PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019

Marcin Jankowski  •  10/Wrzesień/2019 (23:03), aktualizacja 11/Wrzesień/2019 (09:21)
Już jest oficjalny program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 w Łasku oraz szczegółowe informacje odnośnie organizacji ruchu w okolicach lotniska wojskowego w dniu 21 września 2019 roku. Na stronie internetowej PrzyczepyMarter przeczytasz szczegółowy harmonogram wydarzeń, dowiesz się gdzie zostaną przygotowane parkingi dla odwiedzających, jak dotrzeć na lotnisko wojskowe oraz które drogi w okolicach zostaną zamknięte. Już teraz wiadomo, że Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyciągnie dużą liczbę odwiedzających, dlatego w celach bezpieczeństwa opublikowany został specjalny regulamin dla gości z zasadami wstępu.
PrzyczepyMarter.pl Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019

Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019 i Pikniku Rodzinnego na Lotnisku w Łasku


Na tegoroczne ogólnodostępne wydarzenie - Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 w Łasku - wstęp jest bezpłatny. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 900 choć sam piknik rodzinny rozpocznie się w samo południe. Goście i odwiedzający będą mogli pozostać na terenie lotniska wojskowego 32. BLT do godziny 1800 w dniu 21 września 2019 roku. Po wejściu na teren bazy pamiętać należy jedynie o tym, aby przestrzegać wyznaczonych zasad, które szczegółowo określa regulamin imprezy dostępny na stronie internetowe 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego! Będzie można się z nim zapoznać także na bramach wejściowych.

Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 Łask
21 września 2019 roku, lotnisko wojskowe

godzina 1100 - uroczysta zbiórka z okazji Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego - lotnisko 32. BLT (płaszczyzna przed Wojskowym Portem Lotniczym)

godzina 1200 - 1800 - Piknik Rodzinny

godzina 1300 - 1400 - I blok pokazów lotniczych: skoki spadochronowe, 2 x Su-22, akrobacje lotnicze w wykonaniu Artura Kielaka, bezzałogowy statek powietrzny

godzina 1500 - 1600 - II blok pokazów lotniczych: Mi-24, zespół akrobacyjny Orlik, 2 x Su-22, F-16

- wystawa statyczna współczesnych statków powietrznych oraz historycznych Grupy Archeo Łask

- wystawa uzbrojenia i sprzętu wojskowego, stoiska promocyjne, wystawiennicze oraz gastronomiczne, liczne atrakcje oraz zabawy dla dzieci

godzina 1645 - występ zespołu Voyager Music

Uwaga zmotoryzowani! W dniu Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 w Łasku obowiązuje zakaz wjazdu na lotnisko prywatnym pojazdem mechanicznym. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione bezpłatne parkingi w okolicach lotniska dla samochodów osobowych. Parkingi zlokalizowane będą m. in. w miejscowości Gucin przy trasie Łask - Piotrków Trybunalski, Brodnia od strony miejscowości Buczek, miasto Łask - teren targowiska oraz parking przy jednostce wojskowej. Z podanych parkingów w dniu 21 września 2019 roku zorganizowany będzie odpłatny przejazd autobusami (możliwość zakupu biletów u kierowcy w cenie 2 zł/osoba).

Dla bezpieczeństwa załóg lotniczych i współuczestników pikniku na lotnisko nie można wnosić napojów alkoholowych, niebezpiecznych narzędzi oraz balonów.

Jak dotrzeć na lotnisko wojskowe 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego - 21 wrzesień 2019 roku?


W dniu 21 września 2019 roku zorganizowane zostaną parkingi na zewnątrz lotniska dla osób chcących wziąć udział w Pikniku Rodzinnym na Święcie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019. Organizatorzy poinformowali, że nie ma możliwości wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren lotniska. Ponadto organizatorzy wydarzenia proszą wszystkich zmotoryzowanych, aby nieparkować pojazdów/samochodów osobowych w miejscach do tego nie przeznaczonych pod groźbą odholowania na koszt właściciela!

Mapki parkingów w dalszej części artykułu!

Parking A (PA) – znajduje się na terenie targowiska miejskiego w Łasku przy ul. Inki Danuty-Siedzikówny 1 (współrzędne: 51°35'23"N 19°8'54"E) oraz na terenie parkingu przy Jednostce Wojskowej przy ul. 9-go Maja 95 (współrzędne: 51°35′7″N 19°8′58″E).

Parking B (PB) – znajduje się na polach przy drodze gminnej nr 103103E (współrzędne: 51°33′21″N 19°13′29″E).

Parking C (PC) – znajduje się na polach przy drodze gminnej nr 2305E Brodnia - Dąbrówka (współrzędne: 51°32′14″N 19°12′22″E).

Z parkingów A (PA) można dotrzeć na pieszo do przystanku autobusowego skąd od godziny 900 będą wahadłowo kursowały autobusy na lotnisko. Autobusy są płatne – cena biletu 2 złote od osoby – zakup biletów u kierowcy. W celu usprawnienia sprzedaży biletów prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

Organizacja ruchu wjazdowego na lotnisko wojskowe 32. Baza Lotnictwa Taktycznego Łask:

B1 - brama główna od miejscowości TEODORY - wjazd dla VIP, osób niepełnosprawnych oraz autobusów kursujących z parkingu A (PA) w miejscowości Łask

B2 - brama od miejscowości MAURYCA - wjazd dla żołnierzy i pracowników RON, służb zabezpieczających (tylko z ważną przepustką samochodową), służb ratunkowych.

B3 - brama od miejscowości GUCIN - wjazd dla autobusów kursujących z parkingu B (PB) i parkingu C (PC).

Zamknięcie dróg gminnych w okolicach 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego - 21 wrzesień 2019 roku


W związku z organizacją obchodów Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 21 września 2019 roku od godziny 800 do godziny 1900 nastąpi zamknięcie następujących dróg:

- droga gminna nr 103103E (należąca do gminy Buczek) – na odcinku od km 0+100 do drogi powiatowej 2305E

- droga gminna nr 103211E (należąca do 32. BLT) w m. Teodory – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 473 do bramy wjazdowej na lotnisko

- droga wewnętrzna (częściowo należąca do gminy Buczek, Łask i 32. BLT) w m. Mauryca – na odcinku od drogi powiatowej nr 483 do bramy wjazdowej na lotnisko

Regulamin Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 21 września 2019 roku


Poniżej przedstawiam skróconą wersję regulaminu imprezy jaką będzie Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 na terenie gminy Łask i gminy Buczek. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej jednostki wojskowej 32. BLT. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. Lotnisko jest własnością 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Organizator, określa warunki uczestnictwa w Święcie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, korzystania z terenu lotniska i znajdujących się tam urządzeń. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu imprezy. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację udostępnionego publicznie regulaminu i stanowi warunek uczestnictwa w imprezie ogólnodostępnej na terenie lotniska. Regulamin imprezy udostępniony jest dla zainteresowanych na stronie internetowej www.32blt.wp.mil.pl oraz zamieszczony będzie na tablicy informacyjnej przed bramami wjazdowymi na teren lotniska 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz urządzania manifestacji oraz prowadzenia wszelkich form agitacji, o treści które nie została wcześniej uzgodniona z Organizatorem. W czasie imprezy dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Organizator ze względów bezpieczeństwa w każdej chwili może zaprzestać sprzedaży i podawania alkoholu. Spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

Na obchody Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego składają się: pokaz dynamicznych statków powietrznych i skoków spadochronowych, wystawa statyczna statków powietrznych, wystawa sprzętu i uzbrojenia wojskowego, wystawy i imprezy towarzyszące (punkty promocji wojska, konkursy, koncert itp.).

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i wolny dla wszystkich osób, z tym że osoby pełnoletnie zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości. Służby porządkowe i informacyjne uprawnione są do: kontroli wejścia, sprawdzania i stwierdzania braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; kontroli bezpieczeństwa zawartości bagaży i wnoszonych rzeczy w przypadku podejrzenia, że osoby te zamierzają wnieść broń lub inne niebezpieczne przedmioty, meteriały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe; wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania do opuszczenia terenu imprezy; ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego mienia, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do natychmiastowego informowania służby porządkowe o sytuacjach łamania przedmiotowego regulaminu.
1

Plakat Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 w Łasku/łódzkie

Plakat Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 w Łasku/łódzkie© 32. Baza Lotnictwa Taktycznego/plakat
Szczegółowy program wydarzenia - Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 2019 w Łasku, który został opublikowany w treści artykułu.
Blog prowadzony o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie także sklep z częściami samochodowymi pod tą samą marką PrzyczepyMarter!
TAGI
#Ubezpieczenia łask 32.blt 32 baza lotnictwa taktycznego łódzkie wiadomości program wydarzenia lotnisko wojsko polskie siły powietrzne harmonogram pokazy lotnicze piknik lotniczy modelarstwo pokazy lotnicze kalendarz imprezy lotnicze w polsce pokazy samolotowe kalendarz imprez lotniczych co na piknik imprezy lotnicze festyn lotniczy na piknik pokaz samolotów piknik lotniczy lotniczy samoloty imprezy lotnicze piknik pokazy samolotów aeroklub lotnicze swieto lotnictwa akrobacje lotnicze pokazy lotnicze w polsce muzeum lotnictwa polskiego kraków pokazy lotnictwa kalendarz pokazów lotniczych festyn lotniczy kalendarz imprez lotniczych samoloty pokazy zawody lotnicze piknik lotniczy łask program dni lotnictwa pokazy lotnicze zdjęcia samolotów zdjęcia z pokazów lotniczych piknik na lotnisku rodzaje samolotów lotnicze pokazy łódzki piknik lotniczy piknik lotniczy łask parking dyspozytor lotniczy łask loty widowiskowe impreza na lotnisku pojazdy lotnicze dworzec lotniczy baza lotnictwa taktycznego piknik pokazy lotnicze łask krzesiny pokazy lotnicze gdzie na piknik w łask weekend lotniczy pokazy lotnicze polska piotrków pokazy lotnicze lotnictwo pokazy lotnicze lask lotnisko muzeum lotnictwa łask pokazy lotnicze lotnisko łask imprezy piknik lotniczy lask muzeum lotnicze piknik lotniczy pokaz lotniczy poznań plan pikniku lotniczego łask program pokazów air show pokazy lotnicze piotrkow pokazy lotnicze łódź piknik lotniczy pl dni lotnictwa łask dojazd na łask lask pokazy lotnicze port lotniczy łask festyn lotniczy łask pokazy lotnicze air show łask piknik lotniczy piknik lotniczy lublinek bilety air show piknik lotniczy łask międzynarodowe pokazy lotnicze air show lotnisko łask imprezy łask air show piknik lotniczy łódź air show dojazd pokazy lotnicze w polsce 32 blt lotnisko łask lotnisko wojskowe święto bazy łask łódzkie sieradz łódź f16 usaf aviation amerykanie USA łask łódzkie buczek polska lotnisko wojskowe f16 mon błaszczak minister dyżur bojowy lotnictwo siłypowietrzne wojsko armia lotnictwo siłypowietrzne dowództwo misja irak kuwejt f16 myśliwce amerykanie usa
OPINIE
PrzyczepyMarter.pl @przyczepymarter @przyczepymarter

Odp: Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019

Dawno wyczekiwane wydarzenie na lotnisku wojskowym w Łasku, nie tylko przez samych mieszkańców okolicznych miejscowości, ale także przez wielu pasjonatów lotnictwa oraz sił powietrznych z województwa łódzkiego oraz całej Polski.
Napisz Opinię: Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2019: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019
›  Stacja Benzynowa: Gdzie Kupić ViaToll dla Przyczep Samochodowych
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności
›  Łódź stolicą branży life science w Polsce
›  Pociąg do Kolumny Festiwal 2019. Druga edycja już we wrześniu...
›  Black Friday 2019 Weekend Promocje Ubezpieczeń OC i AutoCasco!
›  Wojska Obrony Terytorialnej: jak się dostać, wymagania, wyposażenie...
›  9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej rośnie w siłę - ruszyło formowanie batalionu w Kutnie
›  Samochód terenowy Willys MB: Budowa i historia kultowego modelu
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Ubezpieczenia OC komunikacyjne i Fundusz Gwarancyjny dla pojazdów
›  Co oznacza bezpośrednia likwidacja szkody?
›  Co to jest ubezpieczenie? Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka
›  Na co zwrócić uwagę, kupując autocasco?
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić plik na AVI?
›  Nowy portal poradnikowy o zdrowiu w grupie serwisów PrzyczepyMarter!
›  Historia światowej i polskiej motoryzacji opisana w kilku słowach
›  Ochrona danych kluczowa z punktu widzenia rozwoju kolejnych technologii
›  Jak Wybrać Ubezpieczenie OC lub AutoCasco w Porównywarce Polis Online?
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Jarmark Łaski 2019 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Łask: Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych Kwiecień 2019
›  Postęp technologii medycznych i inteligentnego domu wymusza miniaturyzację baterii
›  Przyszłość kardiochirurgii to roboty wykonujące operacje
›  Wcześnie wykryty czerniak może być uleczalny
›  W 2035 roku lotnisko w Gdańsku może obsługiwać niemal 10 mln pasażerów
›  Uczelnie wyższe chcą uwolnienia możliwości rekrutacyjnych
›  Hodowla alpak coraz bardziej opłacalnym biznesem
›  Trwa szacowanie strat po suszy
›  IFA 2019: Pierwszy w pełni transparentny telewizor OLED wejdzie na rynek już w przyszłym roku
›  Od 14 września banki muszą udostępniać dane o rachunkach klientów innym podmiotom
›  E
›  V Krajowe Święto Truskawki Buczek 2019: Program Buczkowskiej Truskawki
›  W erze sieci 5G atak hakerów może mieć katastrofalne skutki
›  IFA 2019: Branża foodtech coraz bardziej innowacyjna
›  Do Niemiec może wyjechać nawet połowa zatrudnionych w Polsce Ukraińców
›  Cukrzyca typu I atakuje coraz młodsze dzieci
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 22/Wrzesień/2019 (00:24) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena brutto (z VAT) 2480.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt [GN099]

  Cena brutto (z VAT) 2580.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 [GN202]

  Cena brutto (z VAT) 2180.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw [GN104]

  Cena brutto (z VAT) 2450.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY TRAILWOOD//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw [GN115]

  Cena brutto (z VAT) 3200.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena brutto (z VAT) 2780.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 [GN116]

  Cena brutto (z VAT) 1900.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 kps [GN125]

  Cena brutto (z VAT) 4400.00 PLN
  1 produkt dostępny
Formy dostawy Formy płatności Zwroty/Reklamacje Mój koszyk Moje zamówienia Pomoc
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Przyczepy Samochodowe →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Sport ⚾ Menu ☈