PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 - Dni Sieradza 2020

Marcin Jankowski  •  21/Grudzień/2019 (10:45), aktualizacja 22/Grudzień/2019 (15:41)
W ramach Dni Sieradza 2020, które rozciągnięte są na kilka weekendów i imprez towarzyszących, organizowany jest także popularny w regionie Jarmark Urszulański 2020 połączony z prezentacją historii klasztoru w Sieradzu oraz promocją lokalnego biznesu w formie stoisk handlowych rozstawionych na ulicy Dominikańskiej w Sieradzu. W tym dniu w centrum uwagi znajduje się klasztor Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu z nawiązaniem do tradycyjnych średniowiecznych jarmarków handlowych, które były podstawą rozwoju ówczesnych miast. Dzisiaj podtrzymując tą tradycję organizowane są podobne jarmarki handlowe połączone z różnymi występami artystycznymi.
PrzyczepyMarter.pl Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 - Dni Sieradza 2020

Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 dla odwiedzających


14. Jarmark Urszulański w Sieradzu w 2020 roku to będzie wydarzenie lokalne to przede wszystkim promocja lokalnego biznesu, firm które będą mogły wystawić swoje stoiska handlowe. Podobnie jak jarmark w Łasku, Jarmark Urszulański to część artystyczna z koncertami oraz możliwość zapoznania się z historią klasztoru w Sieradzu, który na przełomie 2012/2013 roku przeszedł gruntowną renowację.

Jarmark Urszulański w 2019 roku oraz atrakcje dla gości...


Ubiegłoroczny Jarmark Urszulański 2019 rozpoczął się o godzinie 1300, po czym rozpoczął się spektakl przygotowany specjalnie dla dzieci Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków w wykonaniu dzieci i rodziców z Przedszkola Sióstr Urszulanek. Następnie odbyły się pokazy kuglarsko - cyrko i rozpoczęły się koncerty. Wystąpił zespół MY3, Kapala Poarniki, zespoły Sieradzkiego Centrum Kultury. Pod wieczór na scenie wystąpił Janusz Laskowski z zespołem.

W trakcie Jarmarku Urszulańskiego 2019 odbywały się także imprezy towarzyszące jak loteria fantowa, miasteczko zabawa dla dzieci i strafa zdrowia na Rynku. Ponadto istaniała możliwość zwiedzania klasztoru z przewodnikiem. Odbył się konkurs w strzelaniu o Pierścień Św. Urszuli – Patronki Sieradza - zorganizowany przez Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe. Na ulicy Dominikańskiej natomiast przygotowano stoiska gastronomiczne i handlowe.

Klasztor Sióstr Urszulanek w Sieradzu: historia i renowacja obiektu. Klasztor z historią...


Klasztor Sióstr Urszulanek jest istotnym obiektem w Sieradzu pod względem atrakcji turystycznej, który jest najstarszym zabytkiem w całym mieście. Wpisuje się on w wielowiekową historię miasta, ale ważna podkreślenia jest także działalność́ Sióstr Urszulanek, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu. Dodatkowym atutem Klasztoru jest działający tam chór Cantilena oraz świetlica środowiskowa "Światełko Dzikuska" prowadzona przez siostry. Powstała ona w 1991 roku jako pierwsza świetlica na terenie Sieradza.

Sama historia klasztoru w Sieradzu sięga czasów średniowiecznych. Mianowicie Książe Kazimierz Sieradzki, syn Księcia Konrada Mazowieckiego w 1260 roku sprowadził do Sieradza Zakonników św. Dominika z Krakowa, dokąd świeżo przybyli i wielkie zyskali tam uznanie.

Istniejący obecnie kościół, jak i budowle klasztorne są dziełem XIV i następnych wieków, związane z epoką Kazimierza Wielkiego, stopniowo powiększane w miarę potrzeb i środków lub po pożarach i klęskach, jakie dotykały klasztor. W każdym razie obecny klasztor w Sieradzu poza tym, że stoi na miejscu pierwotnego drewnianego zamku z XI wieku zniszczonego w całości przez krzyżaków, nic już z tym zamkiem nie ma wspólnego. Dopiero w 1377 roku otworzono zgromadzenie klasztorne i pierwszym przeorem klasztoru jest O. Andrzej Przeor Sieradzki.

Gmachy klasztorne powstawały w następującym porządku. Najdawniejszą część z czasów Kaziemierzowskich stanowią: gmach frontowy z wejściem do klasztoru i gmach od podwórza, oba jedno piętrowe. Gmach od ulicy Żabiej z widokiem na Wartę, w którym jest zakrystia, został wybudowany przez O. Feliksa Gozdawę w XVI wieku. Krużganki zaś idące wzdłuż lewej ściany kościoła pobudowane zostały w 1651 roku za czasów przeora O. Mikołaja Piaskowskiego. Ostatnia część gmachu, gdzie w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się szkoła, została pobudowana w 1777 roku przez przeora O. Hiacynta Świeżyńskiego (ta część została przedłużowa w 1925 roku przez siostry Urszulanki).

O kościele niestety nie ma żadnych bliższych informacji, prócz opisu pożaru. Wiadomo jedynie, że odbudowany został około 1380 roku. Figura zbyt wydłużona świadczy, że w ciągu wieków go powiększano. Filary wewnętrzne podtrzymujące sklepienie, po pożarze w 1693 roku w obawie o wytrzymałość przepalonych ścian sklepienia obniżono.

W 1922 roku klasztor podominikański staje się własnością Sióstr Urszulanek. Macierzysty dom Zgromadzenia SS. Urszulanek znajdował się w Pniewach. Założycielką tego odłamu Urszulanek jest matka Julia Urszula Ledochowska. W Rzymie u generała zakonu Dominikanów zyskała w dniu 2 kwietnia 1922 roku całkowitą cesją gmachów klasztornych i ziemi z wszystkimi tytułami i prawami własności do obecnych i dawnych objektów należących do klasztoru. Od tej chwili jest to klasztor Urszulański i tak pozostało do czasów dzisiejszych. Obecnie w budynkach klasztornych znajduje się Dom Pomocy Społecznej i pomieszczenia mieszkalne dla sióstr oraz mała kaplica.

Zakres realizowanych przez Skanska prac remontowych w latach 2012/2013 obejmował w klasztorze Sióstr Urszulanek w Sieradzu przebudowę i renowację furty klasztornej i krużganków. Piętro zachodniego skrzydła klasztoru zostało zaadaptowane na salę muzealno-wystawową i multimedialną wraz zapleczem i przylegającymi pokojami gościnnymi.

- W skrzydle wschodnim odnowiliśmy i częściowo odtworzyliśmy drewnianą konstrukcję dachu, wzmocniliśmy ją, odtworzyliśmy pokrycie dachowe, orynnowanie i okna – mówi Sylwester Lewandowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Ta część klasztoru została zaadaptowana na pokoje gościnne z łazienkami.

W ramach prowadzonych prac zostały również przebudowane dwie klatki schodowe, zamontowany podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione wszystkie instalacje w obiekcie.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych na poddaszu wschodniego skrzydła klasztoru pracownicy Skanska odkryli w warstwach poszycia stropu i dachu dobrze zachowane fragmenty gazet z drugiej i czwartej dekady XX wieku. – Gazety były wykorzystane do oddzielenia warstwy termoizolacji z trocin, układanej między krokwiami na deskach, od warstwy tynku trzcinowego – wyjaśnia Rafał Głaz, Kierownik Budowy, Skanska. Odnalezione periodyki zostały przekazane Inwestorowi i zostaną wyeksponowane w klasztorze.

Prowadzona przez Skanska przebudowa i remont klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu była jednym z elementów zadania „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka Starówka historycznym dziedzictwem regionu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W galerii do tego artykułu zostały zaprezentowane zdjęcia z efektów renowacji klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu przypadających na lata 2012/2013, które wykonała firma Skanska. Są to materiały prasowe udostępnione na stronie internetowej znanej firmy z rezultatami ich prac remontowo - budowlanych. Sam artykuł został przygotowany na portal informacyjny PrzyczepyMarter jako seria publikacji tematycznych w związku z organizowanymi Dniami Sieradza 2020, gdzie zaprezentowano szczegółowy harmonogram wydarzenia lokalnego dla mieszkańców oraz gości.
SUGEROWANE
1

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasowe
Efekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
2

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasowe
Efekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
3

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasowe
Efekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
4

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasowe
Efekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
5

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasowe
Efekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
6

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasowe
Efekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
7

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie

Budynki klasztoru s. Urszulanek w Sieradzu po remoncie© Skanska/materiały prasowe
Efekt końcowy remontu gmachów klasztoru w Sieradzu, który wykonała firma Skanska w 2012 i 2013 roku. Obecnie w najbliższym sąsiedztwie klasztoru, na rynku oraz ulicy Dominikańskiej, corocznie odbywa się Jarmark Urszulański w Sieradzu.
Blog PrzyczepyMarter z publikacjami o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. Na stronie znajdziesz także liczne publikacje związane z istotnymi wydarzeniami w regionie oraz ciekawe artykuły na różne tematy związane z podróżowaniem i motoryzacją...
TAGI
Blog PrzyczepyMarter CyberBezpieczeństwo klasztor siostry urszulanki sieradz jarmark urszulanski 2020 program jarmark powiatowy sieradz 2019 jarmark sieradzki 2019 jarmark sieradz 2019 sieradz jarmark jarmark sieradz 2019 program jarmark bożonarodzeniowy sieradz 2019 jarmark sieradzki 2019 program jarmark powiatowy sieradz 2019 program jarmark powiatowy sieradz 2020 jarmark sieradzki 2020 jarmark sieradz 2020 sieradz jarmark jarmark sieradz 2020 program jarmark bożonarodzeniowy sieradz 2020 jarmark sieradzki 2020 program jarmark powiatowy sieradz 2020 program zakon sieradz historia skanska
OPINIE
Napisz Opinię: Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 - Dni Sieradza 2020
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Łask miasto wiadomości, budżet na kredyt oraz Kolumna na weekend
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
›  Targi motoryzacyjne Poznań Motor Show 2020 i elektromobilność
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Dni Pabianic 2020: Wydarzenie roku z koncertami na dniach miasta
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  Jaką przyczepę samochodową kupić marki Neptun w 2020 roku?
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Polski przemysł gier komputerowych rośnie w siłę
›  CES 2020: Inteligentny pasek bada sposób chodzenia i przewidzi ryzyko upadku
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Grand Prix Monako Formuły 1 2020 termin relacja tv program wyniki
›  Powstają systemy zintegrowanej kontroli dronów
›  Dwie trzecie firm nie planuje ścieżek kariery pracowników
›  Ponad 2 mln osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie
›  Rewolucyjne dokonanie polskich biotechnologów
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Włochy przyczepą kempingową: Podróżowanie, Koszty, Atrakcje
›  Kampery Adria Sonic, Coral, Matrix, Coral XL i Compact sezon 2020
›  Współdzielone samochody autonomiczne rozwiążą problemy transportowe miast
›  Telewizor staje się centrum sterowania domem
›  W ciągu pięciu lat w Polsce pojawią się superszybkie lewitujące pociągi
›  Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią
›  Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu
›  Andora i Pireneje przewodnik turystyczny z atrakcjami w okolicy
›  Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019: Koncert kolęd Golden Life
›  Do sektora stoczniowego wkracza coraz więcej innowacji
›  Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Utraty danych doświadczyło co piąte małe i średnie przedsiębiorstwo
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 21/Styczeń/2020 (10:16) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 rt [GN099]

  Cena brutto (z VAT) 2580.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PLATFORMY//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi [GN152]

  Cena brutto (z VAT) 3300.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Motocyklowa N7-221 pm3 [GN202]

  Cena brutto (z VAT) 2180.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY TRAILWOOD//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw [GN115]

  Cena brutto (z VAT) 3200.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena brutto (z VAT) 2780.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 prr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRO//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 prr resor [GN182]

  Cena brutto (z VAT) 3400.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-236 2 rt [GN100]

  Cena brutto (z VAT) 3450.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt [GN149]

  Cena brutto (z VAT) 3550.00 PLN
  2 produkty dostępne
Przyczepy Kampery Wydarzenia Prawo jazdy Forum motoryzacyjne Cyberbezpieczeństwo Blog
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Przyczepy Samochodowe →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Forum ⚒ Menu ☈