PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności

Marcin Jankowski  •  10/Wrzesień/2019 (13:07), aktualizacja 11/Wrzesień/2019 (13:11)
Prezydenci 30 polskich miast będą współpracować w dziedzinie rozwoju mobilności zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Deklarację w tej sprawie włodarze podpisali podczas I Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie.
PrzyczepyMarter.pl Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności


"Polskie miasta dzisiaj są liderami europejskimi w zakresie elektromobilności. Sprzyja temu dobra strategia miast, ale też wysokie dofinasowanie ze środków unijnych" – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Według niego podpisana deklaracja dotyczy nie tylko miast, ale też innych interesariuszy rozwoju tej branży, w tym firm z nią związanych. "Deklaracja stanowi swego rodzaju zobowiązanie, że będziemy w zakresie elektromobilności robić i więcej, i szybciej" – podkreślił Krzysztof Żuk.

Kongres Nowej Mobilności został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, Związkiem Miast Polskich oraz Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. To największe, merytoryczne forum dyskusyjne poświęcone wyzwaniom związanym z wdrażaniem elektromobilności w Polsce. Odbywa się ono w otwartej formule warsztatów i grup roboczych, w których biorą udział przedstawiciele samorządów, firm motoryzacyjnych, dostawców infrastruktury oraz eksperci. "Takie spotkania są potrzebne, byśmy budowali swoją wiedzę o rynku elektromobilności" – zaznaczył Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Tempo rozwoju elektromobilności w Polsce znacznie zwiększyło się w ostatnich latach. Jest to efektem strategii przyjętej przez Unię Europejską oraz zmian w polskim prawodawstwie, które nakłada na samorządy limity wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w transporcie publicznym.

Udział e-busów we flocie (dotyczy gmin powyżej 50 tys. mieszkańców) ma wynieść w 2021 r. co najmniej 5 proc., w 2022 r. -10 proc., a w 2028 - 30 proc. To właśnie Lublin jest miastem, które obecnie spełnia wyznaczony 5-procentowy wskaźnik, a jak obiecuje prezydent miasta za 2 lata parametr ten zostanie podwojony.

Maciej Mazur poinformował, że obecnie w naszym kraju jest użytkowanych 198 elektrycznych autobusów, a kolejne 300 znajduje się w produkcji. " Oznacza to, że wkrótce po polskich drogach będzie jeździło 500 e-busów – powiedział Mazur. - Życzymy sobie, abyśmy stali się też liderem w zeroemisyjnych pojazdach osobowych. Na razie jest to 6300 zarejestrowanych aut, a my myślimy o dziesiątkach, stekach tysięcy a nawet milionach" – dodał. Uzupełnił, że Kongres został zorganizowany m.in. po to, by czas dojścia do takich liczb był odpowiednio krótki.

Uczestnicy Kongresu podkreślali też, że rozwój elektromobilności ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców miast, poprzez ograniczenie emisji CO2 i hałasu.

Sukces e-busów zależy od dobrej strategii


"Wyzwaniu, jakim jest wprowadzenie na dużą skalę elektrycznych autobusów do transportu publicznego, można sprostać dzięki strategicznemu planowaniu, opartemu na algorytmach matematycznych" - stwierdzają autorzy raportu "Take e-bus" zaprezentowanego podczas I Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie.

Raport przygotowała firma PTV Group, będąca m.in. autorem Krajowego Modelu Ruchu dla Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Posługując się narzędziem zwanym modelem ruchu można znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące rozbudowy taboru zeroemisyjnego. "W raporcie dzielimy się wiedzą jak właściwie elektryfikować transport, jak wybierać linie autobusowe przeznaczone do elektryfikacji i rozwijać infrastrukturę ładowania" - powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, organizatora Kongresu.

"Model ruchu to nic innego jak zlepek takich informacji jak dane o sieci drogowej, dane ekonomiczne i dane socjodemograficzne. Kiedy połączymy te wszystkie elementy jesteśmy w stanie odwzorować nie tylko sytuację, która ma miejsce dzisiaj, ale przede wszystkim prognozować jej rozwój w przyszłości - wyjaśniła współautorka raportu Martyna Abendrot-Miłuńska z PTV Group. - Planowanie jest konieczne, gdyż napotykamy na ograniczenia dotyczące środków finansowych, czasu, taboru, ludzi" - dodała.

W raporcie "Take e-bus. Elektromobilność i zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" zawarto m.in. propozycje kilku strategii, jakimi samorządy mogą się posłużyć wybierając linię, na której będą w pierwszej kolejności jeździły e-autobusy. Na przykład można je skierować na trasę w obszarze miasta ważnym wizerunkowo (centrum, starówka), na odcinek o największych przewozach pasażerskich lub na takie trasy, które najlepiej zostaną wykorzystane zalety taboru zeroemisyjnego np. najbardziej zatłoczone i o największej emisji spalin.

Dokument zawiera też wskazówki dotyczące rozplanowania infrastruktury ładowania elektrycznego taboru. Podkreśla np. konieczność dokładnego wytypowania przystanków krańcowych wyposażonych w ładowarki. Ich liczebność będzie także związana z pojemnością baterii pojazdów - im mniej pojemne, tym będzie potrzebna większa ilość dostępnych punktów uzupełniania energii elektrycznej.

Również rozkłady jazdy powinny być zmodyfikowane w odniesieniu do autobusów elektrycznych i powinny uwzględniać ewentualny czas ładowania, sezonowość czy ewentualne utrudnienia drogowe. "Na te wszystkie pytania nie odpowiemy sobie wyłącznie w sposób intuicyjny" - zaznaczyła przedstawicielka PTV Group.

Kongres Nowej Mobilności: 25 proc. ładowań aut elektrycznych w przestrzeni miejskiej


Samorządy miejskie odegrają kluczową rolę w upowszechnianiu elektromobilności w Polsce, jeżeli będą tworzyć system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych oraz jeżeli zaangażują się w rozwój sieci punktów ładowania w miastach – podkreślali uczestnicy Kongresu Nowej Mobilności, odbywającego się w Lublinie (9-10 września 2019 r.).

"Szacunki przewidują, że 20-25 proc. ładowań samochodów elektrycznych przez użytkowników indywidualnych będzie odbywać się w przestrzeni miejskiej" – mówił podczas kongresu dyrektor operacyjny Volkswagen Group Polska Karol Obiegły.

Zwrócił uwagę, że w polskich miastach dominuje zabudowa wielorodzinna, w której mieszkańcy często nie będą mieli możliwości podłączenia ładowarki do własnego gniazdka. "Widzimy tu rolę dla samorządów, które mogą być integratorem współpracy pomiędzy firmami inwestującymi w punkty ładowania, operatorami energetycznymi oraz właścicielami przestrzeni i obiektów" – mówił Karol Obiegły.

Według niego, rozwój elektromobilności w Polsce będzie następował wraz ze wzrostem świadomości społecznej co do korzyści transportu niskoemisyjnego dla środowiska. Jednak również samorządy mogą się do tego przyczynić, jeżeli będą tworzyły ekosystem, który będzie sprzyjał użytkownikom aut elektrycznych, jak np. odpowiednie oznakowanie dot. możliwości poruszania się po buspasach. Ważna jest też łatwo dostępna infrastruktura w miastach – punkty ładowania powinny powstawać w okolicach centrów handlowych, centrów kultury, ośrodków sportowych czy parkingów przy urzędach miejskich.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przypomniał w tym kontekście, że Lublin jest dobrym przykładem współpracy w zakresie tworzenia systemu ładowania dla aut elektrycznych. Miasto we współpracy z Politechniką Lubelską oraz PGE Dystrybucja realizuje projekt pilotażowy, który zakłada, że słupy oświetleniowe wykorzystane byłyby do lokowania stacji ładowania małej mocy.

Według analiz przemysłu motoryzacyjnego, niemal 80 proc. "tankowań" będzie się dokonywać przy użyciu domowych gniazdek, a ok. 5 proc. na trasach, gdzie będą tworzone stacje szybkiego ładowania o mocy do 350 kW. Producenci aut w ramach programu wspierania elektromobilności "Ionity" postanowili zainwestować w 400 stacji szybkiego ładowania w całej Europie. 12 takich punktów powstanie w Polsce.

"Branża motoryzacyjna dostarczy technologie pozwalające osiągać przez samochody elektryczne zasięg przekraczający ponad 500 km, a ceny aut będą zbliżone do pojazdów z napędem spalinowym" – zapewniał Karol Obiegły. Wskazał, ze Volkswagen na targach we Frankfurcie zaprezentował właśnie model ID.3, który będzie sprzedawany w cenie od 130 tys. zł i będzie miał zasięg do 550 km. Już 33000 osób zarezerwowało ten model "w ciemno". To świadczy o dużym zainteresowaniu i popycie na nowe samochody elektryczne w Europie.

Kongres Nowej Mobilności zorganizowany został przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, we współpracy z miastem Lublin, Związkiem Miast Polskich oraz Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Kongres jest platformą dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami a biznesem w zakresie elektromobilności – w kontekście komunikacji zbiorowej i indywidualnej.

Uczestnicy kongresu podpisali Deklarację Miast na Rzecz Rozwoju Elektromobilności, która – jak powiedział prezydent Żuk – jest potwierdzeniem i zobowiązaniem, że w zakresie transportu niskoemisyjnego firmy i władze samorządowe będą wspólnie "działać szybciej i robić więcej".

Lublin: Rośnie udział elektromobilności w logistyce miejskiej


Zwiększa się liczba pojazdów zeroemisyjnych we flotach złożonych z samochodów dostawczych, należących m.in. do firm kurierskich i transportowych – podkreślano podczas panelu na I Kongresie Nowej Mobilności w Lublinie, współorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Podmioty z tej branży planują dalszy rozwój w kierunku zastosowania zelektryfikowania swojej floty usługowej.

Wykorzystanie samochodów elektrycznych przez różnego rodzaju dostawców może w znacznym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w przestrzeni miejskiej. Paneliści zwracali jednak uwagę na potrzebę rozbudowy infrastruktury ładowania, stworzenia rozległej sieci buspasów, po których mogą poruszać się pojazdy elektryczne oraz specjalnych miejsc parkingowych dla tego typu samochodów.

"Ustawa o elektromobilnośći wprowadza szereg udogodnień, m.in. możliwość jazdy po buspasach. Tego typu formuła może podnieść terminowość dostaw" – powiedział Arkadiusz Filipiuk z Poczty Polskiej, która ma już za sobą testy pojazdów elektrycznych. PP wraz ze zwiększaniem liczby samochodów zeroemisyjnych planuje także stworzenie tzw. magazynów energii – wewnętrznego systemu ładowania.

Montaż ładowarek przy paczkomatach, które byłyby ogólnodostępne, planuje też firma InPost. "Doszliśmy do wniosku, że samemu warto zadbać o to, by powstała infrastruktura ładowania dla naszej logistyki. W związku z tym powstał projekt zbudowania ładowarki do samochodów elektrycznych zintegrowanej z paczkomatem, tak by kurier podczas obsługi paczkomatu, mógł równocześnie doładować samochód, co pozwoli zwiększyć jego dystans" – poinformował Sebastian Anioł, wiceprezes InPost S.A. Dodał, że został już skonstruowany prototyp takiego urządzenia.

Uczestnicy panelu podkreślali też korzyści finansowe, płynące z niższych kosztów eksploatacji pojazdów zeroemisyjnych, które w stosunku do samochodów spalinowych są mniejsze o ponad 30 proc.

Wielkie koncerny samochodowe również starają się sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą rewolucja związana z elektromobilnością, która zajmuje już poczesne miejsce w logistyce miejskiej. Na potrzeby tego rynku odpowiedziało m.in. Renault, które ma swojej ofercie zeroemisyjną furgonetkę Kangoo, czy Twizy Cargo, które może pełnić rolę niewielkiego samochodu użytkowego. Z kolei Volkswagen, który ostatnio zadebiutował we Frankfurcie w pełni elektrycznym ID 3 o zasięgu aż 550 km, oferuje też zeroemisyjny samochód dostawczy e-Crafter. Ruszyła też produkcja elektrycznej wersji VW Transportera. "W tym roku podjęliśmy się wielu testów z firmami z różnych branż, by dowiedzieć się, jak się sprawuje samochód elektryczny w zderzeniu z daną branżą. Mieliśmy przyjemność testować nasz samochód np. z InPost oraz Pocztą Polską" – powiedział Piotr Gomuła z Volkswagen Samochody Użytkowe. Dodał, że wśród klientów największe zainteresowanie zakupem samochodów elektrycznych wykazują jednostki samorządu terytorialnego, takie jak zakłady gazownicze, miejskie wodociągi czy spółki energetyczne.
1

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności© Centrum Prasowe PAP
Prezydenci 30 polskich miast będą współpracować w dziedzinie rozwoju mobilności zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Deklarację w tej sprawie włodarze podpisali podczas I Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie.
2

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności© Centrum Prasowe PAP
Prezydenci 30 polskich miast będą współpracować w dziedzinie rozwoju mobilności zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Deklarację w tej sprawie włodarze podpisali podczas I Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie.
3

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności© Centrum Prasowe PAP
Prezydenci 30 polskich miast będą współpracować w dziedzinie rozwoju mobilności zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Deklarację w tej sprawie włodarze podpisali podczas I Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie.
4

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności© Centrum Prasowe PAP
Prezydenci 30 polskich miast będą współpracować w dziedzinie rozwoju mobilności zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Deklarację w tej sprawie włodarze podpisali podczas I Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie.
5

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności

Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności© Centrum Prasowe PAP
Prezydenci 30 polskich miast będą współpracować w dziedzinie rozwoju mobilności zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Deklarację w tej sprawie włodarze podpisali podczas I Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie.
Blog prowadzony o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie także sklep z częściami samochodowymi pod tą samą marką PrzyczepyMarter!
TAGI
#Ubezpieczenia łódź łódzkie lublin kongres samochoy elektromobilność motoryzacja
OPINIE
Napisz Opinię: Lublin: 30 miast zadeklarowało współpracę na rzecz elektromobilności
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Stacja Benzynowa: Gdzie Kupić ViaToll dla Przyczep Samochodowych
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019: Koncert kolęd Golden Life
›  Black Friday 2019: Co to jest i kiedy wypada? Lista sklepów!
›  Ochrona danych kluczowa z punktu widzenia rozwoju kolejnych technologii
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2019: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Program Święto Niepodległości Polski: Sieradz - Pabianice - Łódź 2019
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić plik na AVI?
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Jarmark Łaski 2019 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie
›  Łask wiadomości lokalne i kryminalne online kronika wydarzenia
›  Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu
›  81. Rocznica wybuchu II wojny światowej we wrześniu 2020
›  Pomyśl o logistyce i sprawnym transporcie prowadząc e-handel
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Ubezpieczenia OC/AutoCasco/NNW przez internet! Kto może skorzystać?
›  Wymiana rekomendacji pomaga rozwijać biznes i pozyskiwać nowe kontrakty
›  W Toruniu trwają prace nad miniaturowym, optycznym zegarem atomowym
›  Już wkrótce nowotworom będzie można zapobiegać
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  W dzienniczkach uczniów dominują negatywne uwagi
›  Czwarta rewolucja przemysłowa daje branży spożywczej szanse na rozwój
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Globalny koncern tytoniowy otwiera w Warszawie kolejną inwestycję
›  Prawie 60% Polaków nie wie, jak radzić sobie z długami
›  Kobiety pracujące jako hostessy są narażone na liczne nadużycia
›  21 dużych inwestycji zmieni komunikację w Warszawie
›  Nowy rząd będzie się musiał zmagać ze spowolnieniem gospodarki i inwestycji
›  Mikroroboty rewolucjonizują medycynę
›  Powstanie platforma ułatwiająca sprzedaż firm oraz franczyz
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Jak kupować w Black Friday 2019 by nie stracić oszczędności?
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Wojska Obrony Terytorialnej: jak się dostać, wymagania, wyposażenie...
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej rośnie w siłę - ruszyło formowanie batalionu w Kutnie
›  Łódź stolicą branży life science w Polsce
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 19/Listopad/2019 (05:06) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena brutto (z VAT) 2480.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt [GN149]

  Cena brutto (z VAT) 3550.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PLATFORMY//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi [GN152]

  Cena brutto (z VAT) 3300.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PODŁODZIOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy [GN231]

  Cena brutto (z VAT) 5950.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw [GN104]

  Cena brutto (z VAT) 2450.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor [GN166]

  Cena brutto (z VAT) 2500.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 svw [GN103]

  Cena brutto (z VAT) 1800.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa PR160 [GN116]

  Cena brutto (z VAT) 1900.00 PLN
  Brak na stanie
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog Black Friday 2019 Forum motoryzacyjne
English Deutsch Français Italiano Nederlands Český Svenska Română 中文 Türkçe
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Black Friday 2019: Wyprzedaże i Promocje →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Forum ⚒ Menu ☈