PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Marcin Jankowski  •  14/Luty/2018 (12:38), aktualizacja 1/Luty/2020 (13:08)
Zgodnie z polskimi przepisami prawa o ruchu drogowym, każdy pojazd musi zostać formalnie dopuszczony do ruchu, aby można było się nim poruszać po drogach publicznych. Dotyczy to także różnego rodzaju przyczep samochodowych i przyczep kempingowych, które muszą zostać zarejestrowane w wydziale komunikacji danego starostwa powiatowego. Dokumentem, który stwierdza dopuszczenie do ruchu dla samochodu czy przyczepy samochodowej jest oczywiście dowód rejestracyjny pojazdu albo pozwolenie czasowe, wydawany na podstawie dokumentów homologacyjnych przygotowanych przez producenta oraz dany pojazd posiada tablicę rejestracyjną. Pojazd musi także spełniać odpowiednie warunki techniczne, jednak te kwestie spoczywają w głównej mierze na producencie i zwykły użytkownik ma tylko pośrednio na nie wpływ. Dodatkowym obowiązkiem każdego właściciela pojazdu, również przyczepy samochodowej, jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) w tym samym dniu co została zarejestrowana nowa przyczepa lub w dniu upływu ważności dotychczasowej polisy komunikacyjnej. Dopuszczenie pojazdu do ruchu lub potocznie mówiąc rejestracja nowej przyczepy samochodowej nie zajmuje dużo czasu, ale uzależniona jest od organizacji pracy w danym starostwie powiatowym.
PrzyczepyMarter.pl Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Wymagane dokumenty do rejestracji przyczepy samochodowej w celu dopuszczenia do ruchu. Ile wynoszą opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablicy dla pojazdu?


W tym artykule szczegółowo zostaną omówione zasady rejestracji dla przyczepy samochodowej w wydziale komunikacji, jednak w większej części pokrywają się one z warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego dla innych rodzajów, jak na przykład samochodów osobowych czy motocykli.

Jeśli już zdecydowaliście się na kupno konkretnej przyczepy samochodowej u wybranego przedstawiciela handlowego czy w sklepie motoryzacyjnym, przyszedł czas na kilka niezbędnych formalności, które pozwolą Ci legalnie holować ją samochodem na drogach publicznych i tym samym umożliwią bezpieczne przewożenie towarów podczas prac domowych czy we własnej firmie.

W momencie kupna nowej przyczepy samochodowej - lekkiej z dopuszczalną masą całkowitą do 750 kg lub ciężkiej - otrzymujemy od każdego sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym minimum trzy dokumenty, które są niezbędne przy rejestracji pojazdu (przyczepy samochodowej czy przyczepy kempingowej). Są to przede wszystkim: dokument zakupu jakim jest Faktura VAT (również w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej), Świadectwo Zgodności WE (homologacja) oraz Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. Sklepy motoryzacyjne handlujące przyczepami przekazują klientowi także oświadczenie o tym, że są autoryzowanym przedstawicielem danej marki na rynku motoryzacyjnym w Polsce i posiadają prawo do sprzedaży przyczep w naszym kraju.

Ważne jest, aby na Fakturze VAT, w przypadku osoby cywilnej, znalazły się dane adresowe z dowodu osobistego, w tym numer PESEL. Ponadto w nazwie sprzedawanego pojazdu wpisuje się także nazwę producenta, numer VIN, model przyczepy, rok produkcji oraz dopuszczalną masę całkowitą przyczepy samochodowej. Ewentualnie można także w uwagach dopisać numer dowodu osobistego nowego właściciela pojazdu, co nie będzie błędem. Bez tak wypełnionego dokumentu zakupu, nasza przyczepa samochodowa czy przyczepa kempingowa nie zostanie zarejestrowana! Można się pocieszać, że wszystko zależy od tego na jakiego urzędnika trafimy w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym...

Kolejne dwa dokumenty jak Oświadczenie oraz Świadectwo Zgodności, są już przygotowywane przez producenta przyczepy samochodowej np.: Neptun, Wiola, Tema, Niewiadów, Rydwan czy innych producentów przyczepek towarowych. Co do ich poprawności, możemy mieć 100% pewność i bez obaw udać się do naszego Wydziału Komunikacji. Na wymienionych dokumentach zamieszczone są bardzo szczegółowe dane techniczne naszej przyczepy samochodowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w życie wejdą nowe przepisy ruchu drogowego, a tym samym nowe wymagania dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego w Polsce. Zgodnie z nimi, wszystkie osoby które zakupiły nowy lub używany pojazd na terytorium naszego kraju albo sprowadziły używany pojazd z innego kraju Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania lub przerejestrowania np.: przyczepy samochodowej czy samochodu osobowego - w ciągu 30 dni od daty zakupu/sprzedaży lub daty, w którym dany pojazd wjechał na teren Polski. Również osoby, które sprzedały używany samochód lub przyczepę muszą iść do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym i zgłosić sprzedaż danego pojazdu w ciągu 30 dni od daty zajścia takiego zdarzenia. Kara za brak rejestracji nowego pojazdu, brak przerejestrowania używanego pojazdu lub brak zgłoszenia o jego sprzedaży wynosi od 200 zł do nawet 1 000 zł! W przeciwieństwie do lat poprzednich, kara ta nakładana jest przez starostę już tylko decyzją administracyjną.

Jak zarejestrować przyczepkę samochodową własnej roboty w 2020 roku czyli tzw. przyczepkę SAM?


Jak wygląda rejestracja przyczepy samochodowej własnej roboty czyli tzw. SAMa w 2020 roku? Czy nadal opłaca się wykonanie przyczepy samochodowej samemu w 2020 roku w warunkach garażowych?

Innym często zadawanym pytaniem jest jak zarejestrować przyczepkę samochodową bez dokumentów? Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - nie da się zarejestrować takiej przyczepy samochodowej, ponieważ przy rejestracji wymagana jest homologacja i oświadczenie producenta. Część z osób w takich przypadkach odkupuje po prostu dokumenty od innych osób tzn. od starych przyczep i wtedy dopiero rejestruje ponownie przyczepkę samochodową.

Wiele osób, które planują zakup nowej lub używanej przyczepy samochodowej nadal zastanawiaja się czy może nie lepiej wykonać przyczepkę samemu?! Żeby zbytnio nie przedłużać, od razu odpowiem na to pytanie. Po zmianach przepisów przez lobby producenckie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wykonanie i rejestracja przyczepy samochodowej własnej konstrukcji jest zupełnie nie opłacalna. To znaczy koszty wyrobienia homologacji oraz autoryzacji projektów konstrukcyjnych to koszt sięgający nawet 3 - 4 tysięcy złotych. A cała procedura musi zostać obowiązkowo wykonana, aby można było zarejestrować przyczepę samochodową czyli otrzymać dowód rejestracyjny i pobrać tablicę rejestracyjną.

Do tego dochodzi także koszt budowy przyczepy samochodowej czyli zakup poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W koszta przyczepy samochodowej SAM własnej produkcji wliczyć należy także dodatkowo czas pracy i koszty energi.

Natomiast nową przyczepę samochodową można już kupić w granicach 2 - 3 tysięcy i w dodatku z 2 letnią gwarancją producenta. Jednoznacznie należy więc powiedzieć, że jednostkowa produkcja przyczep samochodowych jest dzisiaj - w 2020 roku - zupełnie nie opłacalna dla prywatnej osoby.

Mimo wszystko, jeśli nadal chcesz starać się o wyrobienie homologacji dla przyczepy musisz wykonać następujące kroki. Procedurę nadawania homologacji dla pojazdu, który ma zostać wprowadzony do ruchu drogowego, nadzoruje Instytut Transportu Samochodowego. Podczas projektowania konstrukcji przyczepy samochodowej zwróć także uwagę na odpowiednie umiejscowienie na niej oświetlenia.

1. Nadanie numeru WMI producenta (o ile jeszcze nie został nadany). W Polsce zajmuje się tym Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (PIMOT - http://www.pimot.org.pl/nadawanie-kodow-wmi-vin).

2. Przygotowanie opisu technicznego typu pojazdu. Należy uzupełnić dokumentację techniczną, której zapewniamy aktualne wzory w formie elektronicznej.

3. Przeprowadzenie tzw. oceny wstępnej firmy, polegającej na wizycie ekspertów ITS u producenta. Wizyta ta ma na celu sprawdzenie możliwości powtarzalnej produkcji, która jest podstawą homologacji. Ocenie podlega głównie posiadany system jakości oraz możliwości produkcyjne.

4. Dostarczenie pojazdu (reprezentanta typu) do badań homologacyjnych w ITS. Alternatywnie istnieje możliwość przeprowadzenia badań u producenta (o ile są na to warunki) - jest to kwestia do uzgodnienia.

5. Na podstawie badań ITS wydawane jest europejskie świadectwo homologacji, które jest następnie umieszczane w europejskiej bazie świadectw homologacji ETAES.

Koszty Rejestracji Przyczepy Samochodowej i Ubezpieczenia OC Przyczepy Lekkiej oraz Przyczepy Ciężkiej (Ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej)


Posiadając wyżej wskazane dokumenty, udajemy się następnie do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym, zgodnie z jego zależnością terytorialną dla naszego adresu zameldowania. Ta zasada obowiązuje także dla właścicieli przyczep samochodowych, które zostały zakupione na firmę (jedno osobową działalność gospodarczą ponieważ i w tym przypadku pojazd rejestrowany jest na osobę prywatną). Koszt rejestracji przyczepy samochodowej z wszystkimi opłatami (wydanie tablicy rejestracyjnej + dowodu) to 121,50 złoty. Początkowo otrzymujemy dowód tymczasowy, z którym możemy bez przeszkód jeździć po drogach, a po około 30 dniach odbieramy w tym samym Wydziale, już dowód rejestracyjny twardy. Tak jak wspominałem na początku, proces rejestracji przyczepy, może zająć jeden dzień, ale także nawet kilka dni w zależności od organizacji pracy w danym starostwie powiatowym i zasad jakie w nim panują...

Kupując nową przyczepę samochodową na Fakturę VAT, osoba prywatna nie płaci już podatku od wzbogacenia podczas rejestracji przyczepki.

W przypadku przyczep samochodowych lekkich, czyli z dopuszczalną masą całkowitą do 750 kg, nie musimy wykonywać okresowych przeglądów technicznych. Taki przegląd, z urzędu jest wbijany w dowód rejestracyjny pojazdu.

Ostatnią czynnością, którą musimy wykonać po zakończonej rejestracji nowej przyczepki, jest wykupienie dla niej obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, ważnego przeważnie rok. Tutaj ceny uzależnione są od konkretnego ubezpieczyciela ale kształtują się na poziomie 50 - 60 złoty. Pamiętać należy jednak, że wykupienie ubezpieczenia OC dla nowego pojazdu należy dokonać w tym samym dniu co pierwsza rejestracja. Za brak spełnienia tego warunku grożą nam dodatkowe opłaty uzależnione od czasu przez jaki pojazd pozostawał bez opłaconej obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Najwyższa kara za brak ubezpieczenia OC dotyczy okresu powyżej 14 dni bez górnej granicy określającej długość przerwy w ubezpieczeniu.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku

Samochody osobowe: opłata za brak OC

do 3 dni – 1 040 zł
4 do 14 dni – 2 600 zł
powyżej 14 dni – 5 200 zł

Samochody ciężarowe: opłata za brak OC

do 3 dni – 1 560 zł
4 do 14 dni – 3 900 zł
powyżej 14 dni – 7 800 zł

Pozostałe pojazdy: opłata za brak OC

do 3 dni – 170 zł
4 do 14 dni – 435 zł
powyżej 14 dni – 870 zł

Ubezpieczenia OC/AC przyczep samochodowych i samochodów. Jak obniżyć wysokość składki na ubezpieczenie OC i AC (Autocasco)?


Ubezpieczenia komunikacyjne - OC i dodatkowe AutoCasco - to obowiązkowy element jaki powinen wykupić każdy właściciel samochodu czy przyczepki samochodowej, aby mógł poruszać się pojazdem po publicznych drogach zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Obserwując rynek ubezpieczeń oraz mnogość ofert i jednocześnie poszerzając usługi serwisu informacyjnego PrzyczepyMarter.pl, nawiązana została współpraca z partnerem z sektora ubezpieczeniowego dzięki czemu na naszym blogu pojawiła się porównywarka ubezpieczeń OC/AC, turystycznych oraz dla domu z ofertą 20 najlepszych ubezpieczycieli w Polsce. Wystarczy wprowadzić wszystkie wymagane dane w formularzu co nie zajmie Ci więcej niż 3 minuty, porównać dostępne oferty i ich ceny, a następnie kupić najkorzystniejszą dla Ciebie polisę!

Skorzystaj z gotowej porównywarki ubezpieczeń OC/AC i zaoszczędź średnio 580 zł kupując polisę komunikacyjną dla swojego samochodu. Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu zaoferowane zostaną ubezpieczenia z następujących towarzystw: Aviva, Gothaer, Proama, Benefia, AXA Direct, Generali, Uniqa, ErgoHestia You Can Drive, MTU, Link4, Allianz czy PZU.

Każdy zarejestrowany samochód, przyczepka samochodowa czy kempingowa lub motocykl musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC czyli od odpowiedzialności cywilnej. W jego zakres wchodzi wypłacenie ewentualnego odszkodowania innym osobom, które ucierpiały w zdarzeniu drogowym, którego jesteś sprawcą. W odróżnieniu od OC, wykupienie ubezpieczenia AC pozwala nam dodatkowo na pokrycie własnych strat materialnych. Na polskim rynku jest bardzo wielu ubezpieczycieli z różniącymi się od siebie ofertami, dlatego warto skorzystać z przedstawionej wyszukiwarki, która została zintegrowana z blogiem PrzyczepyMarter.pl. Pozwoli Ci to sprawnie i szybko kupić najlepsze i najtańsze ubezpieczenie OC/AC dla Twojego pojazdu bez wychodzenia z domu.

Pamiętać musisz, że od nowego roku tj. od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które przewidują kary finansowe za zwłokę w wykupieniu nowego obowiązkowego ubezpieczenia OC lub zakończenia okresu obowiązywania poprzedniej polisy. Wysokość takiej kary może być bardzo wysoka i uzależniona jest od ilości dni jakie upłyną od czasu naszej zwłoki w przedłużeniu polisy. Przykładowo jeśli będziesz jeździł samochodem przez 3 dni bez opłaconego OC to zapłacisz karę w wysokości 840 złoty, jeśli czas ten wydłuży się do dwóch tygodni to wyniesie ona 2100 złoty. Kierowcy, którzy poruszają się samochodem lub przyczepą przez więcej niż dwa tygodnie bez aktualnego ubezpieczenia zapłacą karę finansową w wysokości 4200 złoty. Dlatego musisz pamiętać aby ubezpieczyć pojazd od OC w dniu pierwszej rejestracji lub przedłużyć ją w ostatni dzień obowiązywania.

Drugim ważnym czynnikiem, przemawiającym za tym, że powinniśmy posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC jest fakt, że jeśli to my spowodujemy kolizję lub wypadek bez posiadania polisy OC to będziemy musieli pokryć w całości z własnej kieszeni wysokość wszystkich świadczeń jakie zostały wypłacone przez ubezpieczyciela poszkodowanym.

Od dłuższego czasu ubezpieczenia komunikacyjne bardzo podrożały co kierowcy odczuwają każdego roku przy wykupie lub odnowieniu. Podpowiemy Ci jak sprawić, aby zapłacić za nową polisę mniej, nie tracąc przy tym jej zalet. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe uzależnia wysokość składki od możliwości wystąpienia szkody na pojeździe. Wpływ na to może mieć wiek i doświadczenie kierowcy, ewentualne wcześniejsze szkody oraz to na co mamy wpływ, miejsce parkowania samochodu wieczorami i nocą. Mówiąc wprost, właściciele pojazdów, które są garażowane zapłacą mniej za polisę OC i AutoCasco ze względu na fakt, że w takim przypadku istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia, zwłaszcza w zatłoczonych miastach na osiedlowych parkingach. Najwięcej na takim rozwiązaniu zyskają własciciele samochodów czy motocykli, którzy zdecydują się wykupić ubezpieczenie AC (AutoCasco), trochę mniejszą składkę za to będą mieli wykupujący polisę ubezpieczeniową OC.

Oprócz wspomnianego doświadczenia kierowcy oraz garażowania pojazdu, ważną informacją dla ubezpieczyciela jest także fakt zamontowania w samochodzie czy motorze oryginalnych zabezpieczeń antykradzieżowych, co może również wpłynąć także na niższą opłatę za wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego.

Zasady Poruszania się z Przyczepą Samochodową po Drogach Publicznych


Jeśli masz za sobą wszystkie formalności czas na poznanie kilku podstawowych zasad jakie obowiązują na drogach. Choć może to się wydawać banałem co teraz napiszę, to jedną z rzeczy z ważnych i bardzo praktycznych, będzie sprawnie działające oświetlenie przyczepki - światła mijania, stopu i światła jazdy. Ich brak może doprowadzić do kolizji, nawet nie z Twojej winy, ale przez innych rozkojarzonych kierowców, którzy nie odczytają Twoich planów. Z własnego doświadczenia wiem, że w wielu przypadkach, zdarza się, że wtyczka na haku samochodowym i przyczepki nie współgrają ze sobą.

Kolejną rzeczą, na którą zwracam uwagę to limity prędkości. Trochę się one różnią, jeśli poruszamy się zestawem pojazdów. I tak w terenie zabudowanych maksymalna prędkość to 50/60 km/h odpowiednio w godzinach od 5:00 do 23:00 i od 23:00 do 5:00. Poza terenem zabudowanym możemy jechać z prędkością maksymalną 70 km/h. Natomiast na drogach dwu jezdniowych, drogach ekspresowych i autostradach, limit prędkości został zwiększony do 80 km/h. Podobne przepisy obowiązuję w innych krajach europejskich, z pewnymi różnicami.

Na pewno Was zaskoczę jedną, acz istotną ciekawostką. Holując przyczepę samochodową, jesteśmy zobowiązani posiadać dwa trójkąty ostrzegawcze. To na wypadek, kiedy okazało by się, że trzeba odpiąć przyczepką od samochodu i zostawić ją nie sprawną, samą na drodze.

Prowadząc przyczepę samochodową z plandeką musimy się liczyć z małym acz wyczuwalnym ograniczeniem. W wielu przypadkach, łączna wysokość przyczepki z plandeką przewyższa wysokość samochodu i podczas jazdy w grę wchodzi opór powietrza, który po części wpływa na spalanie.

Przyczepa Samochodowa: Jak Wybrać Najlepszy Model do Naszych Potrzeb


Rozpoczynając sezon ogrodowy w domu, pracując we własnym gospodarstwie rolnym, czy przewożąc regularnie wielkogabarytowe towary w firmie, z czasem doszedłeś do wniosku, że potrzebujesz kupić nową przyczepę samochodową (naczepkę, przyczepę towarową, przyczepę rolniczą)?! W takim momencie powinieneś wiedzieć na co zwrócić uwagę podczas decyzji kupna, ponieważ na rynku jest wielu producentów, którzy oferują bardzo różne modele przyczepek - małe, duże, skrzyniowe, platformowe, jednoosiowe czy dwuosiowe... Początkowo tak duży wybór może sprawić o nie mały zawrót głowy. Dlatego w dalszej części tego artykułu, postaram się wyjaśnić wszystkie praktyczne aspekty kupowania przyczepki towarowej.

Cena Przyczepy Samochodowej a jej Jakość Wykonania i Wytrzymałość. Każdego dnia dokonujemy zakupów, i z własnego doświadczenia wiem, że w większości przypadków kierujemy się niską ceną, odpowiadającą naszemu budżetowi. Nie zawsze tak to się powinno odbywać, ponieważ potem narzekamy na bezowocny zakup produktu o niskiej wartości i zarazem małej produktywności w pracy. Mając możliwości porównania użyteczności przyczepek, wsłuchania się w opinie osób wypożyczających pojazdy, wiem że więcej uwagi należy poświęcić samej budowie przyczepy towarowej bo to od tego zależy w dużej mierze jej wartość... nie tylko w aspekcie finansowym, ale także funkcjonalnym i wytrzymałościowym (co jest bardzo ważne długofalowo).

Każda przyczepa samochodowa ma bardzo podobną konstrukcję do siebie - nie ważne jakich producentów porównujemy do siebie. Przeważnie mamy jedną bądź dwie osie, na których umocowana jest rama zakończona dyszlem z hakiem holowniczym, a na ramie osadzona jest skrzynia załadunkowa, lub jeśli mamy bardziej specjalistyczną przyczepkę - mogą to być rynny na motocykle albo osprzęt podłodziowy. Do tego wszystkiego możemy doposażyć naszą przyczepkę w różne akcesoria jak koło podporowe, plandekę, koło zapasowe i kilka innych mniej lub bardziej praktycznych dodatków.

Dlaczego od samego początku zwróciłem uwagę na konstrukcję? Ponieważ spora część osób kupuje przyczepy samochodowe w popularnych marketach. Mają one oczywiście niską cenę, w porównaniu do przyczep sprzedawanych u różnych przedstawicieli, a na dodatek, zazwyczaj posiadają już zamontowane akcesoria w postaci plandeki bądź koła podporowego. Ale jak zwykle to bywa w handlu, nie ma nic za darmo. Czyli ta różnica w cenie, musi być gdzieś zaoszczędzona. Mówiąc wprost w przyczepach z marketu nie ma na przykład uchwytów do mocowania wewnątrz skrzyni lub brakuje jednej belki poprzecznej w ramie od spodu. Dodatkowo można jeszcze zaoszczędzić na grubości blachy i profili konstrukcyjnych. Nie mówię, że taka sytuacja zdarza się we wszystkich przypadkach, ale akurat takie sytuacje udało mi się zaobserwować. Oczywiście w tym przypadku przyczepka samochodowa ma niską masę własną i większą ładowność (oczywiście w dokumentach).

Ja osobiście jestem zwolennikiem przyczep samochodowych, które mają dodatkowo zamontowane amortyzatory i resory z odbojami. Dzięki temu jadąc z taką naczepką nawet na pusto nie uświadczymy jej podskakiwania za samochodem. Również podróżując z towarem, pojazd będzie prowadził się płynnie, prawie nie odczuwając że holujemy przyczepę.

Przeglądając różne fora tematyczne można znaleźć narzekania posiadaczy nowych przyczep, którzy skarżą się na sytuację "podskakiwania". Wynika to właśnie z faktu, że pojazd jest na sztywnej osi i w dodatku posiada małą masę własną w okolicach 100 - 150 kg. Dużym dodatkiem w konstrukcji przyczepy będzie wykonanie ramy i dyszla z profili zamkniętych a nie w kształcie C. Przy zastosowaniu takich rozwiązań automatycznie jej masa własna wzrasta a ładowność maleje i w dokumentach będziemy mieli wpisane około 500 KG ale za to rzeczywisty udźwig będzie zbliżony do 1 000 kg.

I przechodzimy już do rzeczy najważniejszej czyli do ceny takiej przyczepy samochodowej. Modele wyposażone we wspomniane rozwiązania to koszt rzędu 3 - 4 000 złotych. To teraz porównajcie sobie cenę przyczepy z "marketu", która kosztuje około 1 800 złotych z plandeką i dodatkami...

Na zamieszczonych zdjęciach macie przyczepę samochodową, która od blisko dwóch lat regularnie jeździ w wypożyczalni dlatego na zdjęciach widać różne wgniecenia i zabrudzenia. Podjąłem decyzję aby artykuł udokumentować takimi zdjęciami a nie nowej przyczepy aby był wiarygodny. Przyczepa ta sprawdza się w 100% ponieważ przez ten okres nie musiałem przy nich prawie nic robić, po za oględzinami a w dodatku klienci oddający pojazd również wypowiadają się pochlebnie o odczuciach z holowania pojazdu.

Przeglądając oferty przyczep samochodowych czy kempingowych, przed ostateczną decyzją zapoznaj się także z artykułem Jaką przyczepę można ciągnąć na kategorię B, gdzie w prosty i jasny sposób opisałem zasady podróżowania z przyczepami kempingowymi i samochodami w oparciu o polskie prawo.

A jakie są Wasze doświadczenia po zakupie nowej przyczepy samochodowej? W miarę szybko zarejestrowaliście nowy pojazd? Czekam na Wasze komentarze! Zachęcam Cię także do obserwowania mojego profilu społecznościowego na Facebooku, Twitter oraz YouTube. Wyszukasz je bardzo łatwo ponieważ wszystkie promowane są marką PrzyczepyMarter. Dzięki temu, jako pierwszy dowiesz się o wszystkich nowościach na tym blogu oraz w sklepie. Na sam koniec zachęcam wszystkich czytelników, którzy zainteresowani są kupnem nowej przyczepki samochodowej, do sprawdzenia dostępnych produktów w sklepie stacjonarmym PrzyczepyMarter.

Jak nie tracić na wykupieniu ubezpieczenia OC dla samochodu? Dlaczego warto porównywać ceny ubezpieczeń OC przez internet?


Dlaczego Polacy tracą nawet kilkaset złotych na kupowaniu obowiązkowych ubezpieczeń OC dla samochodów osobowych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak wynika z przeglądu rynku i zachowań kierowców, tylko połowa z nich, porównuje ceny ubezpieczeń komunikacyjnych przed zakupem polisy. O zachowaniach polskich kierowców opowiada Bartosz Salwiński, członek zarządu firmy mfind - jednej z porównywarek ubezpieczeń działających na polskim rynku. Wielu Polaków ufa zazwyczaj ubezpieczycielowi, u którego mieli wykupioną polisę. Tym samym wielu kierowców przepłaca cenę za ubezpieczenie OC przy jego przedłużeniu. Jak wynika z jego porównań, mogą przy tym od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych – wynika z badania mfind. Warto porównywać, szukać ubezpieczenia i nie ufać temu, że oferta, którą otrzymujemy w odnowieniu, jest najkorzystniejsza cenowo – przekonuje Bartosz Salwiński.

Z danych mfind wynika, że choć na ubezpieczeniu samochodu można sporo zaoszczędzić, większość Polaków nie porównuje cen ubezpieczycieli. Robi to zaledwie połowa kierowców. Z raportu Deloitte „European-Motor-Insurance-Study wynika, że w skali od 0 do 10, która określa gotowość do zmiany dostawcy usług ubezpieczeniowych, Polska z wynikiem 4,4 plasuje się pośrodku stawki.

Reklama: Kalkulator Ubezpieczeń OC i AC mfind

Dane mfind wskazują jednak, że w praktyce robi to znacznie mniej osób. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii wskaźnik utrzymuje się na poziomie ponad 6 pkt., a 60 proc. osób ubezpiecza samochody przez porównywarki. Na ich tle Polacy nie wypadają najlepiej.

– Różnice w cenach ubezpieczeń komunikacyjnych są olbrzymie. Jest to bardzo często kilkadziesiąt procent. Kierowcy, którzy nie porównują składek ubezpieczenia OC, przepłacają za te polisy zupełnie niepotrzebnie. Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany ustawą ubezpieczeniową, dla każdego ubezpieczyciela jest identyczny, a różnice cen wynikają wyłącznie z tego, jaki system aktuarialny ma dany ubezpieczyciel. Dla jednych klientów dana firma będzie więc bardzo atrakcyjna, natomiast ta sama firma dla innego klienta może być jedną z droższych – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Bartosz Salwiński, członek zarządu mfind.

Dużym błędem kierowców, którzy nawet porównują ceny ubezpieczeń OC jest to, że nawet jeśli już skorzystają z kalkulatora cen polis komunikacyjnych online, robią to w ograniczonym zakresie. Badanie zachowań kupujących uwidacznia, że na stu kierowców pięćdziesięciu porówna ceny ubezpieczeń, ale zrobi to raptem w dwóch, trzech firmach ubezpieczeniowych. To nie wystarcza. Kierowcy powinni sprawdzać stawki w około 10 firmach ubezpieczeniowych, by otrzymać atrakcyjną cenowo ofertę – przekonuje Bartosz Salwiński.

Badanie mfind wskazuje, że statystyczny kierowca w Polsce korzysta z tej samej firmy ubezpieczeniowej przez trzy lata. Tymczasem porównanie cen ubezpieczycieli może przynieść realne oszczędności. Przykładowo dla jednego z mieszkańców Gdańska różnica między najwyższą, a najniższą składką wyniosła nawet 800 złotych.

Kierowca, który nie porówna składek ubezpieczenia, zaufa ubezpieczycielowi, w którym miał wykupioną polisę w roku ubiegłym, może stracić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na odnowieniu. Dlatego warto porównać polisy i wybrać ubezpieczyciela, który proponuje cenę najtańszą, bo nie zapominajmy, że OC jest regulowane ustawowo i w każdej firmie ubezpieczeniowej polisa ta ma taki sam zakres – wskazuje ekspert mfind.

Obowiązujące w Polsce przepisy ułatwiają pozostanie przy dotychczas wybranym ubezpieczycielu. Zgodnie z prawem, jeśli tylko polisa OC została opłacona, to ubezpieczenie odnawia się automatycznie na następny rok.

Kierowcy się przyzwyczaili, że oferta odnowieniowa u ubezpieczyciela jest bardzo łatwa do zakupu. Ubezpieczyciele przesyłają ofertę na kolejny rok z 14-dniowym okresem wyprzedzającym rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej. Tymczasem sprawdzając oferty u innych ubezpieczycieli, często mamy możliwość skorzystania z oferty dla nowych klientów i cena za ubezpieczenie jest po prostu korzystniejsza – tłumaczy Salwiński.

Większość Polaków z przyzwyczajenia przy wyborze ubezpieczyciela korzysta z dwóch–trzech największych firm. Tymczasem każdy ubezpieczyciel stosuje inne metody przy ustalaniu wysokości składki za OC. Najczęściej pod uwagę bierze się wiek kierowców (im młodszy tym wyższa stawka) czy miasto zarejestrowania pojazdu (najwięcej trzeba zapłacić w dużych miastach). Dodatkowo eksperci oceniają, że w 2019 roku klienci mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Jeszcze w grudniu 2018 średnia cena transakcyjna polisy OC wyniosła 618 złotych – o blisko 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Ceny powinny utrzymywać się na takim poziomie.

Rok 2018 był rokiem stabilnym pod względem ceny ubezpieczenia OC. Na początku roku 2019 zobaczyliśmy nawet niewielki spadek, natomiast nie zapominajmy, że najwyższe wzrosty cen były w 2017 roku, kiedy ceny dla wielu klientów podskoczyły o blisko 100 proc. Warto porównywać, szukać ubezpieczenia i nie ufać, że ta oferta, którą otrzymujemy w odnowieniu, jest najkorzystniejsza cenowo – przekonuje Bartłosz Salwiński.

Jest to kolejny artykuł tematyczny na blogu PrzyczepyMarter, który poświęcony jest rynkowi transportu w Polsce. Na stronie znajdziesz przegląd najważniejszych wiadomości opisujący rynek motoryzacyjny. Śledź na bieżąco najnowsze wiadomości na stronie motoryzacyjnej PrzyczepyMarter.

Źródło: (C) Newseria/PrzyczepyMarter.pl

WIADOMOŚCI
Serwis specjalny z okazji 600-lecia nadania praw miejskich dla Łasku 1422 - 2022. W najbliższym czasie przygotowane zostaną specjalne publikacje o historii Łasku oraz różnych ciekawych wydarzeniach lokalnych w regionie.
TAGI
Blog Biznes Przyczepy przerejestrowanie przyczepki 2018 przerejestrowanie przyczepki 2019 przerejestrowanie przyczepki 2020 rejestracja przyczepki sam do 750 kg 2020 rejestracja przyczepki samochodowej własnej roboty 2020 rejestracja przyczepy podłodziowej wniosek o rejestrację pojazdu 2020 rejestracja samochodu 2020 rejestracja samochodu online 2020 rejestracja samochodu z niemiec 2020 wydział komunikacji łask upoważnienie do rejestracji pojazdu 2020 rejestracja samochodu z zagranicy 2020 nowe przepisy rejestracji pojazdów 2020 rejestracja samochodu koszt 2020 ubezpieczenia łódź axa ubezpieczenia protektor ubezpieczenia łódź najtańsze ubezpieczenie oc cuk ubezpieczenia axa ubezpieczenia na raty ubezpieczenia oc lodz axa ubezpieczenia cennik transport rynek biznes motoryzacja polska wiadomości mfind ubezpieczenia raport badania rejestracja kodeksdrogowy rejestracja łask rejestracja łódź rejestracja oc rejestracja pabianice rejestracja policja rejestracja polska rejestracja prawo rejestracja przepisy rejestracja przyczepa rejestracja przyczepy samochodowe olx rejestracja samochodowe rejestracja ubezpieczenie rejestracja wydziałkomunikacji rejestracja zduńskawola rejestracja przyczepka samochodowa olx rejestracja przyczepka samochodowa obi rejestracja przyczepka samochodowa allegro rejestracja przyczepka samochodowa niewiadów rejestracja przyczepka samochodowa neptun rejestracja przyczepka samochodowa castorama rejestracja przyczepka samochodowa używana rejestracja przyczepka samochodowa sam rejestracja przyczepka samochodowa dwuosiowa rejestracja przyczepka samochodowa wymiary rejestracja przyczepka samochodowa rejestracja przyczepka samochodowa a zniżki rejestracja przyczepka samochodowa amortyzacja rejestracja przyczepka samochodowa alko rejestracja przyczepka samochodowa aluminiowa rejestracja przyczepka samochodowa akcesoria rejestracja przyczepka samochodowa andrychów rejestracja przyczepka samochodowa a prawo jazdy rejestracja przyczepka samochodowa anonse rejestracja przyczepka samochodowa a odliczenie vat rejestracja przyczepka samochodowa a ubezpieczenie rejestracja przyczepka samochodowa 1 tona ładowności rejestracja przyczepka samochodowa 1 osiowa rejestracja przyczepka samochodowa brenderup rejestracja przyczepka samochodowa brico rejestracja przyczepka samochodowa bez rejestracji rejestracja przyczepka samochodowa budowa rejestracja przyczepka samochodowa boro rejestracja przyczepka samochodowa bricomarche rejestracja przyczepka samochodowa brak dokumentów rejestracja przyczepka samochodowa bez oc rejestracja przyczepka samochodowa cena rejestracja przyczepka samochodowa ceneo rejestracja przyczepka samochodowa ceny rejestracja przyczepka samochodowa czesci rejestracja przyczepka samochodowa chłodnia rejestracja przyczepka samochodowa cargo rejestracja przyczepka samochodowa dwie osie rejestracja przyczepka samochodowa do remontu rejestracja przyczepka samochodowa dokumenty rejestracja przyczepka samochodowa długa rejestracja przyczepka samochodowa do ls 17 rejestracja przyczepka samochodowa dla psa rejestracja przyczepka samochodowa do przewozu psów rejestracja przyczepka samochodowa duża rejestracja przyczepka samochodowa elektryka rejestracja przyczepka samochodowa eco 2011 rejestracja przyczepka samochodowa eco rejestracja przyczepka samochodowa english rejestracja przyczepka samochodowa eco 2612 rejestracja przyczepa samochodowa eco 263 rejestracja przyczepa samochodowa eco rejestracja przyczepka samochodowa 3 metry rejestracja przyczepka samochodowa 3 5 m rejestracja przyczepka samochodowa fracht rejestracja przyczepka samochodowa forum rejestracja przyczepka samochodowa furgon rejestracja przyczepka samochodowa neptun forum rejestracja jaka przyczepka samochodowa forum rejestracja przyczepka samochodowa hamowana rejestracja przyczepka samochodowa hamulec najazdowy rejestracja przyczepka samochodowa homologacja rejestracja przyczepka samochodowa hp 400 rejestracja przyczepka samochodowa hamulec rejestracja przyczepka samochodowa izoterma rejestracja przyczepka samochodowa ile może wystawać rejestracja przyczepka samochodowa instalacja elektryczna rejestracja przyczepka samochodowa instalacja rejestracja przyczepka samochodowa schemat instalacji elektrycznej rejestracja przyczepka samochodowa z hamulcem i plandeką dokumenty potrzebne do rejestracji przyczepki samochodowej rejestracja przyczepki samochodowej własnej roboty rejestracja przyczepki sam 2018 przerejestrowanie przyczepki samochodowej rejestracja przyczepki samochodowej własnej roboty 2017 rejestracja przyczepki samochodowej własnej roboty 2018 jak zarejestrować przyczepkę samochodową bez dokumentów kara za brak oc jak uniknąć kara za brak ciągłości oc kara za brak oc przedawnienie kara za brak oc przez kilka lat kara za brak oc 1 dzień kary za brak oc 2019 tabela brak ubezpieczenia oc nieużywanego samochodu kara za brak oc ciągnika rolniczego
OPINIE
PrzyczepyMarter.pl @anonimowy @anonimowy

Odp: Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Warto korzystać z porównywarek np aplikacja Kupdirect z Google Play skanujesz kod z dowodu i w 5 sek widzisz różnicę w składce pomiędzy towarzystwami i to bez wpisywania danych a czasem to jest ponad 100% a ryzyko takie samo dla każdego towarzystwa
PrzyczepyMarter.pl @przyczepymarter @przyczepymarter

Odp: Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Nie wszyscy kierowcy są jeszcze przyzwyczajeni do korzystania z porównywarek ubezpieczeń online. Jeszcze jest zbyt mała świadomość konsumentów. Ale w ciągu kilku najbliższych lat na pewno to się zmieni.
PrzyczepyMarter.pl @anonimowy @anonimowy

Odp: Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Najtanie i najszybciej ubezpieczysz w aplikacji Kupdirect z Google Play gdzie skanujesz tylko kod z dowodu, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek w 40 sek polisę na mailu a różnice w składce czasem ponad 100%
PrzyczepyMarter.pl @przyczepymarter @przyczepymarter

Odp: Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Jak zarejestrować przyczepkę samochodową bez dokumentów? Jest to najgorszy przypadek jaki może być. Mając przyczepę samochodową bez dokumentów i próbując ją zarejestrować w Wydziale Komunikacji każdy ociera się o łamanie prawa. Co prawda najszybszym rozwiązaniem jest zorganizować sobie dokumenty od innej zniszczonej już przyczepki ale jest to oczywiście nielegalne!
PrzyczepyMarter.pl @przyczepymarter @przyczepymarter

Odp: Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Rejestracja przyczepki samochodowej własnej roboty 2018 Praktycznie od zmiany przepisów w 2003 roku, zarejestrowanie przyczepy własnej roboty tzw. SAM jest nieopłacalne. Koszty rejestracji, a wcześniej dopuszczenia do ruchu, dla osoby prywatnej są nieopłacalne. Wiele osób decyduje się kupno nowej przyczepy w dodatku z gwarancją producenta. Dzisiaj nikt już nie podejmuje się wykonania w warunkach garażowych przyczepki samochodowej. Na wyrobienie homologacji dla danego pojazdu mogą sobie pozwolić jedynie duże firmy - producenci przyczep samochodowych takie jak Neptun czy inne.
Napisz opinię do artykułu tylko jako zalogowany użytkownik!
Wcześniej możesz Założyć konto i Zalogować się
POPULARNE
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Łask wiadomości lokalne onlej budżet kredyty gotówkowe i pożyczki
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Targi motoryzacyjne Poznań Motor Show 2020 i elektromobilność
›  Przyczepa samochodowa resorowana z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka na Dni Łodzi
›  Dni Pabianic 2020 i Dni Powiatu Pabianickiego 2020 info dnia
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2020: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Na rynek trafia pierwszy inteligentny zegarek dla cukrzyków
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Polacy pracują nad tańszymi w produkcji i instalacji panelami słonecznymi
›  Lidl w Łasku: Kiedy otwarcie sklepu spożywczego w Vendo Park?
›  Zachodnia obwodnica Łodzi S-14: przebieg i realizacja ekspresówki
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Kampery Adria Sonic, Coral, Matrix, Coral XL i Compact sezon 2020
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia
›  Konopie włókniste mają 50 tys zastosowań w przemyśle
›  Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  Opracowano skuteczną metodę leczenia dysleksji
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Za kilka lat Port Gdynia będzie obsługiwać największe statki pływające po Bałtyku
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  W Polsce dwie trzecie największych firm wdrożyło już działania proekologiczne
›  W tym roku spodziewanych jest najwięcej misji kosmicznych od lat 60
›  Do końca lutego obowiązuje zgoda na odstrzał bobrów
›  Walentynki będzie w tym roku świętować ponad 60% Polaków
›  Sztuczna inteligencja uchroni uprawy przed szkodnikami
›  Naturalne kosmetyki wciąż stanowią niszę na rynku
›  Inteligentny alkomat na podczerwień będzie podpowiadać, kiedy usiąść za kółkiem
›  Przyczepą kempingową na Nordkapp: Atrakcje Szwecja i Norwegia
›  Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka a ubezpieczenia OC i AC?
›  W Polsce sprzedaje się około 500 samochodów pożarniczych rocznie
›  Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019: Koncert kolęd Golden Life
ŁódźŁaskZduńska WolaZelów Widawa SzadekSieradzPiotrków TrybunalskiTomaszów Mazowiecki

PabianiceBiałystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Olsztyn

Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra

Przyczepy Ranking przyczep Ubezpieczenia OC/AC Wydarzenia Prawo jazdy Sklep budowlany Blog

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook UniMarter

© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746  •  E-mail: blog@przyczepymarter.pl
PrzyczepyMart
er
Konto @  Menu ☈