PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Co to jest ubezpieczenie? Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka

Marcin Jankowski  •  9/Lipiec/2019 (20:33), aktualizacja 10/Lipiec/2019 (12:37)
To jak wiele jest przygotowanych potencjalnych produktów i odmian ubezpieczeń dla klientów może początkowo wprowadzić nie jednego zainteresowanego ochroną własnego zdrowia czy mienia w zakłopotanie. Jednak patrząc na ich odmienność z pozytywnej strony można mieć pewność, że będziemy mogli skorzystać z odpowiedniej oferty dopasowanej do naszych indywidualnych potrzeb. W sumie wyróżniamy ubezpieczenia w zależności od tego jaki posiadają zakres odpowiedzialności, formę zawarcia umowy czy ich objętość. W tym krótkim artykule postaram się omówić podstawy funkcjonowania ubezpieczeń i ich rodzaje, co będzie stanowiło małe wprowadzenie do obszernego tematu i kolejnych artykułów jakim są ubezpieczenia! W tym miejscu także chciałbym wspomnieć, że prawie na każdej podstronie serwisu informacyjnego PrzyczepyMarter znajdują się reklamy prowadzące do partnerskiej porównywarki ubezpieczeń OC i AutoCasco, w której można porównać ofertę polis komunikacyjnych dla większości samochodów osobowych i od razu wykupić ją przez internet bez wychodzenia z domu.
PrzyczepyMarter.pl Co to jest ubezpieczenie? Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka

Co to jest ubezpieczenie i jaka jest jego przyszłość na rynku finansowym?


Słowem wstępu chciałbym nadmienić, że w poradnikach o ubezpieczeniach zostaną pominięte wszystkie kwestie związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. W większości przypadków poruszany zostanie problem "ubezpieczeń komercyjnych" (gospodarczych) czyli nieobowiązkowych, z których każdy może skorzystać na własną rękę wykupując je u dowolnego agenta ubezpieczeniowego lub w internecie. Jedynym odstępem od tego będą ubezpieczenia komunikacyjne czyli popularne i zarazem obowiązkowe ubezpieczenia OC dla samochodów.

Dlaczego skupimy się głównie na polisach komunikacyjnych? Ponieważ podyktowane jest to przede wszystkim tematyką tego serwisu informacyjnego, który stanowi ofertę sklepu z przyczepami samochodowymi i tym samym skierowany jest do wszystkich kierowców oraz osób, które po części mają związek z motoryzacją bądź transportem. Ponadto są to ubezpieczenia OC o dużym znaczeniu dla społeczeństwa albo inaczej mówiąc ich powszechność wynika z odpowiedniej ustawy. Dzisiaj na rynku dostępnych jest wiele podmiotów komercyjnych, które posiadają w swojej ofercie tą kategorię ubezpieczeń. Wychodząc z założenia, że jako zwykli konsumenci mamy prawo do wyboru najlepszej dla oferty, istnieje dobrowolność na podpisanie umowy z wybranym przez nas towarzystwem ubezpieczeniowym, warto wiedzieć jakie oferty będą dla nas przystępne cenowo. Zanim jednak przejdę do konkretów postanowiłem przygotować pierw ten artykuł opisujący czym w ogóle są ubezpieczenia.

Sama instytucja ubezpieczeń jest dobrze znana na rynku finansowym i w różnych formach znanych była od dawien dawna. Ubezpieczenie ogólnie podając można zdefiniować jako narzędzie gwarantujące w aspekcie finansowym grupowe odciążenie poniesionych strat przez jednostkę. Może przecież dojść do zdarzenia losowego jak wypadek czy choroba, gdzie koszty leczenia mogą okazać się ponad nasze siły. Wtedy w przypadku wykupionego ubezpieczenia i opłacaniu składek, zostanie nam wypłaconego odszkodowanie. Będzie ono pokryte ze składek innych osób, które również wykupiły ubezpieczenie ale w ich przypadku nie doszło do żadnego zdarzenia wymagającego wypłaty im odszkodowania. Ubezpieczenie gwarantuje nam przede wszystkim zabezpieczenie w momencie kiedy potrzebujemy dodatkowe wsparcia finansowego w nie przewidzianych sytuacjach, do którego mamy prawo zgodnie z warunkami podpisanej umowy. Według polskiego prawa, ubezpieczenie można zdefiniować następująco: Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Dzisiaj można zaobserwować dynamiczne zmiany w tym sektorze i pojawienie się nowych trendów zmierzających w kierunku fintechów, czyli połączenia standardowych rozwiązań offline z narzędziami online. Mam tu na myśli przede wszystkim możliwość zakupu poszczególnych produktów oferowanych przez wyspecjalizowane towarzystwa ubezpieczeniowe przez internet bez potrzeby wychodzenia z domu. Jako przykład można podać wszelkiego rodzaju porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AutoCasco, gdzie każdy właściciel samochodu osobowego po wprowadzeniu określonych danych otrzyma ofertę kilkunastu firm. Następnie może przez internet wykupić konkretny pakiet, który będzie dostosowany do jego potrzeb i możliwości finansowych. Choć w Polsce nadal utrzymuje się tradycyjny sposób zawierania polis komunikacyjnych, pomału widoczny jest trend do zawierania umów online.

Podchodząc do tematu ubezpieczeń bardziej naukowo, na wstępie naszych rozważań należałoby jeszcze wyjaśnić nie rozerwalne w tym zakresie pojęcie ryzyka. Towarzyszy nam ono na każdym etapie naszego życia, w sprawach codziennych czy w biznesie. Pocieszać możemy się faktem, że ryzyko jako nieprzewidziane zdarzenie losowe towarzyszy nam zawsze, ale może a nie musi wystąpić. Trudno więc dokładnie określić czym jest ryzyko i je jednoznacznie zdefiniować, można jedynie pokrótce przybliżyć czym by mogło być. Choć dla każdego człowieka, ryzyko będzie czymś innym w zależności od miejsca, czasu i konkretnego otoczenia. Każdy człowiek jednak dąży do poczucia bezpieczeństwa i tym samym minimalizacji ryzyka czyli w naszym przypadku ograniczenia do minimum wystąpienia negatywnego dla nas zdarzenia np.: wypadku, choroby, utraty życia, pożaru itp. Rozwijając pojęcie ryzyka w zakresie ubezpieczeń, można je utażsamiać z jakąś formą straty.

Rodzaje ubezpieczeń i zakres ich odpowiedzialności w poradniku online PrzyczepyMarter


Jeśli chodzi o zakres ochrony przez konkretne ubezpieczenia to możemy wyróżnić te, które dotyczą majątku oraz te, które są prowadzone w zakresie osób. W zakres ubezpieczeń dla osób wchodzi przede wszystkim to wszystko co można określić jako dobro niematerialne czyli zdrowie, możliwość wykonywania pracy zarobkowej czy życie. W większości przypadków w tego rodzaju ubezpieczeniach - ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia chorobowe itp. - odszkodowanie wypłaca się w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Z perspektywy kupującego ubezpieczenie i towarzystwa ubezpieczeniowego są one trudniejsze do wyceny, ponieważ jak można wycenić zdrowie ludzkie czy życie. Tutaj z góry przyjmuje się pewne określone kwoty, na które zgadzają się obie strony zgodnie z podpisywaną umową. gorii produktów możemy wyróżnić bardzo wiele odmian, o których będzie można przeczytać w kolejnych publikacjach ponieważ ich tematyka nieznacznie odbiega od dotychczasowej zawartości tego serwisu informacyjnego.

W naszym przypadku bardziej interesujące będzie omówienie ubezpieczeń majątkowych dotyczących konkretnego mienia, które posiada ubezpieczający i chce mieć rodzaj ochrony na wypadek utraty tego mienia bądź jego zniszczenia w różnych losowych wydarzeniach. Tutaj bardzo ważne jest, że w przypadku strat można je bardzo łatwo przeliczyć na konkretną kwotę pieniędzy od wartości początkowej. To właśnie przede wszystkim odróżnia ubezpieczenia majątkowe od ubezpieczeń osobowych (na życie, w przypadku uszczerbku na zdrowiu czy śmierci ubezpieczonego). Takie ubezpieczenie jedynie rekompensuje poniesione straty w takim stopniu w jakim została wyrządzona szkoda na ubezpieczonym majątku.

Jeśli chodzi o zakres ochrony jakie obejmuje ten rodzaj ubezpieczeń to mowa przede wszystkim w pierwszej kolejności o majątku trwałym, na którym mogą powstać szkody. Czyli chronimy przykładowo swój dom na wypadek poniesionych kosztów po pożarze, powodzi czy wichurach itp. Możemy także wyróżnić popularne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - zwłaszcza w motoryzacji - kiedy to my ubezpieczamy się na wypadek spowodowania szkód osobom trzecim, którym będzie należała się odpowiednia rekompensata finansowa za poniesione straty. W tym miejscu, w zakres ubezpieczeń majątkowych, wchodzą także ubezpieczenia finansowe, które obejmują odpowiedzialność ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania na wypadek nie wypłacalności naszego dłużnika czy na wypadek bankructwa.

Kto może skorzystać z ubezpieczeń i w jakiej formie są zawierane?


Oferta na rynku ubezpieczeń w Polsce i na świecie jest bardzo rozwinięta, i tym samym dostępne są produkty o szerokiej skali, które adresowane są do klientów indywidualnych - jak ubezpieczenia dla osób prywatnych i gospodarstw domowych - bądź do klientów instytucjonalnych jak ubezpieczenia dla firm i dużych korporacji. W pierwszym przypadku oferty ubezpieczenia zostały przygotowane dla tych wszystkich osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, natomiast w drugim przypadku są to produkty konkretnie adresowane dla biznesu i jego otoczenia. Z całej palety ubezpieczeń możemy wyróżnić jeszcze te kierowane do samorządów oraz dla osób prowadzących działalność rolniczą.

Ilość rodzai ubezpieczeń indywidualnych, dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej, jest bardzo szeroka. Tutaj przygotowano bardzo różnorodną ofertę gotowych rozwiązań, które pozwolą zabezpieczyć się na wypadek różnych zdarzeń losowych w zakresie ubezpieczenia na życie, od wypadku i choroby czy po porostu ubezpieczyć swój majątek gdzie możemy rozróżnić np.: ubezpieczenie domu, ubezpieczenia komunikacyjne (samochodów) lub odpowiedzialności cywilnej. Natomiast ubezpieczenia dla firm mogą obejmować ochronę na wypadek szkód w majątku firmy - ubezpieczenia budynków czy maszyn. W przypadku sektora przedsiębiorstw zazwyczaj spotykane są rozbudowane produkty ubezpieczeniowe obejmujące kilka zakresów ale za to są one na tyle elastyczne, że można je dostosować do własnych indywidualnych potrzeb związanych z konkretnie prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli chodzi o podział ubezpieczeń pod względem formy zawarcia umowy to można wyróżnić ubezpieczenia indywidualne oraz ubezpieczenia zbiorowe, gdzie w skład tych drugich wchodzą także ubezpieczenia grupowe. Tutaj wyjaśnienie jest proste i zrozumiałe, ponieważ pierwszy rodzaj ubezpieczenia obejmuje ochronę mienia lub zdrowia tylko jednej osoby. W przypadku ubezpieczeń zbiorowych ochrona dotyczy kilku osób lub kilku obiektów jednocześnie, zgrupowanych w ramach jednej umowy. Odmienną formą ubezpieczeń zbiorowych są ubezpieczenia grupowe, które najczęściej obejmują ochronę zdrowia i w przypadku wypadków, gdzie ryzyko określa się zbiorowo dla całej grupy, a nie indywidualnie. Najczęściej tego rodzaju ubezpieczenia możemy spotkać w firmach, gdzie wszyscy pracownicy ubezpieczeni są od ryzyka wystąpienia i skutków nieszczęśliwych zdarzeń.

Szczegółowy podział ubezpieczeń w zależności od ryzyka i rodzaju prezentuje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji w swoim załączniku. Według niej rozróżniamy dwa podstawowe działy jak - Ubezpieczenia na życie i Pozostała ubezpieczenia osobowe i majątkowe - które z kolei dzielą się na grupy i podgrupy. Poniżej oficjalna klasyfikacja ubezpieczeń obowiązująca w polskim prawie.

Ubezpieczenia na życie:
W ten zakres wchodzą - Ubezpieczenia na życie; Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci; Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe; Ubezpieczenia rentowe; Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń we wcześniejszych grupach.

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:
Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (obejmujące świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenia, przewóz osób);

Ubezpieczenia choroby (obejmujące świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane);

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w (pojazdach samochodowych, pojazdach lądowych bez własnego napędu);

Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych; Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych;

Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody (statkach żeglugi morskiej, statkach żeglugi śródlądowej);

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu;

Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7, spowodowane przez żywioły (ogień, eksplozję, burzę, inne żywioły, energię jądrową, obsunięcia ziemi lub tąpnięcia);

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych jeżeli nie zostały ujęte we wcześniejszych grupach, wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8);

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika;

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika;

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika; Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej we wcześniejszych grupach;

Ubezpieczenia kredytu, w tym (ogólnej niewypłacalności, kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego); Gwarancja ubezpieczeniowa (bezpośrednia, pośrednia);

Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym (ryzyka utraty zatrudnienia, niewystarczającego dochodu, złych warunków atmosferycznych, utraty zysków, stałych wydatków ogólnych, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty stałego źródła dochodu, pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi, innych strat finansowych);

Ubezpieczenia ochrony prawnej; Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia nieobowiązkowe (powszechne)!


Mając dość szczegółowo sklasyfikowane rodzaje ubezpieczeń, możemy jeszcze rozróżnić pod innym kątem, a dokładnie pod względem obowiązkowości zawierania. Mam tutaj na myśli to, które z nich są obowiązkowe - jak. np.: ubezpieczenia społeczne - oraz takie, które są dobrowolne - np.: ubezpieczenia majątkowe. W większości przypadków na rynku dostępne są ubezpieczenia sprzedawane przez podmioty komercyjne czyli z założenia są one nieobowiązkowe i to sam klient decyduje o ich wykupieniu. W większości artykułów będziemy skupiali się na szczegółowym omówieniu właśnie tej kategorii produktów, które oferowane są przez podmioty publiczne oraz prywatne.

Odstępstwem od zasady nieobowiązkowych ubezpieczeń majątkowych są obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów, co wynika z ważnego interesu nas wszystkich. Historia ubezpieczeń OC dla samochodów osobowych wynika z historii motoryzacji i rozwoju pierwszych pojazdów silnikowych. Wiele z nich nie było doskonałych, a nie wszyscy kierowcy posiadali odpowiednie umiejętności do kierowania takimi pojazdami, które dopiero pojawiały się na rynku. Dochodziło wtedy do wielu wypadków, również tych tragicznych. Podjęto wtedy decyzje, aby każdy kierowca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i wszystkie straty lub odszkodowania były wypłacane właśnie z jego ubezpieczenia. Do ubezpieczeń obowiązkowych - według odpowiedniej ustawy - zalicza się także ubezpieczenia OC dla rolników od gospodarstwa oraz zdarzeń losowych na budynkach gospodarczych. Zaliczają się tuta również obowiązkowe ubezpieczenia OC dla osób prowadzących określoną działalność gospodarczą z dużą odpowiedzialnością społeczną i obwarowanymi zwiększonym ryzykiem popełnienia błędów i tym samym niekorzystnych skutków dla odbiorców. Inaczej określa je się także, ubezpieczeniami powszechnymi.

Nie chciałbym zbyt głęboko wchodzić w zakres ubezpieczeń społecznych ponieważ nie jest to domenę tego serwisu informacyjnego. Choć wiem, że jest to temat bardzo ważny dla każdego z nas, zwłaszcza w perspektywie przyszłości i okresu kiedy udamy się na zasłużoną emeryturę. Być może w przyszłości dopełniając tematykę ubezpieczeń uda się nakreślić gotowe rozwiązania dla tej grupy osób! Więcej informacji o ubezpieczeniach znajdziesz w innych artykułach dotychczas opublikowanych w serwisie motoryzacyjnym PrzyczepyMarter. Na blogu znajdują się także publikacje, które od strony praktycznej omawiają zakup i użytkowanie przyczep samochodowych. Nie zabrakło także ogólnych wiadomości poruszających różne tematy związane z motoryzacją. Już teraz zachęcam Cię do śledzenia nowości na stronie oraz zapoznania się z ofertą nowych przyczepek samochodowych do kupienia w sklepie motoryzacyjnym PrzyczepyMarter.
Blog prowadzony o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie także sklep z częściami samochodowymi pod tą samą marką PrzyczepyMarter!
TAGI
#Ubezpieczenia działki ubezpieczenie oc grupa składki zus zus składki ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni polisa ubezpieczeniowa konto zus zus konto ustawa o działalności ubezpieczeniowej pojemność silnika wysokość składek zus ubezpieczenie społeczne firmy ubezpieczeniowe ubezpieczenia adresowane do firm ubezpieczenia adresowane do osób fizycznych ubezpieczenia chorobowe ubezpieczenia finansowe ubezpieczenia indywidualne i grupowe ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia osobowe ubezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie społeczne franszyza subkonto zus składka na ubezpieczenie zdrowotne subkonto ubezpieczenie emerytalne rodzaje ubezpieczeń ustawa o ubezpieczeniach prawo ubezpieczeniowe podział ubezpieczeń ubezpieczenie oc osoby fizycznej w życiu zawodowym obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych ustawa ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ubezpieczenie rodzaje ubezpieczeń na życie prawo ubezpieczeniowe towarzystwa ubezpieczeniowe oc konto zus czy można mieć dwa ubezpieczenia na życie towarzystwa ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczony system ubezpieczeń zdrowotnych w polsce referat ceny oc w zależności od pojemności dobrowolne ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie oc wikipedia oc firmy rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w polsce scharakteryzuj krótko trzy rodzaje ubezpieczeń prywatnych ubezpieczeniowy ubezpieczenia majątkowe i osobowe ubezpieczenia w logistyce polisa ubezpieczeniowa rodzaje ubezpieczeń majątkowych ubezpieczenia osobowe i majątkowe ubezpieczenia majątkowe pdf ubezpieczenia korporacyjnenajwiększe firmy ubezpieczeniowe ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenia
OPINIE
PrzyczepyMarter.pl @przyczepymarter @przyczepymarter

Odp: Co to jest ubezpieczenie? Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka

Trwa przygotowywanie kolejnych artykułów o ubezpieczeniach! W ciągu kilku dni powinien pojawić się - jedna bądź dwie szczegółowe publikacje o ubezpieczeniach OC i AutoCasco dla samochodów osobowych...
Napisz Opinię: Co to jest ubezpieczenie? Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Black Friday 2019: Co to jest i kiedy wypada? Lista sklepów!
›  Stacja Benzynowa: Gdzie Kupić ViaToll dla Przyczep Samochodowych
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019: Koncert kolęd Golden Life
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Ochrona danych kluczowa z punktu widzenia rozwoju kolejnych technologii
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Program Święto Niepodległości Polski: Sieradz - Pabianice - Łódź 2019
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2019: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców
›  Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie
›  Łask wiadomości lokalne i kryminalne online kronika wydarzenia
›  Jarmark Łaski 2019 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić plik na AVI?
›  81. Rocznica wybuchu II wojny światowej we wrześniu 2020
›  Pomyśl o logistyce i sprawnym transporcie prowadząc e-handel
›  Ubezpieczenia OC/AutoCasco/NNW przez internet! Kto może skorzystać?
›  Prawie 60% Polaków nie wie, jak radzić sobie z długami
›  Czwarta rewolucja przemysłowa daje branży spożywczej szanse na rozwój
›  Już wkrótce nowotworom będzie można zapobiegać
›  W Toruniu trwają prace nad miniaturowym, optycznym zegarem atomowym
›  Mikroroboty rewolucjonizują medycynę
›  W dzienniczkach uczniów dominują negatywne uwagi
›  Kobiety pracujące jako hostessy są narażone na liczne nadużycia
›  Wymiana rekomendacji pomaga rozwijać biznes i pozyskiwać nowe kontrakty
›  21 dużych inwestycji zmieni komunikację w Warszawie
›  Nowy rząd będzie się musiał zmagać ze spowolnieniem gospodarki i inwestycji
›  Powstanie platforma ułatwiająca sprzedaż firm oraz franczyz
›  Globalny koncern tytoniowy otwiera w Warszawie kolejną inwestycję
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Firmy coraz częściej dbają o pozytywne doświadczenia kandydatów podczas rekrutacji
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Browary Kompanii Piwowarskiej przestawiają się na zieloną energię elektryczną
›  Polacy szykują rewolucję w telemedycynie
›  Cyberataki mogą sparaliżować pracę służby zdrowia
›  Drony wkraczają do branży energetycznej
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Niższe zbiory jabłek przełożyły się na wyższe ceny skupu
›  Usługi chmurowe rewolucjonizują pracę grafików i filmowców
›  Zwiększa się liczba osób pracujących jako freelancerzy
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 22/Listopad/2019 (15:05) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena brutto (z VAT) 2480.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PLATFORMY//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi [GN152]

  Cena brutto (z VAT) 3300.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor [GN166]

  Cena brutto (z VAT) 2500.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PODŁODZIOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy [GN231]

  Cena brutto (z VAT) 5950.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 [GN116]

  Cena brutto (z VAT) 1900.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw [GN103]

  Cena brutto (z VAT) 1800.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw [GN104]

  Cena brutto (z VAT) 2450.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt [GN149]

  Cena brutto (z VAT) 3550.00 PLN
  1 produkt dostępny
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog Black Friday 2019 Forum motoryzacyjne
English Deutsch Français Italiano Nederlands Český Svenska Română 中文 Türkçe
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Black Friday 2019: Wyprzedaże i Promocje →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Forum ⚒ Menu ☈