PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 - Dni Sieradza 2020

Marcin Jankowski  •  21/Grudzień/2019 (10:45), aktualizacja 1/Luty/2020 (13:08)
W ramach Dni Sieradza 2020, które rozciągnięte są na kilka weekendów i imprez towarzyszących, organizowany jest także popularny w regionie Jarmark Urszulański 2020 połączony z prezentacją historii klasztoru w Sieradzu oraz promocją lokalnego biznesu w formie stoisk handlowych rozstawionych na ulicy Dominikańskiej w Sieradzu. W tym dniu w centrum uwagi znajduje się klasztor Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu z nawiązaniem do tradycyjnych średniowiecznych jarmarków handlowych, które były podstawą rozwoju ówczesnych miast. Dzisiaj podtrzymując tą tradycję organizowane są podobne jarmarki handlowe połączone z różnymi występami artystycznymi.
PrzyczepyMarter.pl Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 - Dni Sieradza 2020

Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 dla odwiedzających


14. Jarmark Urszulański w Sieradzu w 2020 roku to będzie wydarzenie lokalne to przede wszystkim promocja lokalnego biznesu, firm które będą mogły wystawić swoje stoiska handlowe. Podobnie jak jarmark w Łasku, Jarmark Urszulański to część artystyczna z koncertami oraz możliwość zapoznania się z historią klasztoru w Sieradzu, który na przełomie 2012/2013 roku przeszedł gruntowną renowację.

Jarmark Urszulański w 2019 roku oraz atrakcje dla gości...


Ubiegłoroczny Jarmark Urszulański 2019 rozpoczął się o godzinie 1300, po czym rozpoczął się spektakl przygotowany specjalnie dla dzieci Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków w wykonaniu dzieci i rodziców z Przedszkola Sióstr Urszulanek. Następnie odbyły się pokazy kuglarsko - cyrko i rozpoczęły się koncerty. Wystąpił zespół MY3, Kapala Poarniki, zespoły Sieradzkiego Centrum Kultury. Pod wieczór na scenie wystąpił Janusz Laskowski z zespołem.

W trakcie Jarmarku Urszulańskiego 2019 odbywały się także imprezy towarzyszące jak loteria fantowa, miasteczko zabawa dla dzieci i strafa zdrowia na Rynku. Ponadto istaniała możliwość zwiedzania klasztoru z przewodnikiem. Odbył się konkurs w strzelaniu o Pierścień Św. Urszuli – Patronki Sieradza - zorganizowany przez Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe. Na ulicy Dominikańskiej natomiast przygotowano stoiska gastronomiczne i handlowe.

Klasztor Sióstr Urszulanek w Sieradzu: historia i renowacja obiektu. Klasztor z historią...


Klasztor Sióstr Urszulanek jest istotnym obiektem w Sieradzu pod względem atrakcji turystycznej, który jest najstarszym zabytkiem w całym mieście. Wpisuje się on w wielowiekową historię miasta, ale ważna podkreślenia jest także działalność́ Sióstr Urszulanek, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu. Dodatkowym atutem Klasztoru jest działający tam chór Cantilena oraz świetlica środowiskowa "Światełko Dzikuska" prowadzona przez siostry. Powstała ona w 1991 roku jako pierwsza świetlica na terenie Sieradza.

Sama historia klasztoru w Sieradzu sięga czasów średniowiecznych. Mianowicie Książe Kazimierz Sieradzki, syn Księcia Konrada Mazowieckiego w 1260 roku sprowadził do Sieradza Zakonników św. Dominika z Krakowa, dokąd świeżo przybyli i wielkie zyskali tam uznanie.

Istniejący obecnie kościół, jak i budowle klasztorne są dziełem XIV i następnych wieków, związane z epoką Kazimierza Wielkiego, stopniowo powiększane w miarę potrzeb i środków lub po pożarach i klęskach, jakie dotykały klasztor. W każdym razie obecny klasztor w Sieradzu poza tym, że stoi na miejscu pierwotnego drewnianego zamku z XI wieku zniszczonego w całości przez krzyżaków, nic już z tym zamkiem nie ma wspólnego. Dopiero w 1377 roku otworzono zgromadzenie klasztorne i pierwszym przeorem klasztoru jest O. Andrzej Przeor Sieradzki.

Gmachy klasztorne powstawały w następującym porządku. Najdawniejszą część z czasów Kaziemierzowskich stanowią: gmach frontowy z wejściem do klasztoru i gmach od podwórza, oba jedno piętrowe. Gmach od ulicy Żabiej z widokiem na Wartę, w którym jest zakrystia, został wybudowany przez O. Feliksa Gozdawę w XVI wieku. Krużganki zaś idące wzdłuż lewej ściany kościoła pobudowane zostały w 1651 roku za czasów przeora O. Mikołaja Piaskowskiego. Ostatnia część gmachu, gdzie w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się szkoła, została pobudowana w 1777 roku przez przeora O. Hiacynta Świeżyńskiego (ta część została przedłużowa w 1925 roku przez siostry Urszulanki).

O kościele niestety nie ma żadnych bliższych informacji, prócz opisu pożaru. Wiadomo jedynie, że odbudowany został około 1380 roku. Figura zbyt wydłużona świadczy, że w ciągu wieków go powiększano. Filary wewnętrzne podtrzymujące sklepienie, po pożarze w 1693 roku w obawie o wytrzymałość przepalonych ścian sklepienia obniżono.

W 1922 roku klasztor podominikański staje się własnością Sióstr Urszulanek. Macierzysty dom Zgromadzenia SS. Urszulanek znajdował się w Pniewach. Założycielką tego odłamu Urszulanek jest matka Julia Urszula Ledochowska. W Rzymie u generała zakonu Dominikanów zyskała w dniu 2 kwietnia 1922 roku całkowitą cesją gmachów klasztornych i ziemi z wszystkimi tytułami i prawami własności do obecnych i dawnych objektów należących do klasztoru. Od tej chwili jest to klasztor Urszulański i tak pozostało do czasów dzisiejszych. Obecnie w budynkach klasztornych znajduje się Dom Pomocy Społecznej i pomieszczenia mieszkalne dla sióstr oraz mała kaplica.

Zakres realizowanych przez Skanska prac remontowych w latach 2012/2013 obejmował w klasztorze Sióstr Urszulanek w Sieradzu przebudowę i renowację furty klasztornej i krużganków. Piętro zachodniego skrzydła klasztoru zostało zaadaptowane na salę muzealno-wystawową i multimedialną wraz zapleczem i przylegającymi pokojami gościnnymi.

- W skrzydle wschodnim odnowiliśmy i częściowo odtworzyliśmy drewnianą konstrukcję dachu, wzmocniliśmy ją, odtworzyliśmy pokrycie dachowe, orynnowanie i okna – mówi Sylwester Lewandowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Ta część klasztoru została zaadaptowana na pokoje gościnne z łazienkami.

W ramach prowadzonych prac zostały również przebudowane dwie klatki schodowe, zamontowany podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione wszystkie instalacje w obiekcie.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych na poddaszu wschodniego skrzydła klasztoru pracownicy Skanska odkryli w warstwach poszycia stropu i dachu dobrze zachowane fragmenty gazet z drugiej i czwartej dekady XX wieku. – Gazety były wykorzystane do oddzielenia warstwy termoizolacji z trocin, układanej między krokwiami na deskach, od warstwy tynku trzcinowego – wyjaśnia Rafał Głaz, Kierownik Budowy, Skanska. Odnalezione periodyki zostały przekazane Inwestorowi i zostaną wyeksponowane w klasztorze.

Prowadzona przez Skanska przebudowa i remont klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu była jednym z elementów zadania „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka Starówka historycznym dziedzictwem regionu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W galerii do tego artykułu zostały zaprezentowane zdjęcia z efektów renowacji klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu przypadających na lata 2012/2013, które wykonała firma Skanska. Są to materiały prasowe udostępnione na stronie internetowej znanej firmy z rezultatami ich prac remontowo - budowlanych. Sam artykuł został przygotowany na portal informacyjny PrzyczepyMarter jako seria publikacji tematycznych w związku z organizowanymi Dniami Sieradza 2020, gdzie zaprezentowano szczegółowy harmonogram wydarzenia lokalnego dla mieszkańców oraz gości.

1

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasoweEfekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
2

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasoweEfekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
3

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasoweEfekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
4

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasoweEfekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
5

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasoweEfekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
6

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasoweEfekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
7

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasoweEfekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
WIADOMOŚCI
Serwis specjalny z okazji 600-lecia nadania praw miejskich dla Łasku 1422 - 2022. W najbliższym czasie przygotowane zostaną specjalne publikacje o historii Łasku oraz różnych ciekawych wydarzeniach lokalnych w regionie.
TAGI
Blog Biznes Przyczepy klasztor siostry urszulanki sieradz jarmark urszulanski 2020 program jarmark powiatowy sieradz 2019 jarmark sieradzki 2019 jarmark sieradz 2019 sieradz jarmark jarmark sieradz 2019 program jarmark bożonarodzeniowy sieradz 2019 jarmark sieradzki 2019 program jarmark powiatowy sieradz 2019 program jarmark powiatowy sieradz 2020 jarmark sieradzki 2020 jarmark sieradz 2020 sieradz jarmark jarmark sieradz 2020 program jarmark bożonarodzeniowy sieradz 2020 jarmark sieradzki 2020 program jarmark powiatowy sieradz 2020 program zakon sieradz historia skanska
OPINIE
Napisz opinię do artykułu tylko jako zalogowany użytkownik!
Wcześniej możesz Założyć konto i Zalogować się
POPULARNE
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Łask wiadomości lokalne onlej budżet kredyty gotówkowe i pożyczki
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Targi motoryzacyjne Poznań Motor Show 2020 i elektromobilność
›  Przyczepa samochodowa resorowana z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka na Dni Łodzi
›  Dni Pabianic 2020 i Dni Powiatu Pabianickiego 2020 info dnia
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2020: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Na rynek trafia pierwszy inteligentny zegarek dla cukrzyków
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Polacy pracują nad tańszymi w produkcji i instalacji panelami słonecznymi
›  Lidl w Łasku: Kiedy otwarcie sklepu spożywczego w Vendo Park?
›  Zachodnia obwodnica Łodzi S-14: przebieg i realizacja ekspresówki
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Kampery Adria Sonic, Coral, Matrix, Coral XL i Compact sezon 2020
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia
›  Konopie włókniste mają 50 tys zastosowań w przemyśle
›  Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  Opracowano skuteczną metodę leczenia dysleksji
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Za kilka lat Port Gdynia będzie obsługiwać największe statki pływające po Bałtyku
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  W Polsce dwie trzecie największych firm wdrożyło już działania proekologiczne
›  W tym roku spodziewanych jest najwięcej misji kosmicznych od lat 60
›  Do końca lutego obowiązuje zgoda na odstrzał bobrów
›  Sztuczna inteligencja uchroni uprawy przed szkodnikami
›  Walentynki będzie w tym roku świętować ponad 60% Polaków
›  Naturalne kosmetyki wciąż stanowią niszę na rynku
›  Inteligentny alkomat na podczerwień będzie podpowiadać, kiedy usiąść za kółkiem
›  Przyczepą kempingową na Nordkapp: Atrakcje Szwecja i Norwegia
›  W Polsce sprzedaje się około 500 samochodów pożarniczych rocznie
›  Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019: Koncert kolęd Golden Life
›  Wojska Obrony Terytorialnej: jak się dostać, wymagania, wyposażenie...
ŁódźŁaskZduńska WolaZelów Widawa SzadekSieradzPiotrków TrybunalskiTomaszów Mazowiecki

PabianiceBiałystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Olsztyn

Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra

Przyczepy Ranking przyczep Ubezpieczenia OC/AC Wydarzenia Prawo jazdy Sklep budowlany Blog

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook UniMarter

© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746  •  E-mail: blog@przyczepymarter.pl
PrzyczepyMart
er
Konto @  Menu ☈