LOKALNE//PRZYCZEPYMARTER

Łask wiadomości lokalne onlej budżet kredyty gotówkowe i pożyczki

Marcin Jankowski  •  21/Grudzień/2019 (10:14), aktualizacja 22/Marzec/2020 (18:28)
Łask wiadomości lokalne onlej z ostatniej chwili dla każdego kto jest zainteresowany tym co się dzieje w regionie i najbliższej okolicy miasta. Ważne jest zazwyczaj to, że takie miasta jak Łask posiadają wokół siebie liczne pomniejsze miejscowości. Często te mniejsze miasteczka i wsie znajdują się w orbicie zainteresowań samorządowców z Łasku, licząc na wpływy z podatków czyli odpowiedni zastrzyk pieniędzy do budżetu gminy Łask onlej. Z kolei rezydenci mniejszych miejscowości, nawet powiatu łaskiego, chcą wiedzieć co się dzieje, mieć informacje o różnych wydarzeniach, dlatego tak ważne są dla nich Łask wiadomości lokalne. Wychodząc jak zwykle na przeciw oczekiwaniom wszystkim z poszczególnych sołectw, na tej stronie każdy znajdzie szereg wiadomości z ostatniej chwili o najważniejszych wydarzeniach lokalnych. Co może być ciekawego w Łasku onlej? Istotną informacją z ostatnich dni jest uchwalenie budżetu gminy Łask, o czym przeczytasz dalej. Dowiesz się, że jaki udział w bieżącym finansowaniu mają kredyty gotówkowe na określony cel oraz pożyczki udzielane przez odpowiednie instytucje finansowe. To wszystko może być bardzo istotne dla mieszkańców Łasku onlej!
PrzyczepyMarter.pl Łask wiadomości lokalne onlej budżet kredyty gotówkowe i pożyczki

Łask wiadomości lokalne onlej czyli nadchodzące wydarzenia 2020 w powiecie łaskim i nie tylko regionalnie


Nadchodzący 2020 rok będzie obfitował w różne wydarzenia lokalne skierowane do mieszkańców miasta Łask oraz całego powiatu łaskiego. Można wymienić także takie, które zyskały dużą renomę i rozgłos poza granicami naszego województwa łódzkiego. Mam tu na myśli przede wszystkim coroczną Truskawkę Buczek 2020 oraz Piknik Lotniczy Łask 2020 dla sympatyków lotnictwa. Pierwszy zyskał miano krajowego święta truskawki, a drugie wydarzenie jest znane siłą rzeczy i rozgłosu jaki jedno z dwóch lotnisk wojskowych w Polsce, obok poznańskich Krzesin, na których stacjonują myśliwce F-16.

Do kolejnych wydarzeń o charakterze imprez kulturalno - rozrywkowych zaplanowanych na bieżący 2020 rok wymienić należy lokalny Jarmark Łaski. Dwudniowa impreza ma charakter lokalnych dni miasta Łask i jest przygotowywana przez Łaski Dom Kultury (ŁDK). Położenie Łasku na mapie sprawia, że jesteśmy otoczeni przez duże aglomeracje miejskie, które również hucznie obchodzą swoje tradycje. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o Urodzinach Łodzi 2020 oraz nieodległych w czasie Dni Sieradza 2020 wraz z Jarmarkiem Urszulańskim.

Omal nie zapomniałem o jeszcze jednej imprezie organizowanej na terenie gminy Łask. Na moje usprawiedliwienie niech będzie to, że ostatnia edycja była dopiero drugą w całej historii festiwalu sztuki w Kolumnie. Jak zapewne się domyślacie chcę zachęcić wszystkich do udziału w kolejnym wydarzeniu Pociąg do Kolumny 2020, które jest organizowane w pierwszych dniach września.

Jeśli interesują Cię wiadomości lokalne z Łasku onlej i regionu łódzkiego, masz możliwość śledzenia wspomnianych nadchodzących wydarzeń w poszczególnych publikacjach przygotowanych dla czytelników portalu PrzyczepyMarter. To właśnie w nich znajdziesz ciekawe wiadomości lokalne Łask i kryminalne onlej, które wzbudzają duże zainteresowanie mieszkańców.

Na portalu informacyjnym m. in. o Łasku lub jak kto woli dla mieszkańców miasta Łask oraz wszystkich zainteresowanych czytelników, dodam że wspomniane publikacje są dostępne online przez cały rok i aktualizowane na bieżąco jako wiadomości lokalne Łask online.

Łask wiadomości lokalne onlej: Jak miasto żyje na kredyt gotówkowy i na pożyczkach?!


Ważną kwestią dla lokalnych mieszkańców są przede wszystkim bieżące wiadomości o rozwoju miasta Łask oraz o sytuacji gospodarczej Łasku z ostatniej chwili. Być może szokiem dla nie których będzie to, że blisko od 12 lat władze samorządowe miasta Łask zadłużają je kredytami gotówkowymi oraz pożyczkami Łask. W tej części publikacji dowiesz się jak Łask żyje na kredyt... Tym cyklem rozpocznie się nowy etap w źródłach informacyjnych z wiadomościami lokalnymi i wiadomościami kryminalnymi z ostatniej chwili o Łasku!

Przed rozpoczęciem głosowania budżetu gminy Łask na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2033 dla gminy Łask, poszczególne komisje składające się z radnych miasta Łask, wyraziły wcześniej swoje opinie na zawarte w nich programy finansowe. Ponadto swoją opinię na temat budżetu i WPF-u dla Łasku wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Ich treść jest następująca:

RIO w Łodzi opiniuje pozytywnie z uwagami projekt wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Łask na lata 2020 - 2033. Uwaga dotyczy możliwości sfinansowania w 2020 roku planowanego deficytu budżetu gminy Łask.


Według WPFu dla Łasku wynika, że najwyższe pgnozowane zadłużenie gminy Łask onlej z tytułu zaciągniętych kredytów gotówkowych i pożyczek będzie na koniec 2022 roku i wyniesie ono 50 304 104 zł. Kwota ta będzie stanowić aż 41,38% dochodów miasta i gminy Łask na 2022 rok. Mimo wszystko, choć gmina Łask spełni wszystkie zasady finansów publicznych o dopuszczalnym zadłużeniu, to jednak zwróciło uwagę na niebezpieczną granicę. Chodzi o to, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi obawia się, czy gmina Łask będzie w stanie spłacić zobowiązania z zaciągniętych kredytów gotówkowych i pożeczek w latach 2022 i 2023.

Analizując okres czasu od 2006 roku aż do końca 2018 roku, wynika że będzie to najwyższa kwota zadłużenia jaka miała miejsce w historii naszego miasta. Dotychczas najgorszy rok w omawianym okresie czasu, pod względem wysokości zaciągniętych kredytów gotówkowych i pożyczek był w 2010 roku. Wtedy to sumaryczna kwota zadłużenia wyniosła 30 788 626 zł co stanowiło 44,30% dochodów miasta.

Oczywiście Komisja Gospodarki, Finansów i Budżetu gminy Łask pozytywnie zaopiniowała i wieloletnią prognozę finansową oraz budżet miasta na 2020 - 2033 rok.

Planowany dochód gminy Łask na 2020 rok to 119 202 165 zł, a wydatki gminy Łask zaplanowano na kwotę 133 046 387 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w budżecie na 2020 rok wynosi 13 844 221 zł i zostanie sfinansowana z planowanych kredytów i pożyczek.


W przyszłym roku budżetowym zostanie zaciągnięty kolejny kredyt gotówkowy z dużym prawdopodobieństwem w wysokości 18 000 000 zł, z czego kwota w wysokości 4 155 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Po odczytaniu opini Komisji oraz RIO w Łodzi, głos na sesji budżetowej w Łasku, która odbyła się w grudniu 2019 roku zabrał Burmistrz Łasku komentując tzw. uchwałę budżetową. Jak zaznaczono w późniejszych komentarzach m. in. przez Skarbnika do sytuacji finansowej gminy Łask, ratunkiem dla całego budżetu będzie sytuacja, kiedy podczas bieżącej analizy sytuacji już w 2020 roku okaże się, że podjęta zostanie decyzja o zmniejszeniu wysokości kredytów gotówkowych oraz pożyczek. Jednak będzie to miało miejsce jedynie wtedy, kiedy gminie Łask uda się pozyskać różnego rodzaju dofinansowania z dostępnów programów pomocowych na bieżące inwestycje na terenie gminy.

Łask rewitalizacja: Szansa dla Kolumny na poprawę zaniedbanej infrastruktury społecznej


Łask-Kolumna to dziwne miejsce na mapie Polski, bo choć z jednej strony jest dzisiaj tylko mało znaczącą dzielnicą Łasku, to przyjęło się ją nazywać Miastem Ogrodem Las Kolumna z mocno przywiązaną do niej lokalną społecznością z dużymi aspiracjami. Prawdę mówiąc Kolumna swój najlepszy okres rozwoju ma dawno za sobą i do zaoferowania potencjalnemu turyście, może poza unikalnym układem urbanistycznym z czasów dwudziestolecia międzywojennego i kilkoma obiektami architektury drewnianej, w perspektywie najbliższych lat pewnie nic się nie zmieni. Co więc sprawia, że Miasto Ogród Las Kolumna w okresie wakacyjnym wybudza się z zimowego snu i przestaje być jedynie "sypialnią" dla okolicznych dużych miast jak Sieradz, Pabianice czy Łódź? Jakie walory sprawiają, że mimo wszystko, dzisiejsza dzielnica Łask-Kolumna jest postrzegana jako miejsce letniskowe, choć od samego początku była tworzona jedynie jako miejscowość do odpoczynku dla pracowników okolicznych fabryk?!

Choć od pierwszych spotkań i snucia planów czy projektów związanych z rewitalizacją Łasku minęły dobre cztery lata, to dopiero pod koniec 2019 roku pojawiła się szansa na realizację wybranych elementów struktury miejskiej, tej skrojonej na dużą skalę inwestycji. Jak zwykle w takich przypadkach, największą przeszkodą we wcześniejszej realizacji zamierzeń jej twórców było brak środków finansowych w budżecie miasta Łask, który z trudem realizujei tak mniej ambicjonalne pomysły.

Koncepcja rewitalizacji gminy Łask rodziła się od 2015 roku, podczas cyklicznych spotkań w Kolumnie, na które zapraszani byli mieszkańcy Łasku oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Była to odpowiedź lokalnych sympatyków i działaczy społecznych na pogłębiającą się degradację Kolumny, brak koncepcji rozwoju, a może przede wszystkim działania te wynikały z braku znaczących inwestycji strukturalnych władz gminy Łask na obszarze dzielnicy letniskowej od wielu lat.

W marcu 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs skierowany dla studentów Politechniki Łódzkiej, na zagospodarowanie potencjalnych terenów rewitalizowanych, a w szczególności obszar Łask-Kolumny. Z pośród nadesłanych prac wybrano najlepsze, a zwycięższczynie otrzymały nagrody za najepszy projekt na rewitalizację Łasku i Kolumny. Dalsze działania zmierzały do opracowania bardziej szczegółowych rozwiązań już na szczeblu władz samorządowych, po czym rozpoczęto próby pozyskania odpowiedniego finansowania zewnętrznego na realizację zamierzonych obszarów miejsko - wiejskich w gminie. Z biegiem czasu okazało się jednak, że nie jest to takie proste. Kiedy już pojawiło się światełko w tunelu to na początku 2019 roku, okazało się że przyznane środki finansowe są zbyt małe na podjęcie się rewitalizacji Łasku. Trudno się dziwić takiej decyzji, skoro budżet miasta Łask od wielu lat zasilany jest zaciąganymi kredytami, aby załatać dziurę budżetową.

Nagły zwrot akcji nastąpił w połowie 2019 roku, kiedy rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie, których koszt wyniesie 4 300 000 złotych. Obszar objęty programem rewitalizacji jest plac Szarych Szeregów, odcinek ulicy Władysława Jagiełły na odcinku od Armii Ludowej do Komuny Paryskiej, oraz odcinek ulicy Szarych Szeregów od ulicy Bazarowej przylegającej do placu w Kolumnie. Trzeba podkreślić, że wszystkie działania będą się odbywały na terenie XX-wiecznego układu przestrzennego, który stanowi wartość dodatnią Łask-Kolumny w skali województwa łódzkiego. Realizowana koncepcja rewitalizacji placu Szarych Szeregów w 2020/2021 roku, z możliwymi zmianami, została w znacznej części oparta na wspomnianych wcześniej pracach konkursowych studentów Politechniki Łódzkiej. Rewaloryzacja tego obszaru stawia sobie za cel zmianę dominującej komunikacyjno-parkingowej funckji placu Szarych Szeregów w Kolumnie na reprezentacyjną i rekreacyjną przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych terenu (komunikacja piesza, rowerowa i samochodowa).

Według założeń projektowych, zakłada się że wszystkie prace remontowo - budowlane związane z rewitalizacją Łask-Kolumny, konkretnie z placem Szarych Szeregów, zostaną zakończone na koniec marca 2021 roku.

Łask Kolumna atrakcje turystyczne na weekend w okolicy!


Łask-Kolumna to dziwne miejsce na mapie Polski, bo choć z jednej strony jest dzisiaj tylko mało znaczącą dzielnicą Łasku, to przyjęło się ją nazywać Miastem Ogrodem Las Kolumna z mocno przywiązaną do niej lokalną społecznością z dużymi aspiracjami. Prawdę mówiąc Kolumna swój najlepszy okres rozwoju ma dawno za sobą i do zaoferowania potencjalnemu turyście, może poza unikalnym układem urbanistycznym z czasów dwudziestolecia międzywojennego i kilkoma obiektami architektury drewnianej, w perspektywie najbliższych lat pewnie nic się nie zmieni. Co więc sprawia, że Miasto Ogród Las Kolumna w okresie wakacyjnym wybudza się z zimowego snu i przestaje być jedynie "sypialnią" dla okolicznych dużych miast jak Sieradz, Pabianice czy Łódź? Jakie walory sprawiają, że mimo wszystko, dzisiejsza dzielnica Łask-Kolumna jest postrzegana jako miejsce letniskowe, choć od samego początku była tworzona jedynie jako miejscowość do odpoczynku dla pracowników okolicznych fabryk?!

Oprócz krótkiej aczkolwiek ciekawej historii Kolumny można także wymienić lokalne atrakcje dla osób, które przyjadą tutaj na weekend znaleźć wytchnienie od zgiełku dużego miasta Łodzi czy Pabianic, zatłoczonych ulic i pędu za dobrami dnia codziennego. Wszyscy odwiedzający Kolumnę i szukających letnich atrakcji mogą znaleźć tutaj kilka ciekawych sposobów na spędzenie aktywnie i sportowo wolnego czasu. W samej Kolumnie lub okolicy jest kilka doskonałych miejsc do zorganizowania spływu kajakowego na rzece Grabi lub wyjazd na szlak konny bezpośrednio po zielonych ścieżkach Kolumny.

Oprócz tego w najbliższej okolicy Kolumny znajduje się wiele mniejszych lub większych zbiorników wodnych, z tradycyjną zabudową dla tego regionu czyli dawnymi młynami wodnymi, w których obecnie prowadzone są bary otwarte głównie w sezonie letnim. Do takich miejsc należy wymienić młyn w Karczmach, w Talarze (gmina Dobroń) oraz spalony już młyn w Baryczy.

Do ważniejszych zabytków w regionie, które warto zobaczyć, należy wymienić gotycką kolegiatę w Łasku oraz drewniany kościół św. Ducha, również w Łasku. Po stronie wschodniej Kolumny, zlokalizowany jest Dobroń, gdzie warto z kolei zobaczyć modrzewiowy kościół z XVIII wieku oraz park gminny. Ponadto na terenie gminy Łask znajduje się murowany dwór Szweycerów w Ostrowie, który powstał w XIX wieku.

Trudno jest w jednym artykule opisać Kolumnę, która jest unikalną dzielnicą, zbudowaną na ideii miasta ogrodu, w skali całego województwa łódzkiego. Dzisiaj jest miejscem wyjątkowym pod kątem historycznym, architektonicznym i oczywiście krajobrazowym. Już w latach 20. ubiegłego wieku Kolumna tworzona była jako miejscowość letniskowo - wypoczynkowa zanurzona w unikalnym mikroklimacie, którą można odkrywać na weekend.

Jak Kolumna chciała zostać miastem ogrodem o znaczeniu letniskowym? Pierwsze ślady Łask-Kolumny jako osady młyńskiej


Historię Łask-Kolumny można podzielić na cztery okresy wzlotów i upadków. Pierwszy to słabo udokumentowane początki osady Kolumny z kilkoma zabudowaniami, które założono przy rzece Grabi wzdłuż drogi łączącej Pabianice z Łaskiem. Po nich przyszedł moment, kiedy formalnie założono Miasto Ogród Las Kolumna, wydzielono tereny rekreacyjne i rozpoczęto budowę miejscowości letniskowej dla pracowników okolicznych fabryk z Pabianic i Łodzi, gdzie mogliby odpoczywać w czasie wolnym od pracy. Po zakończeniu II wojny światowej nastała nowa rzeczywistość, która niewiele zmieniła w realiach mieszkańców Kolumny. Choć nadal Kolumnę traktowano jako miejscowość letniskową to brak było jednolitej koncepcji jej rozwoju i do końca lat 80. nie udało się stworzyć czegoś, co z czystym sumieniem moglibyśmy nazwać miejscowością wypoczynkową z prawdziwego zdarzenia. Może wynikało to z braku szczęścia do lokalnych władz i ich decyzji, a może z braku odgórnych planów, "ukutego" na potrzeby dzisiejszych czasów termiu - rewitalizacja. Współczesne lata tym bardziej przyniosły zastój w rozwoju Łask-Kolumny, dzielnicy miejscowości Łask, który chyba sam nie wypracował swojego pomysłu na rozwój, a co dopiero mówić o Kolumnie... Jedyne co pozostaje to odkryć karty historii Kolumny!

Początki historii Kolumny związane są z dobrami ziemskimi Wierchy, położonymi w niedalekim sąsiedztwie Łasku. W okresie XVII wieku ziemie te zostały podzielone i sprzedane różnym właścicielom. Pozostawiono jedynie kompleks leśny i tereny nad rzekami Grabią i Pałusznicą, którym nadano nazwę Kolumna. Siłą napędową rozwoju tego regionu w dawnych czasach niezaprzeczalnie była na pewno rzeka Grabia, a w późniejszym czasie droga przebiegająca przez Wierzchy z Łasku do Pabianic, która wiodła także przez Dobroń. W najbliższym sąsiedztwie Kolumny znajdowały się także inne osady Ostrów, Barycz, Poleszyn i Wronowice. Punktem zwrotnym było założenie osady młyńskiej w Kolumnie, która funkcjonowała z dużym prawdopodobieństwem od drugiej połowy XVII wieku. Dowodem na to są zapisane imiona tutejszych młynarzy w księgach parafialnych parafii Łask z datą 1702 rok.

Pierwsze ślady rozwoju Kolumny - niewielkiej miejscowości pod Łaskiem w województwie łódzkim - zapisały się na kartach historii jako osady młyńskiej, która została założona pod koniec XVII wieku. Na początku zajmowała ona obszar 30 morgów czyli w zależności od przelicznika około 15 hektarów. Trzeba zaznaczyć, że 1 morga to jednostka wyznaczająca jaki obszar ziemi można przeorać w ciągu jednego dnia. Przyjęło się, że jest to około 0,53 - 0,56 hektara.

W bliskim sąsiedztwie osady młyńskiej Kolumna znajdował sie także staw rzeczny, ale formalnie nie wchodził on w jej skład. Powstał on w naturalnym obniżeniu terenu i otoczony był groblami, chroniącymi okoliczne łąki przed zalaniem.

Na obszarze około 2 morgów, przy drodze Łask - Pabianice, założono także osadę karczemną. Nigdzie nie zachowała się data jej powstania. Jednak oficjalne dane z 1822 roku podają, że w obu osadach pobudowano pięć domów i były one zamieszkane przez 29 osób.

W czasach zaboru pruskiego, już po II rozbiorze Polski, pobudowano w Kolumnie w okolicach młyna folusz czyli miejsce, gdzie pracowano nad poprawą jakości tkanin - ich gęstości, grubości i trwałości. Było to związane z dużym popytem na towary włókiennicze w ówczesnych czasach i działalnością produkcyjną łaskich sukienników. Znaczeniu osady młyńskiej Kolumna dodawał także fakt, że wybudowano tutaj tartak wodny, który był wykorzystywany przez właścicieli dóbr ziemskich Łask.

3 czerwca 1815 roku osada młyńska przeszła pod własność Fryderyka i Anny Ungerów. Została ona sprzedana za 900 złoty rocznie na zasadzie wieczysto - czynszowej dzierżawy przez Piotra Czołhańskiego, który był wtedy właścicielem dóbr ziemskich Łask. Nowi właściciele osady młyńskiej Kolumna mieli prawo do korzystania z młyna wodnego wraz z budynkami mieszkalnymi i folusza. Wspomniany wcześniej tartak pozostał we własności właścicieli dóbr ziemskich Łask.

Do zadań Ungerów należało dbanie o stan techniczny wszystkich urządzeń działających w Kolumnie. W śluzie funkcjonowały trzy koła wodne, z czego dwa pracowały na rzecz młyna a jedno napędzało tartak. Poza własnością Ungerów znajdował się także staw, którym zarządzali nadal Czołhańscy.

W 1819 roku dotychczasowi właściciele osady Kolumna sprzedali ją kolejnym - Ignacemu i Karolinie Jągowskim. Niebawem uruchomili oni w Kolumnie papiernię na co wskazują zapisy w aktach notariusza szadkowskiego, Kajetana Szczawińskiego z 1825 roku. W XIX wieku podstawowym surowcem do wyrobu papieru były lniane szmaty. Choć przepływała przez Grabię czysta woda i panowały dogodne warunki do wyrobu masy papierniczej w Kolumnie to nie uchroniło to do jej upadku ze względu na duże trudności w pozyskiwaniu samego materiału źródłowego.

Kolejnym znaczącym momentem w rozwoju gospodarczego przyszłej Kolumny, ale także całej części środkowej i zachodniej Królestwa Polskiego, było rozpoczęcie budowy traktu kalisko-fabrycznego. Łączył on Warszwę z Łodzią i prowadził dalej na zachów przez Pabianicę, Łask aż do Kalisza. Jego budowę ukończono w 1837 roku. Nowy Trakt, bo tak zaczęto go nazywać, poprowadzono w linii prostej z Pabianic do Łasku i przecinał Kolumnę w jej północnych krańcach. Jak zwykle to bywało w takich okolicznościach, miejscowości położone wzdłuż traktu nabierały nowego znaczenia i dawało im to większe szanse na rozwój.

Następnym właścicielem Kolumny został Antoni Wasiewicz, który nabył osadę młyńską 27 kwietnia 1841 roku na mocy odpowiedniego aktu notarialnego. Decyzją nowego właściciela zlikwidowano folusz, a w jego miejsce pobudowano walcownię miedzi połączoną z kuźnią. Ponadto zlikwidował także tartak, budując na jego miejscu kilka dodatkowych budynków gospodarczych. Jego działania doprowadziły ostatecznie do upadku osady młyńskiej, co wynikało z braku odpowiedniego nadzoru nad systemem grobli oraz konfliktu z ówczesnymi właścicielami dóbr ziemskich Łask.

Kolumna Las jako miasto ogród i miasteczko letniskowe w XX wieku


Łask-Kolumna od samego początku pełniła rolę miasteczka letniskowego dla pracowników fabryk z pobliskich Pabianic i Łodzi, które w tamtych latach bardzo prężnie działały. Historyczna i pełna nazwa, którą kiedyś się posługiwano to Miasto Las Kolumna, ze względu na charakter otoczenia leśnego oraz ideę na jakich została zbudowana czyli angielskich miast ogrodów. Ogród Kolumna została zaprojektowana w latach dwudziestych XX wieku z inspiracji dotychczasowych projektów urbanistycznych E. Howarda. Osobą, która podjęła się przygotowania planów urbanistycznych dla osady był Antoni Jawornicki, który dokonał tego w 1927 roku.

Ludność miast Łodzi, Pabianic, Zduńskiej Woli i Łasku nareszcie będzie miała możność nabycia na własność działek leśnych w prześlicznej miejscowości, od dawna znanej ze swego zdrowego i suchego położenia. Powstaje bowiem Miasto Las Kolumna. Dogodna komunikacja. Dojazd koleją do projektowanego przystanku 35 minut od Łodzi, 15 minut od Pabianic, 25 minut od Zduńskiej Woli, 7 minut od Łasku. Stała komunikacja samochodowa. Spodziewać się należy, że z rozwojem Kolumnem nastąpi przedłużenie lini tramwajowej z Pabianic do Łasku. Duże obszary lasów iglastych, rzeki, dobra kąpiel, dogodna komunikacja, a przede wszystkim wybitnie zdrowa mniejscowość - same przeznaczają Kolumnę na miejsce zarówno stałego zamieszkania, jak i letniego wypoczynku. Już obecnie sąsiednie wioski są przepełnione w okresie letnich wywczasów, a kilku przemysłowców ma już swoje wille na graniczących terenach. Znani urbaniści arch. A. Jawornicki i J. Zaleski prześlicznie rozplanował przyszłe miasto ogród, zapewniając i wygodę. Zaprojektowana jest nieiwelka dzielnica handlowa, która zapewni nabywanie produktów pierwszej potrzeby na miejscu. Cena działek z lasem od 50 groszy za metr i dogodne warunki ropłaty umożliwiają każdemu nabycie działki na własność. Wielkość działek zaczyna się od 1000 metrów. Sprzedaż już się zaczęła w Zarządzie Dóbr Łask na miejscu w Kolumnie. Tamże interesanci otrzymają wszelkie informacje. Ze zbiorów Muzeum Historii Łasku.


Największy rozwój dawnej miejscowości letniskowej - obecnie dzielnicy Łasku - przypada na lata 30. ubiegłego wieku, kiedy powstało tutaj aż 30 pensjonatów dla letniskowców i 160 domów mieszkalnych. W tym samym roku otworzono również przystanek kolejowy na trasie Łódź - Sieradz, który tak samo jak elektrownia był siłą napędową. Dużą wartością historyczną, która pozostała do dnia dzisiejszego od tamtych lat, jest w miarę dobrze zachowana międzywojenna zabudowa drewniana pełniąca dzisiaj rolę mieszkań, a kiedyś pensjonatów dla wczasowiczów.

W trakcie okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej, Kolumnę skolonizowano niemieckimi osadnikami z Wołynia i Besarabii, którzy zamieszkali w drewnianych willach. Jeśli interesujesz się wydarzeniami z 1939 roku, a w szczególności kampanią wrześniową w okolicach Łasku, zachęcam Cię do zapoznania się z artykułem Szlak bojowy Armii Łódź we wrześniu 1939 roku w wojnie obronnej. Po wojnie część pensjonatów przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych, przyłączono kolejne obszary do Kolumny oraz zaczęły pojawiać się także domy jednorodzinne. Aż do 1973 roku Kolumna stanowiła odrębną jednostkę samorządową, kiedy to włączono ją administracyjnie w granice miasta Łask.

Kolumna od 1973 roku została włączona do Łasku i formalnie została dzielnicą miasta jedynie ze swoimi przedstawicielami we władzach samorządowych. Zamieszkuje ją około 4 000 mieszkańców w ramach powiatu łaskiego na terenie województwa łódzkiego. Łask-Kolumna to charakterystyczna osada leśna z charakterystyczną zabudową drewnianą oraz układem urbanistycznym. Dodatkowo w jej zasobach naturalnych znajdują się niewykorzystane złoża wód mineralnych oraz złoża wód geotermalnych.

Łask wiadomości lokalne: 600-lecie nadania praw miejskich 2022 - 1422


Jedną z najważniejszych wiadomości lokalnych w 2022 roku będzie jubileusz nadania praw miejskich dla Łasku w 1422 roku, z rąk króla Władysława Jagiełło. Tym samym Łask zyskał prawo do organizowania regionalnych jarmarków handlowych (pierwszy odbył się już w 1423 roku). Bardzo szczegółowo rola jarmarków handlowych w średniowieczu została opisana w jednym z naszych artykułów poświęconych wydarzeniu Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?. Poruszyliśmy w nim aspekt kulturalny oraz historyczny wydarzeń z przed setek lat na ziemi sieradzkiej...

W naszym portalu informacyjnym PrzyczepyMarter w najbliższym czasie na bieżąco będą tworzone wiadomości lokalne z Łasku opisujące przygotowania do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich oraz szczegółowo zrelacjonowane będzie samo wydarzenie medialne! Już teraz możesz współtworzyć zawartość tego portalu informacyjnego z województwa łódzkiego, dodając własne opinie i zachęcając innych czytelników do przeglądania jego zawartości, promując poszczególne publikacje na swoich profilach społecznościowych oraz na swoich stronach internetowych!

Łask najważniejsze wiadomości lokalne! Pensja Burmistrza Łasku i kredyty gotówkowe dla gminy Łask


Chcesz wiedzieć więcej jak Burmistrz Łasku - Gabriel Szkudlarek - zarządza gminą Łask? Śledź najnowsze wiadomości lokalne Łask na portalu informacyjnym i dowiedz się ile pobiera pieniędzy włodarz miasta, ile zaciągniętych kredytów gotówkowych i pożyczek ma gmina Łask...! To wszystko w jednym miejscu w serwisie informacyjnym stworzonym specjalnie dla mieszkańców Łasku!Ile zarabia Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek?
Kwestia pensji Burmistrza Łasku - Gabriela Szkudlarka - interesuje pewnie wielu mieszkańców gminy Łask! Patrząc na oświadczenia majątkowe włodarzy innych gmin z powiatu łaskiego szokujące jest to, że Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek zarabia o kilka tysięcy więcej niż inni. Według oświadczenia majątkowego Gabriela Szkudlarka za 2018 rok, uzyskał on wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie 143 957,26 zł co daje na każdy miesiąc średnio 11 996,44 zł. Są to wysokie zarobki patrząc w skali całej gminy Łask wśród mieszkańców, a nawet całego powiatu łaskiego!Ile kredytów zaciągnęła gmina Łask pod rządami Burmistrza Gabriela Szkudlarka?
Zadłużenie gminy Łask utrzymuje się na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych na przestrzeni ostatnich lat. Jednak na ostatniej sesji Rady Miasta Łask mieszkańcy gminy dowiedzieli się, że obecny Burmistrz Łasku czyli Gabriel Szkudlarek planuje zadłużyć naszą gminę do poziomu 50 milionów złotych w ciągu najbliższych dwóch lat. Będzie więc to dyrastyczne zwiększenie kredytów gotówkowych oraz pożyczek jakie zostaną udzielone gminie Łask przez różne instytucje finansowe. Z raportu o stanie gminy Łask za 2018 rok wynika, że gmina Łask zadłużona była w kwocie – 13 059 597,04 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zwiększenie kredytów gotówkowych i pożyczek do poziomu aż 50 000 000 zł będzie oznaczało aż pięciokrotne zwiększenie tego poziomu. Mieszkańcy Łasku nie kryją obaw, czy uda się w przyszłości spłacić tyle kredytów i czy nie będą musieli dokładać tych pieniędzy z własnej kieszenie!?Łask: kredyty gotówkowe i pożyczki w budżecie miasta na 2020 onlej!
Wszystkie kredyty gotówkowe i pożyczki zaciągnięte przez gminę Łask onlej do 2020 roku! Porównanie finansów Łasku onlej z długoterminowymi zobowiązaniami. Nieciekawie zapowiada się 2020 rok i kolejne dla mieszkańców Łasku i całej gminy miejsko - wiejskiej. Po ostatniej sesji rady miasta można się dowiedzieć, że w najbliższym czasie zadłużenie Łasku, formalnie całej gminy, zwiększy się do zawtotnej sumy 50 milionów złotych. Wynika to wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy Łask onlej, uchwolonej na 2020 rok.
Bibliografia do artykułu, a zarazem źródło dodatkowej wiedzy na temat Kolumny:

1. Kolumna-Las Miasto-Ogród Tom II, Inwentaryzacje pomiarowe, prace fotograficzne i rysunkowe studentów architektury Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017 pod redakcją naukową dr inż. Marek Jabłoński.

1

Łask Wiadomości Onlej: Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumna 2020

Łask Wiadomości Onlej: Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumna 2020© Urząd Miasta Łask/materiały prasoweWizualizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie po przebudowie czyli rewitalizacja centrum miasta!

W połowie 2019 roku doszło do podpisania umowy na rewitalizację placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Gmina Łask ogłosiła przetarg na wykonanie prac, w którym wygraną firmą okazała się BINŻ S.A. z Bełchatowa. Harmonogram prac przewiduje, że ostateczny efekt będziemy mogli oglądać pod koniec marca 2021 roku. Wartość rewitalizacji Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie to 4.301.187 zł. Przetarg miał charakter "zaprojektuj i wybuduj".
2

Łask Wiadomości Onlej: Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumna 2020

Łask Wiadomości Onlej: Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumna 2020© Urząd Miasta Łask/materiały prasoweWizualizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie po przebudowie czyli rewitalizacja centrum miasta!
3

Łask Wiadomości Onlej: Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumna 2020

Łask Wiadomości Onlej: Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumna 2020© Urząd Miasta Łask/materiały prasoweWizualizacja Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie po przebudowie czyli rewitalizacja centrum miasta!
4

Myśliwiec wielozadaniowy F-16 Fighting Falcon z 510. Eskadry Myśliwskiej USAF

Myśliwiec wielozadaniowy F-16 Fighting Falcon z 510. Eskadry Myśliwskiej USAF© USAF//starszy lotnik Krystal ArdreyPolskie Siły Powietrzne posiadają na stanie myśliwce wielozadaniowe F-16 C/D Block 52+. Po ostatnich katastrofach lotniczych i prawdopodobnie całkowitym wycofaniu myśliwców MIG-29 ze służby, są one podstawowym samolotem bojowym na wykorzystaniu naszej armii. Samoloty te są wykorzystywane przez wiele sił zbrojnych z różnych krajów świata. Według informacji podanych na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej wersja myśliwca F-16 C/D Block 52+ była (jest) jednym z najbardziej zaawansowanych samolotów tego typu w NATO. Kilkanaście sztuk myśliwców wielozadaniowych F-16 C/D Block 52+ stacjonuje na stałe w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku/Buczku koło Łodzi.
5

Kredyty gotówkowe i pożyczki przez internet - czego musimy unikać?

Kredyty gotówkowe i pożyczki przez internet - czego musimy unikać?© domena publicznaKredyty gotówkowe są produktami, z których korzystamy coraz to chętniej, gdyż pozyskujemy je coraz prościej i szybciej, tak z banków jak i przez internet. Kredyty bierzemy często na dowolny cel, na wakacje, remont, lub nawet na codzienne wydatki. Minimum formalności, nieskomplikowane procedury, a zwłaszcza niedługi czas, w jakim można pobrać gotówkę to największe plusy kredytów gotówkowych. Wśród innych ofert udostępnianych przez banki nie znajdziemy drugiego tak elastycznego, a zarazem wszechstronnego produktu.

Uważaj na promocje! Banki wabią nas ustawicznie coraz to ciekawszymi warunkami i kolejnymi niekończącymi się promocjami, by przykuć naszą uwagę i zapalić nas do skorzystania z oferowanego produktu. Choćby nie wiadomo jak niewysoki koszt był reklamowany, warto pamiętać, że pożyczając pieniądze, zawsze za to zapłacimy. Odsetki czy prowizja nie znikają, co prawda mogą być niższe lub wyższe, jednakże ich nie unikniemy. Zdołamy co prawda wyszukać propozycje kredytów gotówkowych udostępnianych bez prowizji, jednakowoż wtedy są one wyżej oprocentowane, czy też na odwrót, nie ma odsetek, ale za to zapłacimy wyższą prowizję.

Nie decyduj się na pierwszą lepszą propozycję! Możemy tymczasem zadbać o to, aby spłata zobowiązania nie była problematyczna, nie obciążała portfela. Teraz nie jest to trudna rzecz, gdyż są dostępne doskonałe narzędzia, dzięki którym nie musimy już czasochłonnie przeglądać stron bankowych, czy spacerować od banku do banku. Przed podjęciem decyzji o wyborze źródła kredytowania powinno się porównać co najmniej parę ofert, aby wyselekcjonować najciekawszą. W owym celu możemy wykorzystać liczne rankingi kredytów gotówkowych, które uproszczą podjęcie decyzji, pokazując najlepsze kredyty gotówkowe aktualnie rekomendowane w bankach. Dzięki rankingom zyskamy rozeznanie w parametrach osiągalnych propozycji takich jak oprocentowanie, ubezpieczenie. Z łatwością dodatkowo obliczymy, o jaką sumę można się ubiegać i na jaki optymalny czas spłaty. Ta bazowa wiedza pozwoli ustrzec się pobrania kredytu, który zamyka w sobie jakiekolwiek haczyki.

Licz koszty! Musisz mieć na uwadze to, że kredyty gotówkowe promowane jako oferowane z niewysokim oprocentowaniem mogą mieścić zakamuflowane poboczne opłaty. Promowane nieznaczne koszty wcale takimi nie są, a sama promocja ma za zadanie jedynie zdobycie nowych Kredytobiorców, tymczasem faktyczny koszt, jaki poniesiemy, jest o wiele większy od ogłaszanego. By ustrzec się takiej sytuacji, należy dogłębnie przeglądać propozycje, a przede wszystkim dokładnie czytać umowę z bankiem. W chwili wystąpienia najmniejszych niejasności zawsze możemy wycofać się z podpisania umowy ewentualnie zwrócić się o radę do specjalisty, starając się wyjaśniać wszelkie niepewności. Starając się zachować niezależność od tego czy innego banku, należy unikać tak zwanych ofert łączonych, jak na przykład kredyt gotówkowy z kontem, który może powiększyć zbytecznie koszt spłaty zobowiązania.
6

Łask-Kolumna: Ulica Piotrkowska z widokiem na stację PKP

Łask-Kolumna: Ulica Piotrkowska z widokiem na stację PKP© PrzyczepyMarter/Łask-KolumnaGłówna ulica Piotrkowska w Łask-Kolumna z zimowym widokiem na stację PKP
7

Rzeka Grabia w okolicach Łask-Kolumny/Barycz latem

Rzeka Grabia w okolicach Łask-Kolumny/Barycz latem© PrzyczepyMarter/rzeka GrabiaNajwiększa rzeka przepływająca w okolicach Łask-Kolumny - rzeka Grabia - stanowiąca początek istnienia osady Kolumna... dzisiejsza atrakcja turystyczna regionu!
SAMOCHODY
Przeglądaj naszą bazę samochodów osobowych online. Sprawdź charakterystykę dowolnego pojazdu i kup dla siebie najatrakcyjniejszą ofertę ubezpieczenia OC i AutoCasco przez internet, oszczędzając pieniądze!
TAGI
Blog Biznes Przyczepy lask600 laskonline wiadomości wydarzenia łask pożyczki online pozyczki na raty miesieczne przez internet ranking pożyczek pożyczka logowanie pożyczki pozabankowe długoterminowe pożyczka ratalna money pozyczki łask onlej wydarzenia kryminalne łask cena wody łask policja łask z ostatniej chwili łask online szpital mój łask facebook łask nadchodzące wydarzenia łask mapa łask wiadomosci policyjne kronika policyjna łask wiadomości policja łask laskonline wiadomości policja widawa wydarzenia łask onlej cbś w łasku łask online praca powiat łaski mapa powiat łaski wydziały starostwo powiatowe łask wydział geodezji powiat łaski vulcan starostwo powiatowe w łasku wydział ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa powiat łaski miejscowości powiat zduńskowolski powiat pabianicki gmina łask przetargi gmina łask nip odpady gmina łask wydarzenia łask urząd miasta łask dowody osobiste gmina łask opłata za śmieci urząd miejski w łasku nip łask nadchodzące wydarzenia p.o.w powstanie styczniowe powstanie niepodległość józef piłsudski polska niemcy rosja prusy moskale rewitalizacja rewitalizacja kolumna rewitalizacja łask rewitalizacja łódzkie kredyty gotówkowe kredyty kredyty gotówkowe łask łask kolumna atrakcje łask kolumna domy na sprzedaż łask kolumna hotel łask kolumna restauracja łask kolumna parafia kolumna łask rzeka kolumna łask spa domy kolumna lask łask atrakcje dla dzieci bunkry łask trasy rowerowe łask sieradz atrakcje szlak młynów nad grabią zduńska wola atrakcje kolumna miejscowość kolumna plaża kolumna rzeka zespół przyrodniczo krajobrazowy kolumna las kolumna krzyżówka Aleksandrówek wiadomości lokalne Anielin wiadomości lokalne Bałucz wiadomości lokalne Borszewice wiadomości lokalne BudyStryjewskie wiadomości lokalne Gorczyn wiadomości lokalne Karszew wiadomości lokalne Kopyść wiadomości lokalne Krzucz wiadomości lokalne Łopatki wiadomości lokalne Mauryca wiadomości lokalne OkupMały wiadomości lokalne OkupWielki wiadomości lokalne Orchów wiadomości lokalne Ostrów wiadomości lokalne Rembów wiadomości lokalne Remiszew wiadomości lokalne Rokitnica wiadomości lokalne Sięganów wiadomości lokalne StryjeKsięże wiadomości lokalne StryjePaskowe wiadomości lokalne Teodory wiadomości lokalne Wiewiórczyn wiadomości lokalne WolaBałucka wiadomości lokalne WolaŁaska wiadomości lokalne WolaStryjewska wiadomości lokalne Wronowice wiadomości lokalne Wrzeszczewice wiadomości lokalne WrzeszczewiceNowe wiadomości lokalne Wydrzyn wiadomości lokalne Zielęcice wiadomości lokalne Grabina wiadomości lokalne Jabłonki wiadomości lokalne KoloniaBałucz wiadomości lokalne KoloniaBilew wiadomości lokalne Łętków wiadomości lokalne Łopatki-Cegielnia wiadomości lokalne Mikołajówek wiadomości lokalne Młynisko wiadomości lokalne Orchów-Wesółka wiadomości lokalne Ostrów-Osiedle wiadomości lokalne Podłaszcze wiadomości lokalne Szadek wiadomości lokalne Teodory-Osiedle wiadomości lokalne Ulejów wiadomości lokalne Wincentów wiadomości lokalne Wrzeszczewice-Skrejnia wiadomości lokalne Wrzeszczewice-Tomaszew wiadomości lokalne
OPINIE
Napisz opinię do artykułu tylko jako zalogowany użytkownik!
Wcześniej możesz Założyć konto i Zalogować się
POPULARNE
›  Przyczepa samochodowa resorowana z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020: kto wystąpi, program!
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Zasady Poruszania się z przyczepą samochodową po drogach publicznych
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Łask wiadomości lokalne onlej budżet kredyty gotówkowe i pożyczki
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka na Dni Łodzi
›  Lidl w Łasku: Kiedy otwarcie sklepu spożywczego w Vendo Park?
›  [DEPESZA] Pracownicy kolejnych branż obawiają się o swoje miejsca pracy
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Ruch lotniczy w Polsce spadł o prawie 90 proc. Przed końcem maja większość przewoźników na świecie może ogłosić bankructwo
›  Galeriom handlowym grożą gigantyczne straty
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  Podpis elektroniczny usprawni pracę firm oraz podmiotów administracji publicznej
›  Zachodnia obwodnica Łodzi S-14: przebieg i realizacja ekspresówki
›  Polskie fintechy z rozwiązaniami na światowym poziomie
›  Dni Pabianic 2020 i Dni Powiatu Pabianickiego 2020 info dnia
›  Wypadek Łask policja z ostatniej chwili: wiadomości dnia onlej
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2020: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Dni Bełchatowa 2020, MCK PGE Giganci Mocy i Dzień Energetyka 2020
›  Rozszerzona rzeczywistość rozwiązaniem dla e-sklepów nie tylko na czas pandemii
›  Polska branża PR sama wyznaczyła dla siebie standardy i normy etyczne
›  Motocykle Harley - Davidson na targach Poznań Motory Show 2020
›  Przyczepa motocyklowa Neptun Moto2 i Moto3 do transportu motorów
›  W najbliższych dniach przedsiębiorcy będą decydować o utrzymaniu lub cięciu etatów
›  Trwają prace nad reformą prawa koncernowego
›  Ważna zmiana dla małych i średnich firm
›  W czasie pandemii co trzeci Polak zwiększył liczbę płatności online
›  Ponad 50% firm szkoleniowych traci wszystkie dochody
›  Tylko 30% zmian wdrażanych przez firmy kończy się sukcesem
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Targi motoryzacyjne Poznań Motor Show 2020 i elektromobilność
›  Polacy wciąż niewiele wiedzą o stanie środowiska
›  [DEPESZA] Zdalne lekcje są dla nauczycieli testem cyfrowych kompetencji
›  Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to przyszłość branży PR
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią
›  Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
ŁódźŁaskZduńska WolaZelów Widawa SzadekSieradzPiotrków TrybunalskiTomaszów Mazowiecki

PabianiceBiałystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Olsztyn

Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra

Przyczepy Ranking przyczep Ubezpieczenia OC/AC Wydarzenia Prawo jazdy Sklep budowlany Samochody Blog

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook UniMarter

© 2020 PrzyczepyMarter.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Sklep PrzyczepyMarter.pl
95-082 Przygoń, Łąkowa 3, gmina Dobroń, Łódzkie
Telefon: +48 696 426 746  •  E-mail: blog@przyczepymarter.pl
PrzyczepyMart
er
Konto @  Menu ☈