyczą zakupu 1156 platform intermodalnych, 5 wielosystemowych lokomotyw oraz modernizacji terminala w Małaszewiczach. Przez Małaszewicze aktualnie przechodzi 90% transportu towarowego z Chin do Europy. Terminal ma zapewnione połączenie z portami na Bałtyku, skąd ładunki płyną m.in. do Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich.

Jak mówi Dariusz Sikora, członek Zarządu PKP LHS, spółka szczyci się najdłuższą i sięgającą najdalej na zachód w Europie - do terminala w Sławkowie na Śląsku - linią szerokotorową.

LHS to kolejowa autostrada przystosowana do masowego ruchu transportowego - tłumaczy Sikora. Jej atutami są brak konieczności przeładunku na granicy oraz wyłączność linii na potrzeby ruchu towarowego - dodaje.


PKP LHS inicjuje również połączenie Trasą Transkaspijską, jednym z 19 wariantów NJS, który omija teren Federacji Rosyjskiej, gdzie obowiązuje embargo na przewóz żywności. Łańcuch logistyczny jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo - zauważa Mirosław Antonowicz, członek Zarządu PKP S.A. Według niego dla ekspansji w obszarze Trójmorza konieczne jest zainwestowanie 100 mld zł w infrastrukturę: drożne i przepustowe trasy, Centralny Port Komunikacyjny, modularne jednostki logistyczne.

Inwestycje tras towarowych prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Programy Kolejowego. Modernizacja torów poprawi m.in. dostępność do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Jest też projekt doprowadzenia linii kolejowej do portu w Policach.

Prowadzimy prace w całej Polsce i pomimo tych prac przewozy rosną - zauważył Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka przygotowała trasy objazdowe dla modernizowanych odcinków, dopasowała też rozkład jazdy do przebiegu prac. Na zmodernizowanych trasach prędkość pociągów intermodalnych wyniesie do 120 km/h.


Od dłuższego czasu w serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter publikowane są szczegółowe wiadomości z rynku transportowego w Polsce. Kluczowe znaczenie ma dla nas transport towarów cargo, pod kątem wykorzystania oczywiście przyczep samochodowych w transporcie drogowym.

Źródło: lodzkie.pl/PAP/materiały prasowe PKP Cargo

1

PKP Cargo na polskich torach w liczbach...

PKP Cargo na polskich torach w liczbach...© materiały prasowe PKP CargoPKP Cargo to operator logistyczny, największy w Polsce i drugi pod względem wielkości towarowy przewoźnik kolejowy w Unii Europejskiej. Wyróżnić możemy kilka podstawowych segmentów działalności: kolejowe przewozy towarowe, spedycja, przewozy intermodalne, terminale, naprawa i utrzymanie taboru kolejowego, kompleksowa obsługa bocznic.

Formalnie spółka PKP Cargo powstała 1 stycznia 2001 roku, z czego podzielona jest ona na siedem zakładów z siedzibami w Gdyni, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Tarnowskich Górach i Poznaniu.

Podstawową działalnością PKP CARGO są kolejowe przewozy towarowe. Spółka jest największym w Polsce przewoźnikiem – w 2015 roku. Grupa PKP CARGO miała udział w rynku na poziomie 56% pod względem pracy przewozowej (30 mld tkm dla całej Grupy). PKP CARGO realizuje towarowe przewozy kolejowe własnym taborem na terenie Polski i ośmiu innych krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Holandii, Belgii, Węgier i Litwy (na normalnotorowej części infrastruktury). PKP CARGO posiada dostęp do największych polskich i europejskich portów, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu oraz w Niemczech, Holandii i w Belgii. Obsługuje także transport wzdłuż międzynarodowych korytarzy transportowych Wschód-Zachód (wymiana towarowa między Europą i Chinami) oraz Północ-Południe (Bałtyk-Adriatyk).

W czerwcu 2016 roku spółka PKP Cargo realizująca zadania transportu kolejowego posiadała 2,6 tysiąca lokomotyw, 66,5 tysiąca wagonów. 22,6 tysiąca pracowników (na koniec 2015 roku). Wypracowała 56% udziału (praca przewozowa) w polskim rynku w 2015 roku i 31 mln zł zysku netto w 2014 roku. PKP Cargo każdego dnia uruchamia 1 tysiąc wagonów. Tym samym PKP Cargo to nr 1 w Polsce i nr 2 w Unii Europejskiej pod względem przewozów.
2

Tabor, terminale i porty intermodalne PKP Cargo w Polsce

Tabor, terminale i porty intermodalne PKP Cargo w Polsce© materiały prasowe PKP CargoTabor: Grupa PKP CARGO posiada ponad 2,6 tys. własnych lokomotyw. Praktycznie wszystkie lokomotywy na co dzień użytkowane przez PKP CARGO posiadają urządzenia GPS. Najpopularniejszą lokomotywą elektryczną w PKP CARGO pod względem ilości posiadanych egzemplarzy jest ET22, produkowana przez Pafawag w Poznaniu (przewoźnik posiada ponad 800 sztuk tej lokomotywy) oraz spalinowa – SM42 produkowana przez Fablok w Chrzanowie (prawie 700 sztuk). Część lokomotyw PKP CARGO posiada dopuszczenie do ruchu za granicą. Oprócz nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych, po torach Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy jeżdżą również zmodernizowane lokomotywy elektryczne i spalinowe PKP CARGO. Przewoźnik posiada ponad 66,5 tys. wagonów towarowych, z czego ok. 70% stanowią węglarki do przewozu m.in. węgla, kruszyw, płodów rolnych i drewna. Obecnie spółka inwestuje m.in. w tabor do przewozów intermodalnych (kontenerów, nadwozi wymiennych). PKP CARGO w dużej części samodzielnie serwisuje i naprawia tabor. W ramach grupy kapitałowej PKP CARGO funkcjonuje spółka PKP CARGOTABOR, jedna z największych tego typu firm w Europie. Spółka ta rozważa rozpoczęcie w przyszłości samodzielnej produkcji wagonów towarowych.

Terminale: PKP CARGO dysponuje 25 terminalami przeładunkowymi w strategicznych częściach Polski i Czech. Sześć z nich znajduje się przy wschodniej granicy Polski. PKP CARGO posiada dwa wyspecjalizowane centra logistyczne: w Małaszewiczach, położone przy granicy z Białorusią oraz Medykę-Żurawica w pobliżu granicy z Ukrainą. Grupa dysponuje też terminalami kontenerowymi m.in. w Gliwicach, Warszawie, Poznaniu oraz w czeskim Paskowie pod Ostrawą. Najnowsza inwestycja intermodalna PKP CARGO to terminal Poznań-Franowo, zlokalizowany na styku ważnych szlaków komunikacyjnych. Terminal jest największą stacją towarową w Wielkopolsce. Jego zdolność przeładunkowa terminalu przekracza 85 tys. TEU.

Bocznice: Grupa PKP CARGO obsługuje ponad 30 bocznic kilkunastu klientów w całej Polsce. Są wśród nich największe firmy na polskim i europejskim rynku górniczym, hutniczym i energetycznym. Liczba obsługiwanych przez nas bocznic stale rośnie. Działalnością w tym zakresie zajmuje się spółka PKP CARGO SERVICE, wchodząca w skład Grupy PKP CARGO.

Intermodal: Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce, z około 50-procentowym udziałem w rynku. Przewozy intermodalne stanowią blisko 10% całości przewozów PKP CARGO (liczone pracą przewozową). PKP CARGO oferuje kompleksowe, zintegrowane rozwiązania logistyczne oparte na transporcie intermodalnym (m.in. transport, przeładunek, odbiór i dostawa kontenera do klienta, składowanie). Firma inwestuje w rozwój intermodalnego transportu kolejowego i jego infrastruktury.

Spedycja: Spółka PKP CARGO CONNECT z Grupy PKP CARGO posiada narzędzia m.in. do kompleksowej obsługi transportów pomiędzy Chinami a Polską, w tym agencje celne. Dysponuje ona odpowiednim doświadczeniem, zaufaniem organów celnych, potwierdzonym certyfikatem AEO oraz zabezpieczeniem celnym, które pozwala odprawić praktycznie każdej wartości przesyłkę. Zakres usług to: Spedycja kolejowa i samochodowa, organizacja transportu morskiego i lotniczego, przewozy promowe między Polską a Skandynawią, przewozy ładunków ponadgabarytowych i wyjątkowo ciężkich, kompleksowe usługi celne, logistyka biomasy i zbóż, przeładunki w portach morskich i terminalach lądowych, logistyka magazynowa, własne zaplecze logistyczne (terminale przeładunkowe, magazyny, agencje celne, wagony TALNS typ 441Vb do przewozu towarów sypkich, w tym zbóż i biomasy).
TAGI
Blog Biznes Przyczepy pkp cargo zduńska wola praca pkp cargo karsznice praca pkp zduńska wola praca pkp cargo łódzkie łask karsznice zduńska wola
OPINIE
Napisz opinię do artykułu tylko jako zalogowany użytkownik!
Wcześniej możesz Założyć konto i Zalogować się
POPULARNE
›  Przyczepa samochodowa resorowana z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Zasady Poruszania się z przyczepą samochodową po drogach publicznych
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Łask wiadomości lokalne onlej budżet kredyty gotówkowe i pożyczki
›  Lidl w Łasku: Kiedy otwarcie sklepu spożywczego w Vendo Park?
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka na Dni Łodzi
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  [DEPESZA] W kryzysie milczenie nie jest złotem
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2020: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Dni Bełchatowa 2020, MCK PGE Giganci Mocy i Dzień Energetyka 2020
›  Dni Pabianic 2020 i Dni Powiatu Pabianickiego 2020 info dnia
›  [DEPESZA] Sprzedaż bezpośrednia przechodzi w całości do internetu
›  Zachodnia obwodnica Łodzi S-14: przebieg i realizacja ekspresówki
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Tylko 30% zmian wdrażanych przez firmy kończy się sukcesem
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Przyczepa motocyklowa Neptun Moto2 i Moto3 do transportu motorów
›  Jaką przyczepę samochodową kupić marki Neptun w 2020 roku?
›  [DEPESZA] Coraz bardziej zaawansowane prace nad szczepionką na SARS-CoV-2
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Motocykle Harley - Davidson na targach Poznań Motory Show 2020
›  Opracowano pierwszą na świecie metodę odzyskiwania sadzy z opon
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Kampery Adria Sonic, Coral, Matrix, Coral XL i Compact sezon 2020
›  Technologie szansą na odbicie gospodarcze w czasie kryzysu
›  Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Przyczepy samochodowe lekkie Neptun skrzyniowe do transportu
›  Na rynek trafia pierwszy inteligentny zegarek dla cukrzyków
›  W kryzysie milczenie nie jest złotem
›  Prezes UOKiK: Nieuczciwi przedsiębiorcy próbują w tym czasie drenować portfele konsumentów
›  [DEPESZA] Koronawirus stał się pożywką dla oszustów i internetowych trolli
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Koronawirus ogranicza emisje CO2
ŁódźŁaskZduńska WolaZelów Widawa SzadekSieradzPiotrków TrybunalskiTomaszów Mazowiecki

PabianiceBiałystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Olsztyn

Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra

Przyczepy Ranking przyczep Ubezpieczenia OC/AC Wydarzenia Prawo jazdy Sklep budowlany Samochody Blog

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter Kolumna24

© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746  •  E-mail: blog@przyczepymarter.pl
PrzyczepyMart
er
Konto @  Menu ☈