PRZYCZEPYMARTER//BLOG

Łask wiadomości lokalne i kryminalne online kronika wydarzenia

Marcin Jankowski  •  31/Październik/2019 (14:09), aktualizacja 13/Listopad/2019 (10:12)
Każdy portal informacyjny ma to do siebie, że rozwija dużą gamę usług online. Nie inaczej jest w przypadku wiadomości lokalnych z Łask online oraz dodatkowo wiadomości kryminalnych, które są bardzo chętnie czytane przez lokalnych mieszkańców. Na tej stronie znajdziesz najważniejsze wiadomości o wydarzeniach w Łasku i regionie online. Warto więc śledzić na bieżąco co dzieje się w nowościach online na portalu informacyjnym PrzyczepyMarter. Oprócz szeregu usług z wiadomościami regionalnymi znajdziesz tutaj także ofertę części motoryzacyjnych oraz akcesoriów do samochodów. Dużym atutem serwisu motoryzacyjnego PrzyczepyMarter jest także aktualna baza pytań na egzamin na prawo jazdy wszystkich kategorii. Oczywiście do każdego pytania zamieszczona jest poprawna odpowiedź. Mieszkasz w Łasku lub okolicy? Ten serwis z wiadomościami lokalnymi Łask online jest dla Ciebie...
PrzyczepyMarter.pl Łask wiadomości lokalne i kryminalne online kronika wydarzenia

Najnowsze wydarzenia w regionie Łask - Pabianice - Łódź!


Jeśli interesują Cię wiadomości lokalne z Łasku online i regionu łódzkiego, masz możliwość śledzenia poniższych artykułów przygotowanych dla czytelników portalu PrzyczepyMarter. To właśnie tam znajdziesz ciekawe wiadomości lokalne i kryminalne online, które wzbudzają duże zainteresowanie mieszkańców.

W związku z zapowiedziami o publikowaniu informacji o najważniejszych wydarzeniach, naturalne jest że nie mogło ich zabraknąć na regionalnym portalu motoryzacyjnym PrzyczepyMarter. Większość z nich publikowana jest online i dotyczy takich miejscowości jak Łask, Pabianice, Sieradz czy Łódź. Każdego roku przyciągają one nowych czytelników i stanowią ważne źródło wiadomości dla mieszkańców naszego regionu. Już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, które aktualizowane są na bieżąco w naszym portalu informacyjnym.

Większość z opisywanych wydarzeń to dobrze znane i rozpoznawalne marki w regionie, województwie łódzkim a nawet w całej Polsce. Śledź teraz wiadomości online Łask online na stronie PrzyczepyMarter:

 • Jak kupować w Black Friday 2019 by nie stracić oszczędności?

 • Program Święto Niepodległości Polski: Sieradz - Pabianice - Łódź 2019

 • 81. Rocznica wybuchu II wojny światowej we wrześniu 2020

 • Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019 - Jarmark Piotrkowska

 • Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców

 • Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu

 • Lotniczy w Łasku 2019: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

 • Jarmark Łaski 2019 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?

 • VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!

 • Black Friday 2019: Co to jest i kiedy wypada? Lista sklepów!.

Łask wiadomości online lokalne i wiadomości kryminalne z Łask przygotowywane przez redakcje portalu informacyjnego do pierwsze źródło informacji dla mieszkańców! Na stronach portali informacyjnych można śledzić wszystkie wydarzenia z regionu i większości miejscowości powiatu łaskiego - Widawa, Buczek, Sędziejowice, Łask, Wodzierady...

Możesz śledzić kronikę online wydarzeń w naszym regionie. Na stronie m. in. z wiadomościami z całego powiatu łaskiego przygotowane zostały artykuły, które są aktualizowane na temat Jarmarku Łaskiego, Święta truskawki w Buczku czy Pikniku lotniczego w lotnisku wojskowym 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego Łask/Buczek. Ponadto na stronie znajdziesz zapowiedź wydarzenia rozrywkowego w Łask-Kolumnie czyli bieżące informacje o Festiwalu Sztuki Pociąg do Kolumny. Ponadto nie zabraknie także aktualnych wiadomości z wydarzeń ogólnopolskich jak Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi, Święto Odzyskania Niepodległości Polski czy rocznica wybuchu II wojny światowej. To wszystko w jednym miejscu, na portalu informacyjnym PrzyczepyMarter!

Z dziejów ziemi Łask - wiadomości online - Pabianice i Łódź dla każdego...


Po ogólnym zapoznaniu się z pracami historyków, dotyczącymi Łasku i regionu łaskiego stwierdzić można, że tradycje lokalne sięgają daleko wstecz, że wiadomości o niektórych miejscowościach regionu łaskiego sięgają czasów nawet pierwszych Piastów i budowania zrębów państwowości polskiej.

Pabianice i okolice wchodziły już w XI wieku w skład kasztelanii chropskiej, zaś Łask należał do kasztelanii Sieradzkiej. Ziemie były pokryte lasami i moczarami, osadnictwo posuwało się powoli wzdłuż rzeczek i większych strumieni. W XI wieku kasztelania chropska staje się własnością Kapituły Krakowskiej dzięki nadaniu żony Władysława Hermana - Judyty, a biskupi troszczą się o rozwój włości, rozszerzając jej granice.

W ciągu XIII i XIV wieku zmienia sie podział administracji w Polsce, powstają województwa, a w ciągu XV wieku, w związku z ustaleniem miejsc odbywania się sądów, dokonał się podział na powiaty. W tym to czasie ówczesny Łask i Pabianice znalazły się w granicach województwa sieradzkiego, częściowo w powiecie sieradzkim, jak: Widawa, Szczerców i inne (w większości w szadkowskim) jak: Łask, Pabianice, Lutomiersk. W okresie wieku XVI do XVIII Pabianice były miastem duchownym, zaś Łask, Lutomiersk, Buczek - miastami szlacheckimi. Ten podział administracyjny przetrwał z małymi zmianami do końca Rzeczypospolitej.

Po tragicznej wojnie z Rosją i Targowicą w latach 1792 - 1793, po klęsce drugiego już rozbioru, obecne ziemie Łasku i Pabianic dostają się pod zabór pruski tworząc część prowincji Prus Wschodnich, otrzymują nową administrację, zresztą kilka razy przez władze pruskie zmienianą. Niewielkie zmiany wprowadza Księstwo Warszawskie, a za Królestwa Kongresowego, po czasowym wprowadzeniu przez władze powstańcze 1863 roku dawnego podziału administracyjnego, ostatecznie w styczniu 1867 roku rząd rosyjski ustalił nowy podział Królestwa Polskiego i z guberni piotrkowskiej wydzielił powiat łaski obejmujący 5 miast i 18 gmin. Trzy miasta: Lutomiersk, Szadek i Widawę zamieniono na osady, zostawiając w powiecie tylko dwa miasta Pabianice i Łask. Raz jeszcze powiat łaski uległ podziałowi za czasów okupacji niemieckiej podczas I wojny światowej.

W listopadzie 1918 roku rządy nad krajem bierze w swoje ręce naród polski. W tym też roku sejm Rzeczypospolitej ustala ustawę o organizacji władz administracyjnych II instacji. Ustawa ta tworzy województwo łódzkie, w skład którego wszedł między innymi powiat łaski.

Dawne wiadomości Łask i Pabianice online w serwisie informacyjnym łódzkie


A jak rozwijały się dwa największe ośrodki tych ziem: Łask i Pabianice? Pabianice, jak to wcześniej było wspomniane, rosły od XII wieku pod rządami biskupów, otrzymały herb Kapituły Krakowskiej Aaron, w XVI wieku dwa budynki, do dziś istniejące, a stanowiące ciekawe i cenne zabytki architektury polskiej XVI wieku: kościół św. Mateusza i zamek zbudowany w stylu renesansowym o pięknej attyce, pełnej szlachetnej prostoty i wykwintu. W kronice wydarzeń historycznych notują Pabianice dwie wizyty króla Władysława Jagiełły - w 1411 roku i 1432 roku. Ta ostatnia szczególnie zasługuje na uwagę, bo wiąże się z projektami pogodzenia ruchu czeskiego husyckiego z kościołem pod protektoratem potężnego monarchy polskiego. Do spokojnych, w ciszy borów zaszytych Pabianic, przyjeżdża w 1466 roku kanonik krakowski Długosz, sławny dziejopisarz polski i królewskich synów wychowawca, który pozostawił wiele materiałów, pozwalających odtworzyć choć w przybliżeniu ówczesny obraz Polski.

Dzieje Łasku wiążą się z historią znanego u nas rodu możnowładców Korabitów Łaskich. W okresie największych wpływów tej rodziny w XVI wieku, kwitnie ich siedziba, niewielkie ale przywilejami przez hojnych Jagiellonów obdarzone miasteczko, a kościół wyniesiono w 1525 roku do godności kolegiaty. Potężni i światli członkowie rodu Łaskich żywe nawiązali stosunki z ruchem umysłowym Europy zachodniej i południowej. Piękna płaskorzeźba Madonny z białego marmuru dłuta Andrzeja della Robbia jest tego wymownym i jakże pięknym świadectwem.

Po czasach rozkwitu i rozwoju XVII i XVIII wiek przynosi zastój i upadek obu miast, a u schyłku Rzeczypospolitej są one tak ubogie, że władze pruskie proponuję zmianę miasta Pabianic na wieś.

Nowe życie rozpocznie się, lecz tylko dla Pabianic, gdy władze Królestwa Polskiego rozpoczną wielką pracę tworzenia polskiego przemysłu w okolicach Zgierza i Łodzi, pracę przebudowy polskiego życia gospodarczego. W 1816 i 1820 roku wydano dekrety o osadnikach na mocy których rząd przystępował do akcji sprowadzania fabrykantów i mechaników z zagranicy na specjalnie dogodnych warunkach. Ponieważ Niemcy przeżywały wówczas groźne przesilenie w przemyśle, więc rozgoryczeni i biedni tkacze z wielkiego obszaru Europy środkowej, głównie z ziem wschodnich, będących pod rządami pruskimi, uciekali ze swojego kraju, by swoje drobne oszczędności, obrócić w nowych siedzibach na przygotowanie warsztatów. Znajdowali w Królestwie Polskim pole do pracy i bardzo życzliwe poparcie rządu. W orbicie owych prac, które miały nadać krajowi nowożytny charakter, znalazły się i Pabianice. W 1823 roku władze Królestwa Kongresowego opracowały plan regulacyjny miasta, a nowo wyznaczone place nadawano przybyłym z daleka fabrykantom. Pierwsze warsztaty tkackie ustawiono w pustym wówczas zamku i oficynach. W 1850 roku Beniamin Krusche zainstalował w Pabianicach pierwszą maszynę parową.

Rozwój przemysłu tworzy klasę robotniczą, proletariat miejski i rodzi związane z tym faktem problemy społeczne.

Niemieckość przybyszów i zagadnienia narodowościowe zaostrzają się w związku z wydarzeniami politycznymi ostatnich dziesiątków XIX wieku. Do środowiska robotniczo - rzemieślniczego, jakim stają sie Pabianice już w połowie XIX stulecia - dochodzą też szybko i budzą oddźwięk hasła stronnictwa ruchu nawołującego w latach 1861 - 1863 do zbrojnej walki o własne państwo, ale państwo wywalczone przez wszystkich równouprawnionych obywateli. Wielkie hasła równości i braterstwa porywają ludność polską, toteż gdy Centralny Komitet Narodowy ogłosi się Rządem Powstańczym, zniesie stanowość, ogłosi uwłaszczenie chłopów i wezwie cały naród do broni - w partiach powstańczych powiatu sieradzkiego znajdziemy robotników i rzemieślników z Łasku i Pabianic. Historyk powstania styczniowego na ziemiach łódzkich L. Waszkiewicz wspomina w swej pracy "Początek powstania 1863 r. w Łodzi i okolicach" o partii zorganizowanej w lasach rososzyckich przez Józefa Oxińskiego, wychowanka szkoły wojskowej w Cuneo. Do grupy tej ciągnęły gromadki powstańców z Sieradza, Warty i Pabianic, Łasku i Zduńskiej Woli.

28 stycznia 1863 roku w Pabianicach powstańcy zabrali broń ówczesnemu niemieckiemu towarzystwu strzeleckiemu, które na propozycję oddania broni dobrowolnie powstańcom odpowiedziało odmownie. Przez ulice Pabianic przeszli też, w czasie tych gorących dni, powstańczy z Łodzi, śpieszących do Oxińskiego, aby pod jego komendą zaprawiać się i hartować w ciężkiej i twardej służbie żołnierza partyzanta.

W sierpniu 1863 roku, na drodze z Widawy do Łasku, pod wsią Sędziejowicami grupa powstańców Taczanowskiego z udziałem jazdy Parczewskiego stoczyła zwycięską bitwę z Rosjanami (Moskalami). Tradycja narodowa rosła, wmocniona przelaną krwią i żołnierskim trudem.

Po klęsce powstania 1863 roku zaczęły się czasy represyji i prześladowań narodowych, myśl niepodległościowa zagasła, przerażająca rzeczywistość polska budziła grozę i zabijała wiarę w możliwość czynu. Gdy jednak odżyły tradycje niepodległościowe, gdy w ostatnich dziesiątkach lat XIX wieku zaczęto znowu przygotowywać się do walki - we wszystkich tych poczynaniach bierze gorący udział społeczność Łasku i Pabianic.

I wojna światowa w latach 194 - 1918 rozpoczęła te wszystkie dążenia niepodłegłościowe i skupiła wokół akcji legionowej Józefa Piłsudskiego. Dziś, kiedy patrzymy na to wszystko z perspektywy lat, na walki niepodległościowe w czasie pierwszej wojny światowej, na zmagania się narodu, na jego dążenia - to jak złota nić przewija się przez te czasy epopea legionowego żołnierza i peowiackich do boju przygotowań, brzmi pieśń bojowa i tętnią w przyśpieszonym rytmie bohaterskie serca tych, z których trudu i znoju Polska powstała, by żyć.

Powstanie styczniowe w województwie kaliskim i udział w nim ziem łaskich!


Województwo kaliskie jako jedno z pierwszych wzięło udział w powstaniu styczniowym, stając do walki z zaborcami. Pod względem organizacji powstańczej podzielone było kaliskie na pięć obwodów: konoński, kaliski, wieluński, piotrkowski i sieradzki. Region Łasku i Pabianic, należał do obwodu sieradzkiego. Na terenie województwa kaliskiego, powstańcy stoczyli w 1863 roku ogółem 110 bitew, a w 1864 roku 21 bitew. Województwo kaliskie ostatnie też ze wszystkich województw byłego Królestwa uległo w walce. Ukończyło bowiem swój bohaterski epizod dnia 1 lipca 1864 roku bojem pod Częstochową, w obwodzie wieluńskim.

Jeśli uzmysłowimy sobie ówczesne warunki życia polskiego, a zwłaszcza warunki wojskowe o tyle gorsze niż były w 1794 roku i 1831 roku - ten brak w 1864 roku regularnej siły wojskowej, niedostatek kadr oficerskich i podoficerskich, brak amunicji i zapasów broni - to podziwiać należy to długotrwałe, bo aż osiemnaście miesięcy trwające zmagania się partyzanckich oddziałów, walczących w rozproszeniu po całej Polsce.

Jeżeli więc w Kaliskim walki powstańcze trwały dłużej niż w innych częściach Polski, zasługą to jest nie tylko dogodnego do partyzantki terenu lecz bezwarunkowo lepszej tutaj niż gdzie indziej organizacji wojskowej oraz okoliczności, że właśnie Kaliskie posiadało wyszkolonych oficerów bądź ze szkoły wojskowej w Cuneo we Włoszech, bądź też oficerów armii regularnej pruskiej czy rosyjskiej. Zasługą to jest wreszcie tych bohaterskich jednostek, które ofiarnie trwały na stanowisku.

Spory jest poczet żołnierzy i partyzantów o wolność w województwie kaliskim. Pierwszym naczelnikiem wojennym był Adam Grekowicz, twórca pierwszego pododdziału sformowanego w województwie kaliskim. Rozpoczął on powstanie wstępnym bojem pod Radomskiem (obwód piotrkowski) z dnia 23 na 24 stycznia 1863 roku, skąd wyparty trzyma się dłuższy czas w lasach, wreszcie przechodzi do województwa krakowskiego, a później w Lubelskie.

Aleksander Litlich jest naczelnikiem wojennym powiatu wieluńskiego. Widzimy go w boju pod Opatówkiem 25 lutego, gdzie razem z Józefem Oxińskim, oficerem ze szkoły wojskowej w Cuneo, szczęśliwie zdobywa w Opatówku kasę publiczną i rozbija 80 objeszczków. Razem też obaj dowódcy znajdą się jeszcze w niejednej walce na terenie województwa kaliskiego.

Związanym na dłuższy czas powstania z województwem kaliskim jest Józef Oxiński, naczelnik wojenny powiatu piotrkowskiego. Walczył on na swoim terenie przez cały rok, staczając wiele bitew i potyczek. Rozpoczął swój żołnierski czyn od Opatówka, walczy dalej pod Kuźnicą Grabowską (26 lutego), Jaworem (3 marca), Brodnicą, Kuźnicą, Praszką, Babami, Rychłocicami, Koniecpolem, Kruszyną, Przedborzem, pod Trzebnicą, Skotnikami, Dłutowem, Sędziejowicami i wreszcie Chlewem (25 lutego 1864 roku). Pod Chlewem na czele sformowanego oddziału przez pułkownika Kopernickiego, stawił czoło kapitanowi Straussowi przybyłemu z Koźminka na czele 2 rot piechoty i 40 Kozaków i zmusił ich do ucieczki.

Litlich i Oxiński występują często razem, wspierając się wzajemnie i dzieląc zmienne losy - zwycięstw i upadków. Wpadał też w Kaliskie z Mazowsza pułkownik Edmund Callier, późniejszy naczelnik wojenny województwa mazowieckiego, pochodzący z rodziny francuskiej z dawna osiadłej w Polsce. Callier kiedyś żołnierz z pod Sewastopola w legii zagranicznej rozpoczął chlubnie karierę powstańczą w bitwie pod Pątnowem dnia 22 marca 1863 roku pod rozkazami Mielęckiego.

Miał Mielęcki w województwie kaliskim oddział przez siebie zorganizowany, dosyć liczny, bo wynoszący 500 ludzi (250 strzelców, 145 kosynierów, 100 jazdy). Powierzył Mielęcki dowództwo nad piechotą pułkownikowi Callier, który znowu część oddziału pod dowództwo Sikorskiego, a drugą kapitanowi Michałowi Zielińskiemu. Nad taborem dozór miał poeucznik Gutkowski, komendę nad jazdą trzymał Władysław Miśkiewicz.
Blog prowadzony o motoryzacji, transporcie oraz sklep z przyczepami samochodywymi dla klientów z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Łodzi online. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie także sklep z częściami samochodowymi pod tą samą marką PrzyczepyMarter!
TAGI
#Ubezpieczenia laskonline wiadomości wydarzenia łask wydarzenia kryminalne łask policja łask z ostatniej chwili łask online szpital mój łask facebook łask nadchodzące wydarzenia łask mapa łask wiadomosci policyjne kronika policyjna łask wiadomości policja łask laskonline wiadomości policja widawa wydarzenia łask onlej cbś w łasku łask online praca powiat łaski mapa powiat łaski wydziały starostwo powiatowe łask wydział geodezji powiat łaski vulcan starostwo powiatowe w łasku wydział ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa powiat łaski miejscowości powiat zduńskowolski powiat pabianicki gmina łask przetargi gmina łask nip odpady gmina łask wydarzenia łask urząd miasta łask dowody osobiste gmina łask opłata za śmieci urząd miejski w łasku nip łask nadchodzące wydarzenia p.o.w powstanie styczniowe powstanie niepodległość józef piłsudski polska niemcy rosja prusy moskale
OPINIE
Napisz Opinię: Łask wiadomości lokalne i kryminalne online kronika wydarzenia
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marter Marcin Jankowski z siedzibą w Łask, ul. Kasztanowa 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania wybranej poprzez akceptację regulaminu Usługi. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter.pl wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Ich nie podanie będzie wiązało się jednak z odmową wykonania Usługi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności.
POPULARNE
›  Stacja Benzynowa: Gdzie Kupić ViaToll dla Przyczep Samochodowych
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Przyczepa lekka na resorach z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Black Friday 2019: Co to jest i kiedy wypada? Lista sklepów!
›  Ochrona danych kluczowa z punktu widzenia rozwoju kolejnych technologii
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2019: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Program Święto Niepodległości Polski: Sieradz - Pabianice - Łódź 2019
›  Jarmark Bożonarodzeniowy w Łodzi 2019 - Jarmark Piotrkowska
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2019: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić plik na AVI?
›  Przyczepki samochodowe skrzyniowe lekkie Neptun N7-263 rt
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka dla mieszkańców
›  Pasy transportowe rodzaje, gdzie kupić? Sprawdź teraz ofertę
›  Jarmark Łaski 2019 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie
›  Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu
›  Łask wiadomości lokalne i kryminalne online kronika wydarzenia
›  Tunel średnicowy Łódź: Budowa i przebieg pod centrum miasta
›  81. Rocznica wybuchu II wojny światowej we wrześniu 2020
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Ubezpieczenia OC/AutoCasco/NNW przez internet! Kto może skorzystać?
›  Pomyśl o logistyce i sprawnym transporcie prowadząc e-handel
›  Święto Truskawki Buczek 2019: kto wystąpi, program, atrakcje!
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Wymiana rekomendacji pomaga rozwijać biznes i pozyskiwać nowe kontrakty
›  Już wkrótce nowotworom będzie można zapobiegać
›  Wojska Obrony Terytorialnej: jak się dostać, wymagania, wyposażenie...
›  W Toruniu trwają prace nad miniaturowym, optycznym zegarem atomowym
›  Jak kupować w Black Friday 2019 by nie stracić oszczędności?
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019
›  Globalny koncern tytoniowy otwiera w Warszawie kolejną inwestycję
›  Czwarta rewolucja przemysłowa daje branży spożywczej szanse na rozwój
›  W dzienniczkach uczniów dominują negatywne uwagi
›  Kobiety pracujące jako hostessy są narażone na liczne nadużycia
›  21 dużych inwestycji zmieni komunikację w Warszawie
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Prawie 60% Polaków nie wie, jak radzić sobie z długami
›  Nowy rząd będzie się musiał zmagać ze spowolnieniem gospodarki i inwestycji
›  Powstanie platforma ułatwiająca sprzedaż firm oraz franczyz
›  37% polskich start-upów pracuje nad przynajmniej jedną przełomową technologią
›  Pasy transportowe z napinaczem do mocowania dużych ładunków
›  Przyczepa Kempingowa: Wynajem łódzkie. Oferty na wakacje!
PRZYCZEPY
Popularne przyczepy samochodowe Neptun 17/Listopad/2019 (14:49) w serwisie PrzyczepyMarter.pl
Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY NORDICA//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N13-263 2 kps [GN156]

  Cena brutto (z VAT) 6280.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rtr resor [GN192]

  Cena brutto (z VAT) 3130.00 PLN
  3 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 2 rt [GN149]

  Cena brutto (z VAT) 3550.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-210 rt [GN213]

  Cena brutto (z VAT) 2480.00 PLN
  2 produkty dostępne
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PLATFORMY//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-305 multi [GN152]

  Cena brutto (z VAT) 3300.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 ptw [GN104]

  Cena brutto (z VAT) 2450.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PRATIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-202 ptr resor [GN166]

  Cena brutto (z VAT) 2500.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY PODŁODZIOWE//SKLEP

Neptun Przyczepa Podłodziowa N13-20 navy [GN231]

  Cena brutto (z VAT) 5950.00 PLN
  Brak na stanie
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY TRAILWOOD//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-253 tw [GN115]

  Cena brutto (z VAT) 3200.00 PLN
  1 produkt dostępny
Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt PrzyczepyMarter
NEPTUN PRZYCZEPY RUSTIK//SKLEP

Neptun Przyczepa Samochodowa N7-263 rt [GN158]

  Cena brutto (z VAT) 2780.00 PLN
  1 produkt dostępny
Przyczepy Auto Części Wydarzenia Biznes Prawo jazdy Sport Blog Black Friday 2019 Forum motoryzacyjne
English Deutsch Français Italiano Nederlands Český Svenska Română 中文 Türkçe
Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt
YouTube Facebook PrzyczepyMarter
© 2019 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746 • E-mail: blog@przyczepymarter.pl

Sklep motoryzacyjny PrzyczepyMarter jest autoryzowanym dystrybutorem i dealerem przyczep samochodowych marki Neptun, Sorelpol produkowanych przez firmę Sorelpol Sp. z o.o. z głównym biurem w Warszawie. W punkcie handlowym w centralnej części województwa łódzkiego znajduje się cała gama lekkich i ciężkich przyczepek samochodowych jednoosiowych oraz dwuosiowych, o bardzo zróżnicowanej charakterystyce przystosowanej do codziennej pracy z ciężkimi i wielkogabarytowymi towarami. Blog i jednocześnie sklep PrzyczepyMarter.pl został opracowany na potrzeby klientów poszukujących dobrej i taniej przyczepki samochodowej. Serwis internetowy o przyczepkach, samochodach i przyczepach kempingowych zawiera szeroki zakres praktycznych informacji publikowanych w różnych wiadomościach online.
Black Friday 2019: Wyprzedaże i Promocje →
PrzyczepyMart
er
Konto @  Forum ⚒ Menu ☈